עמוס אפשטיין
עמוס אפשטיין
יו"ר חבר נאמנים
חיים אורון
חי"ר אלבז
חי"ר אלבז
יצחק אמיתי
הילה אפרת-אלפר
הילה אפרתי-הלפר
ד"ר אורי ביבי
אשר ביטון
אשר ביטון
שי בן-יעיש
לינדה בן-שושן
לינדה בן-שושן
ניסים בראל
ניסים בראל
עודד בריש
צבי גולצמן
צביקה גולצמן
חמוטל גורי
חמוטל גורי
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
ד"ר מוטי גיגי
דנה גליקמן דותן
עמירה דותן
משה דמרי
משה דימרי
שמעון זוהר
צבי חזן
שוש כרמל
ד"ר אורי לב
ברוך מזור
משה מטלון
סוניה מרמרי
בת שבע משה
בת שבע משה
ורד סוויד
זאב ספראי
פרופ' שי פלדמן
פרופ' שי פלדמן
נעמיקה ציון
פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
אריה קליינמן
מיכאל קמפינסקי
עו"ד מיכאל קמפינסקי
יוסי קרן
שמעון קרן צבי
אורנית רמתי דביר
אפי שניידמן
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
יו"ר ועד המנהל
חי"ר אלבז
חי"ר אלבז
הילה אפרת-אלפר
הילה אפרתי-הלפר
עמוס אפשטיין
עמוס אפשטיין
ד"ר אורי ביבי
לינדה בן-שושן
לינדה בן-שושן
ניסים בראל
ניסים בראל
ד"ר אורי לב
אופיר ליבסטיין
אופיר ליבשטיין
בת שבע משה
בת שבע משה
פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
יו"ר המועצה האקדמית
זוהר אביטן
זוהר אביטן
ד"ר וילי אברהם
ד"ר אסתי אונגר אבירם
ניצן אילון
ד"ר רוברט אלבין
ד"ר רוברט אלבין
פרופ' מיכל אלברשטיין
אביחי אלמו
אביחי אלמיו
רני בליר
רני בלייר
פרופ' גילה בניסטי
פרופ' גילה בניסטי
פרופ' רפי בראל
פרופ' דבורה ברנשטיין
ד"ר יובל גוז'נסקי
פרופ' אהרון גוניק
פרופ' אהרון גוניק
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
ד"ר מוטי גיגי
אלון גייר
אלון גייר
ד"ר נורית גל-עוז
פרופ' נורית גרץ-קינן
פרופ' נורית גרץ
פרופ' יוסי דוד
פרופ' עמיהוד דותן
פרופ' מאיר ויגודר
פרופ' מאיר ויגודר
פרופ' ג'ימי וינבלט
פרופ' ג'ימי וינבלט
ד"ר שרון חדד
ד"ר יואש חסידים
ד"ר יואש חסידים
ד"ר אריק טאייב
ד"ר אריק טאיב
פרופ' דפנה יואל
ד"ר אורי לב
ד"ר רונית נדיב
פרופ' אורית נוטמן שורץ
פרופ' אורי סיון
פרופ' אורי סיון
פרופ' בועז סנג'רו
פרופ' אשר ססר
פרופ' ריקי פינצי-דותן
פרופ' שי פלדמן
פרופ' שי פלדמן
פרופ' ענר פרמינגר
פרופ' ענר פרמינגר
פרופ' דורון צברי
פרופ' דורון צברי
ד"ר משה צופי
ד"ר משה צופי
פרופ' ארז צפדיה
ד"ר ניר קדם
פרופ' דוד קרצמר
ד"ר תמי רזי
ד"ר תמי רזי
שני שושן
שני שושן
פרופ' סמי שלום שטרית
פרופ' סמי שלום שטרית
דודו שלמה
דודו שלמה
מיכל שמיר
מיכל שמיר
פרופ' נעמה שפי
ד"ר יופי תירוש
ד"ר יופי תירוש