תואר שני לטיפול באומנויות - אמנות חזותית

רישום וקבלה

מידע טכני על התואר שני לטיפול באומנויות - אמנות חזותית

סוג ההסמכה

M.A.A.T בטיפול באומנויות - אמנות חזותית

משך המסלול

שנתיים + שנת התנסות

לו"ז שבועי

1-4 ימי לימודים + הכשרה מעשית

נקודות זכות

46 נק"ז

שכר לימוד אוניברסיטאי

ד"ר דברה קלמנוביץ', ראשת התכנית
ד"ר דברה קלמנוביץ'
ראשת התכנית
ד"ר אריק טאייב
ד"ר אריק טאייב
ראש התכנית

התכנית החדשה לתואר שני בטיפול באמנויות - אמנות חזותית במכללה האקדמית ספיר, מזמינה את הסטודנטים והסטודנטיות ללימודים אקדמיים ויצירתיים, המשלבים למידה תאורטית, התנסותית וחוויתית.

מטרת התכנית לפתח כישורים טיפוליים קליניים, השמים דגש על תהליכי יצירה ומאפשרים התערבות טיפולית באוכלוסיות מגוונות, הן במסגרות שונות והן באופן פרטני.

חשיבות התכנית היא בצורך הקיים בדרום להרחבת תחום הטיפול ביחס לצרכים, מורכבות האוכלוסייה ואתגרי המציאות. מכללת ספיר, הממוקמת בדרום הארץ, מוכרת בזכות האוריינטציה החברתית שלה והתכניות החברתיות המתקדמות אותן היא מובילה.

הסטודנטים/יות בתכנית יעברו הכשרה אקדמית וקידום פיתוח כישורים קליניים המאפשרים להם לטפל באוכלוסיות מגוונות באמצעות כלים אמנותיים. התכנית מיועדת לבוגרי/ות תואר ראשון בעלי רקע מתאים המעוניינים/ות להתפתח מקצועית בעבודה טיפולית באמצעים אמנותיים/יצירתיים. ההכשרה בתכנית נמשכת 3 שנים - שנתיים להסמכה של תואר שני ושנה נוספת להכשרת ההתמחות.

בוגרי.ות תואר ראשון בעלי רקע מתאים (טיפולי, אמנותי, הוראה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה) ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 ומעלה, המעוניינים.ות לקבל הכשרה קלינית ותיאורטית למקצוע טיפול באומנויות - אמנות חזותית.

התכנית מיעודת לבעלי.ות מוטיבציה גבוהה לעבודה טיפולית, דרך אמצעים אמנותיים / יצירתיים, המעוניינים.ות להמשיך ולהתפתח באופן אישי ומקצועי.

*התואר מזכה עובדי הוראה באופק חדש בשעות פיתוח מקצועי.
*סטודנטים וסטודנטיות בתוכנית לימודים אקדמית מוזמנים.ות לבדוק זכאותם.ן להחזרי שכר לימוד וזכאות לקרן השתלמות.

 • קבלה ללימודים על סמך ציון ממוצע של 85 ומעלה בתואר הראשון. במוסד המוכר על ידי המל"ג
 • הצגת שתי המלצות מקצועיות - המלצות מתחום העבודה / לימודים אקדמיים - טופס המלצה טיפול באמנויות ספיר
   על ההמלצות להישלח ישירות ע"י הממליצים למדור רישום וקבלה במכללה, המלצות אשר יגיעו ע"י המועמד לא יתקבלו.
 • שאלון אישי - שאלון אישי למועמד
 • קורות חיים - קורות חיים
 • הצגת תיק עבודות. 10 יצירות – יש להגיש צילומים סרוקים
 • עמידה בריאיון קבלה קבוצתי ואישי, הכולל דיון בתיק העבודות של המועמד.ת, לצורך התבוננות משותפת ולא לבחינה של יכולת טכנית
 • פטור מאנגלית אקדמית ממוסד מוכר / ציון בחינת אמי"ר/ם
 • 500 שעות אמנות משולבות מהתנסות מעשית ולימוד עיוני, כמפורט בסעיף לימודי השלמה

אופן הגשת המסמכים:

 • יש להקליד את כל הטפסים. אין להגיש כתב יד
 • הגשת  מסמכים סרוקים / קריאים / מסובבים במצב קריאה, רק בקובץ PDF
 • יש למרקר בתעודות ובגיליון הציונים את קורסי החובה האקדמים ופירוט של שעות קורסים באמנות
 • מועמד/ת שיגישו בדרך אחרת - לא יטופלו

 

ממוצע מעבר לשנה ב' הוא 80.

בנוסף חובה ציון 80 בקורסים: "תיאוריות ויישום" ו-"סמינר קליני".

מועמדים חסרי רקע אקדמי קודם בקורסים מתחום הפסיכולוגיה ו/או בתחום טיפולי או בתחום האמנות יידרשו ללימודי השלמה שיילמדו לפני הכניסה לתכנית.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולמתווה המל"ג לימודי השלמה כוללים:

קורסי חובה, כתנאי קדם לקבלה לתכנית:

חובה להשלים את הקורסים טרם קבלה למחלקה.
ציון מעבר בקורסי ההשלמה עומד על 80 בכל קורס.

 1. מבוא לפסיכולוגיה - 2 נ"ז
 2. פסיכולוגיה התפתחותית - 4 נ"ז
 3. פסיכופתולוגיה - 4 נ"ז
 4. תיאוריות אישיות - 2 נ"ז
 5. פסיכופיזיולוגיה - 2 נ"ז*
 6. סטטיסטיקה - 2 נ"ז*
 7. שיטות מחקר - 2 נ"ז*


על המועמדים להירשם לתכנית לימודי השלמה לתואר שני מדור רישום.
הלימודים מתקיימים במחלקה ללימודים רב תחומיים.
בסיום התוכנית תיבחן מועמדותו מחדש.

לימודי השלמה באמנות לבעלי תואר ראשון שאינם מתחום האמנות:

מועמדים חסרי רקע קודם בתחום האמנות יידרשו לצבור 500 שעות לימודי אמנות, מתוכן לפחות 300 שעות פורמליות* ורק עד 200 שעות לא פורמליות**.

* 300 שעות לימוד פורמליות בתחום אמנות (מעשי) - לימודי אמנות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג או ממוסד מקצועי או אמנותי, המוכר על ידי משרד החינוך או על ידי משרד התרבות והספורט.

לצורך ספירת הנקודות:
רוב המוסדות 1 ש”ש = 2 נ”ז = 30 שעות
בר אילן 1 ש"ש = 1 נ”ז = 30 שעות

דגש על קורסים יישומי/סדנאי לעומת קורסים תאורטיים
עד 50 שעות מתוך ה-300 יכולות להיחשב לתעודת בגרות מלאה במגמת אמנות פלסטית בציון 80.
עד 30 שעות מתוך ה-300 יכולות להיחשב עבור לימודי תולדות האמנות (תאורטי) בציון 80.
עד 60 שעות מתוך ה-300 יכולות להיחשב עבור לימודי צילום במוסד מוכר מל"ג או משרד החינוך בציון עובר 80.
עד 80 שעות מתוך ה-300 יכולות להיחשב עבור לימודי עיצוב במוסד מוכר מל"ג או משרד החינוך בציון עובר 80.

ההכרה בשעות אלו הנה לפי שיקול הדעת של ועדת הקבלה.

** 200 שעות לימוד לא פורמליות - שעות אלו יכולות לכלול ציור, רישום, פיסול שנלמדו במוסדות לא מוכרים, או על ידי מורים פרטיים. לימודים אלו כוללים: מלאכה, קדרות, צורפות, צילום, הדפס, תולדות האמנות (מקסימום 56 שעות תולדות אמנות).

שעות אילו ניתן להשלים במהלך השנה ראשונה.

