קורסי אנגלית ברמות טרום בסיסי א' ו-ב'

קורס טרום בסיסית א'+ ב' באנגלית , הינו הקורס הראשון בארבעת הרמות הנלמדות בספיר ונלמד במרכז הקדם אקדמי.
העוברים קורס זה בהצלחה , ממשיכים ללמוד את הקורסים הנוספים, עד לקבלת הפטור באנגלית במחלקה לאנגלית אקדמית.

סיווג לרמות

רמה אמי"ר / אמיר"ם / פסיכומטרי מס' שעות לימוד שבועיות
טרום בסיסית א' 1 - 69 6
טרום בסיסית ב' 70 - 84 6

 

קורסי הטרום בסיסית נלמדים כיחידה אחת עבור סטודנטים שסיווגם הינו טרום בסיסית א' ו-טרום בסיסית ב' . כלומר, שתי הרמות הללו נלמדות כקורס אחד ולאחריו הסטודנטים עוברים ללמוד את רמת הבסיסית.

בקורסי הטרום בסיסית הסטודנטים רוכשים את ארבעת המיומנויות באנגלית: דיבור, שמיעה, הבנת הנקרא וכתיבה למשל: שימוש בביטויים פשוטים, יכולת הצגה עצמית של הסטודנט וסביבתו, זיהוי משפטים קצרים ועוד.

קורס זה נלמד בכיתה של עד 25 סטודנטים כדי לאפשר למידה בתנאים של כיתה קטנה הכוללת יחס אישי מהמרצה.

תהליך ההרשמה לקורסי האנגלית טרום בסיסית במרכז הקדם אקדמי, מתבצע בשני שלבים:

 1. הרשמה למערכת בקישור הבא : https://m3.sapir.ac.il/ex/registration/8smAtrombsisi154
 2. רישום לקורס:  דרך מידע אישי לסטודנט רישום לקורסים במסלול אנגלית טרום בסיסית – תשפ"ד חבילות בחירת השיעור הרלוונטי עפ"י מערכת השעות המתאימה לך.  

** סטודנטים וסטודנטיות ללא רמת סיווג באנגלית:

לפניכם שתי אפשריות:

 1. האחת להיבחן בבחינת אמיר/אמיר"ם פרטים בלינק הבא: מחלקה לאנגלית אקדמית
 2. או לחילופין לחתום על טופס ויתור רמת סיווג באנגלית כדי לאפשר לימודי אנגלית החל מהרמה הראשונה (טרום בסיסית א'): יש להיכנס לאתר המכללה ⇐ מידע אישי לסטודנט ⇐בקשות וערעורים.

רמת האנגלית תעודכן במערכת המחשוב ואז תפתח בפניכם האפשרות לרישום לקורס.

(זהו הקורס היחיד שסטודנט יכול להיות משויך אליו גם אם אין לו רמת סיווג כלשהיא בעת ההרשמה ללימודים).

לשאלות ניתן לפנות לסימונה יוסף, בטלפון 077-9802484 או במייל simona@sapir.ac.il

תקנון זה מתייחס לקורסי האנגלית ברמת טרום בסיסית א' + ב'

סיווג רמת אנגלית

סיווג רמת האנגלית נקבע אך ורק באמצעות מבחן סיווג של המרכז הארצי לבחינות והערכה (אמי"ר / אמיר"ם / פסיכומטרי / רמ"א) , או על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

רישום לקורסי אנגלית

הרישום לקורסי האנגלית מתבצע באופן עצמאי דרך "מידע אישי" ועל בסיס מקום פנוי. המחלקה רשאית לבצע שינויים בשיבוץ המרצים ו/או שעות השיעור ע"פ צרכי המערכת.
המחלקה רשאית לסגור קורסים בשל מיעוט נרשמים.

התנהלות בקורסי הטרום בסיסית באנגלית.

 1. הנוכחות בקורסי הטרום הינה חובה , סטודנט רשאי להחסיר 20% מסך השעורים , כל היעדרות נוספת תגרור לפסילת הקורס.
 2. סילבוס הקורס
  הסטודנט מחויב לקרוא את סילבוס הקורס ולעמוד בכל הדרישות המוגדרות על ידי המרצה.
 3. קורסים ומטלות
  מטלות הקורס המוגדרות בסילבוס הינן חובה. לא ניתן לסיים קורס ללא השלמת כל המטלות.
  קורסי האנגלית מורכבים משלושה סוגי מטלות:
  • מטלות כתה (לרבות רכיבים מקוונים) – המרצה יגדיר את מועד ביצוע המטלה באתר הקורס ואת השלמתה במקרה של אירוע מזכה.
  • מטלת מבחן אמצע (MIDTERM) - מועד מבחן האמצע יוגדר ע"י המחלקה לאנגלית ויופיע בסילבוס ובמערכת מידע אישי.
   למבחן זה אין מועד מיוחד או מועד נוסף.
  • מטלת מבחן סופי (מועד א' / מועד ב').
   התנהלות במועדים סופיים בהתאם למפורט בסעיף 11 בתקנון הלימודים האקדמי.

בכל בקשה למועד מיוחד עבור בוחן בהיקף של 30 אחוז הבקשה תדון על פי הקריטריונים המזכים על פי התקנון האקדמי.

במקרים של בקשה למועד מיוחד על פי צו השעה (קורונה), הסטודנט יצרף לבקשה אישורים רשמיים המצביעים קשר ישיר לקורונה. הבקשה תידון לפנים משורת הפנים, על ידי וועדת הוראה  ובכל מקרה, בוחן  זה אינו מזכה במועד ג.

 1. סטודנט יוכל לפגוש את המרצה בשעת קבלה ולקבל סיוע בקורס (לא שיעור הוראה או השלמת חומר למידה).
 2. תנאי סיום קורס אנגלית הנלמדים ביחידה לאנגלית
  סיום קורס אנגלית , מותנה בקיום כל התנאים המצטברים הבאים:
  • עמידה בדרישות נוכחות חובה.
  • השלמת כל מטלות הקורס.
  • ציון מינימום של 56 באחד מהמועדים הסופיים.
  • ציון משוקלל (של כל מטלות הקורס) מינימום של 56.
 3. קורס חוזר
  סטודנט שחוזר על קורס מכל סיבה שהיא, יהיה מחויב לכל תנאי ההתנהלות וסיום הקורס על פי הנדרש.
 4. רישום לקורסים מותאמים
  רישום לקורסים מותאמים מותנה באישור הועדה לקורסים מותאמים במרכז הנגישות. מספר הקורסים המותאמים מוגבל וההשתתפות הינה על בסיס כל הקודם זוכה בהתאם לשיבוץ מרכז הנגישות שבמשרד הדיקן.