הודעות

רישום וקבלה

תכנית ההשלמה תיפתח בשנת הלימודים תשפ"ד

מידע טכני על תכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

סוג ההסמכה

.M.S.W בעבודה סוציאלית

משך המסלול

3 שנים

לו"ז שבועי

יום לימוד +2 ימי הכשרה בשדה

נקודות זכות

80 נק"ז

שכר לימוד אוניברסיטאי

פרופ' ריקי פינצי-דותן,
ראשת התכנית

תכנית ההשלמה מיועדת לבוגרות ובוגרי תואר ראשון, שאינם בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית (B.S.W).

מטרת התוכנית הינה להקנות לימודי בסיס והכשרה בשדה, המהווים תנאי לקבלת רישוי ובמקביל להשתלב בתכנית הלימודים לקראת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית.

תכנית ההשלמה כוללת השלמת מקצועות חובה בעבודה סוציאלית ולימודים בתכנית ללימודי תואר מוסמך להכשרת עובדים סוציאליים מיומנים בתחום ההתערבות עם ילדים ובני נוער.

במסגרת התכנית הסטודנטים ילמדו קורסים עיוניים וקורסי התערבויות, המקנים מיומנויות מקצועיות ובמקביל ישולבו בהכשרה בשדה.

התכנית מתפרסת על פני 3 שנים ומעניקה לבוגריה כשירות לעסוק במקצוע העבודה הסוציאלית בישראל (רישוי) וכך גם תואר שני בעבודה סוציאלית (M.S.W).

הסגל האקדמי בתכנית הינו בעל ניסיון עשיר בעבודה ובהתערבות בתחום ילדים ובני נוער ומשפחותיהם, במחקר ובהוראה ייחודיות המאפשרת חיבור משמעותי בין התיאוריה לשיטות העבודה בשדה.

תכנית ההשלמה מיועדת לבעלי תואר ראשון, שאינו עבודה סוציאלית, ומאפשרת להם בתקופה קצרה של שלוש שנים להשלים את הכשרתם כעובדים סוציאליים כשירים ובמקביל לקבל תואר שני.

תחום ההתערבויות עם ילדים ובני נוער ומשפחותיהם מקבל עדיפות בתחומי הרווחה השונים. תכנית השלמה שמה לה למטרה לפתח ולעצב עובדים סוציאליים מיומנים ובעלי ידע בתחום ההתערבות עם ילדים ובני נוער וזאת בשיטות התערבות מגוונות ובצל החקיקה הישראלית המקדמת את זכויות הילד ורווחתו. 

שנים א'+ ב' - יום לימוד אחד (ימי שני) ויומיים נוספים ימי הכשרה בשדה
שנה ג' - יום לימודים אחד (ימי שני)

שם הקורס שם המרצה נק"ז
יסודות בעבודה סוציאלית - קורס מרוכז ד"ר דיצה מורלי שגיב 0
פרקטיקה של מדיניות ד"ר מירב משה גרודופסקי 2
חוק ואתיקה ד"ר שמעון בלום 2
עבודה עם היחיד וסביבתו ד"ר אלוין לנדר 4
סמינר הכשרה ב'   4
עבודה עם משפחות ד"ר עירית רגב 4
הכשרה בשדה - יומיים בשבוע   6
עבודה סוציאלית קהילתית ד"ר מירב משה גרודופסקי 2
מדיניות רווחה ד"ר נוגה פיטובסקי נוה 2
תיאוריות אישיות ד"ר מאיה שפיגל 2

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים 

שם הקורס שם המרצה נק"ז
סמינר הכשרה   4
הכשרה בשדה - יומיים בשבוע   6
עבודה סוציאלית קבוצתית עינב שגב 2
מחקר איכותני גבריאלה ספקטור מרזל 2
סמינר טיפולי פרופ' ריקי פינצי דותן 4
עקרונות התפתחות הילד והמתבגר פרופ' ריקי פינצי דותן 2
פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר פרופ' ריקי פינצי דותן 2
הילד במשפחתו ד"ר מירב ידוב 2

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים 

שם הקורס שם המרצה נק"ז
הערכת תוצאות התערבות לאור שיטות מחקר כמותני ד"ר מירב ידוב 2
סמינר בחירה ד"ר אלוין לנדר 3
הורות ד"ר מירב ידוב 2
שיטות איבחון וטיפול באמצעים אומנותיים ד"ר שרית בר זקן 4
מבוא לטיפול קוגנטיבי CBT ד"ר אור ספיבק 3
התערבות בקהילה עם ילדים ונוער ד"ר מירב ידוב 2
אלימות כלפי ילדים במשפחה פרופ' ריקי פינצי דותן 3
אלימות כלפי ילדים בקהילה ד"ר מיכל גטניו קאלוש 2
סמינר טיפולי מתקדם פרופ' ריקי פינצי דותן 4
פרויקט גמר פרופ' ריקי פינצי דותן 3

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים 

בוגרי תוכנית ההשלמה לתואר שני משתלבים בעבודה במגוון תחומים ושירותים לאחר סיום התואר: שירותי רווחה, שירותים למען הקהילה, שירותי בריאות הנפש, שירותי בריאות, מרכזים לטיפול בילד ובמשפחה, מרכזים לטיפול בהתמכרויות, עבודה עם נוער בסיכון, עבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים, עבודה בעמותות ועוד.

בסיום הלימודים (סיום כל חובות קורסי ההשלמה וההכשרה המקצועית בשדה - סה"כ 3 שנים) מוענקת תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית (.M.S.W).

מסיימי התכנית זכאים להגיש בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים ולקבל מספר רישיון לעסוק בעבודה סוציאלית.

* תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה בסמוך למועד ההרשמה.

 1. תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה – יש להמציא גיליון ציונים מאושר ואישור זכאות לתואר.
 2. ראיון קבלה קבוצתי (במקרים מיוחדים ייעשה ראיון פרטני).
 3. טופס הצהרת כוונות - מסמך מודפס שבו המועמד יפרט מדוע בחר בלימודי עבודה סוציאלית, יתייחס לניסיון שלו בתחום, מדוע מתאים לדעתו להיות עובד סוציאלי, סיפור חיים שהוביל להחלטה וכיוצא בזה. נוסח חופשי.
 4. קורות חיים מודפסים - מסמך קצר הכולל פרטים אישיים, השכלה (טווח שנים), ניסיון בעבודה ופעילויות נוספות (טווח שנים, מקום ההתנדבות, תפקיד, פרויקטים מיוחדים), כתוב בסדר כרונולוגי.
 5. ציון סופי של 70 לפחות ברמת פטור באנגלית במסגרת לימודי התואר הראשון. ציון נמוך מהנדרש יחויב בקורס להשגת ציון 70 ומעלה עד תום שנה א' ללימודים.
 6. קורס קדם של 5 ימים מרוכזים, שיתקיים בסמוך לתחילת השנה האקדמית.
  מועד הקורס יפורסם בהמשך. השתתפות חובה לכל המתקבלים לתוכנית.
 7. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בעבודה עם ילדים או/ו בני נוער.
 • ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
 • פתיחת התכנית מותנית במינימום נרשמים.
 • מספר המקומות לתכנית מוגבל.

פרופ' ריקי פינצי-דותן

 • ראשת התכנית

ראשת התכנית

פרופ' ריקי פינצי דותן - שעות קבלה בתיאום מראש

רכזת אדמיניסטרטיבית

גב' הדר אלבז - 077-9802597

רכזת סטודנטים

גב' רויטל דרך חיים -  077-9802591

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ד' בין השעות
12:00 - 13:00
14:00 - 15:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ד' בין השעות
09:00 - 11:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

swd@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* - 077-9802802
info@sapir.ac.il