קורס טרום בסיסית הינו הקורס הראשון בארבעת הרמות הנלמדות בספיר. קורס זה נלמד במרכז הקדם אקדמי, והעוברים קורס זה בהצלחה, ממשיכים ללמוד את הקורסים הנוספים עד לפטור באנגלית במחלקה לאנגלית אקדמית.

סיווג לרמות

רמה אמי"ר / אמיר"ם / פסיכומטרי מס' שעות לימוד שבועיות
טרום בסיסית א' 1 - 69 8
טרום בסיסית ב' 70 - 84 6

 

רישום לקורס טרום בסיסית *

  1. עם קבלתך ללימודים הנך נדרש לבצע רישום למסלול רמת סיווג אנגלית טרום בסיסית א' או ב' בקישור ההרשמה שמופיע במכתב הקבלה ללימודים.
  2. עם פתיחת מסך הייעוץ להקלדת מערכת מחלקתית, הנך נדרש לבצע רישום לקורס : מידע אישי לסטודנט רישום לקורסים.

* סטודנט/ית ללא סיווג רמת אנגלית, רשאי לחתום באתר על טופס ויתור על סיווג רמת אנגלית, כדי לאפשר לימודי אנגלית החל מהרמה הראשונה (אנגלית טרום בסיסית א'):
יש להכנס לאתר המכללה מידע אישי לסטודנט בקשות וערעורים טופס ויתור על מבחן סיווג באנגלית.

 

זהו הקורס היחיד שסטודנט יכול להיות משוייך אליו גם אם אין לו רמת סיווג כלשהיא בעת ההרשמה ללימודים. קורס טרום בסיסית נלמד כיחידה אחת עבור סטודנטים שסיווגם הינו טרום בסיסית א' ו- טרום בסיסית ב'. כלומר, שתי הרמות הללו נלמדות כקורס אחד ולאחריו הסטודנטים עוברים ללמוד את רמת הבסיסית.

בקורס טרום בסיסית הסטודנט רוכש מיומנות בסיסיות ופשוטות של דיבור, שמיעה הבנת הנקרא וכתיבה למשל, שימוש בביטויים פשוטים, יכולת הצגה עצמית של הסטודנט וסביבתו זיהוי משפטים קצרים ועוד.

קורס זה נלמד בכיתה של עד 25 סטודנטים כדי לאפשר למידה בתנאים של כיתה קטנה הכוללת יחס אישי מהמרצה.

לשאלות ניתן לפנות לסימונה יוסף, בטלפון 077-9802484 או במייל simona@sapir.ac.il

לתאום ייעוץ אישי