בית הספר לעבודה סוציאלית

לאה שלף
ד"ר לאה שלף
ראשת בית הספר

בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, הממוקם בנגב המערבי, שואף לקדם צדק חברתי ורווחה לפרטים, קבוצות וקהילות. לצורך הגשמת יעדים אלה, בית הספר חותר להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות אישית וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכי המקצוע וידע מקצועי , והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אוכלוסיות מודרות

באזור ובעולם. זאת באמצעות  הכשרה, מחקר, חינוך ופראקטיקה בשדה.

כדי לממש חזון זה, בית הספר פועל:

  • להכשיר אנשי מקצוע המסוגלים לפעול ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והמדיניות בארץ ובעולם, תוך גילוי מקצועיות, גמישות, יוזמה, רפלקטיביות וחשיבה ביקורתית.
  • לעודד ולפתח מחקר מתקדם בשיטות מגוונות, על בסיס שיתופי פעולה בין סגל ביה"ס והסטודנטים, בתי ספר לעבודה סוציאלית בארץ ובעולם,  וצרכני שירותים , תוך כדי דגש מיוחד על שיתוף ומתן קול לאוכלוסיות מודרות.
  • לחנך ולהטמיע את ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית כבסיס לעשייה מקצועית ולהשתתפות בתהליכי קביעת מדיניות. זאת, על-מנת שפועלם של העובדים הסוציאליים בשדה ובקביעת מדיניות תיעשה תמיד מתוך מחויבות עמוקה לקידום ולשמירה על זכויות האדם וצדק חברתי.
  • לפתח ולקדם התערבויות ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תוך זיקה ומחויבות לאוכלוסיית הנגב.