לוח שנה אקדמי

לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ד

אירוע יום בשבוע תאריך לועזי תאריך עברי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
* שיעורים יושלמו ב-3/3
א' יב' בטבת תשפ"ד 24/12/23
יום שבתון בחירות לרשויות המקומיות ג' י״ח באדר א׳ 27/2/24
סיום סמסטר סתיו אקדמיה א' כ"א באדר א', 1/3/24
תקופת בחינות סמסטר סתיו
* מבחנים יתקיימו גם מעבר לתקופה זו
ב'-ו' כ"ד באדר א' - כ"ו באדר ב' 4/3 - 5/4
לא כולל 31/3,1/4,2/4
סיום סמסטר סתיו המכללה הטכנולוגית ו' כ"ח באדר א' 8/3/24
תענית אסתר ה' י"א באדר ב' 21/3/24
חופשת פורים א' י"ד באדר ב' 24/3/24
פתיחת סמסטר אביב א' כ"א באדר ב' 31/3/24
חופשת פסח ו'-ב' י"א בניסן - כ"א בניסן  19/4 - 29/4
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה
*הלימודים יופסקו ב-18:00
א' כ"ז בניסן 5/5/24
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
*הלימודים יופסקו ב-18:00
א' ד' באייר 12/05/24
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
*יום השלמה 23.6
ב' ה' באייר 13/5/24
חופשת יום העצמאות ג' ו' באייר 14/5/24
חופשת חג השבועות ג'-ד' ה'-ו' בסיון 11-12/6/24
סיום סמסטר אביב ו' כ"ב בסיון 28/6/24
תקופת בחינות סמסטר אביב א'-ו' כ"ד בסיון - כ' בתמוז 30/6 - 26/7
יום הסטודנט
*יום השלמה ב-27/6
ד'-ה' כ"ז-כ"ח בסיון 3/7 - 4/7
הפסקת לימודים 4/7
צום י"ז בתמוז ג' י"ז בתמוז 23/7/24
פתיחת סמסטר קיץ א' כ"ב בתמוז 28/7/24
צום ט' אב ג' ט' באב 13/8/24
סיום סמסטר קיץ ג' כ"א באלול 24/9/24
תקופת בחינות סמסטר קיץ א'-ה' י"ט באלול תשפ"ד -
כ"ט בתשרי תשפ"ה
22/9 - 31/10 (לא כולל 24/9)
ערב ראש השנה - חופש ד' כ"ט באלול 02/10/24
חופשת ראש השנה ה'-ו' א' בתשרי - ב' בתשר 3/10 - 4/10
צום גדליה א' ד' בתשרי 6/10/24
ערב יום כיפור - חופש ו' ט' בתשרי 11/10/24
חופשת סוכות ד'-שבת י"ד בתשרי - כ"ד בתשרי 16/10 - 26/10
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה א' ב' בחשוון 3/11/24

ימי זיכרון

טקס יום השואה:  6/5
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה: 12/5
הלימודים יופסקו בין השעות 10:45-11:30


** המכללה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אולם שמורה לה הזכות להאריך את שנת הלימודים ו/או לשנות את מועדי הסמסטרים/החופשות ו/או להכניס שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים, מכל סיבה טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה.

סמסטרים בני 10 שבועות, חופשת בחינות בת 4 שבועות וסמסטר קיץ של  8 שבועות.

ימי לימוד רגילים - 31.3.24 עד 2.4.24 ימי לימוד רגילים. 3.4.24 עד כולל 5.4.24 ימי מבחנים.

אנא שימו לב למועדי השיעורים (בעיקר בסמסטר ב'), ורשמו לכם את המועדים ביומן.
     
ימי רביעי הפסקה פעילה - 11:45 עד 12:30

לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ה

אירוע תאריך לועזי תאריך עברי
סמסטר א'
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה ב' בחשוון ה'תשפ"ה 3.11.24
יום שבתון: בחירות לרשויות המקומיות עוטף עזה / צפון טרם נקבע מועד  
סיום סמסטר סתיו ב' בשבט 31.1.25
תקופת בחינות סמסטר סתיו
* מבחנים יתקיימו גם מעבר לתקופה זו
  2.2 - 7.3
סמסטר ב'
פתיחת סמסטר ב' ט' באדר 9.3
תענית אסתר י"ג באדר 13.3
חופשת פורים י"ד באדר 14.3
חופשת פסח ט"ו בניסן עד כ"ב בניסן 13-20.4
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה
*הלימודים יופסקו ב-18:00
כ"ה בניסן 23.4
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
הלימודים יופסקו ב-18:00
א' באייר 29.4
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
אין לימודים. יום השלמה 23.6
ב' באייר 30.4
חופשת יום העצמאות ג' באייר 1.5
יום הסטודנט
*יום השלמה ב-23.6
טרם נקבע מועד  
חופשת חג השבועות ה' בסיוון עד ו' בסיוון 1-2.6
היום האחרון לסמסטר אביב כ"ז בסיוון 23.6
תקופת בחינות סמסטר אביב כ"ח בסיוון עד כ"ב בתמוז 24.6-18.8
לא כולל ה-13.7
צום י"ז בתמוז י"ז בתמוז 13.7
סמסטר קיץ
פתיחת סמסטר קיץ כ"ד בתמוז 20.7
צום ט' אב ט' באב 3.8
היום האחרון לסמסטר קיץ כ"ח באלול 21.9
חופשת ראש השנה וצום גדליה כ"ט באלול ה'תשפ"ה
 עד ג' בתשרי ה'תשפ"ו
22-25.9
תקופת בחינות סמסטר קיץ ד' בחשוון עד ח' בתשרי
וגם י"א בתשרי וגם י"ג בתשרי
26-30.9, 3.10, 5.10
ערב ויום כיפור ט' בתשרי עד י' בתשרי 1-2.10
חופשת סוכות י"ד בתשרי ה'תשפ"ו
עד כ"ב בתשרי
6-14.10
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו י"א בחשוון 2.11

ימי זיכרון

טקס יום השואה:  25.4
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה: 29.4
הלימודים יופסקו בין השעות 10:45-11:30


** המכללה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אולם שמורה לה הזכות להאריך את שנת הלימודים ו/או לשנות את מועדי הסמסטרים/החופשות ו/או להכניס שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים, מכל סיבה טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה.
     
ימי רביעי הפסקה פעילה - 11:45 עד 12:30