משך המסלול

סמסטר

לו"ז שבועי

4 / 5 ימים מלאים

מטרת המכינה שיפור בגרות בכדי להתקבל למחלקות האקדמיות השונות במכללה.

 • בעלי בגרות מלאה עם ממוצע 70 ומעלה.
 • למעוניינים להתקבל למחלקות: מדעי המחשב, כלכלה יישומית וניהול וכלכלה וחשבונאות:
  3 יח"ל במתמטיקה בציון של מעל 70
  4 יח"ל מתמטיקה בציון של מעל 60
 • מי שלמד/ה בבית ספר תיכון, ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרש/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית - מבחן יע"ל, בציון פטור (מעל 107)
 • המכינה תתקיים ארבעה ימים בשבוע במהלך סמסטר שלם.
 • למעוניינים להתקבל למחלקות: מדעי המחשב, כלכלה יישומית וניהול, כלכלה וחשבונאות הלימודים הם חמישה ימים בשבוע.
 • אנגלית - ברמת טרום בסיסית
 • 2 קורסים במדעי הרוח והחברה
 • כתיבה אקדמית
 • מתמטיקה
 • סטטיסטיקה
 • יישומי מחשב

חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי/ אזרחי (על פי הגדרת משרד הביטחון) יהיו זכאים למימון שכר לימוד ומלגות קיום על פי מצב סוציו-אקונומי.