מכינה ייעודית סמסטריאלית

מטרת המכינה שיפור בגרות בכדי להתקבל למחלקות האקדמיות השונות במכללה.

 • זכאות לבגרות
 • למעוניינים להתקבל למחלקות: מדעי המחשב, כלכלה יישומית וניהול וכלכלה וחשבונאות:
 • 3 יח"ל במתמטיקה בציון של מעל 70
  4 יח"ל מתמטיקה בציון של מעל 60
 • מי שלמד/ה בבית ספר תיכון, ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרש/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית - מבחן יע"ל, בציון פטור (מעל 107)

פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים

 • המכינה תתקיים ארבעה ימים בשבוע במהלך סמסטר שלם.
 • למעוניינים להתקבל למחלקות: מדעי המחשב, כלכלה יישומית וניהול, כלכלה וחשבונאות הלימודים הם חמישה ימים בשבוע.
 • אנגלית - ברמת טרום בסיסית
 • 2 קורסים במדעי הרוח והחברה
 • כתיבה אקדמית
 • מתמטיקה
 • סטטיסטיקה
 • יישומי מחשב

במהלך לימודי המכינה ניתן ללמוד קורסי אנגלית אקדמית בהתאם לציון במבחן אמיר"ם. רמת טרום בסיסית ובסיסית ילמדו ללא תוספת תשלום.

חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי/ אזרחי (על פי הגדרת משרד הביטחון) יהיו זכאים למימון שכר לימוד ומלגות קיום על פי מצב סוציו-אקונומי.

מסלול קיץ תשפ"ד: 7 ביולי, 2024 - מכינה מוגברת במתמטיקה בלבד

מסלול סתיו תשפ"ה: 3 נובמבר, 2024

פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים.