חטיבה לעברית

מי שלמד/ה בבית ספר תיכון, ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרש/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית - מבחן יע"ל

מפתח הסיווג של ציוני מבחן יע"ל

ציון 107 ומעלה - אפשרות קבלה ישירה למחלקות (בכפוף לתנאי הקבלה).

ציון 80-106 כולל - הסטודנט נדרש להשלים קורס עברית (בהיקף 6 ש"ש) במהלך שנת הלימודים הראשונה או במהלך הקיץ לפני תחילת לימודיו. השלמת הקורס בהצלחה היא תנאי מעבר לשנה ב'. 

ציון 60-79 כולל - המועמד נדרש להשלים בהצלחה שנת מכינת רוח וחברה לפני תחילת לימודיו האקדמיים.

ציון  59 ומטה - המועמד נדרש להשלים בהצלחה קדם-מכינה ומכינה, לפני תחילת לימודיו האקדמיים.

בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.
מועדים ופרטים אודות הבחינה ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר).