אדריכלות ועיצוב פנים

רישום וקבלה

מידע טכני על לימודי הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

סוג ההסמכה

דיפלומה הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

משך המסלול

2.5 שנים

לו"ז שבועי

4-5 ימים בשבוע

שכר לימוד

עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים
אדריכל דוד כהן סקאלי
אדריכל דוד כהן סקאלי,
ראש המגמה

תכנית הלימודים במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים במרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר הנה תכנית לימוד חדשנית, המשלבת את מקצוע אדריכלות הבניין עם מקצוע עיצוב פנים. תכנית זו פותחה מתוך הכרת סביבת התכנון העכשווית ומגמותיה העתידיות.
בוגרי המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים שיקבלו דיפלומת הנדסאי הם בעלי זכות חתימה, ומוסמכים על פי חוק, לתכנן מבנים אדריכליים עד 4 קומות (מבנה 'פשוט' כמוגדר בחוק) ועיצוב פנים בכל היקף. כמו כן יוכלו למלא תפקידי תכנון, ניהול ופיקוח על מגוון רחב של פרויקטים בענף הבנייה. בוגרי המגמה מוערכים ונדרשים מאוד במשק ועובדים בתחומי תכנון ועיצוב רבים, החל מעבודה פרטית במשרדים כעצמאים או פרילנסים, עובדים במשרדי תכנון גדולים, במוסדות התכנון השונים ועוד.
הסטודנטים במגמה להנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים שיבחרו ללמוד בתכנית המשולבת עם האקדמיה, יוכלו לצבור במקביל ללימודיהם נקודות זכות אקדמיות לתואר B.A במחלקות האקדמיה ובכפוף לנהלי המחלקה. את יתרת התואר ניתן להשלים בשנת הלימוד האחרונה ולאחר ההסמכה כהנדסאי.

התכנית מיועדת למעוניינים ללמוד ליצור ולתכנן בתחום האדריכלות ועיצוב הפנים כמתכננים עצמאיים ו/או במסגרת העבודות הרבות הקיימות במשק. בתכנית מלמדים מיטב המרצים בתחום, אדריכלים ומהנדסים. הלימודים כוללים שימוש במעבדות חדשניות ולימוד תוכנות עדכניות וייעודיות כגון אוטוקד, רוויט, סקצ'אפ ועוד. על המועמדים להיות בעלי חוש אסתטי, כושר יצירה ויכולת ללמוד אמנות וטכנולוגיה כאחד.
בתכנית מלמדים מיטב המרצים בתחום, אדריכלים ומהנדסים יידועי שם בתחומים רבים, בין היתר בבניה פרטית וציבורית, בבניה ירוקה ואקולוגית בהתאם לערכי הקיימות, בבניה נגישה, מומחים בתחיקת הבניה והבטיחות, בבניה חכמה ומתקדמת מבחינה טכנולוגית, תוך דגש על יצירה אדריכלית שימושית מחד אך אומנותית ועכשווית מאידך.

 • עקרונות התכנון האדריכלי
 • עיצוב פנים
 • יסודות העיצוב
 • תולדות האמנות והאדריכלות
 • תורת הבנייה
 • לימודי מבנים
 • מערכות המבנה ותשתיות
 • חומרי בניין ופנים
 • עיצוב ריהוט ופרטי ריהוט
 • הנדסת אנוש וארגונומיה
 • לימודי מחשב
 • קלימטולוגיה
 • תחיקת הבנייה והבטיחות ועוד.
 • כמו כן מקיימים סיורים מקצועיים וסדנאות אמן.

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים הנם בעלי זכות חתימה ותכנון אדריכלות הבניין ועיצוב הפנים של מבנים עד 4 קומות (״מבנה פשוט״ כהגדרתו בחוק) ופנים בכל היקף דהיינו המסה העיקרית של אפשרויות התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים בארץ.
כן יכולים בוגרי המגמה למלא תפקידי מפתח בתכנון ופיקוח על מגוון רחב של פרויקטים בענף הבניה ולהשתלב במשק כבעלי משרדי תכנון עצמאיים או כעובדים במשרדי תכנון או במוסדות התכנון והרישוי ברחבי הארץ.

אחת מן האפשרויות הבאות:

 • ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
  • מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
  • אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
  • מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות. 
  • יתקבלו  גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
 • תעודת בגרות מלאה
 • בוגר/בוגרת מכינה טכנולוגית להנדסאים ממוסד מוכר להשכלה טכנולוגית.
 • אישור ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג על קבלה ללימודי הנדסה.
 • אישור ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג על עמידה בכל הדרישות הלימודיות במכינה ייעודית להנדסה.
 • אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה, או מכינה 30+ (*) או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.

זאת בכפוף לתנאים הבאים:

 • באישור יצויין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה
 • המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית (**).
 • היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
  • מתמטיקה - 200 שעות לימוד.
  • אנגלית - 200 שעות לימוד.
  • הבעה בעברית - 100 שעות לימוד.

- ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.

(*)  לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.
 (**) במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.

- מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה.

אחת מן האפשרויות הבאות:

 • תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
 • אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
 • שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
 • דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
 • תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

אחת מן האפשרויות הבאות:

 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
 • אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.
 • מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
 • מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).

* מועמד אשר אינו עומד בתנאי הקבלה המפורטים יוכל להצטרף לתכנית לצורך השלמתם טרם הגשת המועמדות. לפרטים נוספים

בנוסף לאחת מהאפשרויות הנ"ל (תנאי הסף שצויינו למעלה וההחרגות שצויינו למטה, לרבות סטודנטים על תנאי), על כל המועמדים להגיש תיק עבודות ולעבור בהצלחה את מבדקי המיון והערכה (בציון 65 ומעלה). למועמדים שנדחו בציון 55-64 תנתן הזדמנות שנייה במתכונת מכינה ממיינת בת 40 שעות בתשלום ובה המועמדים ילמדו ליצור ולהכין תיק עבודות – תלמיד שיעבור בהצלחה את המכינה הממיינת ועמד בתנאי הסף יוכל להתקבל למגמה.מועמדים למגמה יוזמנו ליום סדנא בו יציגו תיק עבודות המכיל לכל הפחות 5 עבודות ממגוון תחומים כגון- תיעוד של פרטים שתכננתם או בניתם או כל יצירה אחרת מכל תחום לרבות אמנות, ציור, שירה, ספרות, מוזיקה וכ"ו, מבדק מעשי בעיצוב, ציור ורישום, מבדק ידע כללי בתחום וראיון אישי.
תוצאות המבדקים, בשקלול עם תנאי הקבלה, הם שיקבעו את קבלת המועמד למגמה.
יובהר בזאת כי עדיפות תינתן לבעלי תנאי הקבלה הגבוהים ביותר.
 מועמדים למגמה יוזמנו ליום מיון והערכה במתכונת סדנא בו יציגו תיק עבודות המכיל לכל הפחות 5 עבודות ממגוון תחומים כגון - תיעוד של פרטים שתכננתם או בניתם או כל יצירה אחרת מכל תחום לרבות אמנות, ציור, שירה, ספרות, מוזיקה וכ"ו, וכן יעברו מבדק מעשי בעיצוב, ציור ורישום, מבדק ידע כללי בתחום וראיון אישי.

איך נרשמים

מלאו את הטפסים וצרפו אליהם: אסמכתא לתשלום דמי הרשמה, 2 תמונות פספורט, אישורים כמפורט בתנאי הקבלה, צילום תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי וצילום ת"ז.
* מועמד שיגיש טפסים, ללא אישורים המעידים על עמידה בתנאי הקבלה הנדרשים, לא תבחן מועמדותו עד להגשתם.
* פתיחת כל אחת מהכיתות מותנית במספר מינימלי של נרשמים ובכפוף לאישור מה"ט.

אדריכל דוד כהן סקאלי

דוד כהן סקאלי

 • ראש מגמה

גולן אלמוג

 • מרצה - הנדסאים
אפי באומרנד

אפי באומרינד

 • מרצה - הנדסאים

ויקטוריה בוגוסלבסקי

 • מרצה - הנדסאים
דינה בלומנקרנץ

דינה בלומנקרנץ

 • מרצה - הנדסאים

לידיה מודלבסקי

 • מרצה - הנדסאים

ליאורה מוסאיי

 • מרצה - הנדסאים

ריצ'רד מושאילוב

 • מרצה - הנדסאים

עופר מיארה

 • מרצה - הנדסאים

אמיר מלול

 • מרצה - הנדסאים

מתתיהו (מתי) קונס

 • מרצה - הנדסאים

ויקטור רבינוביץ

 • מרצה - הנדסאים

נתן רותם

 • מרצה - הנדסאים

ראש המגמה

אדריכל דוד כהן סקאלי

רכזת המגמה

גב' רותי שני - 077-9802307

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ה' בין השעות
11:00 - 13:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
09:00 - 11:00
14:00 - 15:00

טלפון תורן במהלך הסמסטר - 054-9755461

בימים א'- ה' בין השעות 16:00-18:00
בימי שישי בין השעות 08:30-12:00. ניתן גם לפנות לרכזת התורנות בבניין 2

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

rutis@sapir.ac.il

לשיתופי פעולה בתעשייה

galitbi@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* | 077-9802802
info@sapir.ac.il