אירועים חמים

מה קורה בספיר?

תואר שני בלימודי תרבות

הספר "Compliance and Resistance Within Neoliberal Academia", הינו פרי שיתוף פעולה של שלושה חוקרים מדיסציפלינות שונות ומיבשות שונות, ביניהם ד"ר עמרי הרצוג, מרצה בכיר במחלקה לתרבות- יצירה והפקה. הספר עוסק בחיים האקדמיים כיום. באמצעות אוטו-אתנוגרפיה שיתופית, המחברים משתפים באפיזודות מחיי היומיום של חוקרים ומורים, שנותרות לעתים תכופות סמויות מהעין. בתוך כך הם חושפים את ההשפעה של התרבות הניאו-ליברלית על ההיבטים האידיאולוגיים, הכלכליים והרגשיים שמלווים את שגרת יומם של אקדמאים בתרבות העכשווית.
    • תואר ראשון בתרבות - יצירה והפקה
    • .M.A בלימודי תרבות
    • הנדסה רפואית - מכשור רפואי

לתאום ייעוץ אישי