דיפלומה הנדסאי ביוטכנולוגיה

3 שנים

3 ימים בשבוע

עד 80% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים