אירועים חמים

מה קורה בספיר?

תואר שני בעבודה סוציאלית

בשנת הלימודים הקרובה תשפ"ג, תפתח במכללה האקדמית ספיר תכנית השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית, אשר בראשה עומדת פרופ' ריקי פינצי-דותן. תכנית ההשלמה מיועדת לבעלי תואר ראשון, שאינו עבודה סוציאלית, ומתפרסת על פני שלוש שנים ומעניקה לבוגריה כשירות לעסוק במקצוע העבודה הסוציאלית בישראל (רישוי) וכך גם תואר שני בעבודה סוציאלית (MSW).    תוכנית ההשלמה כוללת השלמת מקצועות חובה בעבודה סוציאלית, לימודי שיטות התערבות, הכשרה בשדה ולימודים בתוכנית ללימודי תואר מוסמך שנועדה להכשיר עובדים סוציאליים מיומנים בתחום ההתערבות עם ילדים ובני נוער ומשפחותיהם. תחום ההתערבויות עם ילדים ובני נוער ומשפחותיהם מקבל עדיפות בתח
    • חדשות דף הבית
    • אמנויות הקול והמסך
    • חדשות דף הבית

לתאום ייעוץ אישי