דיפלומה הנדסאי עיצוב מדיה

שנתיים

4 ימי לימוד

עד 80% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים