מידע טכני על התואר הנדסאי בניין

סוג ההסמכה

דיפלומה הנדסאי בניין

משך המסלול

2.5-2 שנים (יום) / 3.5-3 שנים (ערב)

לו"ז שבועי

בהתאם לתכנית הלימודים

שכר לימוד

עד 80% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים
איתן שטרית
ד"ר איתן שטרית,
ראש המגמה

דמיינו כיצד היו נראים חיינו ללא מקצוע ההנדסה האזרחית. ישובים ללא בתים וכבישים ,ללא שדות תעופה ונמלי ים, ללא מוסדות ציבור, ללא מערכות אספקת מים, סילוק וטיפול בשפכים ולמעשה ללא כל אזכור לקיומה של חברה אנושית פעילה. האם יכול המין האנושי להתקיים במציאות זו ?
למרות היות ההנדסה האזרחית פעילה משחר ימי המין האנושי, חווה מקצוע זה פיתוח מתמשך בטכנולוגיות בנייה, בציוד בנייה, בחומרי בנייה, בהקמתם של מבנים ותשתיות אזרחיות לרווחת ולהגנת האדם  מפני כוחות הטבע.

תכנון מבנים, ניהול הקמת מבנים, תכנון וביצוע מערכות כבישים, פעילות בפיתוח שדות תעופה חדשים, מפעלי תעשייה, מבני ציבור ומבנים לצרכים צבאיים, הם באחריות  גורמי תכנון וביצוע מיומנים אשר נדרשים, כל העת ,למענה לצרכי המשק הישראלי ולצרכי חברות ישראליות הפועלות מעבר לים.

הנדסת האזרחית  משלבת לרוב עבודת חוץ עם עבודה משרדית, פעילות רב תחומית יחד עם בעלי מקצועות בתחומי האדריכלות, המערכות האלקטרומכניות, מודדים, קבלנים, רשויות, מוסדות שונים וגופי אכיפה למיניהם.

ההנדסה האזרחית הינו מקצוע בעל ביקוש רציף, המאפשר קידום מהיר, בהתאם ליכולות איש המקצוע ולהצלחותיו בשטח.

המגמה להנדסה אזרחית, מכשירה הנדסאי בניין בתחומי תכנון המבנים וניהול הבנייה, תוך הקניית ידע רחב במקצועות הבסיס ובמקצועות ייעודיים לשם צירופם המוצלח של בוגרי המגמה למשק ולכלכלה הישראלית .

מסגרת הלימודים לתואר הנדסאי תכלול מקצועות בסיס הנדסיים ומקצועות ייעודיים בתחומי תכן מבני הבטון , הפלדה והעץ וכן הכשרה בתחומי תכנון תשתיות וכבישים , ניהול אתרי בנייה ועוד.
קורסי ההנדסאי לתואר תתמקד במקצועות ההכרחיים לשם הכשרתו של הסטודנט לאיש מקצוע בעל ידע בסיסי רחב וידע מתקדם ממוקד , תוך שימוש בתוכנות תכנון מבנים וניהול הבנייה , כמקובל בענף.

מסלול לימודי ערב- 3 שנים (6 סמסטרים) התמחות ניהול הבנייה או 3.5 שנים (7 סמסטרים) התמחות תכנון מבנים
מסלול לימודי יום- שנתיים (4 סמסטרים) התמחות ניהול הבנייה או 2.5 שנים (5 סמסטרים) התמחות תכנון מבנים

תיאורם של הקורסים העיקריים מוצג להלן:

 • חישוב סטטי וחוזק חומרים - הכרת מושגי יסוד , שיווי משקל במישור,קורות מסוגים שונים ,מסבכים, הטרחות , מאמצים מוצרים , ריסה, כפיפה, גזירה ועוד.
 • קונסטרוקציות בטון - תכונות מכניות של בטון ופלדה , עקרונות החישוב , חישוב למצבים כבולים של שירות והרס , תכנון תקרות מקשיות , תקרות צלעות , קורות בולטות , קורות סמויות ,פרטי זיון , תכנון תקרות מצולבות , עמודים ויסודות ועוד.
 • קונסטרוקציות פלדה ועץ - סוגי האלמנטים מפלדה, אמצעי חיבור, תכן מחברים במתיחה ובלחיצה חיבור קורה משנית לקורה ראשית, מחבר צד בין קורה לעמוד, חיבור צמתים באגדים, חיבור עמוד פלדה ליסוד בטון ועוד.
 • ארגון אתר ובחירת ציוד בנייה בהיבט מערכתי - תכנון פיגומים ,טפסנות ,בחירת עגורנים ,משאבות בטון ,תכנון אתר ,כלכלת הבנייה  בטיחות האתר ועוד.
 • יישומי מחשב בתכן מבנים - תכנון ממוחשב של אלמנטי קונסטרוקציה באמצעות תוכנות עדכניות הקיימות במשק
 • יישומי מחשב בניהול הבנייה - ארגון וניהול אתר באמצעות מחשב באמצעות תוכנות עדכניות הקיימות במשק

בנוסף , קורסים מגוונים רבים בתחומי המערכות האלקטרומכניות , צורת הבניה , ניהול סיכונים בבנייה , בנייה ירוקה , כבישים תשתיות ופיתוח ועוד.

מסגרת הלימודים בספיר כוללת סדרת סיורים באתרי בנייה ,במרכז הבנייה הישראלי ,במפעלים טרומיים  ובמכוני בדיקה , כל זאת לשם חשיפה מוקדמת של הסטודנט  להיבטים שונים ומגוונים של המקצוע. הסיורים מלווים בהדרכה מקצועית ובתומם נדרשים הסטודנטים להציג מצגת התרשמות ביקורתית המהווה בסיס ללימוד והטמעת כללי פרקטיקה מעולם העשייה.

בספיר ,אנו שמים משקל רב על קשר קרוב עם עולם העשייה .

כך למשל :
סמינרים עם אנשי מקצוע המוזמנים להציג פרויקטים מגוונים מניסיונם המקצועי.
סמינרים (בני יום לימוד שלם הכוללים מפגש באתר עם צוות ניהול והביצוע ,סיור בקומות המבנה ,חשיפה קרובה לעבודות טפסנות ,ברזלנות ,בנייה טרומית ובנייה מתועשת ,בקרת טיב ועוד).

בספיר אנו מעודדים מצוינות תוך כדי עבודות מחקר בקרב הסטודנטים וקושרים בין סטודנטים מצטיינים ובין קבלנים מובילים נבחרים אשר הביעו רצון להירתם למלאכת ההכשרה של דור העתיד.

אנו מקפידים על חשיפה רציפה של הסטודנטים ,מתחילת לימודיהם ועד השלמתם בכל החידושים במגזר הרלוונטי כגון : בנייה בטפסנות מתקדמת ,בנייה באלמנטים מודולריים מרחביים,מערכות אלקטרומכניות מתקדמות ,תוך חשיפה למערכות BIM  \IBMS ועוד.

הרצאות מעניינות, שילוב תעשייה, שיתופי פעולה, הסמכות נוספות, פרקטיקום..

אחת מן האפשרויות הבאות:

 1. ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
  1. מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
  2. אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
  3. מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות. 
  4. יתקבלו  גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
 2. תעודת בגרות מלאה
 3. אישור ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג על קבלה ללימודי הנדסה.
 4. אישור ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג על עמידה בכל הדרישות הלימודיות במכינה ייעודית להנדסה.
 5. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה, או מכינה 30+ (*) או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.

  זאת בכפוף לתנאים הבאים:

 • באישור יצויין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה.
 • המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית (**).
 • היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
  • א. מתמטיקה - 200 שעות לימוד.
  • ב. אנגלית - 200 שעות לימוד.
  • ג. הבעה בעברית - 100 שעות לימוד.

- ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.

(*)  לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.
(**) במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.
 - מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה.

החרגות לתנאי קבלה

כסטודנט מן המניין

 1. על-סמך לימודים בארץ
  1. תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
  2. אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
  3. שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
  4. דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
  5. תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 2. על-סמך לימודים בחו"ל - אחד מהתנאים הבאים:
  1. אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
  2. אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
  3. אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.

כסטודנט על תנאי

 • מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
 • מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).

תהליך הקבלה

 • על כל מועמד להציג תנאי קבלה על פי הנדרש.
 • מועמד שנרשם למגמה יוזמן ליום ראיונות מרוכז, בו יעבור ראיון אישי עם ראש המגמה ומבדק מוכנות.
 • מועמד אשר עובר את יום הראיונות בהצלחה, נדרש למכינה במתמטיקה (בשעות אחר הצהריים). בתום המכינה תיערך בחינה על החומר הנלמד כאשר ציון הסף לקבלה למגמה הינו 70. המכינה כרוכה בתשלום.
 • שקלול תנאי הקבלה בצירוף יום הראיונות וציון הבחינה הם שייקבעו את קבלתו למגמה.
 • מועמדים אשר יבחרו יוכלו להיבחן בבחינת פטור ללא השתתפות במכינה (השתתפות בבחינת הפטור כרוכה גם היא בתשלום). מועמד אשר יעמוד בציון 70 ומעלה בבחינה ויעמוד בתנאי הקבלה הר"מ, יתקבל ללימודים ויהיה פטור מהשתתפות במכינת המיון. מועמד אשר יקבל בבחינת הפטור ציון נמוך מ-70 יהיה מחוייב לקחת חלק במכינת המיון ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים כפי המתואר לעיל.
 • מועמדים עם נתוני בגרות מרשימים במיוחד או בוגרי מוסדות לימוד טכנולוגיים אקדמיים קודמים יהיו פטורים מהשתתפות במכינה ויחוייבו ביום ראיונות בלבד, על פי החלטת ראש המגמה

* ההנהלה רשאית לעדכן את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. הרף המינימאלי לקבלה הינו בהתאם להתפלגות הציונים באותה השנה.
* תינתן עדיפות למועמדים בעלי תנאי קבלה מלאים.
* עדיפות תינתן למועמדים בעלי הישגים גבוהים מהמצויינים לעיל.

איך נרשמים

 • אתם מוזמנים לפנות אלינו אישית או למלא טופס הרשמה בקישור כאן.
 • מלאו את הטפסים וצרפו אליהם: אסמכתא לתשלום דמי הרשמה, 2 תמונות פספורט, אישורים כמפורט בתנאי הקבלה, צילום תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי וצילום ת"ז.

* מועמד שיגיש טפסים, ללא אישורים המעידים על עמידה בתנאי הקבלה הנדרשים, לא תבחן מועמדותו עד להגשתם.
* פתיחת כל אחת מהכיתות מותנית במספר מינימלי של נרשמים ובכפוף לאישור מה"ט.

ראש המגמה

ד"ר איתן שטרית

רכז המגמה

גב' רויטל חן - 077-9802305

  שעות קבלה במזכירות המחלקה

ימים א' - ה' בין השעות
11:00 - 13:00
יום ו' בין השעות
09:00 - 11:00

  שעות מענה טלפוני

ימים א' - ה' בין השעות
09:00 - 10:00
14:00 - 15:00
יום ו' בין השעות
11:00 - 12:00

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו
revital@sapir.ac.il

לפרטים נוספים וייעוץ

מרכז מידע ורישום - 6606* - 077-9802802
info@sapir.ac.il

לתאום ייעוץ אישי

השאירו פרטים ויועצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם