קדם מכינה ייעודית

משך המסלול

4.5 חודשים

לו"ז שבועי

4-5 ימים בשבוע

מיועדת לבעלי תעודת 12 שנות לימוד, או לבעלי בגרות חלקית המעוניינים להתקבל בהמשך למכינות הייעודיות אשר התעודה בהן מהווה תחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים.

  • מקצועות בסיס במתמטיקה
  • מקצועות בסיס באנגלית
  • מקצועות בסיס בעברית
  • מקצועות בסיס בטכנולוגיות
  • מקצועות בסיס אקדמיות

אוקטובר