הנדסאי חשמל

3 שנים

4 ימי לימוד

עד 80% מימון בשכר לימוד בסיסי לשנתיים