עמוס אפשטיין
עמוס אפשטיין
יו"ר חבר נאמנים
חיים אורון
חי"ר אלבז
חי"ר אלבז
מוחמד אלנבארי
יצחק אמיתי
הילה אפרת-אלפר
הילה אפרתי-הלפר
נירית אשכר טולקובסקי
נירית אשכר טולקובסקי
שי בן-יעיש
לינדה בן-שושן
לינדה בן-שושן
ניסים בראל
ניסים בראל
עודד בריש
חמוטל גורי
ד"ר מוטי גיגי
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
דנה גליקמן דותן
גבי דוליצקי
עמירה דותן
משה דמרי
משה דימרי
שמעון זוהר
צבי חזן
שוש כרמל
ד"ר אורי לב
סיגל מורן
ברוך מזור
משה מטלון
סוניה מרמרי
בת שבע משה
בת שבע משה
ורד סוויד
זאב ספראי
פרופ' שי פלדמן
פרופ' שי פלדמן
נעמיקה ציון
פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
אריה קליינמן
עו"ד מיכאל קמפינסקי
יוסי קרן
שמעון קרן צבי
אורנית רמתי דביר
אפי שניידמן
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
עו"ד גלעד שר
יו"ר ועד המנהל
חי"ר אלבז
חי"ר אלבז
מוחמד אלנבארי
הילה אפרת-אלפר
הילה אפרתי-הלפר
עמוס אפשטיין
עמוס אפשטיין
לינדה בן-שושן
לינדה בן-שושן
ניסים בראל
ניסים בראל
ד"ר אורי לב
אופיר ליבסטיין
אופיר ליבשטיין
בת שבע משה
בת שבע משה
פרופ' ניר קידר
פרופ' ניר קידר
יו"ר המועצה האקדמית
זוהר אביטן
זוהר אביטן
ד"ר אסתי אונגר אבירם
ניצן אילון
ד"ר רוברט אלבין
ד"ר רוברט אלבין
פרופ' מיכל אלברשטיין
אביחי אלמו
אביחי אלמיו
ד"ר רונן ארבל
רני בליר
רני בלייר
פרופ' גילה בניסטי
פרופ' גילה בניסטי
פרופ' רפי בראל
פרופ' דבורה ברנשטיין
ד"ר יובל גוז'נסקי
פרופ' אהרון גוניק
פרופ' אהרון גוניק
ד"ר מוטי גיגי
גב' אורנה גיגי
אורנה גיגי
מר אלון גייר
אלון גייר
ד"ר נורית גל-עוז
פרופ' נורית גרץ-קינן
פרופ' נורית גרץ
ד"ר עירית דביר
ד"ר עירית דביר
פרופ' יוסי דוד
פרופ' עמיהוד דותן
פרופ' מאיר ויגודר
פרופ' מאיר ויגודר
פרופ' ג'ימי וינבלט
פרופ' ג'ימי וינבלט
ד"ר שרון חדד
ד"ר יואש חסידים
ד"ר יואש חסידים
ד"ר אריק טאייב
ד"ר אריק טאיב
פרופ' דפנה יואל
ד"ר אורי לב
ד"ר רונית נדיב
פרופ' אורית נוטמן שורץ
פרופ' אורי סיון
פרופ' אורי סיון
פרופ' בועז סנג'רו
פרופ' אשר ססר
פרופ' ריקי פינצי-דותן
פרופ' שי פלדמן
פרופ' שי פלדמן
פרופ' ענר פרמינגר
פרופ' ענר פרמינגר
פרופ' דורון צברי
פרופ' דורון צברי
ד"ר משה צופי
ד"ר משה צופי
פרופ' ארז צפדיה
ד"ר ניר קדם
פרופ' דוד קרצמר
ד"ר תמי רזי
ד"ר תמי רזי
שני שושן
שני שושן
פרופ' סמי שלום שטרית
פרופ' סמי שלום שטרית
דודו שלמה
דודו שלמה
מיכל שמיר
מיכל שמיר
פרופ' נעמה שפי
ד"ר יופי תירוש
ד"ר יופי תירוש