תואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי

רישום וקבלה

יום הדרכת חוץ O.D.T אפריל 2022

מידע טכני על התואר השני בניהול ופיתוח המשאב האנושי

סוג ההסמכה

.M.A בניהול ופיתוח המשאב האנושי

משך המסלול

שנתיים

לו"ז שבועי

יום וחצי בשבוע

נקודות זכות

44 נק"ז

שכר לימוד אוניברסיטאי

ד"ר אסתי אונגר אבירם
ד"ר אסתי אונגר-אבירם,
ראשת התכנית

תכנית הלימודים לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי במכללת ספיר שוזרת העמקה תיאורטית ועדכנית לצד ידע יישומי ופרקטי המאפשר פיתוח והטמעת תפיסת תפקיד ברורה וזהות פרופסיונלית בתפקידים המורכבים של העוסקים בניהול המשאב האנושי, קרי, מנהל משאבי האנוש והיועץ הארגוני. תכנית הלימודים מכשירה את המומחה לאמץ גישה פרופסיונלית המבוססת ראיות ולהיות ל-Evidence based human resource practitioner.

ההעמקה התיאורטית והעדכנית לצד ידע יישומי ופרקטי, המאפשר פיתוח והטמעת תפיסת תפקיד ברורה וזהות פרופסיונלית בתפקידים המורכבים של העוסקים בניהול ופיתוח המשאב האנושי, מעוגנת היטב בפרשיות הלימודים המרכיבים את התוכנית. ניתן לראות זאת בקורסי הליבה של שנה א' בתוכנית (למשל בקורסים: "פסיכולוגיה ארגונית", "סוציולוגיה ארגונית", "ניהול משאבי אנוש אסטרטגי", ו"היועץ הארגוני ומנהל משאבי אנוש כסוכני שינוי"), בקורסי ההתמחות בניהול משאבי אנוש (למשל בקורסים: "ניהול כישרונות לארגון", "ניהול מעברים בארגון" ו"ניהול מערכות למידה בארגון") ובקורסי ההתמחות ביעוץ ופיתוח פנים ארגוני (למשל בקורסים: "ייעוץ ופיתוח ארגוני מאקרו", ייעוץ ופיתוח ארגוני מיקרו", "פיתוח מיומנויות ייעוציות", "המשגה ותרגול מיומנויות התערבות בעבודה הייעוצית"). כמו כן, ניתן לראות זאת גם בסדנה ב "דינאמיקה ופיתוח צוותים" ו "פרקטיקום" המשותפים לשתי ההתמחויות בשנה ב'.

האסטרטגיה העסקית הממקמת במרכזה את ניהול המשאב האנושי, עיקרה בתובנה שהמשאב האנושי הינו אחד המשאבים בעלי הערך הרב ביותר לארגון. ניהול ופיתוח המשאב האנושי כחלק מהאסטרטגיה העסקית מאפשרת לארגון לשמר ואף להגדיל את ערכו מול מתחריו המתנהלים בסביבה עסקית סוערת. תפיסה זו מעמידה לא מעט אתגרים בפני ארגונים ומנהלים, בין אם האתגרים באים מהסביבה החיצונית בה הם פועלים או בין אם מקורם מתוך הארגון. כדי לתת מענה הולם לאתגרים אלו יש צורך להרחיב את בסיס הידע של העוסקים בניהול המשאב האנושי ולסייע להם ביצירת סכמות חדשות שיאפשרו המשך שימור והגדלת ערכו של הארגון.

במטרה לסייע לארגונים ולמנהלים לעמוד באתגרים אלו, ומתוך כוונה להכשיר ולהגדיל את הערך של אנשי מקצוע מומחים (פרופסיונליים) בתחום ניהול ופיתוח המשאב האנושי, אנו מציעים תואר שני ייחודי בניהול ופיתוח המשאב האנושי, ללא תזה. התוכנית לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי מבוססת על התשתית האקדמית שנבנתה במהלך השנים האחרונות מאז החלו לימודי התואר הראשון בניהול המשאב האנושי, וכן על התשתית האקדמית, הידע המצטבר  והניסיון הנרחב שהצטבר במכללה האקדמית ספיר.  תכנית ייחודית זו  נפתחה לאור הדרישה ההולכת וגוברת מצד בוגרי התואר הראשון שלנו ובכלל להמשיך ללימודים מתקדמים ולהתמחות בתחומי הניהול משאבי אנוש וייעוץ פנים-ארגוני.

ההתמחות בניהול משאבי אנוש (HRM)

בהתמחות זו יעסקו הסטודנטים בסוגיית תפקידו האסטרטגי של מנהל משאבי האנוש בארגון, ובאופן בו ניתן לרתום את תהליכי משאבי האנוש המסורתיים לטובת הטמעת תהליכים אסטרטגיים לפיתוח שינוי ארגוני. המטרה היא להכשיר מנהלי משאבי אנוש מעולים, בעלי ידע עדכני, להובלה של תהליכים ויישום של פרקטיקות מתקדמות שיסייעו לפיתוח והגדלת הערך של המשאב האנושי כחלק מהאסטרטגיה העסקית-ארגונית. בהתמחות בניהול משאבי אנוש יושם דגש מיוחד להבנת עומק של תהליכי גיוס, מיון, השמה, שימור, קידום ופיתוח של עובדים. בהתמחות זו ישנה גם התייחסות מעמיקה  לסוגיות עקרוניות בשווקי העבודה כגון מבנה השכר והפנסיה בישראל, בסיס ידע חיוני בעבודתו של מנהל משאבי אנוש.

התמחות בייעוץ ופיתוח פנים-ארגוני  (Intra-Organizational Consulting and Development)

בהתמחות זו נעמיק את הלמידה במכלול התהליכים הכלולים בהובלה של שינוי ופיתוח ארגוני, כמו גם פיתוח מיומנויות ייעוציות.  המטרה היא להכשיר את הסטודנטים לתפקידי ייעוץ,  ניהול ופיתוח ארגוני. במרכז ההתמחות יושם דגש על האופן בו ניתן לשנות את הסכמה הניהולית הריאקטיבית לסכמה ניהולית פרואקטיבית המעודדת יצירת חזון, קביעת יעדים, חדשנות, והנעת עובדים לתרום ממיטב זמנם ומרצם למען קידום המטרות הארגוניות. נתייחס למורכבות תפקידו ועבודתו של היועץ הארגוני וכן לאתגרים הרבים העומדים בפניו במפגשים עם בעלי התפקידים ועובדים בארגון בכל השלבים של שינוי ופיתוח ארגוני. הסטודנטים ישיגו הבנה ביחס לאופנים שבהם היועץ יכול לסייע לארגון להגיע אל יעדיו בהתחשב בסביבה בה הוא פועל, תוך התנהלות מקצועית ואתית. דגש מיוחד יושם על פיתוח מיומנויות בין-אישיות במפגש הייעוצי, כמו גם סדנה להקניית מיומנויות מסייעות ליועץ הארגוני. תכנים מרכזיים בהתמחות כוללים: התייחסות מעמיקה להבנת סוגי התערבויות שונות הכרוכות בייעוץ ופיתוח ארגוני ברמה אסטרטגית, קבוצתית, בין-אישית ואישית. בהתמחות זו ישנה גם התייחסות לקיום והובלה של תהליכי הייעוץ והפיתוח הארגוני בארגונים השייכים למגזר הפרטי, הציבורי והשלישי (עם מבט אל המגזר הרביעי). כמו כן, יושם דגש על פיתוח מיומנויות ייעוציות במהלך סמסטר א' של שנת ההתמחות במסלול זה וסדנה להמשגה ותרגול מיומנויות והתערבויות בעבודה ייעוצית בסמסטר ב' במהלך שנת ההתמחות.

במהלך השנה השנייה ללימודי התואר השני, כל הסטודנטים (בשתי ההתמחויות) יידרשו להשתתף בפרקטיקום/פרויקט שנתי מסכם. הסטודנטים יידרשו להיכנס לארגון ולהתמודד עם סוגיות שהלקוח הארגוני יעלה בפניהם. כחלק מתהליך הפרקטיקום ילמדו הסטודנטים לאסוף נתונים, לזהות ולנתח את הבעיה הארגונית, לבחון חלופות לפתרון הבעיה, להציע תכנית התערבות לשם פתרונה, ולפתח מדדים להערכת תרומת התוכנית לתפקוד הארגון. בנוסף, ילמדו הסטודנטים כיצד להציג בפועל בפני הלקוח הארגוני דו"ח מסכם. כל זאת - בהנחייתו ובאישורו של המנחה האקדמי המלווה את הסטודנט באופן סדיר במהלך הפרקטיקום.

במהלך שנה זו, יתקיימו מפגשים לכלל הסטודנטים בשתי ההתמחויות במפגשי פרקטיקום משותפים. מפגשים אלה יספקו תשתית תיאורטית והבנה מעשית אודות סוגיות יסוד בעבודתם של מנהלי מש"א ויועצים ארגוניים, ביניהן: התמודדות עם תהליכי כניסה לארגון, אבחון, ניתוח נתונים ויצירת תכנית עבודה מובנית הכוללת המלצות לקיומם של תהליכי שינוי והתערבויות, דרכים ליישומם, הטמעתם והערכתם. כמו כן, וכחלק מתוצרי הפרקטיקום, כל סטודנט יגיש דו"ח ארגוני הכולל סקירה ספרותית, זיהוי הבעיות, אופן בדיקתם (מערך מחקר), ממצאים, דיון והמלצות.

קיימת אפשרות לסיים את הלימודים בשתי ההתמחויות.
אפשרות זו פתוחה בפני סטודנטים, שהשלימו בהצלחה את כל חובות הלימודים ואת כל חובות ההתמחות הראשונה בה בחרו (לרבות פרקטיקום) ולא סגרו את התואר. 

סטודנטים המעוניינים להמשיך להתמחות השנייה, ימשיכו בשנה העוקבת (שנה שלישית) וישלימו במהלכה את חמשת קורסי החובה בהתמחות השנייה.

כאשר יסיימו בהצלחה גם את חמשת קורסי החובה בהתמחות השנייה בסוף השנה, הסטודנטים יהיו זכאים לתעודת מוסמך (MA) בניהול ופיתוח המשאב האנושי עם התמחות בניהול משאבי אנוש והתמחות בייעוץ ופיתוח פנים-ארגוני.

מתכונת הלימודים

הלימודים מתקיימים על פני שני חצאי ימים בשבוע ובאופן היברידי: 
ימי שלישי - 16:00 - 21:00 - לימודים מרחוק - זום, א-סנכרוני וכד'
ימי שישי - 8:30 - 13:30 - לימודים פרונטאלים בקמפוס ספיר

מטרות התכנית

 • להכשיר ולפתח פרופסיונליים בתחום ניהול ופיתוח המשאב האנושי, שהנם בעלי תפיסה הוליסטית, חשיבה ביקורתית ומכוונות למידה. הכשרה זו תאפשר ללומדים לזהות בעיות ולהציע מענה ופרקטיקות עדכניות המבוססות אקדמית וראייתית. לכן, דגש מיוחד מושם על החשיבות שבשילוב בין המחקר האקדמי לבין הפרקטיקות והצרכים הארגוניים, וצמצום פערים קיימים בין האקדמיה לשדה, באופן מושכל ומבוסס על ממצאים שמניב המחקר המדעי,  כפי שמוצע בספרות המקצועית העדכנית.
 • להכשיר את הסטודנטים להיות ל-Evidence based human resource practitioners, בכך שהם יפתחו חשיבה ביקורתית, המעודדת ערעור על סכמות קיימות, יצירת סכמות חדשות ומכוונות ללמידה מתמשכת שתביא לפיתוח ולשמור משאב אנושי איכותי ובכך יסייעו לארגון לעמוד ביעדיו ולהגדיל את ערכו בסביבה בה הוא פועל.
 • להקנות בסיס ידע אקדמי-מדעי נרחב לצד ידע יישומי ופראקטי מנקודת מבט משותפת וגם ייחודית של מנהלי משאבי אנוש ויועצים ארגוניים, העוסקים בפיתוח וטיפוח המשאב האנושי בארגונים. ידע זה מהווה את הבסיס לפיתוח יכולת לניתוח ובחירת התערבויות, והטמעתן המגובות בראיות וכאלה המקדמות תהליכים ותוצאות.
 • פיתוח יכולת החשיבה המערכתית של ניהול המשאב האנושי בארגון. החשיפה לידע התיאורטי והיישומי המשותף והייחודי של מנהל משאבי האנוש והיועץ הארגוני מאפשר למומחים לראות את התמונה השלמה בארגון, ותחדד את החשיבות של שיתוף הפעולה הדרוש לזיהוי, תכנון, בחירה, הטמעה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוניים. שותפות מקצועית זו בין מנהל משאבי האנוש לבין היועץ הארגוני נחוצה על מנת לסייע לארגון לעמוד ביעדיו ולשגשג לאורך זמן. זיהוי המשותף לשני בעלי התפקידים כמו גם זיהוי תחומי הידע והפעילויות הייחודיות של כל אחד מהם יאפשר למוסמכי התכנית ראייה הוליסטית של פיתוח הון אנושי והובלה ארגונית. צורך זה הוא קריטי בארגונים בימינו לאור השינויים המאפיינים את הסביבה הדינאמית בה ארגונים פועלים, ובהינתן רמות אי-הוודאות הגבוהות המאפיינות את סביבת העבודה בכלל.