טיפול באומנויות - אמנות חזותית

טיפול באמנות משתמש בחומרי אמנות, בתהליכי יצירה ובדמיון כבסיס לטיפול. טיפול באמנות משלב בין תיאוריות וטכניקות פסיכותרפויטיות מסורתיות לבין הבנת היבטים פסיכולוגיים של תהליכי היצירה ותכונותיהם של חומרי האמנות. בטיפול באמנות ניתנת חשיבות מרכזית למערכת היחסים הנרקמת בין המטופל / אמן, למטפל ולעבודות האמנות עצמן. מטפלים ומטפלות באמנות מתמקדים.ות בהכשרתם.ן הן באמנות והן בפסיכותרפיה ופועלים.ות בהקשרים של בריאות, בריאות הנפש, קהילה וחברה.

הכשרה מקצועית

הלמידה בתכנית מבוססת על עקרונות ויישום פסיכותרפיה פסיכודינמית בהקשר של טיפול נפשי, המבוססת על אמנות מסורתית ומגמות באמנות עכשווית.
התכנית מעודדת את הסטודנטים.ות לפתח את האמנות והיצירתיות האישית בחיבור לצמיחתם.ן והתפתחותם.ן האמנותית.

הסטודנטים.ות הלומדים בתכנית מבססים.ות ידע קליני מעמיק, הכולל התנסות מעשית תוך התייחסות למגוון אוכלוסיות והבנת צרכים ייחודיים בטיפול. באמצעות לימודים תאורטיים, עבודה קלינית ולמידה חווייתית ישולבו הבנה דינמית והתנסות מעשית לפיתוח מודעות ביחס לעצמי וביחס לאחר.
לבוגרי.ות תואר זה, הכולל שנת התמחות (שנה ג'), תתאפשר השתלבות מקצועית במסגרות שונות בשירותים החברתיים, ברווחה, במשרד הבריאות, בחינוך ובאופן פרטי. כמו-כן, יתאפשר רישום לאגודה המקצועית לטיפול באמנויות בישראל - יה"ת

פתיחת שנת לימודים
אוקטובר

אורך התוכנית
3 שנים

מבנה התכנית
שנתיים לימודים ובסופם קבלת תואר ושנת סטאז' / שנת התנסות - שנה ג', בהתאם לחובת השתלבות מקצועית מטעם משרד החינוך והבריאות.

מתכונת לימודים

 • שנה א'
  • סמסטר א - יום חמישי * יום לימודים ילמד בקמפוס ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
  • סמסטר ב' - יום חמישי * ויום שישי במהלך חצי סמסטר (9 שבועות). ימי הלימוד יתקיימו בקמפוס ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
 • שנה ב'
  ימי לימודים ילמדו בקמפוס ובנוסף כיומיים של הכשרה מעשית.
  סמסטר א' - יום רביעי ויום שישי
  סמסטר ב' - יום רביעי 
 • שנה ג' תתקיים בהתאם למתווה המקצועי בהיתר המל"ג. ההכשרה המעשית צפויה להיות בהיקף של 960 שעות. אלו יחולקו על 3 ימי  הכשרה בשבוע ויום לימודים והדרכה נוסף במכללה.

במהלך שנת הלימודים מתקיימים 3 קורסי אינטנסיב מקצועיים (ימים מרוכזים)**

 • אינטנסיב אוריינטציה - לפני תחילת הלימודים
 • אינטנסיב במהלך חופשת סמסטר א'
 • קורס אינטנסיב קיץ

* יום הלימודים אינו סופי ונתון לשינוי.
** לתכנית אפשרות לקיים שינויים המותאמים לדרישות ועפ"י הצורך.

איה כץ
איה כץ
רכזת הכשרה מעשית

 

שנה א': 120 שעות (סמינר קליני)
שנה ב': 480 שעות (פרקטיקום)

סה''כ 600 שעות.

