דיפלומה הנדסת קול (SOUND)

שנתיים

5 ימים בשבוע

עד 80% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים