חצי שנה (עברית) או שנה (מכינה מלאה)

בהתאם לתכנית הלימודים