שנת הלימודים תשפ"א

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יום א` ז' בחשון תשפ"א 25/10/2020
סיום סמסטר סתיו יום ו` ט' בשבט תשפ"א 22/01/2021
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` י"א בשבט תשפ"א 24/01/2021
חופשת תענית אסתר יום ה' י"ג באדר תשפ"א 25/02/2021
חופשת פורים יום ו' י"ד באדר תשפ"א 26/02/2021
פתיחת סמסטר אביב יום א' ט"ז באדר תשפ"א 28/02/2021
חופשת פסח מיום ג'
עד וכולל יום ו'
י' בניסן תשפ"א
כ' בניסן תשפ"א
23/03/2021
02/04/2021
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג' - משעה 18:00
עד וכולל יום ד'
א' באייר תשפ"א
ב' באייר תשפ"א
13/04/2021
14/04/2021
חופשת יום העצמאות יום ה' ג' באייר תשפ"א 15/04/2021
חופשת חג השבועות מיום א'
עד וכולל יום ב'
ה' בסיוון תשפ"א
ו' בסיוון תשפ"א
16/05/2021
17/05/2021
סיום סמסטר אביב יום ו' כ"ד בסיוון תשפ"א 11/06/2021
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ו בסיוון תשפ"א 13/06/2021
פתיחת סמסטר קיץ יום א' כ"ד בתמוז תשפ"א 04/07/2021
חופשת צום תשעה באב יום א' ט' באב תשפ"א 18/07/2021
סיום סמסטר קיץ יום ו' כ"ו באלול תשפ"א 03/09/2021
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום א' כ"ח באלול תשפ"א  
חופשת ראש השנה מיום ב'
עד וכולל יום ד'
כ"ט באלול תשפ"א
ב' בתשרי תשפ"ב
06/09/2021
08/09/2021
חופשת יום הכיפורים מיום ד'
עד וכולל יום ה'
ט' בתשרי תשפ"ב
י' תשרי תשפ"ב
15/09/2021
16/09/2021
חופשת סוכות מיום ב'
עד וכולל יום ג'
י"ד בתשרי תשפ"ב
כ"ב בתשרי תשפ"ב
20/09/2021
28/09/2021
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב יום א' ד' בחשון תשפ"ב 10/10/2021

הערות:
סמסטר א'- 13 שבועות
סמסטר ב'- 15 שבועות (מספר מפגשים: א-13 ,ב-13 ,ג-13 ,ד-12 ,ה- 12 ,ו-13)
סמסטר קיץ- 9 שבועות (מספרי מפגשים: א- 8{ט' באב})
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד' 07 באפריל- הלימודים יסתיימו בשעה 19:00
ערב יום הזכרון לחללי צה"ל , יום ג' 13 באפריל – הלימודים יסתיימו ב- 18:00

שנת הלימודים תשפ"ב

אירועים אקדמיים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב יום א` ד' בחשון תשפ"ב 10/10/2021
סיום סמסטר סתיו יום ו` ה' בשבט תשפ"ב 07/01/2022
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` ז' בשבט תשפ"ב 09/01/2022
פתיחת סמסטר אביב יום א' י"ב באדר א' תשפ"ב 13/02/2022
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר ב' תשפ"ב 16/03/2022
חופשת פורים מיום ה'
עד יום ו'
י"ד באדר ב' תשפ"ב
ט"ו באדר ב' תשפ"ב
17/03/2022
18/03/2022
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
ט' בניסן תשפ"ב
כ"א בניסן תשפ"ב
10/04/2022
22/04/2022
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות איבה
יום ד' ג' באייר תשפ"ב 04/05/2022
חופשת יום העצמאות יום ה' ג' באייר תשפ"ב 05/05/2022
ימי השלמות ותגבורים בלבד מיום א'
עד כולל יום ג'
כ"ח באייר תשפ"ב
א' בסיוון תשפ"ב
29/05/2022
31/05/2022
סיום סמסטר אביב יום ו' ד' בסיוון תשפ"ב 03/06/2022
חופשת חג השבועות יום א' ו' בסיוון תשפ"ב 05/06/2022
תחילת בחינות סמסטר אביב יום ב' ז' בסיוון תשפ"ב 06/06/2022
יום לימודים יום ד' ט' בסיוון תשפ"ב 08/06/2022
יום לימודים יום ה' י' בסיוון תשפ"ב 09/06/2022
פתיחת סמסטר קיץ יום א' ד' בתמוז תשפ"ב 03/07/2022
חופשת צום תשעה באב יום א' י' באב תשפ"ב 07/08/2022
סיום סמסטר קיץ יום א' ח' באלול תשפ"ב 04/09/2022
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ב' ט' באלול תשפ"א 05/09/2022
חופשת ראש השנה מיום א'
עד וכולל יום ג'
כ"ט באלול תשפ"ב
ב' בתשרי תשפ"ג
25/09/2022
27/09/2022
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ט' בתשרי תשפ"ג
י' תשרי תשפ"ג
04/10/2022
05/10/2022
חופשת סוכות מיום א'
עד וכולל יום ב'
י"ד בתשרי תשפ"ג
כ"ב בתשרי תשפ"ג
09/10/2022
17/10/2022
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יום א' כ"ח בתשרי תשפ"ג 30/10/2022

הערות:
סמסטר א'- 13 שבועות, 13 מפגשים
סמסטר ב'- 16 שבועות, 13 מפגשים
סמסטר קיץ- 9 שבועות ויום, 9 מפגשים
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד' 27 באפריל- הלימודים יסתיימו בשעה 19:00
ערב יום הזכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה , יום ד' 03 במאי – הלימודים יסתיימו ב- 18:00
חופשת יום הסטודנט - אחד מימי א' או ב' בחודש מאי.