תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית, עם התמחות ממוקדת בחינוך

רישום וקבלה

מידע טכני על התואר השני במנהל ומדיניות ציבורית

סוג ההסמכה

.M.A במנהל ומדיניות ציבורית

משך המסלול

15 חודשים

לו"ז שבועי

יום וחצי

נקודות זכות

36 נק"ז

שכר לימוד אוניברסיטאי

ד"ר יורם עידה
ד"ר יורם עידה
ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
ד"ר נטע שר הדר
ראשת מסלול חינוך
ד"ר עידו נבו
ד"ר עדו נבו
ראש התכנית לתואר שני

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר, יחד עם מחוז דרום במשרד החינוך, פותחים בסמסטר אביב של שנת הלימודים תשפ"ד מסלול  לימודים ייחודי: תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית, עם התמחות ממוקדת בחינוך. 

המסלול למדיניות בחינוך נועד לתרום לטיפוח מנהיגות בחינוך שתשכיל להתמודד בצורה מקצועית, אחראית ויצירתית עם אתגרי מערכת החינוך, על כלל זרמיה, במדינת ישראל באופן כללי ובמחוז דרום  במשרד החינוך באופן פרטני ומיוחד.

התוכנית מתאימה לכל מי שמבקש לפעול בתחום החינוך, אך במיוחד לנבחרת של אנשי חינוך מכהנים, בכל תפקיד חינוכי במערכת, בעלי מחויבות להמשיך ולתרום למערכת חינוך איכותית, האמונה על הצמחה של הדור הבא של מדינת ישראל.

מטרת התוכנית לצייד את הלומדים ב'ארגז כלים' מותאם למציאות מורכבת, הנשען על מחקר, הגות וכלי ניתוח שפותחו בראש ובראשונה במסגרות של חקר המדיניות, הפוליטיקה, הכלכלה, האתיקה והמנהיגות, ובתורות ניהול מתקדמות. 'ארגז כלים' זה יידון בהקשר הפעולה של מערכת החינוך בישראל, תוך עיסוק בסוגיות המרכזיות הנמצאות על סדר יומה.

עם חברי הסגל של התוכנית נמנים מומחים בולטים בתחומי המינהל והמדיניות הציבורית, החינוך, הכלכלה, האתיקה והמשפט מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר ושדה החינוך, באקדמיה ובמעשה. המסלול, הוא חלק מהתוכנית לתואר שני במחלקה למינהל ומדיניות ציבורית שבראשו עומד ד"ר עדו נבו. בראש המסלול עומדת ד"ר נטע שר-הדר, מרצה בכירה במחלקה, עם ניסיון עשיר בתחום המדיניות בחינוך. חברי הסגל שילמדו בתוכנית מגיעים מהמחלקה למינהל ומדיניות בספיר, בראשותו של ד"ר יורם עידה וממחוז דרום של משרד החינוך, בראשו עומד מר רם זהבי.

הלימודים יעניקו לתלמידים את היכולת:

 • לנתח מדיניות - בשלב עיצוב המדיניות
 • להעריך מדיניות - לאחר שהמדיניות הופעלה
 • להמליץ על דרכי פעולה שיתרמו ליצירת ערך לציבור בשדה החינוך
 • להוביל תהליכים מערכתיים של שינוי לטובה וחידוש

תוכנית הלימודים לתואר שני כוללת - 36 נק"ז (בהם: 24 נק"ז קורסי מנהל ומדיניות ציבורית בסיסיים, 12 נק"ז קורסים ייעודיים להתמחות בחינוך).

התוכנית מתקיימת על פני 4 סמסטרים רצופים, החל מסמסטר אביב,כולל סמסטר קיץ.

ימי הלימוד הם ימי חמישי בין השעות 16:00 - 21:00 וימי שישי בין השעות 8:30-13:00.

