שימוש לב!

פתיחת הספרייה בתקופת הקיץ
החל מיום ראשון - 3.7.22
ועד יום חמישי - 20.10.22
בימים א-ה - 08:00 - 15:45
בימי שישי - הספרייה סגורה
שרותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני סגירתה
חופשה נעימה, צוות הספרייה

ליצירת קשר: lib@sapir.ac.il

שם המאגר הערות
כותר מאגר ספרים אלקטרוניים בנושאים שונים.
למדא לאקדמיה מאגר ספרים אלקטרוניים בנושאים שונים של האוניברסיטה הפתוחה.
מאגנס ספרים אלקטרונים מאגר ספרים אלקטרוניים בנושאים שונים.
פסיק ספרים אלקטרוניים. ספרות ישראלית עיונית, מחקרית ופרוזה.
מאגר סאלד פרסומים במדעי החברה והחינוך.
מילון רב-מילים מילון עברי-עברי עברי-אנגלי.
מפתח העיתונות היומית המפתח כולל מידע ביבליוגרפי אודות מאמרים המתפרסמים בעיתונות היומית בארץ, החל משנת 1993, ועדכונו נעשה על בסיס יומיומי.
מפתחיפה מאגר מידע ביבליוגרפי, המכיל הפניות למאמרים מתוך כתבי עת וקבצים המתפרסמים בארץ, בתחומי דעת שונים ובשפות נוספות.
נבו מאגר משפטי הכולל חקיקה, פסיקה וספרות משפטיים
רמב"י מאמרים בתחומים השונים של מדעי היהדות ושל חקר ארץ ישראל ומדינת ישראל.
תקדין מאגר משפטי הכולל מאות אלפי פס"ד מכל ערכאות השפיטה: עליון, מחוזי, שלום, משפחה, צבאי, משקם, ובתי הדין לעבודה (ארציים ואזוריים).
תקני בנייה מאגר תקני בנייה - מכון התקנים הישראלי הכניסה למאגר בצורה מזוהה מהספרייה בלבד. נא לפנות לדלפק יעץ.
שם המאגר הערות
Academic Search Premier - EBSCO הפניות למאמרים אקדמיים בתחומי דעת שונים
Communication & Mass Media Complete - EBSCO הפניות למאמרים בטקסט מלא בנושאי תקשורת ותקשורת המונים - בחר במאגר
Film & Television Literature Index with Full Text הפניות למאמרים בטקסט מלא בנושאי קולנוע וטלוויזיה - בחר במאגר.
JCR - Journal Citation Reports המאגר מספק מידע ביבליומטרי על כתבי העת המצוטטים ביותר בתחומי מדעי החברה, מדעים וטכנולוגיה.
JSTOR מאגר רב-תחומי באמנויות, מדעי הרוח והחברה
 Lexis Advance מאגר בנושאי חקיקה ומשפט אמריקאי מדריך מקוצר למשתמש
NexisUni מאגר בנושאי משפטים, חברות ותאגידים, עסקים וכולל עיתונות 
ProQuest כולל: Econlit, ERIC, Philosopher's Index, PILOTS
 ProQuest Central, PsycARTICLES, PsycINFO
SocINDEX with Full Text - EBSCO הפניות ביבליוגרפיות ולמאמרים בטקסט מלא בנושא סוציולוגיה ותחומי דעת קרובים כגון: קרימינולוגיה דמוגרפיה, לימודי מגדר, משפחה, סוציולוגיה פוליטית, דת, פסיכולוגיה חברתית, עבודה סוציאלית,תיאוריות סוציולוגיות.  - בחר במאגר.
Web of Science מאגר רב-תחומי הכולל הפניות למאמרים ומעקב אחר ציטוטי מאמרים.

 

שירותי השאלה

בדלפק ההשאלה ניתן להסדיר שירותי ספרייה כגון השאלה, החזרה והזמנה של פריטי ספרייה.

מספר ההשאלות המותר:

 • סטודנטים/סטודנטיות  מן המניין עד 8 פריטים
 • סגל אקדמי עד  50 פריטים
 • סגל מינהלי עד 10 פריטים
 • תלמידים, מורים, קוראי חוץ עד 5 פריטים.

כאשר הספרייה סגורה ניתן להחזיר ספרים בתיבת ההחזרות החיצונית. פתח התיבה נמצא בקיר החיצוני מול דלת הכניסה הראשית לבניין הספרייה.

