שנת הלימודים תשפ"ב

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב יום א` ד' בחשון תשפ"ב 10/10/2021
סיום סמסטר סתיו יום ו` ה' בשבט תשפ"ב 07/01/2022
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` ז' בשבט תשפ"ב 09/01/2022
פתיחת סמסטר אביב יום א' י"ב באדר א' תשפ"ב 13/02/2022
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר ב' תשפ"ב 16/03/2022
חופשת פורים מיום ה'
עד וכולל יום ו'
י"ד באדר ב' תשפ"ב
ט"ו באדר ב' תשפ"ב
17/03/2022
18/03/2022
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
ט' בניסן תשפ"ב
כ"א בניסן תשפ"ב
10/04/2022
22/04/2022
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה יום ד' ג' באייר תשפ"ב 04/05/2022
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשפ"ב 05/05/2022
ימי השלמות ותגבורים בלבד מיום א'
עד וכולל יום ג'
כ"ח באייר תשפ"ב
א' בסיוון תשפ"ב
29/05/2022
31/05/2022
ימי השלמות ותגבורים בלבד יום ו' ד' בסיוון תשפ"ב 03/06/2022
חופשת חג השבועות יום א' ו' בסיוון תשפ"ב 05/06/2022
ימי השלמות ותגבורים בלבד מיום ב'
עד וכולל יום ג'
ז' בסיוון תשפ"ב
ח' בסיוון תשפ"ב
06/06/2022
07/06/2022
ימי לימוד רגילים מיום ד'
עד וכולל יום ה'
ט' בסיוון תשפ"ב
י' בסיוון תשפ"ב
08/06/2022
09/06/2022
סיום סמסטר אביב יום ו' י"א בסיוון תשפ"ב 10/06/2022
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' י"ג בסיוון תשפ"ב 12/06/2022
פתיחת סמסטר קיץ יום א' י"א בתמוז תשפ"ב 10/07/2022
חופשת תשעה באב יום א' י' באב תשפ"ב 07/08/2022
סיום סמסטר קיץ יום א' ט"ו באלול תשפ"ב 11/09/2022
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ב' ט"ז באלול תשפ"ב 12/09/2022
חופשת ראש השנה מיום א'
עד וכולל יום ג'
כ"ט באלול תשפ"ב
ב' בתשרי תשפ"ג
25/09/2022
27/09/2022
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ט' בתשרי תשפ"ג
י' תשרי תשפ"ג
04/10/2022
05/10/2022
חופשת סוכות מיום א'
עד וכולל יום ב'
י"ד בתשרי תשפ"ג
כ"ב בתשרי תשפ"ג
09/10/2022
17/10/2022
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יום א' כ"ח בתשרי תשפ"ג 30/10/2022

הערות:
סמסטר א' - 13  שבועות , 13 מפגשים
סמסטר ב' -17 שבועות ,13 מפגשים.
סמסטר קיץ - 9 שבועות ויום ,9 מפגשים.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד' 27 באפריל- הלימודים יסתיימו בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה יום ד' ,3 במאי, הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
חופשת יום הסטודנט- תתקיים באחד מימי השלמות ותיגבורים (29-31.5.21 או 6-7.6.22)