תמצית תכנית הלימודים

קורסי מדיניות ציבורים בסיסיים ומותאמים לנושא החינוך

שם הקורס נק"ז
מבוא לניתוח מדיניות 4
כלכלה ומדיניות ציבורית 4
שיטות מחקר במדיניות 4
תיאוריות במדיניות ציבורית 2
ניהול ציבורי 2
אתיקה ומשפט ציבורי 2
ניתוח פוליטי 2
פרויקט גמר - סדנה מתקדמת בניתוח מדיניות 4

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסים ייעודיים להתמחות בחינוך

שם הקורס נק"ז
תולדות מערכת החינוך כבסיס להבנת סדר היום של מערכת החינוך היום 4
סוגיות בחינוך - היבטים של ארגון ומערכת (עם תרגיל פעיל) 2
מיומנויות בניהול בחינוך א' - מיומנויות ניהול 2
מיומנויות בניהול בחינוך ב' -  ניהול שותפויות 2
הובלת שינוי מערכתי במעשה החינוכי – תרגיל משולב 2

עבודת הגמר לקבלת תואר

במסגרת הסדנה המתקדמת בניתוח מדיניות תיכתב עבודת הסיום - נייר המנתח מדיניות בסוגיה נבחרת בתחומי החינוך וממליץ על מדיניות בתחום. במהלך הסדנא יתמחו הסטודנטים ברזי חקר המדיניות בתיאוריהבמעשה. תוצרי הסדנא יוצגו בפני קובעי מדיניות בתחום.

שנה א' - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
כלכלה ומדיניות ציבורית 2
מבוא לניתוח ומדיניות ציבורית (סדנה א') 2
שיטות מחקר וניתוח א' 2
תיאוריות במדיניות ציבורית 3
שנה א' - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
כלכלה ומדיניות ציבורית 2
מבוא לניתוח מדיניות (סדנה ב') 2
ניתוח פוליטי 2
שיטות מחקר וניתוח ב' 2
מנהיגות ומדיניות ציבורית 2

 

שנה ב' - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות (סדנא א') 2
משפט ציבורי 2
אתיקה ומדיניות ציבורית 2
ניהול ציבורי 3
שנה ב' - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות (סדנא ב') 2
לימודי בחירה 2
לימודי בחירה 2

 

התואר השני במנהל ובמדיניות ציבורית בספיר מכשיר את הדרך לקידום והשתלבות בעמדות ניהול בכירות במוסדות השירות הציבורי, מגזר שלישי ובמערכות בשדה החינוך.

תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.
מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה בסמוך למועד ההרשמה.

תנאי הקבלה:

 • תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון 'טוב' (80) ומעלה
 • עדיפות תינתן לבעלי תעודת הוראה, או המתעתדים להוציאה ולמועמדים שרכשו ניסיון מעשי במערכת החינוך הציבורית.
 • פטור אקדמי באנגלית
 • השתתפות בראיון קבלה

התוכנית מוגבלת ל-35 תלמידים במחזור.

* מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מל"ג.

מכיוון שלתוכנית הלימודים יתקבלו תלמידים בעלי רקע מגוון, יהיו תלמידים שיחסרו את בסיס הידע והרקע העיוני הדרוש ללימוד מתקדם. לימודי ההשלמה נועדו למלא חסר זה.

לימודי ההשלמה כוללים:

 • תשתית מושגית בכלכלה
 • תשתית מושגית בממשל ופוליטיקה (או קורס מקביל)
 • תשתית מושגית במנהל ציבורי (או קורס מקביל)

קורסי ההשלמה יינתנו במתכונת מרוכזת ומתוקשבת במהלך החופשות שבין הסמסטרים.

הנהלת התוכנית תהיה רשאית לקבוע אם לימודים קודמים עומדים בדרישות לימודי ההשלמה וכן את היקף לימודי ההשלמה שיידרשו מכל תלמיד.

ד"ר עידו נבו

ד"ר עדו נבו

 • ראש התכנית

ד"ר נטע שר-הדר

 • ראשת מסלול

ד"ר דגנית אופק

 • מרצה

פרופ' ליהיא להט

 • פרופסור חברה

ראש התוכנית

ד"ר עדו נבו

 

ראשת מסול חינוך

ד"ר נטע שר-הדר

ראש המחלקה

ד"ר יורם עידה

רכזת אקדמית

גב' אלונה אסטרוגנו

רכזת סטודנטים

גב' רעות פרבר - 077-9802524

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ה' בין השעות
13:00 - 11:00
יום ג' בין השעות
18:00 - 16:30
יום ו' בין השעות
11:00 - 9:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
10:00 - 9:00
15:00 - 14:00
יום ו' בין השעות
12:00 - 11:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

publicadmin@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* | 077-9802802
info@sapir.ac.il