אופיר ליבסטיין
אופיר ליבשטיין
יו"ר ועד המנהל
זוהר אביטן
זוהר אביטן
הילה אפרת-אלפר
הילה אפרתי-הלפר
נירית אשכר טולקובסקי
נירית אשכר טולקובסקי
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
פרופ' שי פלדמן
פרופ' שי פלדמן
פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר