לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יום א' כ"ח תשרי תשפ"ג 23/10/2022
סיום סמסטר סתיו יום ו' כ"ז בטבת תשפ"ג 20/01/2023
תקופת בחינות סמסטר סתיו מיום א'
עד וכולל יום ו'

כ"ט בשבט תשפ"ג
ג' באדר, תשפ"ג

22/01/2023
24/02/2023
פתיחת סמסטר אביב יום א' ה' באדר תשפ"ג 26/02/2023
חופשת תענית אסתר יום ב' י"ג באדר תשפ"ג 06/03/2023
חופשת פורים יום ג' י"ד באדר תשפ"ג 07/03/2023
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
יא' בניסן תשפ"ג
כ"ג בניסן תשפ"ג
02/04/2023
14/04/2023
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחופשת יום העצמאות מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ד באייר תשפ"ג
ה באייר תשפ"ג
25/04/2023
26/04/2023
חופשת חג השבועות מיום ה'
עד וכולל יום ו'
ה' בסיון, תשפ"ג
ו' בסיון תשפ"ג
25/05/2023
26/05/2023
סיום סמסטר אביב יום ו' כ'ז בסיון תשפ"ג 16/06/2023
תקופת בחינות סמסטר אביב מיום א'
עד וכולל יום ו'
כ"ט בסיון תשפ"ג
ג' באב, תשפ"ג
18/06/2023
21/07/2023
פתיחת סמסטר קיץ יום א' ה' באב תשפ"ג 23/07/2023
חופשת ט' אב יום ה' ט' באב תשפ"ג 27/07/2023
סיום סמסטר קיץ יום ו' ז' בתשרי תשפ"ג 22/09/2023
חופשת ראש השנה מיום ו'
עד וכולל יום א'
כ"ט באלול, תשפ"ג
ב' בתשרי תשפ"ד
15/09/2023
17/09/2023
תקופת בחינות סמסטר קיץ מיום ג'
עד וכולל יום ו'
יא' בתשרי תשפ"ד
יב' בחשוון תשפ"ד
26/09/2023
27/10/2023
חופשת יום הכיפורים מיום א'
עד וכולל יום ב'
ט' בתשרי, תשפ"ד
י' בתשרי תשפ"ד
24/09/2023
25/09/2023
חופשת סוכות מיום ו'
עד וכולל יום שבת
י"ד בתשרי תשפ"ד
כ"ב בתשרי תשפ"ד
29/09/2023
07/10/2023
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד - מכללה טכנולוגית יום א' ז' בחשוון, תשפ"ד 22/10/2023
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד יום א'  י"ד בחשוון , תשפ"ד 29/10/2023

* המכללה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אולם שמורה לה הזכות להאריך את שנת הלימודים ו/או לשנות את מועדי הסמסטרים/החופשות ו/או להכניס שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים, מכל סיבה טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה.

הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' -16 שבועות (א' - 14 (מיועד להשלמת מפגש חסר), ב' - 13 , ג' - 12 , ד' - 13 , ה' - 13 , ו' - 13)***
סמסטר קיץ - 9 שבועות (יום א' - 8, יום ב' - 9, יום ג' - 9 ,יום ד' - 9, יום ה' - 8, יום ו' - 8***)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (17.04.2023) - הלימודים יסתיימו בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה (24.04.2023) - הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
טקסי הזיכרון יתקיימו החל משעה 11:30
יום הסטודנט יתקיים ב-1.6.2023
ימי רביעי הפסקה פעילה – משעה 11:45 עד שעה 12:30

שנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד - מכללה טכנולוגית יום א' ז' בחשוון, תשפ"ד 22/10/2023
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד יום א' י"ד  חשוון תשפ"ד 29/10/2023
יום שבתון - בחירות לרשויות המקומיות יום ג' ט"ז חשוון תשפ"ד 31/10/2023
סיום סמסטר סתיו יום א' י"ח בשבט תשפ"ד 28/01/2024*
תקופת בחינות סמסטר סתיו יום ב' - יום ו'

י"ט בשבט תשפ"ד
כ"א באדר א' תשפ"ד

01/03/2024
29/01/2024
פתיחת סמסטר אביב יום א' כ"ג' באדר א' תשפ"ד 03/03/2024
חופשת תענית אסתר יום ה' י"א באדר ב' תשפ"ד 21/03/2024
חופשת פורים יום א' י"ד באדר ב' תשפ"ד 24/03/2024
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ג'
יג' בניסן תשפ"ד
כ"ב בניסן תשפ"ד
21/04/2024
30/04/2024
חופשת יום העצמאות מיום ג' ו' באייר תשפ"ד 14/05/2024
חופשת חג השבועות מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ה' בסיון, תשפ"ד
ו' בסיון תשפ"ד
11/06/2024
12/06/2024
סיום סמסטר אביב יום ג' י"ב בסיון תשפ"ד 18/06/2024
תקופת בחינות סמסטר אביב מיום ד'
עד וכולל יום ו'
י"ג בסיון תשפ"ד
י"ג בתמוז, תשפ"ד
19/06/2024
19/07/2024
פתיחת סמסטר קיץ יום א' ט'ו בתמוז תשפ"ד 21/07/2024
צום ט' אב יום ג' ט' באב תשפ"ד 13/08/2024
סיום סמסטר קיץ יום ו' י"ז באלול תשפ"ד 20/09/2024
תקופת בחינות סמסטר קיץ מיום א'
עד וכולל יום ג'
יט' באלול תשפ"ד
יג' בתשרי תשפ"ה
22/09/2024
15/10/2024
חופשת ראש השנה מיום ד'
עד וכולל יום ו'
כ"ט באלול תשפ"ד
ב' בתשרי תשפ"ה
02/10/2024
04/10/2024
חופשת סוכות מיום ד'
עד וכולל יום שבת
י"ד בתשרי תשפ"ה
כ"ד בתשרי תשפ"ה
16/10/2024
26/10/2024
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה יום א' כ"ה תשרי , תשפ"ה 27/10/2024

* המכללה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אולם שמורה לה הזכות להאריך את שנת הלימודים ו/או לשנות את מועדי הסמסטרים/החופשות ו/או להכניס שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים, מכל סיבה טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה.

הערות:
סמסטר א' - 13  שבועות (במידת הצורך יום להשלמת שיעורים - 28.1.2024)
סמסטר ב' -16 שבועות (א' - 13 , ב' - 14, ג' -12 , ד' - 13, ה' - 13, ו' - 13) (יום ב' ה-17.06.2024 מיועד למפגש השלמה במידת הצורך)
סמסטר קיץ - 9 שבועות (יום א' - 9, יום ב' - 9, יום ג' - 8, יום ד' - 9, יום ה' - 9, יום ו' - 9)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (05.05.2024) - הלימודים יסתיימו בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה (12.05.2024) - הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
טקסי הזיכרון יתקיימו החל מ-11:30
יום הסטודנט - יתקיים בחודש מאי/יוני.
ימי רביעי הפסקה פעילה - 11:45 עד 12:30