הנדסה אזרחית - הנדסאי בניין

מידע טכני על לימודי הנדסאי בניין - הנדסה אזרחית

סוג ההסמכה

דיפלומה הנדסאי בניין

משך המסלול

2.5-2 שנים (יום) / 3.5-3 שנים (ערב)

לו"ז שבועי

בהתאם לתכנית הלימודים

שכר לימוד

עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים
איתן שטרית
ד"ר איתן שטרית,
ראש המגמה

דמיינו כיצד היו נראים חיינו ללא מקצוע ההנדסה האזרחית. ישובים ללא בתים וכבישים ,ללא שדות תעופה ונמלי ים, ללא מוסדות ציבור, ללא מערכות אספקת מים, סילוק וטיפול בשפכים ולמעשה ללא כל אזכור לקיומה של חברה אנושית פעילה. האם יכול המין האנושי להתקיים במציאות זו ?
למרות היות ההנדסה האזרחית פעילה משחר ימי המין האנושי, חווה מקצוע זה פיתוח מתמשך בטכנולוגיות בנייה, בציוד בנייה, בחומרי בנייה, בהקמתם של מבנים ותשתיות אזרחיות לרווחת ולהגנת האדם  מפני כוחות הטבע.

תכנון מבנים, ניהול הקמת מבנים, תכנון וביצוע מערכות כבישים, פעילות בפיתוח שדות תעופה חדשים, מפעלי תעשייה, מבני ציבור ומבנים לצרכים צבאיים, הם באחריות  גורמי תכנון וביצוע מיומנים אשר נדרשים, כל העת ,למענה לצרכי המשק הישראלי ולצרכי חברות ישראליות הפועלות מעבר לים.

הנדסת האזרחית  משלבת לרוב עבודת חוץ עם עבודה משרדית, פעילות רב תחומית יחד עם בעלי מקצועות בתחומי האדריכלות, המערכות האלקטרומכניות, מודדים, קבלנים, רשויות, מוסדות שונים וגופי אכיפה למיניהם.

ההנדסה האזרחית הינו מקצוע בעל ביקוש רציף, המאפשר קידום מהיר, בהתאם ליכולות איש המקצוע ולהצלחותיו בשטח.

המגמה להנדסה אזרחית, מכשירה הנדסאי בניין בתחומי תכנון המבנים וניהול הבנייה, תוך הקניית ידע רחב במקצועות הבסיס ובמקצועות ייעודיים לשם צירופם המוצלח של בוגרי המגמה למשק ולכלכלה הישראלית .

מסלול לימודי יום: שנתיים, 4 סמסטרים
מסלול לימודי ערב: 3 שנים, 6 סמסטרים

מסגרת הלימודים כוללת מקצועות בסיס הנדסיים ומקצועות ייעודיים בתחומי תכן מבני הבטון, הפלדה והעץ וכן הכשרה בתחומי תכנון תשתיות וכבישים, ניהול אתרי בנייה ועוד. הלימודים מתמקדים במקצועות ההכרחיים לשם הכשרתו של הסטודנט לאיש מקצוע בעל ידע בסיסי רחב וידע מתקדם ממוקד, תוך שימוש בתוכנות תכנון מבנים וניהול הבנייה, כמקובל בענף.

התמחות בתכנון מבנים - לימודי ערב כ-7 חודשים.

לאלו אשר מעוניינים להשלים הכשרתם ולקבל דיפלומה במסלול תכנון מבנים תידרש השלמה של סמסמטר בן כ-7 חודשים.

קורסים לדוגמה

 1. חישוב סטטי וחוזק חומרים - הכרת מושגי יסוד, שיווי משקל במישור, קורות מסוגים שונים ,מסבכים, הטרחות , מאמצים מוצרים , ריסה, כפיפה, גזירה ועוד.
 2. קונסטרוקציות בטון - תכונות מכניות של בטון ופלדה , עקרונות החישוב , חישוב למצבים כבולים של שירות והרס , תכנון תקרות מקשיות , תקרות צלעות , קורות בולטות , קורות סמויות ,פרטי זיון , תכנון תקרות מצולבות , עמודים ויסודות ועוד.
 3. קונסטרוקציות פלדה ועץ - סוגי האלמנטים מפלדה, אמצעי חיבור, תכן מחברים במתיחה ובלחיצה חיבור קורה משנית לקורה ראשית, מחבר צד בין קורה לעמוד, חיבור צמתים באגדים, חיבור עמוד פלדה ליסוד בטון ועוד.
 4. ארגון אתר ובחירת ציוד בנייה בהיבט מערכתי - תכנון פיגומים ,טפסנות ,בחירת עגורנים ,משאבות בטון ,תכנון אתר ,כלכלת הבנייה  בטיחות האתר ועוד.
 5. יישומי מחשב בתכן מבנים - תכנון ממוחשב של אלמנטי קונסטרוקציה באמצעות תוכנות עדכניות הקיימות במשק
 6. יישומי מחשב בניהול הבנייה - ארגון וניהול אתר באמצעות מחשב באמצעות תוכנות עדכניות הקיימות במשק

בנוסף, נלמדים במסגרת תכנון מבנים קורסים מגוונים רבים בתחומי המערכות האלקטרומכניות , צורת הבניה , ניהול סיכונים בבנייה , בנייה ירוקה, כבישים תשתיות ופיתוח ועוד.

