תואר ראשון בעבודה סוציאלית

מידע טכני על התואר בעבודה סוציאלית

סוג ההסמכה

.B.S.W בעבודה סוציאלית

משך המסלול

3 שנים

לו"ז שבועי

3 או 4 ימים בשבוע

נקודות זכות

120 נק"ז

שכר לימוד אוניברסיטאי

שנה ראשונה חינם ע"פ חוק לחיילים משוחררים
לאה שלף
ד"ר לאה שלף
ראשת בית הספר

תואר בוגר בעבודה סוציאלית B.S.W של המכללה האקדמית ספיר מוכר על ידי המל״ג ועל ידי גופי תעסוקה והאוניברסיטאות ומאפשר תעסוקה כעובד/ת סוציאלי/ת בכל אחד מתחומים אלו, כמו גם המשך לימודי עבודה סוציאלית בתארים מתקדמים, ובמחקר.

תחום העבודה הסוציאלית משלב פעילות מקצועית מאורגנת לאבחון ולפתרון בעיות בתחום תפקודם החברתי של בני-אדם. תכליתה להרחיב את מערכות המשאבים העומדות לרשות הפרט והחברה, לסייע בעיצוב פעילויות גומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. המקצוע נדרש במיוחד במצבים של משבר, של שינויים אישיים וחברתיים, של מגבלות אישיות, של קיפוח חברתי ושל מצוקה עקב אסון.

העובד/ת הסוציאלי/ת פועל/ת בשדה דינמי המצוי בשינויים תמידיים מסיבות פוליטיות, חברתיות וכלכליות. השינויים החברתיים מתרחשים במהירות רבה וכך גם הידע המצטבר גדל והולך. כל אלה דורשים את התאמת המקצוע למציאות משתנה ועדכנית. סוגיות שלפני שנים מועטות לא עלו לתודעת הציבור ולא היוו זירה לפעילות של העבודה הסוציאלית, הינן כיום במרכז העשייה.

 • בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר הינו בית ספר חדשני בו לומדים הסטודנטים על סוגיות שהינן במרכז הבעיות החברתיות בישראל ובמרכז השיח המקצועי הבינלאומי.
 • בית הספר חותר להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות והתנהגויות אישיות וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכי המקצוע וידע מקצועי, והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אוכלוסיות מודרות באזור, בארץ ובעולם; זאת באמצעות הכשרה, מחקר, חינוך ופרקטיקה בשדה.    
 • ייחודה של התכנית הינה מעורבות בקהילה והתמקדות בבעיות השעה. בית הספר מקדם ומפתח התערבויות ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה, וכן ברמת מדיניות תוך זיקה ומחויבות לאוכלוסיית הנגב.
 • מזה עשור, שמו של בית הספר הולך לפניו ומהווה תו תקן ללימודים איכותיים ומקצועיים. מהרגע הראשון ללימודיהם הסטודנטים משלבים עשיה מקצועית וחברתית, קורסים תיאורטיים, קורסים יישומיים והכשרה מקצועית בשדה.
 • את הלימודים מעבירים מיטב המרצים בתחום העבודה הסוציאלית, המגיעים מתחומי ההתערבות השונים.
 • מעבר ללימודים הסטודנטים נהנים מאווירה סטודנטיאלית שמייחדת את המכללה האקדמית ספיר, באזור גיאוגרפי מיוחד במינו.

בוגרי בית הספר מגיעים לעבודה עם ארגז כלים עמוס בחשיבה אקדמית עמוקה בכל הקשור לתפקיד איש ואשת המקצוע. אנשי מקצוע המסוגלים לפעול ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והמדיניות בארץ ובעולם, תוך גילוי מקצועיות, גמישות, יוזמה, רפלקטיביות וחשיבה ביקורתית

 

שנה א'

שם הקורס נק"ז
יסודות הסטטיסטיקה א' 2.5
יסודות הסטטיסטיקה ב' 2.5
מדיניות רווחה 2
יסודות בעבודה סוציאלית 4
מבוא לפסיכולוגיה 4
מבוא לסוציולוגיה 4
קריאה וכתיבה אקדמית 4
סמינר הכשרה מקצועית 2
חוק ורווחה 2
החברה בישראל 2
פסיכולוגיה התפתחותית 2
עקרונות המחקר המדעי 2
הכשרה בשדה שנה א' 1

שנה ב'

שם הקורס נק"ז
הכשרה בשדה שנה ב' 7
עבודה סוציאלית מודעת עוני 2
פסיכופתולוגיה 4
עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות 4
עבודה סוציאלית קבוצתית 4
עבודה סוציאלית קהילתית 4
עבודה עם היחיד וסביבתו 4
סמינר הכשרה שנה ב' 4
שיטות מחקר איכותניות 2
שיטות מחקר כמותניות 2
התאוריה של הפרקטיקה 2

שנה ג'

שם הקורס נק"ז
הכשרה בשדה שנה ג' 7
עו"ס עם ילדים ונוער 2
פרקטיקה של מדיניות 2
פרקטיקה של קשר מסייע 4
סמינר הכשרה שנה ג' 4
סמינריון מחקר 4
בגרות והזדקנות 2
תכנון והערכת תוצאות התערבות 2
תיאוריות מתקדמות ברב תרבותיות 2
קורס תומך אשכול 2
קורס תומך אשכול 2

ההכשרה המקצועית בשדה מתקיימת החל מסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה ועד תום השנה השלישית. ההכשרה המקצועית בשדה הינה מרכיב מרכזי של תכנית הלימודים בעבודה סוציאלית. השדה הוא 'המעבדה' בו יכולים הסטודנטים לתרגם וליישם את הנלמד בכיתות ולפתח את זהותם כנשות ואנשי מקצוע. לאורך שלושת שנות הלימוד, מלווה עבודת השדה בסמינר הכשרה המתקיים אחת לשבוע בהנחיית חברות סגל בית הספר. תכני הסמינר יעסקו בעיבוד החוויה של הסטודנטיות בהכשרה המקצועית, יתרגלו מיומנויות וידונו בסוגיות אתיות הנוגעות לעבודתן. בנוסף, אחד מהיעדים המרכזיים במודל ההכשרה בשדה נועד לחיזוק הקשר והשותפות בין שותפי ההוראה בשדה ובאקדמיה. בהתאם, מנחת הסמינר אחראית על ליווי המדריכות של הסטודנטיות שבהנחייתה. במהלך כל שנת לימודים תקיימנה מנחות הסמינר מפגשים אישיים וקבוצתיים עם המדריכות וכן יערך ביקור של מרצת הסמינר במקומות ההכשרה של הסטודנטיות שבהנחייתה. 

מודל ההכשרה בנוי כמודל התפתחותי ועם זאת מבקש לאפשר לסטודנטים לראות את השלם על חלקיו. בהתאם לכך, למן השנה הראשונה נחשפים הסטודנטים למרחבי התערבות ושיטות התערבות ברמת המאקרו והמיקרו. יישום ועיבוד הנלמד מכוון לפיתוח היכולת של הסטודנטים להתבונן על עבודתם בתוך קונטקסט חברתי, פוליטי, כלכלי, דתי ומגדרי.

 

ההכשרה בשנה א' מתקיימת בסמסטר השני ומורכבת משני חלקים: הכשרה בשדה וימים מרוכזים. ההכשרה בשדה מלווה בהדרכה קבוצתית לכל 4-6 סטודנטיות.

 • ההכשרה בשדה כוללת שבעה מפגשי הכשרה המחולקים לשני חלקים:
  • Shadowing-הסטודנטים מתלווים לעובדים סוציאליים שונים וצופים בעבודתם.
  • 'בעקבות הפונה'-הסטודנטים מתלווים לצרכני שירות רווחה במטרה ללמוד מהם על חווית צריכת השירות.
 • סיורים ויום עיון מסכם: במהלך הסמסטר מתקיים סיור לכנסת. הסטודנטים נפגשים עם חברי כנסת העוסקים בחקיקה חברתית במידת האפשר, צופים בדיון באחת מהועדות הרלוונטיות לעבודתנו. בנוסף, נערכים סיורים בשדה להכרות עם סוגיות הנוגעות למפגש בין המיקרו למאקרו. לדוגמא: סיור ביישובי עוטף עזה ומפגש עם תושבים ובעלי תפקידים באזור. שנת ההכשרה מסתיימת ביום עיון בו מציגים סטודנטים משנים ב' וג' התערבויות יחודיות. המטרה היא לאפשר לסטודנטים מפגש עם הצפוי להם בשנות ההכשרה הבאות. יום זה מסתיים במעמד חתימה על 'הצהרת כוונות'. (מצורף כנספח).

