דיפלומה הנדסאי טכנולוגיות מים

3 שנים

בהתאם לתכנית הלימודים

עד 80% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים