תעודת הנדסאי בשילוב תואר ראשון

לימודי הנדסאים בשילוב תואר אקדמי בניהול תעשייתי / לוגיסטיקה

מכללת ספיר מציעה תכנית ייחודית, המאפשרת לסטודנטיות, לסטודנטים, לבוגרות ולבוגרים במסלולי הנדסאים שילוב לימודים לתואר אקדמי.

קהל יעד
התוכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים בפועל, או שסיימו בהצלחה ורכשו את מומחיותם המקצועית לתואר הנדסאי במגמות הבאות, אשר מעוניינים לרכוש השכלה אקדמית וכלים ניהוליים לקידום הקריירה, לצד המומחיות המקצועית במסגרת לימודי ההנדסאים.

 • טכנולוגיות מים - הנדסת מים
 • מכונות - מכטרוניקה ורכב
 • ביוטכנולוגיה
 • מכשור רפואי - הנדסה רפואית
 • חשמל

ייחודיות התוכנית

 • אטרקטיביות בשוק התעסוקה - תעודת הנדסאי לצד תואר - מקצועיות וניסיון מעשי לצד ידע נרחב ואופק ניהולי.
 • השתתפות בשכר הלימוד - צבירת קורסים אקדמיים, הנלמדים במהלך לימודי ההנדסאים ללא עלות. *בהתאם לתקנון.
 • יחס אישי - אשת סגל, האחראית על המסלול ומטפלת בסטודנטים.
 1. הנדסאי משולב B.A במכללה האקדמית ספיר
  תוכנית פיילוט בשיתוף המחלקה לניהול תעשייתי והמחלקה ללוגיסטיקה

  1. כל סטודנט הלומד במכללה הטכנולוגית להנדסאים ספיר יהיה רשאי להשתלב במסלול B.A  באקדמיה בתנאי שיעמוד בתנאי הקבלה האקדמיים כמקובל בכל מחלקה המעניקה תואר B.A.
    
  2. סטודנטים שיהיו מעוניינים להירשם למסלול הנ"ל יידרשו לפנות אל מדור רישום לצורך קבלת פרטים אודות תכנית השילוב והליך ההרשמה. כמו כן, להשתתף בימי חשיפה  שייערכו ובמהלכם יינתן ייעוץ ע"י רכזי המחלקות האקדמיות. במהלך יום החשיפה יבוצע תהליך רישום על גבי טופס ייעוץ של האקדמיה.
    
  3. כל הכללים המיושמים על משתתפי הקורס האקדמי יחולו גם על סטודנט המכללה הטכנולוגית להנדסאים שנרשם למסלול.
    
  4. הנהלת המכללה הטכנולוגית להנדסאים ספיר והמכללה האקדמית ספיר יעשו את מירב המאמצים על מנת לאפשר לסטודנטים במכללה הטכנולוגית להרכיב את מערכת השעות כך שיתאפשר מימוש מלוא הזכויות המפורטות לעיל, אולם אין בהצעת המסלול הנ”ל משום התחייבות שאכן כל סטודנט יוכל להגשים זאת.
    
  5. * ההיקף המדויק של מספר הנקודות הנצברות בכל אחד מהמרכיבים השונים, מושפע ממערכת השעות האישית של כל סטודנט ומהגדרות מחלקתיות באקדמיה.
   * תנאי קבלה למסלול הנדסאי לאקדמיה: כל סטודנט הלומד במכללה הטכנולוגית להנדסאים ספיר יהיה רשאי להשתלב במסלול הלימודים הייחודי  בתנאי שיעמוד בתנאי הקבלה האקדמיים כמקובל בכל מחלקה המעניקה תואר .B.A.*

   לקבלה למסלול השילוב ישנן מספר אפשריות:
    
   1. סטודנט הלומד במסלול הנדסאים בעל זכאות לבגרות מלאה
    בעל זכאות לבגרות מלאה.
    4 יחדות במתמטיקה/ או קורס מבוא למתמטיקה במחלקה לניהול תעשייתי בציון סף 70 במסגרת הלימודים לתואר ראשון.
    ממוצע ציונים  במסלול להנדסאים- ממוצע 70.
    סטודנט העומד בקריטריונים אלה יוכל להתחיל ללמוד החל מסמסטר ב' בשנתו הראשונה ללימודי דיפלומת הנדסאים.
    לשיקול המחלקה האקדמית לקבוע האם יש קורס חובה נוסף/ תנאי קבלה נוסף בהתאם למסלול.
    מעמד סטודנט הנדסאי באקדמיה יהיה מן המניין.
     
   2. סטודנט הלומד במסלול הנדסאים ללא זכאות לבגרות מלאה
    עמידה בתנאי הקבלה להנדסאים על פי מה"ט תנאי קבלה מה"ט.
    ממוצע ציונים של סמסטרים קודמים בלימודי הנדסאים – ממוצע 70.
    4 יחדות במתמטיקה/ או קורס מבוא למתמטיקה במחלקה לניהול תעשייתי בציון סף 70 במסגרת הלימודים לתואר ראשון.
    ציון עובר בבחינת מה"ט אחת לפחות.*
    על הסטודנט להיות בשנתו האחרונה ללימודי הדיפלומה.
    לשיקול המחלקה האקדמית לקבוע האם יש קורס חובה נוסף/ תנאי קבלה נוסף בהתאם למסלול.
    מעבר לתנאים אלו המפורטים לעיל  על הסטודנט יהיה לעמוד בדרישות הקבלה המחלקתיות כפי שמתעדכנות מעת לעת ומופיעות במדור רישום.
    מעמד סטודנט הנדסאי באקדמיה יהיה על תנאי. בסיום לימודיו בהנדסאים וקבלת הזכאות לדיפלומה על הסטודנט להציג למחלקה את אישור הזכאות לתנאי הקבלה של המסלול אליו נרשם. בהצגת אישור זה יהפוך לסטודנט מהמניין לתואר ראשון.
    *לשיקול ראש מחלקה.
    מקרים חריגים לשיקול ראש מחלקה.
     
   3. הנדסאי מדופלם
    סטודנט בעל זכאות לדיפלומת הנדסאים. על פי החלטת מל"ג וסעיף 8 בתקנון המכללה האקדמית. תקנון המכללה האקדמית ספיר.
    4 יחדות במתמטיקה/ או קורס מבוא למתמטיקה במחלקה לניהול תעשייתי בציון סף 70 במסגרת הלימודים לתואר ראשון.
    הקבלה של הסטודנט הינה מן בסטטוס "מן המניין".
    מעבר לתנאים אלו המפורטים לעיל  על הסטודנט יהיה לעמוד בדרישות הקבלה המחלקתיות כפי שמתעדכנות מעת לעת ומופיעות במדור רישום.
     
  6. היקף הלימודים באקדמיה
   1. הכרה בקורסים שנלמדו במסגרת דיפלומת הנדסאים - בכפוף לנאמר בסעיף 8 בתקנון המכללה האקדמית ספיר, המסדיר נוהל הכרה בקורסים / פטורים. תקנון המכללה האקדמית ספיר.
   2. צבירת נק"ז במחלקה האקדמית - סטודנט במסלול זה יוכל ללמוד קורסים במחלקה האקדמית, אשר יוכרו לו כנק"ז אקדמי במסגרת תכנית הלימודים הנדרשת לתואר ראשון.
    למען הסר ספק מדובר בקורסים נוספים, אשר ילמדו במחלקה האקדמית, אשר לא ניתנו בגינם פטורים על סמך לימודים קודמים.
   3. מצ"ב לינק נוהל מל"ג מפורט מתאריך 22.12.20  בגין פטור מלימודים אקדמים על סמך דיפלומת הנדסאים. נוהל מל"ג

סעיף 22.6 מתקנון המכללה הטכנולוגית, העוסק בנושא הכרה / צבירה של נק"ז אקדמי לסטודנט בתכנית

היקף הלימודים באקדמיה

 1. הכרה בקורסים שנלמדו במסגרת דיפלומת הנדסאים - בכפוף לנאמר בסעיף 8 בתקנון המכללה האקדמית ספיר, המסדיר נוהל הכרה בקורסים / פטורים. תקנון המכללה האקדמית ספיר.
 2. צבירת נק"ז במחלקה האקדמית - סטודנט במסלול הנדסאי משולב B.A  במכללה האקדמית ספיר יוכל ללמוד קורסים במחלקה האקדמית, אשר יוכרו לו כנק"ז אקדמי במסגרת תוכנית הלימודים הנדרשת לתואר ראשון ללא תשלום שכר לימוד.
  למען הסר ספק מדובר בקורסים נוספים, אשר ילמדו במחלקה האקדמית, אשר לא ניתנו בגינם פטורים על סמך לימודים קודמים.
 3. לימודים במכללה האקדמית ספיר, ניתן לקבל קרדיטציה בגין הכרה וצבירה עד 66 נק"ז.
  הכרה בנק"ז של הנדסאי מדופלם עד 30 נק"ז (25% מהתואר).
  צבירה: כל סטודנט שלומד בהנדסאים במהלך שנות התקן (של הדיפלומה) יכול לצבור עד 36 נק"ז.
  במהלך תקופת הצבירה, הסטודנט פטור משכ"ל עד גובה של 36 נק"ז כאמור לעיל.
  כל סטודנט שיחליט  שלא להמשיך את לימודיו האקדמיים במכללה האקדמית ספיר ומבקש אישור על גיליון ציונים לצורך מעבר למוסד לימודי אחר, עליו לשלם את מלוא עלות שכ"ל בגין הצבירה.
 4. מצ"ב לינק נוהל מל"ג מפורט מתאריך 22.12.20  בגין פטור מלימודים אקדמים על סמך דיפלומת הנדסאים. נוהל מל"ג

* המידע נתון לשינוי בהתאם להחלטת המחלקה האקדמית הרלוונטית / המועצה להשכלה גבוהה.