דיפלומה הנדסאי בניין

2.5-2 שנים (יום) / 3.5-3 שנים (ערב)

בהתאם לתכנית הלימודים

עד 80% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים