תנאי קבלה למחלקה לניהול המשאב האנושי

** תנאי קבלה התקפים החל מתאריך 15.3.20 ועד לתאריך 30.4.20
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה בסמוך למועד ההרשמה

תנאי סף לקבלה למחלקה

 1. זכאות לתעודת בגרות מלאה
 2. 4 יח"ל באנגלית בציון 60 ומעלה
 3. 4 יח"ל במתמטיקה בציון 60 ומעלה

* מועמדים בעלי 3 יח"ל במתמטיקה יידרשו לעמוד בקורס "מבוא למתמטיקה" בציון 60
 

קבלה מן המניין
אפשרות 1 - בגרות + מבחן אמי"ר (ללא פסיכומטרי)

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה ממוצע 87 ומעלה

* יש להציג  ציון מבחן אמיר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנה"ל
 

אפשרות 2 - בגרות + פסיכומטרי

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע 80 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי או סכם 500 ומעלה - קבלה מן המניין

קבלה על תנאי

אפשרות 1 - בגרות + מבחן אמי"ר (ללא פסיכומטרי)

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה ממוצע 83 עד 87

* יש להציג  ציון מבחן אמיר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנה"ל

אפשרות 2 - בגרות + פסיכומטרי  

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע 80 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי או סכם בין 460-499 (מספר המקומות מוגבל)

*מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה למחלקה ובעלי בגרות מלאה בממוצע 80 לפחות יוכלו ללמוד מקורסי הליבה ובכפוף להישגיהם יעברו למסלול הלימודים בניהול המשאב האנושי
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז מידע טלפון: 077-9802802
 

בוגרי מכינות רוח וחברה

 • נדרשים לעמוד בתנאי הקבלה המפורטים באפשרות מס' 1 או באפשרות מס' 2

* ציון מסכם מכינת רוח וחברה מחליף ממוצע ציון תעודת בגרות

 • נדרשים לעמוד בציון 60 בקורסים מתמטיקה ואנגלית, שנלמדו במסגרת המכינה
 • ציון מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנה"ל

בוגרי מכינות 30+

 • נדרשים להציג תעודת סיום מכינה, ולעמוד בתנאי הקבלה המפורטים באפשרות מס' 1 או באפשרות מס' 2

*ציון מסכם מכינת 30+ מחליף ממוצע ציון תעודת בגרות

 • נדרשים לעמוד בקורס 'מבוא למתמטיקה' בציון 60

בעלי תואר אקדמי

 • ציון ממוצע 75 ומעלה בתואר אקדמי המוכר על ידי המל"ג
 • אנגלית אקדמית ברמת פטור

מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה.  מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מל"ג.

תנאי סף לקבלה למחלקה

 1.   זכאות לתעודת בגרות מלאה
 2.   4 יח"ל באנגלית בציון 60 ומעלה
 3.   4 יח"ל במתמטיקה בציון 60 ומעלה

* מועמדים בעלי 3 יח"ל במתמטיקה יידרשו לעמוד בקורס "מבוא למתמטיקה" בציון 60

קבלה מן המניין

אפשרות 1 - בגרות + פסיכומטרי

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע 80 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי או סכם 500 ומעלה - קבלה מן המניין

אפשרות 2 - בגרות + מבחן אמי"ר (ללא פסיכומטרי)

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה ממוצע 90 ומעלה

* יש להציג  ציון מבחן אמיר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנה"ל

קבלה על תנאי

אפשרות 1 - בגרות + פסיכומטרי  

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע 80 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי או סכם בין 460-499 (מספר המקומות מוגבל)

אפשרות 2 - בגרות + מבחן אמי"ר (ללא פסיכומטרי)
זכאות לתעודת בגרות מלאה ממוצע 88 עד 90

בוגרי מכינות רוח וחברה

 • נדרשים לעמוד בתנאי הקבלה המפורטים באפשרות מס' 1 או באפשרות מס' 2

* ציון מסכם מכינת רוח וחברה מחליף ממוצע ציון תעודת בגרות

 • נדרשים לעמוד בציון 60 בקורסים מתמטיקה ואנגלית, שנלמדו במסגרת המכינה
 • ציון מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנה"ל

מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה.  מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מלג.

בוגרי מכינות 30+

 • נדרשים להציג תעודת סיום מכינה, ולעמוד בתנאי הקבלה המפורטים באפשרות מס' 1 או באפשרות מס' 2

* ציון מסכם מכינת 30+ מחליף ממוצע ציון תעודת בגרות

 • נדרשים לעמוד בקורס 'מבוא למתמטיקה' בציון 60

בעלי תואר אקדמי

 • ציון ממוצע 75 ומעלה בתואר אקדמי המוכר על ידי המל"ג
 •  אנגלית אקדמית ברמת פטור

מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה.  מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מל"ג.

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 0 =