תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית

רישום וקבלה

מידע טכני על התואר השני במנהל ומדיניות ציבורית

סוג ההסמכה

.M.A במנהל ומדיניות ציבורית

משך המסלול

שנתיים

לו"ז שבועי

יום וחצי

נקודות זכות

36 נק"ז

שכר לימוד אוניברסיטאי

ד"ר עידו נבו
ד"ר עדו נבו,
ראש התכנית

תכנית לימודי תואר שני במנהל ובמדיניות ציבורית בספיר הינה תכנית ייחודית בישראל, הפועלת למעלה מעשר שנים והכשירה עד כה עשרות בוגרים הנושאים את התואר “מוסמך במנהל ובמדיניות ציבורית״. עם בוגרי התכנית נמנים מנהלים בכירים בולטים בשירות הציבורי בדרג הארצי ובדרגי הניהול של השלטון המקומי, ארגונים ציבוריים וגופי המגזר השלישי.

התכנית נועדה בראש ובראשונה לתרום לטיפוח מנהיגות ציבורית שתשכיל להתמודד בצורה מקצועית, אחראית ונועזת עם האתגרים שנכונו למדינת ישראל על מגזריה השונים.

הרעיון המרכזי בבסיס התכנית הוא לצייד את התלמידים ב׳ארגז כלים׳ הנשען על מחקר, הגות וכלי ניתוח שפותחו בראש ובראשונה במסגרות של חקר הפוליטיקה, חקר הכלכלה ובתורות ניהול מתקדמות. לצד אלה, אנחנו שמים דגש על מנהיגות והובלת שינויים יחד עם בירור של דילמות בתחום המוסר והאתיקה.
הלימודים נועדו:

 • להקנות את היכולת לנתח מדיניות (לפני מעשה).
 • להעריך מדיניות (אחרי שזו יצאה לדרך).
 • להמליץ על דרכי פעולה שיתרמו ליצירת ערך לציבור.
 • להוביל תהליכי שינוי וחידוש.

התכנית חותרת לשילוב של להט עם משמעת, העזה ונכונות לפעול ולשגות, אופטימיות ביחס לאפשרות להגשים חלומות ולתרום לטוב הציבור, יחד עם כלי מחקר וניתוח, לימוד מעמיק של תהליכים חברתיים והבנה של הסביבה הפוליטית והארגונית בה מתרחשים תהליכי מדיניות.

הלימודים מתקיימים באופן פרונטאלי.
ימי חמישי בין השעות 16:00 - 21:00 וימי שישי בין השעות 8:30 - 13:30.

בכל שנה יתקיים תרגיל משולב (אינטגרטיבי). הוא יתקיים בשבוע האחרון של סמסטר הסתיו ובשבוע הראשון של הסמסטר השני, בימי חמישי ושישי. תרגיל זה משלב את תכני הלימוד התיאורטיים עם סוגיות אקטואליות מן המציאות הישראלית.

נדרשת נוכחות חובה בכל השיעורים.

שנה א' - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
כלכלה ומדיניות ציבורית 2
מבוא לניתוח ומדיניות ציבורית (סדנה א') 2
שיטות מחקר וניתוח א' 2
תיאוריות במדיניות ציבורית 3
שנה א' - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
כלכלה ומדיניות ציבורית 2
מבוא לניתוח מדיניות (סדנה ב') 2
ניתוח פוליטי 2
שיטות מחקר וניתוח ב' 2
מנהיגות ומדיניות ציבורית 2

 

שנה ב' - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות (סדנא א') 2
משפט ציבורי 2
אתיקה ומדיניות ציבורית 2
ניהול ציבורי 3
שנה ב' - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות (סדנא ב') 2
לימודי בחירה 2
לימודי בחירה 2

 

התואר השני במנהל ובמדיניות ציבורית בספיר מכשיר את הדרך לקידום והשתלבות בעמדות ניהול בכירות במוסדות השירות הציבורי. עם בוגרי התכנית נמנים מנהלים בכירים בולטים בשירות הציבורי בדרג הארצי ובשדרות הניהול בשלטון המקומי.

תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.
מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה בסמוך למועד ההרשמה.

התכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית מיועדת לבעלי תואר בוגר, המעוניינים להשתלב בתום לימודיהם בתפקידי מפתח במגזר הציבורי ובמגזר השלישי.
תנאי הקבלה:

 • תואר הראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון 'טוב' (80) ומעלה.
 • פטור מאנגלית אקדמית.
 • השתתפות בראיון קבלה.
 • עדיפות תינתן למועמדים שרכשו ניסיון מעשי במגזר הציבורי.
 • מועמדים המעוניינים להתקבל יגישו בקשה המלווה בקורות חיים.

לצערנו, בשל מגבלת מקום לא נוכל לקבל את כל הנרשמים העומדים בתנאי הסף (תואר "בוגר" במדעי הרוח והחברה עם ציון "טוב" ומעלה) ויהיה עלינו לבחור מתוכם מספר מוגבל של סטודנטים וסטודנטיות.

ועדת הקבלה של התוכנית תתייחס בכובד ראש למידע שתספקו לנו בטופס ההרשמה (על השכלה, תעסוקה, ניסיון בניהול והתנדבות בקהילה), ותביא אותו בחשבון יחד עם ראיון הקבלה בו ישתתפו נרשמים העומדים בתנאי הסף. חשוב לכן להקפיד על מילוי הטופס ולספק כל מידע שיכול לעזור לנו בתהליך המיון.

* מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מל"ג.

מכיוון שלתכנית הלימודים יתקבלו תלמידים בעלי רקע מגוון, יהיו תלמידים שיחסרו את בסיס הידע והרקע העיוני הדרוש ללימוד מתקדם. לימודי ההשלמה נועדו למלא חסר זה.

לימודי ההשלמה כוללים

 • מבוא לכלכלה
 • מבוא לממשל ופוליטיקה (או קורס מקביל)
 • מבוא למנהל ציבורי (או קורס מקביל)
 • מבוא לסטטיסטיקה (הקורס נלמד בסמסטר הראשון של הלימודים)

קורסי ההשלמה ינתנו במתכונת מרוכזת ומתוקשבת במהלך החופשות שבין הסמסטרים.

הנהלת התכנית תהיה רשאית לקבוע אם לימודים קודמים עומדים בדרישות לימודי ההשלמה וכן את היקף לימודי ההשלמה שיידרשו מכל תלמיד.

ד"ר עידו נבו

ד"ר עדו נבו

 • ראש התכנית

ד"ר דגנית אופק

 • מרצה

פרופ' ליהיא להט

 • פרופסור חברה

ד"ר נטע שר-הדר

 • מרצה בכירה

ראש התכנית

ד"ר עדו נבו

ראש המחלקה

ד"ר יורם עידה

רכזת אקדמית

גב' אלונה כהן - אסטרוגנו

רכזת סטודנטים

גב' רעות פרבר - 077-9802524

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ה' בין השעות
13:00 - 11:00
יום ג' בין השעות
18:00 - 16:30
יום ו' בין השעות
11:00 - 9:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
10:00 - 9:00
15:00 - 14:00
יום ו' בין השעות
12:00 - 11:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

publicadmin@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* | 077-9802802
info@sapir.ac.il