עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
יו"ר ועד המנהל
זוהר אביטן
זוהר אביטן
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
גבי דוליצקי
גדי ירקוני
פרופ' שי פלדמן
פרופ' שי פלדמן
פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
אירי קסל
אלון שוסטר