שנה ג': לאחר השלמת דרישות התואר, עמידה בתנאים האקדמיים וביצוע 600 שעות ההכשרה בשדה, על הסטודנטים.ות להשלים בשנה ג' 960 שעות התמחות והדרכה נוספות (סטאז').

שעות ההכשרה בשנה ג' יחולקו באופן הבא:

 • 760 שעות הכשרת שדה (עבודה מעשית)
 • 200 שעות קורסים וסמינר הכשרה

לפי הוראות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה, יש לסיים את שתי שנות הלימוד לתואר שני עם 600 שעות הכשרה מעשית, ולאחר מכן להשלים 960 שעות נוספות תחת פיקוחו של מוסד הכשרה מוכר על ידי המל"ג להכשרת מטפלים באמנויות (סה"כ 1,560 שעות במשך שלוש שנים).

שנה א'

 • ההתנסות מיועדת למספר סטודנטים.ות, העובדים.ות עם מטופלים.ות / תלמידים.ות במשך השנה.
 • הסטודנטים.ות והמטופלים.ות / תלמידים.ות נפגשים אחת לשבוע. משך המפגש הינו כ-3 שעות, אשר מתוכן שעה אחת מיועדת לפעילות משותפת עם האוכלוסייה המטופלת והשעתיים הנותרות מיועדות לעיבוד ולמידה של הסטודנטים והמנחה בלבד.
 • סה''כ ההתנסות הינה בהיקף של 120 שעות אקדמיות.
 • הסטודנטים.ות יודרכו ע''י מטפלים.ות / מדריכים.ות מוסמכים.ות. הדרכה וליווי זה הינם באחריות המכללה.

שנה ב'

במסגרת ההכשרה, על הסטודנט.ית והמדריך.ה לעמוד בהתחייבויות הבאות:

 • עבודת הסטודנט.ית תעשה ללא שכר.
 • על הסטודנט.ית לעבוד בממוצע כ-14-12 שעות שבועיות במשך שנה, סה''כ 480 שעות שנתיות. מחצית השעות תהיינה שעות טיפוליות הן במתכונת פרטנית והן במתכונת קבוצתית, והמחצית השנייה כוללת הדרכה, שעות של למידה תאורטית-קלינית והשתתפות בפעילויות המתקיימות במוסד (ישיבות צוות, הצגות מקרה, פגישות עם הורים ומשפחות וכו'). ההדרכה כלולה בשעות ההעשרה.
 • על הסטודנט.ית לקבל הדרכה על עבודתו בהיקף של לפחות שעה שבועית אישית. כמו כן, הסטודנט.ית ישתלב במסגרות העשרה והדרכה נוספות הקיימות במוסד. המדריך בכל מוסד חייב להיות מטפל מוסמך (בעל תואר M.A לפחות בתחומים כגון: פסיכולוגיה, עו''ס, קרימינולוגיה וכו'). אם המדריך הינו מטפל באמנות – עליו להיות מטפל בתחום האמנות בו מתמקד הסטודנט ובעל ותק של לפחות 5 שנות ניסיון.

שנה ג' - הכשרה מעשית מתקדמת

הקבלה לשנה ג' מותנית בסיום חובות 2 שנות הלימוד לתואר ובהערכה חיובית בציון "עבר" בהכשרה מעשית.

 • מכללת ספיר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים נדרשים בהתאמת תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד.
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים.

ראש המחלקה

ד"ר אריק טאייב
שעות קבלה בתיאום מראש באמצעות המייל המחלקתי
ימי ד' 14:00 - 15:00

רכזת אקדמית

גב' חגית קריאף

רכזת סטודנטים

גב' כרמית ארגוב - 077-9802585

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

יום חמישי: 10:00 - 12:00
ביתר ימי השבוע: בתיאום מראש במייל בלבד

  שעות מענה טלפוני

ימים ג' - ה' בין השעות
09:00 - 10:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

atva@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* | 077-9802802
info@sapir.ac.il

* הענקת התואר מותנית באישור סופי של המל"ג