מידע טכני על מגמת תוכנה - מסלול מרום טכנולוגי

משך המסלול

שנתיים

לו"ז שבועי

בהתאם לתכנית הלימודים

80% מימון בשכר לימוד בסיסי

המסלול משלב רכישת דיפלומת הנדסאי.ת עם אופק אקדמי ללימודי מדעי המחשב, תכנית מנהיגות חברתית, הקניית מיומנויות וליווי להשתלבות בשוק העבודה ותכנון הקריירה בשנתיים בלבד.

שיבוץ לשירות צבאי בתפקידים משמעותיים בתחומים מובילים בחיל התקשוב וההגנה בסב"ר. אגף התקשוב וההגנה בסב"ר מכשיר את ההון האנושי בתחום מקצועות המחשב לכלל הגופים בצה"ל:

 • אשכול מחשוב: תכניתנים, מגני סייבר, DEVOPS, מנהל.ת DC, דאטה אנליסט, פריזמה ועוד.
 • מיזמי איתור אלקטרוניקה: טכנאי.ת מערכות תקשורת, טכנאי.ת טלקום, חוקר.ת ספקטרום, טכנאי.ת דיגיטל מבצעית ועוד.
 • הדרכה: מדריך.ת תקשוב.
 • אשכול קצונה ולוחמה: לעומדים.ות בתנאי הקבלה: קשר"ג - ייעודי קרבי, קצונה ייעודית מבצעית, לוחם מערכות ל"א ועוד.

* לקראת סיום הלימודים, יבצעו התלמידים.ות מיונים למקצוע הרלוונטי עבורם.ן באשכול מקצועות המחשב לטובת הכשרה ושיבוץ בצה"ל.

* בוגרי.ות התוכנית יצברו נקודות זכות עם הכרה אקדמית לצורך קיצור משך הלימודים לתואר ראשון B.Sc במחלקה למדעי המחשב במכללת ספיר. הקבלה ללימודי המשך מותנית בעמידה בתנאי קבלה.

 • בוגרי.ות תיכון בלימודים עיוניים או טכנולוגיים בעלי.ות תעודת בגרות מלאה הכוללת אנגלית ומתמטיקה בהיקף של מינימום 4 יח”ל.
 • מכתב המלצה ממנהל.ת בית הספר או רכז.ת המגמה.

 • מימון 80% משכר הלימוד בתכנית במשך שנתיים.
 • היכרות עם היחידות והתפקידים הצבאיים המוצעים באגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
 • שיבוץ לשירות בתפקידים שונים ביחידות החיל, עם אופציה לתפקידי מפתח טכנולוגיים משמעותיים ומסלולי קצונה.
 • טיפול בדחיית השירות הצבאי לטובת לימודי העתודה.
 • ליווי אקדמי ותכניות תגבור על ידי היחידה בצה"ל.
 • עבודה על פרויקט הגמר בהלימה לתכנים המקצועיים של היחידות.

* לקראת סיום הלימודים, יבצעו התלמידים.ות מיונים למקצוע הרלוונטי עבורם.ן באשכול מקצועות המחשב לטובת הכשרה ושיבוץ בצה"ל.

 • שנתיים, לפי לוח הזמנים של משרד החינוך.
 • פתיחת שנת הלימודים 09/2022.
 • מכינת קדם עתודה בקיץ - כחודש וחצי לפני פתיחת שנת הלימודים.
 • יש למלא טופס הרשמה וערכת רישום - כרוך בדמי הרשמה
 • צירוף מסמכים: צילום תעודת זהות, גיליון ציונים מכיתה י"א, המלצת מנהל.ת בית הספר ו/או רכז.ת מגמה
 • ראיון על ידי וועדת קבלת, הכוללת את מנהל.ת בית הספר לעתודה טכנולוגית ונציגות צה"ל
 • סגירת ההרשמה לשנת תשפ"ג/ ספטמבר 2022: מרץ 2022.

* קבלת המועמד.ת לתהליך הרישום והמיון מותנה באישור משרד הביטחון - צה"ל על פי נתונים שנאספו בתהליכי המיון לצה"ל.

*פתיחת המסלול מותנית במספר תלמידים.ות בכיתה ובאישור משרד החינוך.

* לעמוד שאלות תשובות על מסלול מרום טכנולוגי באתר משרד החינוך: לימודי י"ג-י"ד: מידע למועמדים