ניתן להחזיר ספרים גם באמצעות דואר רשום לכתובת:
המכללה האקדמית ספיר- הספרייה – דלפק השאלה,
ד"נ חוף אשקלון 7916500.

יצירת קשר עם דלפק השאלה

טלפון: 077-9802806 או  בדואר אלקטרוני בכתובת lib@sapir.ac.il.

אופן ההשאלה

ההשאלה בסִפְרִיָה היא אישית עם הצגת תעודה מזהה.

זכאים לשאול ספרים

 • סגל ההוראה והסטודנטים של המכללה האקדמית ספיר, ביה"ס להנדסאים ולימודי חוץ בהצגת תעודה מזהה.
 • עובדי המכללה והמועצה האזורית שער הנגב וסגל בתי הספר בחתימה על טופס התחייבות מנוי.
 • תלמידי ביה"ס התיכון שער הנגב בחתימה על טופס התחייבות מנוי.
 • תושבי המועצה האזורית "שער הנגב", עם הצגת תעודה מזהה ובחתימה על טופס התחייבות מנוי.

חסימת שירותי ספרייה

 • תתבצע חסימה במידה ולקורא יש פריטים מוזמנים שהוא מאחר בהחזרתם.
 • אי החזרת ספרים במועד ההחזרה עלולה לגרור קנסות וחסימת שירותי ספרייה ושירותי מכללה שונים.
 • לקורא יש חוב שכ"ל (עפ"י המידע המועבר לספרייה ממחלקת שכ"ל).

הארכת תקופת השאלה

 • פריטי ספרייה יושאלו בהתאם למשך ההשאלה המקובל לאותו אוסף.
 • השאלת הפריטים תוארך באופן אוטומטי כל עוד:
 1. הפריט לא הוזמן על-ידי קורא אחר.
 2. זכויות ההשאלה של הקורא הן בתוקף ולא נחסמו.
 3. חלק מהפריטים בספרייה אינם ניתנים להארכה אוטומטית, מידע זה יצוין בעת ההשאלה.

מעקב אחר תאריכי החזרה

 • על הקורא לבדוק את מצב ההשאלות שלו בחיפושאחד ב"כניסה לחשבון משתמש", כדי להימנע מאיחורים וקנסות.
 • הודעות על סיכום ההשאלה תשלחנה לכתובת המייל המעודכנת במערכת הספרייה.
 • שימו לב, לסטודנטים נשלחות הודעות לכתובת המייל שניתנה על ידי המכללה.

ניתן לבצע פעולת "עקוב אחרי למייל האישי" על מנת לקבל את המיילים של הספרייה במייל האישי.

איחור בהחזרת ספרים וקנסות

 • החזרת פריטי ספרייה במועד היא באחריות הקורא בלבד ועליו לעקוב אחר מועד ההחזרה.
 • קורא המאחר בהחזרת פריטי ספרייה המוזמנים ע"י קורא אחר, יחויב בקנס.
 • קוראים שחייבים ספרים ו/או קנסות, לא יוכלו לקבל שירותי השאלה עד להסדרת העניין.
 • לא ניתן לקבל אישור ספרייה לסיום תואר כל עוד לא הוחזרו ספרים שהושאלו. במקרה של איבוד ספרים על הסטודנט להסדיר תשלום עבור הספרים שאבדו.

הזמנת פריטי ספרייה

קורא יוכל להזמין פריטים המושאלים לקורא אחר.
פריט שהוזמן על-ידי הקורא יישמר עבורו, עם החזרתו, בדלפק ההשאלה במשך שלושה ימים. 
המזמין יקבל הודעה על כך לכתובת הדוא"ל שלו, כפי שהיא מופיעה במערכת  הספרייה.

על הקורא שהשאיל את הספר המוזמן להחזירו לספרייה תוך שבוע. ניתן גם לשלוח בדואר רשום לכתובת:
המכללה האקדמית ספיר - הספרייה - דלפק השאלה
ד.נ. חוף אשקלון 7916500

ביטול הזמנה

מומלץ כי קורא שהזמין פריט ואינו זקוק לו יותר יבטל את ההזמנה, כדי לשחררו לקורא אחר.
ניתן לבטל הזמנת פריט בחיפושאחד ב"כניסה לחשבון משתמש", ב"הזמנות שלי".

פריטים מושאלים שאבדו או ניזוקו

פריט מושאל נמצא באחריותו המלאה של הקורא ששאל אותו.
הקורא חייב לשמור על שלמות הפריט ולהימנע מלגרום לו כל נזק.
חל איסור מוחלט על רישום הערות וסימון על גבי פריטי ספרייה!
קורא שאיבד פריט או שגרם לו נזק, יודיע על כך למחלקת ההשאלה לשם הסדרת התשלום לספרייה. הקורא יידרש לשלם את עלות רכישת הספר לספרייה או יש באפשרותו להביא פריט זהה שרכש באופן עצמאי.
קורא שהחזיר ספר פגום שהינו בר תיקון יחויב בדמי כריכה בלבד.
קורא שהחזיר ספר פגום שאינו בר תיקון יחויב בתשלום כעל ספר שאבד.

השאלה בין ספרייתית

 • סגל אקדמי – ניתן לשלוח את הבקשה לדוא"ל lib@sapir.ac.il או למלא טופס השאלה בין ספרייתית
 • סטודנטים – ניתן לבקש פרק מספר או מאמר.
 • יש למלא את כל השדות בטופס השאלה בין ספרייתית
 • זמן הטיפול בבקשה הוא 7 ימי עבודה. השירות בכפוף לחוק זכויות יוצרים.
 • כתב ערבות לספרייה אקדמית בארץ - חברי סגל רשאים לקבל כתב ערבות לספריות האקדמיות בארץ הקשורות בהסכמי ערבות הדדית עם ספריית מכללת ספיר. הערבות מאפשרת קבלת שירותי ספריה בהתאם לנהלים הנהוגים בה.

שירותי צילום וסריקה

מיקום מכונות הצילום

 • ספרייה - קומה 1 ליד המעלית (אולם 2)
 • בית הסטודנט (בבניין 4) - קומת הקרקע ליד הכיתות

הוראות הרשמה לשירות ניתן לראות בהודעות בדף הבית של המכללה.

מנהלת הספרייה
חדז'ס נירית - nirith@sapir.ac.il

סגנית מנהלת
אסיסקוביץ רות - rutha@sapir.ac.il

קטלוג
אטי כהן - etic@sapir.ac.il

ימימה שי - yemima@sapir.ac.il

רז יוסף - razj@sapir.ac.il

כתבי-עת
המיין רונית - ronit@sapir.ac.il

שירותי השאלה
גלזר יעל - yaelg@sapir.ac.il

מולטימדיה
לוי הילה - hilak@sapir.ac.il
יונס-אהרוני גבריאלה - gabriela@mail.sapir.ac.il

רכש והשאלה בין ספרייתית
עומסי עמית - amito@sapir.ac.il

ספרי לימוד בי"ס תיכון
מדמוני תמר - tami@sapir.ac.il

דלפק כניסה
אלחרר דליה - daliael@sapir.ac.il

 
פתיחת הספרייה בתקופת הקיץ
החל מיום ראשון - 3.7.22
ועד יום חמישי - 20.10.22
בימים א-ה - 08:00 - 15:45
בימי שישי - הספרייה סגורה
שרותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני סגירתה
חופשה נעימה, צוות הספרייה

 

077-9802450

 

 

בירורים ושאלות
lib@sapir.ac.il

כתובת דואר
ד.נ חוף אשקלון 7915600

הביקור בספרייה כפוף לכללים ולנהלים הבאים:

 • הימנעו מהכנסת מזון ושתייה לספרייה, למעט מים.
 • שמרו על השקט.
 • השקיטו את הטלפונים הניידים.
 • יש לשמור על תקינות כל משאבי המידע והציוד הנמצא בספרייה.
 • הישמעו להוראות צוות הספרייה.
 • כניסה עם כלבים מותרת לאנשים עם מוגבלות ולמכשירי כלבי שירות בכפוף לחוק.
 • חל איסור על הכנסת כלי רכב חשמליים, קורקינטים, אופניים חשמליים וכו', למתחם המבנה.
 • אין לעשן במתחם הספרייה.
 • אין להשאיר חפצים אישיים ומחשבים ניידים ללא השגחה.

למידה נעימה ומועילה, צוות הספרייה

הספרייה במספרים

הסִפְרִיָה האקדמית על-שם יונס וסוראיה נזריאן היא הלב של המכללה האקדמית ספיר.

השאיפה החשובה היא לשרת את הסטודנטים בלימודים ואת צרכי המחקר של המרצים. שאיפה זו מתגלמת בהקצאת מאמץ לגישה ישירה לספרים, כתבי עת ומאגרי מידע. אוסף הספרים וכתבי העת עשיר ומגוון בעברית ובאנגלית. שרותי הספרייה מעניקים גם אפשרות להשאלה בין-ספרייתית בארץ.

הספרייה נותנת שירותים מלאים לבית החינוך שער הנגב, לתושבי שער הנגב ופותחת את שעריה בפני תושבי  עוטף עזה. בספרייה מתקיימות תערוכות אמנות מתחלפות במסגרת בית הספר לאמנות.
הספרייה מעמידה לרשות הקוראים בכל מסגרות הלימוד שירותים שונים במגוון תחומים: החל משירותי יעוץ והדרכה, שירותי סריקה, צילום מסמכים והדפסה, שירותים מיוחדים לאוכלוסייה מוגבלת וכלה באספקת ספרי לימוד לתלמידי המכינות.

להתראות בסִפְרִיָה
נירית חדז'ס, מנהלת הסִפְרִיָה

הסִפְרִיָה הוקמה לפני למעלה חמישים שנה, החזון של הספרייה כמרכז ידע ומידע וכנותן שירות לכל הבאים ללמוד ולחקור, קיים מראשית הקמתה ועד היום.

מתוך התפיסה האזורית להקים מרכז אחד לכל מוסדות הציבור (יחדיו, מרכז הידרותרפי, שירות פסיכולוגי וכו') הוקמה גם הסִפְרִיָה. תחילה כספריית אזורית אשר משרתת את תלמידי ועובדי בית הספר. בחלוף השנים כאשר הוקמה המכללה, תחילה כבית ספר למבוגרים ואחר-כך כמכללה אקדמית, הסִפְרִיָה החלה לתת שירותים גם לעובדי ולומדי הקמפוס, כמו כן היא נותנת שירותים לתושבי האזור כסִפְרִיָה אזורית ציבורית, ובמסגרת זו מתקיימות פעילויות תרבות שונות לתושבי האזור.
עם גידול המכללה מבחינת היקף הלימודים וכמות הסטודנטים הוחלט על הקמת מבנה חדש לסִפְרִיָה. לפני כחמש-עשרה שנה עברה הספרייה למבנה הנוכחי ובשנת 2009 בתרומתם הנדיבה של משפחת נאזריאן הוקם אגף נוסף לסִפְרִיָה.

טקס חנוכת הסִפְרִיָה האקדמית ע"ש יונס וסוראיה נזריאן

בחודש יוני 2009 חנכה מכללת ספיר את בניין הסִפְרִיָה החדש ע"ש יונס וסוראיה נזריאן. יונס נזריאן, שהיה בין מדליקי המשואות ביום העצמאות ה-61 הינו מראשי הקהילה היהודית בלוס אנג'לס ובין הפעילים הבולטים בקהילת היהודים יוצאי איראן בארצות-הברית.
המבנה החדש בן שלוש הקומות מכפיל את שטח הסִפְרִיָה האקדמית ומעמיד אותו על 4000 מ"ר. ההשקעה הכוללת היא של 20 מיליון ₪. עיקר השטח מוקדש להרחבת עמדות הלימוד של הסטודנטים, הפעלת מחלקת מולטימדיה גדולה והוספת עשרות עמדות מחשבים. בנוסף אפשרה ההרחבה להציג עוד כמה עשרות אלפי כותרים שהיו שמורים במחסן מפאת חוסר מקום. לפי בקשת משפחת התורמים מוקדשת קומת הקרקע לפעילות קהילתית ונבנו בה חללים עבור פעילות ילדים וקשישים.

 יחד עם יונס נזריאן הגיעו גם בנותיו שרון ושולה, בניו סם ו דויד, הנכדים וחברים רבים. שרון נזריאן היא מנהלת 'קרן אמא' בישראל באמצעותה מושקעות התרומות של משפחת נזריאן במוסדות להשכלה גבוהה ובתי חולים. בניית הסִפְרִיָה התאפשרה תודות לתרומת קרן אמא והבנייה התקיימה בליווי ופיקוח צמוד של הקרן בהתאם לסטנדרטים הגבוהים הנדרשים.

"חיכינו ליום הזה כבר שנים רבות. מהיום הראשון בו ביקרנו במכללת ספיר אני ומשפחתי התאהבנו במכללה ובכל מה שהיא מייצגת ומעריצים את אנשי האיזור, הסטודנטים והסגל על עמידתם בתנאים הביטחוניים הקשים". אמר נזראין במהלך הטקס והוסיף: "כל בניין עבורי הוא כמו ילד חדש. היום נולד לי ולאשתי עוד ילד ואנו מאוד שמחים ומתגאים לראות שהילד כה מוצלח הן מבחינת האדריכלות והן בעיצוב הפנים".

השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ, נכח אף הוא בטקס החניכה ואמר: "הסִפְרִיָה החדשה מייצגת את רוחה של המכללה שממשיכה להתפתח ולהתקדם משנה לשנה ותורמת רבות בהתפתחות הדרום כולו. אנו גאים מאוד שלמעלה מ-600 שוטרים וקצינים במרחב הדרום לומדים במכללה היוקרתית ואנו מוקירים ושמחים מאוד על שיתוף הפעולה הפורה בינינו". יו"ר הועד המנהל של המכללה, ח''כ שי חרמש, ברך במעמד החנוכה ואמר: "הסִפְרִיָה מהווה תרומה חשובה לחוסן ולחוזק של תושבי המקום. למרות הקשיים הרבים בשנה האחרונה עמדנו בלוחות הזמנים והוכחנו שהחוסן החברתי באזור חזק מכל מכשול שיציבו בפנינו".

במהלך הטקס החגיגי הוקרן סרט מיוחד שהופק לכבוד יונס נזריאן המתאר את פועלו בצמצום הפערים והגברת הנגישות להשכלה. במכללה הנפיקה לכבוד האירוע בול מיוחד באמצעות השירות הבולאי.

כמו כן הוענקו מלגות הצטיינות חברתית ע"ש יונס וסוראיה נזריאן לשני סטודנטים כאות הוקרה לפעילותם ותרומתם החברתית, והוצג לראשונה פסלה של סוראיה נזריאן, Reflection, שהוצב בכניסה לבניין הסִפְרִיָה החדש. "אני גאה ונרגשת מאוד שהפסל שלי יוצג במכללה הנהדרת והיפיפייה הזו", סיפרה בהתרגשות סוריאה עם הסרת הלוט והוסיפה: ". אנו גאים מאוד בתרומתנו למכללה ושמחים לעזור ולתמוך במוסדות ההשכלה הגבוהה במטרה לצמצם את הפערים בין המרכז והפריפריה".

בטקס החגיגי השתתפו גם אישים רבים הנמנים על הצמרת האקדמית בארץ ביניהם שרת החינוך לשעבר פרופ' יולי תמיר, נשיא אוניברסיטת חיפה פרופ' אהרון בן זאב, נשיא האקדמיה למוסיקה ירושלים, מנכ''ל בי''ח ע''ש שיבא וראש מועצת שער הנגב אלון שוסטר. מנכ"ל המכללה, נחמי פז: "אנו אסירי תודה ומודים למשפחת נזריאן שסייעו לנו לבנות רכיב נוסף למימוש והובלת החזון האקדמי של ספיר".

הספרייה האקדמית ספיר מהווה מרכז תרבותי אקדמי פעיל עבור הסטודנטים וסגל המרצים, ופועלת בשיתוף פעולה מתמשך עם סגל המרצים ועם יחידות המנהל השונות (מחשבים, גזברות, מזכירויות). הספרייה מהווה מוקד עבור תושבי המועצה האזורית שער הנגב וכלל תושבי עוטף עזה ונותנת מענה גם לתלמידי בית הספר האזורי שער הנגב.

בספרייה צוות מקצועי, יצירתי ומעודכן, אשר משתלם, מתמקצע, ומפתח תחומי מומחיות בהתאם לצרכים האקדמיים של המכללה.

בספרייה מתאפשרת סביבה נעימה לעבודה פרטנית וקבוצתית. צוות הספרייה מייצר, משפר ושומר מידע באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. קטלוג הספרייה מנוהל על פי כללים אוניברסליים ועומד בסטנדרטים בינלאומיים.

בספריה קיים ליווי מקצועי ותמיכה לסגל המרצים בבניית תכניות לימוד והדרכה מותאמת לסטודנטים ולסגל המרצים לשימוש מושכל ועצמאי במשאבי הספרייה.

הספרייה מעמידה לרשות הקוראים בכל מסגרות הלימוד שירותים במגוון תחומים: החל משירותי יעוץ והדרכה, שירותי סריקה, צילום מסמכים והדפסה לאוכלוסייה מוגבלת וכלה באספקת ספרי לימוד לתלמידי המכינות.