שנה א'

שם הקורס שם המרצה נק"ז
תיאוריות ארגוניות ד"ר טופל מנחם 2
פסיכולוגיה ארגונית ד"ר אונגר אבירם אסתי 2
ניהול משאבי אנוש אסטרטגי ד"ר נדיב אברהם רונית 2
היועץ הארגוני ומנהל משאבי אנוש כסוכני שינוי ד"ר קונה שני 2
מחקר כמותי פרופ' בסר אבי 2
בין מוסר אישי למוסר אירגוני ד"ר בנזימן יותם 2
מחקר איכותני ד"ר חגית פרץ 2
ניתוח נתונים כבסיס לניהול ההון האנושי ד"ר אלעד הריסון 2
פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות ד"ר בוצר גיל 2
סקרים, שאלונים ודוחות ארגוניים ד"ר ביבי אורי 2
סוציולוגיה ארגונית ד"ר טופל מנחם 2

שנה ב'

שם הקורס שם המרצה נק"ז
דינאמיקה ופיתוח צוותים - סדנה ד"ר אונגר אבירם אסתי 4
הערכת ביצועים ותגמול ד"ר אונגר אבירם אסתי 2
פרקטיקום - סוגיות נבחרות ד"ר אונגר אבירם אסתי 0
פרקטיקום - הנחייה אישית ד"ר אונגר אבירם אסתי
ד"ר בוצר גיל
ד"ר דלגץ מריאנה
ד"ר קונה שני
ד"ר טופל מנחם
6

התמחות בניהול משאבי אנוש

שם הקורס שם המרצה נק"ז
ניהול מעברים ארגוניים ד"ר צור קרן 2
ניהול כישרונות בארגון ד"ר נדיב אברהם רונית 2
ניהול מערכות למידה בארגון ד"ר נדיב אברהם רונית 2
מגמות ביחסי עבודה ד"ר עפרוני לינדה 2
מערכות שכר ופנסיה בישראל ד"ר עפרוני לינדה 2

התמחות בייעוץ ופיתוח פנים ארגוני

שם הקורס שם המרצה נק"ז
ייעוץ ופיתוח ארגוני מיקרו ד"ר אונגר אבירם אסתי 2
פיתוח מיומנויות ייעוציות ד"ר קונה שני 2
ייעוץ ופיתוח ארגוני מאקרו ד"ר דלגץ מריאנה 2
אתגר ייעוץ במגזר הפרטי הציבורי והשלישי ד"ר קונה שני 2
סדנה: המשגה ותרגול מיומנויות והתערבות בעבודה הייעוצית גב' אלה בן זקן 2

מוסמכי התוכנית צפויים להשתלב בתפקידי ניהול בכירים בתחום משאבי אנוש כגון:  HR BUSINESS PARTNERS, סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהלי הון אנושי וכישורים, מנהלי יחידות לפיתוח ארגוני, מנהלי יחידות למידה והדרכה כמו גם לשמש כיועצים פנים-ארגוניים לחברות ולארגונים במגזר הפרטי, ציבור ו/או שלישי.

התוכנית מתאימה לבוגרים מתחומי מדעי התנהגות, מדעי החברה, ניהול ומנהל עסקים המעוניינים להיות למומחים בתחום של ניהול ופיתוח המשאב האנושי. אלה הם בעלי תואר אקדמי המבינים כי היתרון האמיתי בכל ארגון טמון בהון האנושי המרכיב אותו, כלומר ביכולת של המשאב האנושי להתמודד עם מכלול של אתגרים ארגוניים, להמשיך ללמוד ולהתפתח ובכך להגיע לביצועים גבוהים ולשגשג לאורך זמן.

