מכינה למדעי הרוח והחברה לחברה הערבית

משך המסלול

9 חודשים

לו"ז שבועי

5 ימים בשבוע

המכינה מיועדת לבעלי זכאות לתעודת בגרות מלאה, שממוצע הציונים בה אינו מאפשר קבלה ללימודים אקדמיים או למועמדים שאינם זכאים לתעודת הבגרות.

מטרת התכנית להכין את הלומדים ללימודים אקדמיים במכללה האקדמית ספיר ובמכללה הטכנולוגית ספיר. הקבלה ללימודים אקדמיים במוסדות אלו מותנית בעמידה בתנאי הקבלה של כל אחד ממסלולי הלימוד.

תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים. במכינה דגש על שיפור השליטה בעברית, מתמטיקה ואנגלית ורכישת מיומנויות לימוד.

 • אוריינות עברית
 • מתמטיקה
 • אנגלית
 • קורס בתחומי רוח וחברה
 • כתיבה אקדמית
 • סטטיסטיקה
   
 • במהלך לימודי המכינה ניתן ללמוד קורסי אנגלית אקדמית בהתאם לציון במבחן אמיר"ם. רמת טרום בסיסית ובסיסית ילמדו ללא תוספת תשלום.
 • המכינה כוללת שני קורסים אקדמיים כלליים המעניקים 4 נק"ז אקדמי, בעבורם יתקבל פטור במהלך התואר במכללה האקדמית ספיר.
 • בגרות מלאה או בגרות חלקית, החסרה מקסימום שני מקצועות בגרות לזכאות.
 • מבחני מיון בעברית.

פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים

סיוע בשכ"ל לזכאים ע"פ הקריטריונים הסוציו-אקונומיים.

הסיוע יינתן ע"י האגף והקרן לחיילים משוחררים או ע"י ות"ת.

מסלול אביב תשפ"ד: 31 מרץ ,2024
מסלול סתיו תשפ"ה: 3 נובמבר, 2024

פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים.