שנת הלימודים תשפ"ג

אירועים תכנית הלימודים וחופשות תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יום א', כ"ח תשרי תשפ"ג 23.10.2022
סיום סמסטר סתיו יום ו', ה' בשבט תשפ"ג 27.01.2023
בחינות סמסטר סתיו יום א', ז'  בשבט  תשפ"ג עד יום ו' ג' באדר תשפ"ג 29.01.2023 24.02.2023
בחינות מה"ט מועד אביב א' יום א', כ"ח בשבט תשפ"ג עד יום א' י"ב באדר תשפ"ג 19.02.2023 05.03.2023
פתיחת סמסטר אביב יום א', ה' באדר תשפ"ג 26.02.2023
חופשת תענית אסתר יום ב', י"ג באדר תשפ"ג 06.03.2023
חופשת פורים יום ג', י"ד באדר תשפ"ג 07.03.2023
בחינות מה"ט מועד אביב ב' יום א', כ"ו באדר תשפ"ג עד יום א' ח' בניסן תשפ"ג 19.03.2023 30.03.2023
חופשת פסח יום א', י"א בניסן תשפ"ג  עד וכולל יום ו', כ"ג בניסן תשפ"ג 02.04.2023 14.04.2023
ערב יום השואה – הלימודים יסתיימו בשעה 19:15 יום ב', כ"ו בניסן תשפ"ג 17.04.2023
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה – הלימודים יסתיימו בשעה 18:00 יום ב', ג' באייר תשפ"ג 24.04.2023
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחופשת יום העצמאות יום ג', ד' באייר תשפ"ג עד וכולל יום ד', ה' באייר תשפ"ג 25.04.2023  26.04.2023
חופשת חג השבועות יום ה', ה' בסיון, תשפ"ג עד וכולל יום ו', ו' בסיון תשפ"ג

25.05.2023
26.05.2023

סיום סמסטר אביב  יום ו ', כ"ז בסיון תשפ"ג 16.06.2023
תקופת בחינות סמסטר אביב יום א', כ"ט בסיון תשפ"ג עד יום ו' ג' באב תשפ"ג 18.06.2023
21.07.2023
בחינות מה"ט מועד קיץ א' יום א', כ' בתמוז תשפ"ג עד יום ד', ח' באב תשפ"ג 09.07.2023
26.07.2023
חופשת ט' אב יום ה', ט' באב תשפ"ג 27.07.2023
בחינות מה"ט מועד קיץ ב' יום א', י"ט באב תשפ"ג עד יום א' י' באלול תשפ"ג 06.08.2023
27.08.2023
פתיחת שנת לימודים עתודה טכנולוגית יום ו', ט"ו באלול 01.09.2023
חופשת ראש השנה יום ו', כ"ט באלול, תשפ"ג ועד כולל יום א', ב' בתשרי תשפ"ד 15.09.2023
17.09.2023
חופשת יום הכיפורים יום א', ט' בתשרי, תשפ"ד עד יום ב', י' בתשרי תשפ"ד 24.09.2023
25.09.2023
חופשת סוכות יום ו', י"ד בתשרי תשפ"ד ועד כולל יום שבת, כ"ב בתשרי תשפ"ד 29.09.2023
07.10.2023
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד יום א', ז' בחשוון,  תשפ"ד 22.10.2023

הערות:

סמסטר א'- 14 שבועות (מספר מפגשים: א-14, ב-14, ג-14, ד-13, ה-14, ו-13)
סמסטר ב'- 14 שבועות, כולל חופשת פסח, (מספר מפגשים: א-14, ב-13, ג-12, ד-13, ה-13, ו-13)

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה - יום ב' 17.04.2023 - הלימודים יסתיימו בשעה 19:15  - לימודי ערב יש לתאם השלמות מראש.
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  - יום ב' 24.04.2023 - הלימודים יסתיימו    בשעה 18:00 - לימודי ערב יש לתאם השלמות מראש.
חופשת יום הסטודנט – מתקיימת בדרך כלל במהלך חודש מאי / יוני, בהתאם להנחיות המכללה ופרסום אגודת הסטודנטים (בד"כ מיום ג' אחר הצהריים ועד יום ד' כולל).

המכללה הטכנולוגית ספיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות לוח זמנים זה על פי שיקול דעתה.