שנת הלימודים תשפ"א

אירועים תכנית הלימודים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יום א` ז' בחשון תשפ"א 25/10/2020
סיום סמסטר סתיו יום ו` ב' בשבט תשפ"א 15/01/2021
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` ד' בשבט תשפ"א 17/01/2021
פתיחת סמסטר אביב יום א' ט' באדר תשפ"א 21/02/2021
חופשת תענית אסתר יום ה' י"ג באדר תשפ"א 25/02/2021
חופשת פורים יום ו' י"ד באדר תשפ"א 26/02/2021
חופשת פסח מיום ג'
עד וכולל יום ו'
י' בניסן תשפ"א
כ' בניסן תשפ"א
23/03/2021
02/04/2021
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג' - משעה 18:00
עד וכולל יום ד'
א' באייר תשפ"א
ב' באייר תשפ"א
13/04/2021
14/04/2021
חופשת יום העצמאות יום ה' ג' באייר תשפ"א 15/04/2021
חופשת חג השבועות מיום א'
עד וכולל יום ב'
ה' בסיוון תשפ"א
ו' בסיוון תשפ"א
16/05/2021
17/05/2021
סיום סמסטר אביב יום ו' כ"ד בסיוון תשפ"א 04/06/2021
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ו בסיוון תשפ"א 06/06/2021
חופשת צום תשעה באב יום א' ט' באב תשפ"א 18/07/2021
חופשת ראש השנה מיום ב'
עד וכולל יום ד'
כ"ט באלול תשפ"א
ב' בתשרי תשפ"ב
06/09/2021
08/09/2021
חופשת יום הכיפורים מיום ד'
עד וכולל יום ה'
ט' בתשרי תשפ"ב
י' תשרי תשפ"ב
15/09/2021
16/09/2021
חופשת סוכות מיום ב'
עד וכולל יום ג'
י"ד בתשרי תשפ"ב
כ"ב בתשרי תשפ"ב
20/09/2021
28/09/2021
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב יום א' ד' בחשון תשפ"ב 10/10/2021

הערות:
סמסטר א'- 13 שבועות
סמסטר ב'- 15 שבועות (מספר מפגשים: א-13 ,ב-13 ,ג-13 ,ד-11 ,ה- 11 ,ו-12)

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד' 07 באפריל- הלימודים יסתיימו בשעה 19:15

חופשת יום הסטודנט מתקיימת בדרך כלל במהלך חודש מאי / יוני, ובהתאם להנחיות המכללה ולפרסום אגודת הסטודנטים (בד"כ מיום ג' אחר הצהריים ועד יום ד' כולל).
תחילת בחינות חיצונית מה"ט מועד א' אביב - 1.2.2021
תחילת בחינות חיצוניות מה"ט מועד א' קיץ - 1.7.2021

המרכז הטכנולוגי שומר לעצמו את הזכות לשנות לוח זמנים זה על פי שיקול דעתו.

שנת הלימודים תשפ"ב

אירועים תכנית הלימודים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב יום א` ד' בחשון תשפ"ב 10/10/2021
סיום סמסטר סתיו יום ו` כ"ז בטבת תשפ"ב 31/12/2021
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` כ"ט בטבת  תשפ"ב 02/01/2022
פתיחת סמסטר אביב יום א' י"ב באדר א'  תשפ"ב 13/02/2022
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר ב'  תשפ"ב 16/03/2022
חופשת פורים מיום ה'
עד וכולל יום ו'
י"ד באדר ב' תשפ"ב
עד וכולל ט"ו באדר ב' תשפ"ב
17/03/2022
18/03/2022
חופשת פסח מיום א'
עד וכולל יום ו'
ט' בניסן תשפ"ב
עד וכולל כ"א בניסן תשפ"ב
10/04/2022
22/04/2022
ערב יום השואה יום ד'
הלימודים יסתיימו בשעה 19:15
כ"ו בניסן תשפ"ב 27/04/2022
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות האיבה
יום ג'
הלימושים יסתיימו בשעה 18:00
ב' באייר תשפ"ב 03/05/2022
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות איבה
יום ד' ג' באייר תשפ"ב 04/05/2022
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשפ"ב 05/05/2022
סיום סמסטר אביב יום ו' כ"ו באייר תשפ"ב 27/05/2022
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ח באייר תשפ"ב 29/05/2022
חופשת חג השבועות יום א' ו' בסיון תשפ"ב 05/06/2022
תחילת בחינות חיצוניות - מה"ט יום א' ד' בתמוז תשפ"ב 03/07/2022
חופשת צום תשעה באב יום א' י' באב תשפ"ב 07/08/2022
חופשת ראש השנה מיום א'
עד וכולל יום ג'
כ"ט באלול תשפ"ב
עד וכולל ב' בתשרי תשפ"ג
25/09/2022
27/09/2022
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד וכולל יום ד'
ט' בתשרי תשפ"ג
עד וכולל י' בתשרי תשפ"ג
04/10/2022
05/10/2022
חופשת סוכות מיום א'
עד וכולל יום ב'
י"ד בתשרי תשפ"ג
כ"ב בתשרי תשפ"ג
09/10/2022
17/10/2022
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יום א' כ"ח בתשרי תשפ"ג 30/10/2022

הערות:
סמסטר א'- 12 שבועות
סמסטר ב'- 15 שבועות (מספר מפגשים: א-13, ב-13, ג-13, ד-11, ה-11, ו-12)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד' 27 באפריל- הלימודים יסתיימו בשעה 19:15
ערב יום  הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה יום ג' 3 במאי – הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
חופשת יום הסטודנט – מתקיימת בדרך כלל במהלך חודש מאי / יוני,  ובהתאם להנחיות המכללה ולפרסום אגודת הסטודנטים (בד"כ יום או יום ב'). 
תחילת בחינות חיצונית מה"ט מועד א' אביב – 1.2.2022
תחילת בחינות חיצוניות מה"ט – מועד א'  קיץ  – 3.7.2022

המרכז הטכנולוגי שומר לעצמו את הזכות לשנות לוח זמנים זה על פי שיקול דעתו.