מגמת הנדסה אזרחית בהתמחות תכנון מבנים מכשירה הנדסאי בניין לעריכת תכניות קונסטרוקציה למבנה פשוט כהגדרתו בחוק, כולל תכניות קונסטרוקציה לשינויים ותוספות למבנים.

לימודי ערב, סמסטר אחד

תנאי קבלה ללימודים במגמה הנדסה אזרחית - מגמת משנה תכנון מבנים

על המועמד ללימודים במגמת משנה זו לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1.  מופיע במערכת הממוחשבת של מה"ט בהתאם לדיווח שהועבר אליה כמי שלמד במגמה הנדסה אזרחית מגמת משנה ניהול הבניה.
 2. סיים את כל חובותיו הלימודיים במגמה הנדסה אזרחית מגמת משנה ניהול הבניה.
 3. עמד בשתי בחינות גמר ממלכתיות של מה"ט במקצועות הבאים, וקבל ציון בחינה 65 לפחות. (הציון שניתן על ידי מעריכי הבחינה ואינו כולל את ציון המגן)
  א. חישוב סטטי וחוזק חומרים
  ב. קונסטרוקציות בטון

בוגר הנדסה אזרחית - ניהול הבניה המבקש להמשיך בלימודים במגמת משנה תכנון מבנים ועברו שלוש שנים ומעלה מאז סיום לימודיו במגמת משנה ניהול הבניה, יידרש לקבל את אישור מנהלת המחלקה הפדגוגית במה"ט ויתכן כי יידרש בהשלמת מקצועות בהתאם להחלטת היועץ המקצועי של מה"ט באותה מגמה.

מסגרת הלימודים בספיר כוללת סדרת סיורים באתרי בנייה, במרכז הבנייה הישראלי, במפעלים טרומיים  ובמכוני בדיקה, כל זאת לשם חשיפה מוקדמת של הסטודנט  להיבטים שונים ומגוונים של המקצוע. הסיורים מלווים בהדרכה מקצועית ובתומם נדרשים הסטודנטים להציג מצגת התרשמות ביקורתית המהווה בסיס ללימוד והטמעת כללי פרקטיקה מעולם העשייה.

בספיר אנו שמים משקל רב על קשר קרוב עם עולם התעסוקה:

 • מפגשים עם אנשי מקצוע המציגים פרויקטים מגוונים ומשתפים מניסיונם המקצועי.
 • סמינרים - יום לימוד הכולל מפגש באתר עם צוות ניהול והביצוע, סיור במבנה, חשיפה קרובה לעבודות טפסנות, ברזלנות, בנייה טרומית ובנייה מתועשת, בקרת טיב ועוד.
 • עידוד מצוינות, תוך כדי עבודות מחקר בקרב הסטודנטים  - קישור בין סטודנטים מצטיינים ובין קבלנים מובילים נבחרים, אשר הביעו רצון להירתם למלאכת ההכשרה של דור העתיד.

טכנולוגית בנייה CLT

חליפות כוח

טכנולוגית בנייה PPVC

רחפנים באתרי בניה

בנייה בטפסנות מתקדמת, בנייה באלמנטים מודולריים מרחביים, מערכות אלקטרומכניות מתקדמות, תוך חשיפה למערכות BIM \ IBMS ועוד.

חדש במגמה - שילוב וחשיפה לחידושים הטכנולוגיים בתחום הבנייה כחלק מתכנית הלימודים:

 • טכנולוגיית הבנייה PPVC
 • טכנולוגיית הבנייה CLT
 • טכנולוגיית הבנייה LGS
 • שילוב רחפנים באתרי בנייה
 • שימוש בכלי עבודה אוטונומיים באתרי בנייה
 • חשיפה לשימוש בפלטפורמת BIM לתכנון מבנים
 • שילוב מדפסות תלת ממד בבניית מבנים
 • שימוש ציוד חכם לבטיחות העובד באתר
 • שימוש בחליפות כוח לבטיחות ועובד
 • ציוד ומיכון מתקדם למנהור
 • ביצוע מבנה תת קרקעי עמוק - שיטת C&C

מנהור

רובוטים באתרי בניה

LGS

טכנולוגית בנייה LGS

טכנולוגית בנייה PPVC

אחת מן האפשרויות הבאות:

 • ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
  • מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
  • אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
  • מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות. 
  • יתקבלו  גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
 • תעודת בגרות מלאה
 • בוגר/בוגרת מכינה טכנולוגית להנדסאים ממוסד מוכר להשכלה טכנולוגית.
 • אישור ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג על קבלה ללימודי הנדסה.
 • אישור ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג על עמידה בכל הדרישות הלימודיות במכינה ייעודית להנדסה.
 • אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה, או מכינה 30+ (*) או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.

זאת בכפוף לתנאים הבאים:

 • באישור יצויין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה.
 • המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית (**).
 • היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
  • מתמטיקה - 200 שעות לימוד.
  • אנגלית - 200 שעות לימוד.
  • הבעה בעברית - 100 שעות לימוד.

- ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.

(*)  לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.
(**) במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.

- מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה.

אחת מן האפשרויות הבאות:

 • תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
 • אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
 • שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
 • דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
 • תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

אחת מן האפשרויות הבאות:

 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
 • אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.
 • מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
 • מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).
 • על כל מועמד להציג תנאי קבלה על פי הנדרש.
 • מועמד שנרשם למגמה יוזמן ליום ראיונות מרוכז, בו יעבור ראיון אישי עם ראש המגמה ומבדק מוכנות.
 • מועמד אשר עובר את יום הראיונות בהצלחה, נדרש למכינת רענון במתמטיקה (בשעות אחר הצהריים). המכינה כרוכה בתשלום.
 • שקלול תנאי הקבלה בצירוף יום הראיונות וציון במבדק הם שייקבעו את קבלתו למגמה.
 • מועמדים עם נתוני בגרות מרשימים במיוחד או בוגרי מוסדות לימוד טכנולוגיים אקדמיים קודמים יהיו פטורים מהשתתפות במכינה ויחוייבו ביום ראיונות בלבד, על פי החלטת ראש המגמה

* ההנהלה רשאית לעדכן את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. הרף המינימאלי לקבלה הינו בהתאם להתפלגות הציונים באותה השנה.
* תינתן עדיפות למועמדים בעלי תנאי קבלה מלאים.
* עדיפות תינתן למועמדים בעלי הישגים גבוהים מהמצויינים לעיל.

איך נרשמים

 • אתם מוזמנים לפנות אלינו אישית או למלא טופס הרשמה בקישור כאן.
 • מלאו את הטפסים וצרפו אליהם: אסמכתא לתשלום דמי הרשמה, 2 תמונות פספורט, אישורים כמפורט בתנאי הקבלה, צילום תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי וצילום ת"ז.

* מועמד שיגיש טפסים, ללא אישורים המעידים על עמידה בתנאי הקבלה הנדרשים, לא תבחן מועמדותו עד להגשתם.
* פתיחת כל אחת מהכיתות מותנית במספר מינימלי של נרשמים ובכפוף לאישור מה"ט.

איתן שטרית

איתן שטרית

 • ראש מגמה
דינה בלומנקרנץ

דינה בלומנקרנץ

 • מרצה - הנדסאים
לילך בן שושן

לילך בן שושן

 • מרצה - הנדסאים
אייל חן

אייל חן

 • מרצה - הנדסאים
אסתר טוהר חדוות

אסתר טוהר חדוות

 • מרצה - הנדסאים
אסף מירון

אסף מירון

 • מרצה - הנדסאים
שי ניאזוב

שי ניאזוב

 • מרצה - הנדסאים
איליה נמירובסקי

איליה נמירובסקי

 • מרצה - הנדסאים
אנטון סושון

אנטון סושון

 • מרצה - הנדסאים
אופיר פרי

אופיר פרי

 • מרצה - הנדסאים

דיקלה שיליאן

 • מרצה - הנדסאים
מקסים שמעונוביץ

מקסים שימעונוביץ

 • מרצה - הנדסאים
ילנה שיפרין

ילנה שיפרין

 • מרצה - הנדסאים

ראש המגמה

ד"ר איתן שטרית

רכזת המגמה

גב' רויטל חן - 077-9802305

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ה' בין השעות
11:00 - 13:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
09:00 - 11:00
14:00 - 15:00

טלפון תורן במהלך הסמסטר - 054-9755461

בימים א'- ה' בין השעות 16:00-18:00
בימי שישי בין השעות 08:30-12:00. ניתן גם לפנות לרכזת התורנות בבניין 2

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

revital@sapir.ac.il

לשיתופי פעולה בתעשייה

galitbi@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* | 077-9802802
info@sapir.ac.il