להלן אפשרויות לקבלה לתוכנית:

אפשרות ראשונה – קבלה מן המניין:

 • ממוצע 85 ומעלה בתואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ממוצע תואר 80 ומעלה מתחומי ההנדסה או מדעי החיים + פטור מאנגלית אקדמית.
 • ראיון קבלה 
 • מועמדים שלא למדו את הקורסים "התנהגות ארגונית", "ניהול משאבי אנוש" יצטרכו לעבור בהצלחה בחינות פטור  בקורסים אלו.

אפשרות שנייה – קבלה מן המניין באפיק מבוסס ניסיון תעסוקתי: 

 • ממוצע 78-84 בתואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה וניסיון תעסוקתי רלבנטי ומוכח בתחומי משאבי אנוש ו/או ייעוץ ארגוני של 5 שנים לפחות + פטור מאנגלית אקדמית.
 • ראיון קבלה  

אפשרות שלישית – קבלה על תנאי במסלול מצטיינים

על סמך ציונים קורסי תואר ראשון (וזאת לאחר השלמה של לפחות 100 מתוך 120 נק"ז)
סטודנטים מצטיינים בתחומי ניהול המשאב האנושי או תחומים דומים (ואשר למדו קורסים לפחות בהיקף של 2-3 נק"ז בהתנהגות ארגונית/פסיכולוגיה ארגונית ובניהול משאבי אנוש בציון של 80) יכולים להגיש בקשה להתקבל לתוכנית הלימודים על סמך הישגיהם הלימודיים בתואר ראשון בהיקף של 100 נק"ז. 
להלן פירוט:

 • ממוצע 88 ומעלה בקורסי תואר ראשון שכבר נצברו בהיקף הנדרש + פטור מאנגלית אקדמית. סטודנטים במסלול יידרשו להציג את אישור סיום לימודיו לתואר ראשון עד תחילת הסמסטר השלישי ללימודים בתוכנית. סטודנטים שלא יציגו אישורי לימודים המעידים על סיום התואר הראשון בממוצע הנדרש – לימודיהם בתוכנית יופסקו.
 • ראיון קבלה
 • מועמדים שלא למדו את הקורסים "התנהגות ארגונית/פסיכולוגיה ארגונית", "ניהול משאבי אנוש" יצטרכו לעבור בהצלחה בחינות פטור  בקורסים אלו.


הקבלה לתוכנית ללימודים לתואר שני תלויה בהחלטה של וועדת הקבלה של התוכנית, ובהסתמך על עמידה בתנאי הקדם. מכיוון שמספר המקומות לתוכנית ולהתמחויות הנו מוגבל, תינתן עדיפות למועמדים העומדים בכל דרישות הקדם ואשר מחויבים ללימודים ומוכנים להיערך לקראתם.
יובהר לתשומת לב המועמדים: במהלך לימודי שנה ב', הסטודנטים יידרשו לפרקטיקום בהיקף של 150 שעות, הכולל מפגשים בכיתה, מפגשי מנחה, עבודה בארגון והגשת עבודה מסכמת המהווה פרויקט גמר בתוכנית.

קורס פטור

כל המועמדים נדרשים לעמוד בקורס פטור ניתוח נתונים יישומי. הקורס נלמד באופן עצמאי במתכונת א- סינכרונית ויש לסיים את הלמידה בקורס ולעמוד במבחן המסכם עד תחילת הלימודים. המועמדים יקבלו גישה לקורס לאחר הרישום ללימודים

בחינות פטור

מועמדים הנדרשים בבחינות הפטור יעמדו בקשר עם המחלקה בדואל hrm@sapir.ac.il. המועמדים יקבלו מן המחלקה תיאור מלא של הידע הנדרש לבחינות הפטור + מועד קיומן.

ד"ר גיל בוצר

 • מרצה בכיר

פרופ' אבי בסר

 • פרופסור מן המניין

ד"ר מריאנה דלגץ

 • מרצה בכירה

ד"ר מנחם טופל

 • מרצה בכיר

ד"ר רונית נדיב אברהם

 • מרצה

ד"ר שני קונה

 • מרצה בכירה

ראשת התכנית

ד"ר אסתי אונגר-אבירם - שעות קבלה בתיאום מראש - 077-9802662/3

רכזת אקדמית

גב' ניקול רבין - 077-9802869

רכזת סטודנטים

גב' עירית סוסן - 077-9802545

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א'-ג' בין השעות
10:30 - 13:00
יום ד' בין השעות
10:30 - 12:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ד' בין השעות
09:00 - 10:30

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

hrm@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* - 077-9802802
info@sapir.ac.il