ועד המנהל מכללת הנגב

אופיר ליבסטיין
אופיר ליבשטיין
יו"ר ועד המנהל
הילה אפרת-אלפר
הילה אפרתי-הלפר
יפעת בן שושן
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר