חזון המכללה

מכללת ספיר פותחת שעריה לסטודנטים, לעובדים ולמרצים  מרקע תרבותי, כלכלי וגיאוגרפי מגוון ומעניקה להם חוויה אינטלקטואלית, חברתית וסטודנטיאלית עשירה.

ספיר מקנה השכלה אקדמית וטכנולוגית ברמה גבוהה ביותר, המבוססת על חדשנות ומצוינות בהוראה ובמחקר, ופותחת לבוגריה אופקים להובלת התרבות, הכלכלה והחברה בישראל.

המכללה משולבת בסביבתה, מהווה עוגן אקדמי, כלכלי, תרבותי, חברתי וטכנולוגי בנגב ומטפחת מנהיגות בעלת אחריות חברתית ומודעות אזרחית עמוקה.