שנת הלימודים תשפ"ב

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב יום א` ד' בחשון תשפ"ב 10/10/2021
סיום סמסטר סתיו יום ו` ה' בשבט תשפ"ב 07/01/2022
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` ז' בשבט תשפ"ב 09/01/2022
פתיחת סמסטר אביב יום א' י"ב באדר א' תשפ"ב 13/02/2022
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר ב' תשפ"ב 16/03/2022
חופשת פורים מיום ה'
עד וכולל יום ו'
י"ד באדר ב' תשפ"ב
ט"ו באדר ב' תשפ"ב
17/03/2022
18/03/2022
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
ט' בניסן תשפ"ב
כ"א בניסן תשפ"ב
10/04/2022
22/04/2022
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה יום ד' ג' באייר תשפ"ב 04/05/2022
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשפ"ב 05/05/2022
ימי השלמות ותגבורים בלבד מיום א'
עד וכולל יום ג'
כ"ח באייר תשפ"ב
א' בסיוון תשפ"ב
29/05/2022
31/05/2022
ימי השלמות ותגבורים בלבד יום ו' ד' בסיוון תשפ"ב 03/06/2022
חופשת חג השבועות יום א' ו' בסיוון תשפ"ב 05/06/2022
ימי השלמות ותגבורים בלבד מיום ב'
עד וכולל יום ג'
ז' בסיוון תשפ"ב
ח' בסיוון תשפ"ב
06/06/2022
07/06/2022
ימי לימוד רגילים מיום ד'
עד וכולל יום ה'
ט' בסיוון תשפ"ב
י' בסיוון תשפ"ב
08/06/2022
09/06/2022
סיום סמסטר אביב יום ו' י"א בסיוון תשפ"ב 10/06/2022
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' י"ג בסיוון תשפ"ב 12/06/2022
פתיחת סמסטר קיץ יום א' י"א בתמוז תשפ"ב 10/07/2022
חופשת תשעה באב יום א' י' באב תשפ"ב 07/08/2022
סיום סמסטר קיץ יום א' ט"ו באלול תשפ"ב 11/09/2022
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ב' ט"ז באלול תשפ"ב 12/09/2022
חופשת ראש השנה מיום א'
עד וכולל יום ג'
כ"ט באלול תשפ"ב
ב' בתשרי תשפ"ג
25/09/2022
27/09/2022
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ט' בתשרי תשפ"ג
י' תשרי תשפ"ג
04/10/2022
05/10/2022
חופשת סוכות מיום א'
עד וכולל יום ב'
י"ד בתשרי תשפ"ג
כ"ב בתשרי תשפ"ג
09/10/2022
17/10/2022

הערות:
סמסטר א' - 13  שבועות , 13 מפגשים
סמסטר ב' -17 שבועות ,13 מפגשים.
סמסטר קיץ - 9 שבועות ויום ,9 מפגשים.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד' 27 באפריל- הלימודים יסתיימו בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה יום ג' ,3 במאי, הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
חופשת יום הסטודנט- תתקיים באחד מימי השלמות ותיגבורים (29-31.5.21 או 6-7.6.22)

קישור להורדת לוח שנה מעוצב בקובץ pdf (לא נגיש)

 

שנת הלימודים תשפ"ג

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יום א` כ"ח תשרי תשפ"ג 23/10/2022
סיום סמסטר סתיו יום ו` כ"ז בטבת תשפ"ג 20/01/2023
תקופת בחינות סמסטר סתיו מיום א'
עד וכולל יום ו'

כ"ט בשבט תשפ"ג
ג' באדר, תשפ"ג

24/02/2023
22/01/2023
פתיחת סמסטר אביב יום א' ה' באדר תשפ"ג 26/02/2023
חופשת תענית אסתר יום ב' י"ג באדר תשפ"ג 06/03/2023
חופשת פורים יום ג' י"ד באדר תשפ"ג 07/03/2023
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
יא' בניסן תשפ"ג
כ"ג בניסן תשפ"ג
02/04/2023
14/04/2023
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחופשת יום העצמאות מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ד באייר תשפ"ג
ה באייר תשפ"ג
25/04/2023
26/04/2023
חופשת חג השבועות מיום ה'
עד וכולל יום ו'
ה' בסיון, תשפ"ג
ו' בסיון תשפ"ג
25/05/2023
26/05/2023
סיום סמסטר אביב יום ו' כ'ז בסיון תשפ"ג 16/06/2023
תקופת בחינות סמסטר אביב מיום א'
עד וכולל יום ו'
כ"ט בסיון תשפ"ג
ג' באב, תשפ"ג
18/06/2023
21/07/2023
פתיחת סמסטר קיץ יום א' ה' באב תשפ"ג 23/07/2023
חופשת ט' אב יום ה' ט' באב תשפ"ג 27/07/2023
סיום סמסטר קיץ יום ו' ז' בתשרי תשפ"ג 22/09/2023
חופשת ראש השנה מיום ו'
עד וכולל יום א'
כ"ט באלול, תשפ"ג
ב' בתשרי תשפ"ד
15/09/2023
17/09/2023
תקופת בחינות סמסטר קיץ מיום ג'
עד וכולל יום ו'
יא' בתשרי תשפ"ד
יב' בחשוון תשפ"ד
26/09/2023
27/10/2023
חופשת יום הכיפורים מיום א'
עד וכולל יום ב'
ט' בתשרי, תשפ"ד
י' בתשרי תשפ"ד
24/09/2023
25/09/2023
חופשת סוכות מיום ו'
עד וכולל יום שבת
י"ד בתשרי תשפ"ד
כ"ב בתשרי תשפ"ד
29/09/2023
07/10/2023
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד יום א'  י"ד בחשוון , תשפ"ד 29/10/2023

* המכללה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אולם שמורה לה הזכות להאריך את שנת הלימודים ו/או לשנות את מועדי הסמסטרים/החופשות ו/או להכניס שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים, מכל סיבה טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה.

הערות:
סמסטר א' - 13  שבועות
סמסטר ב' -16 שבועות (א - 14 (ניתן לעשות השלמת שיעור חסר באחד מימי א'), ב- 13 , ג- 12 , ד- 13 , ה- 13 , ו- 13)***
סמסטר קיץ - 9 שבועות יום א – 8 ,ב- 9 ,ג- 9 ,ד- 9 , ה- 8 , יום ו – 8***
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (17.04.2023) - הלימודים יסתיימו בשעה 19:00.
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה (24.04.2023) - הלימודים יסתיימו בשעה 18:00.
טקסי הזיכרון יתקיימו החל משעה 11:30
יום הסטודנט יתקיים באחד מימי חמישי בחודש מאי/יוני.
ימי רביעי הפסקה פעילה – משעה 11:45 עד שעה 12:30.