 

ההכשרה בשנים ב'- ג' מתקיימת החל משבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים ולכל אורכה. הסטודנטים מגיעים לשני ימי הכשרה בשבוע. סה"כ 16 שעות שבועיות. במהלך חופשת הסמסטר הסטודנטים יבצעו הכשרה מקצועית של יום אחד. ההכשרה מלווה בהדרכה שבועית של שעה וחצי לכל סטודנטית. מטרת ההכשרה הינה יישום שיטות התערבות הנלמדות בקורסים הרלוונטים, במצבי אמת ועם לקוחות פעילים. ההתערבות המקצועית כוללת הכרות מערכתית עם סוכנות ההכשרה וחשיפה מרבית להזדמנויות למידה בסוכנות ובקהילה. על הסטודנטית לבצע התערבות עם שש מערכות פונה לפחות (להלן מ"פ). מערכת פונה הינה: פרט, משפחה, קבוצה, קהילה, מדינה. בחירת מ"פ תהיה על פי המפתח הבא: שתי מ"פ מתוך שש מ"פ תהיינה פרט או משפחה. מ"פ אחת תהיה קבוצה או קהילה או פרקטיקה של מדיניות. יתר מ"פ תהיינה כל אחת ממ"פ המתוארות לעיל. שלוש מ"פ הנוספות, יכולות להיות מכל סוג שהוא, בהתאם למאפייני השירות (דרישות ההכשרה וההדרכה מצורפות בנספח: הדרכת סטודנטיות במכללה האקדמית ספיר).
כאמור, במקביל להכשרה, יפגשו הסטודנטיות לאורך השנה כולה עם מרצת סמינר במסגרת קורס "סמינר הכשרה". בכל סמינר ייקחו חלק בין 12-15 משתתפות. השיבוץ בסמינר יעשה על ידי היחידה להכשרה בשדה.

טופס הערכה אמצע שנה ב'
טופס הערכה סוף שנה ב'

בכפוף לאמור לעיל אך בשונה לשנה ב', ההכשרה בשנה ג' תיעשה בהתאם לתחומי בעיה הנלמדים בבית הספר: טראומה בבית, טראומה על רקע לאומי, שיקום נפשי, בריאות ושיקום, תעסוקה, עבודה סוציאלית בינלאומית. כל תחום בעיה יוגדר כאשכול במסגרתו ישתתפו הסטודנטים בשני קורסים תאורטים הנוגעים לתחום הדעת של האשכול ובסמינר הכשרה המלווה כאמור את הסטודנטים במקביל להכשרתם בשדה. בשנה זו משתלבות הסטודנטיות בהכשרות התואמות את תחום הדעת של האשכול אליו תשובצנה. מס' המשתתפות בכל סמינר מוגבל ל15 משתתפות.

טופס הערכה אמצע שנה ג'
טופס הערכה סוף שנה ג'

מנהלת היחידה להכשרת מקצועית בשדה

גב' בן אבו נאוה

רכזת היחידה להכשרה מקצועית בשדה

גב' ברג'ל גליתgalitb@sapir.ac.il | 077-9802571

עבודה סוציאלית בינלאומית מקבלת בבית הספר חשיבות רבה. מטרת התוכנית, לאפשר לסגל וסטודנטים חשיפה לפלטפורמות בינלאומיות על מנת להיחשף לידע חדש בתחומים שונים במקצוע העבודה הסוציאלית וליצור קשרי מחקר ושותפויות. הפלטפורמה פתוחה לכלל הסטודנטים ולכלל הסגל.

בכל שנה יצאו מטעם בית הספר משלחות של סטודנטים ומרצה מלווה לארצות היעד. שם יבקרו באוניברסיטאות השותפות, יבקרו בהכשרות, ישתתפו בהרצאות וסדנאות ועוד.
האוניברסיטאות אליהן אנו נוסעים:

 • אוניברסיטת אמדן שבגרמניה
 • אוניברסיטת הייז בכרונינגן הולנד
 • האוניברסיטה הקתולית, ברלין גרמניה
 • אוניברסיטת דרזדן  בגרמניה

במסגרת שיתופי הפעולה עם האוניברסיטאות בחו"ל, גם משלחות מטעמם מגיעות לארץ לשבוע בינלאומי אצלנו ואנו מארחים אותם במכללה ובבית הספר.

עובדים סוציאליים משולבים בפעילות בשירותים ממשלתיים וציבוריים, ופועלים במחלקות לשירותים חברתיים, בבתי ספר, במוסדות ילדים ונוער, בבתי חולים, במרפאות (כלליות ופסיכיאטריות), בבתי אבות, בשירותי מבחן, בבתי סוהר, בצבא, בשירותי הגירה וקליטה, בארגונים כלכליים ובמפעלי תעשיה ציבוריים ופרטיים, בארגונים העוסקים בזכויות אדם, במלכ״רים ועוד. אופק גלובאלי חשוב נפתח בשנים האחרונות ומאפשר לעובדים סוציאליים להשתלב בארגוני סיוע בינלאומיים העוסקים בפעילות באזורי אסון ומצוקה בעולם.

תואר בוגר בעבודה סוציאלית BSW של ספיר מוכר על ידי המל״ג ועל ידי גופי תעסוקה והאוניברסיטאות ומאפשר תעסוקה כעובד/ת סוציאלי/ת בכל אחד מתחומים אלו, כמו גם המשך לימודי עבודה סוציאלית בתארים מתקדמים, ומחקר. תחום העבודה הסוציאלית משלב פעילות מקצועית מאורגנת לאבחון ולפתרון בעיות בתחום תפקודם החברתי של בני-אדם. תכליתה להרחיב את מערכות המשאבים העומדות לרשות הפרט והחברה, לסייע בעיצוב פעילויות גומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. המקצוע נדרש במיוחד במצבים של משבר, של שינויים אישיים וחברתיים, של מגבלות אישיות, של קיפוח חברתי ושל מצוקה עקב אסון.

העובד/ת הסוציאלי/ת פועל/ת בשדה דינמי המצוי בשינויים תמידיים מסיבות פוליטיות, חברתיות כלכליות. השינויים החברתיים מתרחשים במהירות רבה וכך גם הידע המצטבר גדל והולך. כל אלה דורשים את התאמת המקצוע למציאות משתנה ועדכנית. סוגיות שלפני שנים מועטות לא עלו לתודעת הציבור ולא היוו זירה לפעילות של העבודה הסוציאלית, הינן כיום במרכז העשייה.

 

תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.
מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה בסמוך למועד ההרשמה.

חשוב לדעת:

הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים מתבצע על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי, לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו - 1996, שמטרתו להסדיר את העיסוק במקצוע העבודה הסוציאלית. הבקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים מופיעה בקישור זה.

האתר כולל תיאור תהליך ודרישות הרישום; הצהרה על הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי וכן הודעה למועמדים ללימודי עבודה סוציאלית בדבר מגבלות חוקיות לעניין ביצוע הכשרה מקצועית ו/או רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

הראיונות מתקיימים בין החודשים ינואר-אוגוסט. מועד סיום ההרשמה טרם נקבע.

לתשומת ליבכם: כחלק מתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' חובה על כל סטודנט להגיע לרמת אנגלית "בסיסית" לכל הפחות עד תום שנה א' וכן, להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.

פרוט תנאי הקבלה

אפשרות א' - פסיכומטרי

 • ציון פסיכומטרי- 550 ומעלה
 • בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה או בדיפלומת הנדסאי או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד החינוך והמל"ג
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה או בקורס אנגלית במסגרת דיפלומת הנדסאי
 • לביה"ס שמורה הזכות לקיים ראיון קבלה קבוצתי/אישי

אפשרות ב' - בגרות

 • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 96 ומעלה או ציון משוקלל 96 ומעלה בדיפלומת הנדסאי או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד החינוך והמל"ג
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה או בקורס אנגלית במסגרת דיפלומת הנדסאי
 • לביה"ס שמורה הזכות לקיים ראיון קבלה קבוצתי/אישי 

אפשרות ג' - מסיימי שנה א' (תכנית מלאה) ממוסד אקדמי מוכר (מספר המקומות מוגבל)

 • מועמדים אשר סיימו שנה א' מלאה (לפחות 35 נק"ז) בלימודי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, בעלי ממוצע 90 ומעלה.
 • רשאים להגיש מועמדים שיש בידם גיליון ציונים סופי עד 31.7.2024 כל זמן שההרשמה פתוחה.
 • עדיפות תינתן למועמדים עם סיווג רמת אנגלית "בסיסית" לכל הפחות (ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי) 
 • ראיון קבלה קבוצתי/אישי 

אפשרות ד'- מכינת רוח וחברה ומכינת 30+ (מספר המקומות מוגבל)

רשאים להגיש מועמדותם רק בוגרי המכינה שיש בידם גליון ציונים סופי עד 31.7.24 (כל זמן שההרשמה פתוחה). יש לבדוק את תוקף המכינות על פי תנאי המנהל האקדמי.

 • סיום מכינה בממוצע 96 ומעלה
 • אנגלית בציון 75 ומעלה במכינה
 • מתמטיקה בציון 80 ומעלה במכינה
 • עדיפות תינתן למועמדים עם סיווג רמת אנגלית "בסיסית" לכל הפחות (ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי) 
 • ראיון קבלה קבוצתי/ אישי 

אפשרות ה' - תנאי מעבר משער לאקדמיה לשנה א' בבית הספר לעבודה סוציאלית עבור סטודנטים מהמגזר הבדואי (מספר המקומות מוגבל)

 • ממוצע ציונים 85 ומעלה בקורסי שער לאקדמיה (מעטפת).
 • סטודנטים שלמדו באשכול ייעודי של עבודה סוציאלית (הכולל את הקורסים מבוא לסוציולוגיה ויסודות הסטטיסטיקה א') נדרשים לממוצע אקדמי 75 ומעלה
 • סטודנטים שלא למדו באשכול ייעודי של עבודה סוציאלית נדרשים לממוצע אקדמי של 85 ומעלה
 • ראיון אישי/קבוצתי

*מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מל"ג.

תאריך פרסום: 26/12/2024

לאה שלף

ד"ר לאה שלף

 • ראש בית הספר
ד"ר נוזהה אלהוזייל אלאסד

ד"ר נוזהה אלהוזייל אלאסד

 • מרצה בכירה
ד"ר מיוריאל בלקני-נהורא

ד"ר מיוריאל בלקני-נהורא

 • סגל עמית
ד"ר לימור גדות

ד"ר לימור גדות

 • מרצה

ד"ר דניאל דה מלאך

 • מרצה
ד"ר יעל הוכמן

ד"ר יעל הוכמן

 • מרצה
גב' שרלי חדידה

שרלי חדידה-נעוס

 • סגל עמית
ד"ר מירב ידוב

ד"ר מירב ידוב

 • מרצה בכירה
ד"ר מני מלכה

ד"ר מני מלכה

 • מרצה
ד"ר מירב משה

ד"ר מירב משה גרודופסקי

 • מרצה בכירה

פרופ' אורית נוטמן שורץ

 • פרופסור מן המניין
ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

 • מרצה בכירה

ד"ר נוגה פיטובסקי-נוה

 • מרצה

ד"ר רבקה רנץ

 • מרצה בכירה
ד"ר עינב שגב

ד"ר עינב שגב

 • מרצה בכירה
ד"ר שמוליק שיינטוך

ד"ר שמוליק שיינטוך

 • מרצה בכיר

ראשת בית הספר

ד"ר לאה שלף

רכזת אדמיניסטרטיבית בכירה

גב' הדר אלבז - 077-9802597

רכזת היחידה להכשרה מקצועית בשדה

גב' ירין סמג'ה - 077-9802571

רכזת פרויקטים ותכניות מיוחדות

גב' גל מכלוף - 077-9802360

רכזת סטודנטים

גב' רויטל דרך חיים - 077-9802591

גב' כרמית מייבך

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ד' בין השעות
12:00 - 11:00
15:00 - 14:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
11:00 - 10:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

swd@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* | 077-9802802
info@sapir.ac.il