שנת הלימודים תשפ"א

אירועים תכנית הלימודים וחופשות יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יום א` ז' בחשון תשפ"א 25/10/2020
סיום סמסטר סתיו יום ו` ב' בשבט תשפ"א 15/01/2021
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` ד' בשבט תשפ"א 17/01/2021
פתיחת סמסטר אביב יום א' ט' באדר תשפ"א 21/02/2021
חופשת תענית אסתר יום ה' י"ג באדר תשפ"א 25/02/2021
חופשת פורים יום ו' י"ד באדר תשפ"א 26/02/2021
חופשת פסח מיום ג'
עד וכולל יום ו'
י' בניסן תשפ"א
כ' בניסן תשפ"א
23/03/2021
02/04/2021
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג' - משעה 18:00
עד וכולל יום ד'
א' באייר תשפ"א
ב' באייר תשפ"א
13/04/2021
14/04/2021
חופשת יום העצמאות יום ה' ג' באייר תשפ"א 15/04/2021
חופשת חג השבועות מיום א'
עד וכולל יום ב'
ה' בסיוון תשפ"א
ו' בסיוון תשפ"א
16/05/2021
17/05/2021
סיום סמסטר אביב יום ו' כ"ד בסיוון תשפ"א 04/06/2021
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ו בסיוון תשפ"א 06/06/2021
חופשת צום תשעה באב יום א' ט' באב תשפ"א 18/07/2021
חופשת ראש השנה מיום ב'
עד וכולל יום ד'
כ"ט באלול תשפ"א
ב' בתשרי תשפ"ב
06/09/2021
08/09/2021
חופשת יום הכיפורים מיום ד'
עד וכולל יום ה'
ט' בתשרי תשפ"ב
י' תשרי תשפ"ב
15/09/2021
16/09/2021
חופשת סוכות מיום ב'
עד וכולל יום ג'
י"ד בתשרי תשפ"ב
כ"ב בתשרי תשפ"ב
20/09/2021
28/09/2021
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב יום א' ד' בחשון תשפ"ב 10/10/2021

הערות:
סמסטר א'- 13 שבועות
סמסטר ב'- 15 שבועות (מספר מפגשים: א-13 ,ב-13 ,ג-13 ,ד-11 ,ה- 11 ,ו-12)

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד' 07 באפריל- הלימודים יסתיימו בשעה 19:15

חופשת יום הסטודנט מתקיימת בדרך כלל במהלך חודש מאי / יוני, ובהתאם להנחיות המכללה ולפרסום אגודת הסטודנטים (בד"כ מיום ג' אחר הצהריים ועד יום ד' כולל).
תחילת בחינות חיצונית מה"ט מועד א' אביב - 1.2.2021
תחילת בחינות חיצוניות מה"ט מועד א' קיץ - 1.7.2021

המרכז הטכנולוגי שומר לעצמו את הזכות לשנות לוח זמנים זה על פי שיקול דעתו.