במרכז הנגישות שבמכללת ספיר אנו מאמינים כי הצלחה לימודית ורווחה אישית של הסטודנט מתאפשרת בסביבה תומכת ומקבלת.

אנו מאמינים כי ניתן ליצור חווית לימוד משמעותית ולקדם סביבות למידה תומכות באמצעות עבודה מערכתית המשלבת בין צוות רב מקצועי לבין סטודנטים.

מתוך אמונה זו אנו מקדמים הנגשה בתחום הלמידה-הוראה וכן בפיתוח תשתיות פיסיות מונגשות. תפיסה זו  נשענת על עקרונות של שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות בהשכלה.
מטרת המרכז להקנות לסטודנטים כלים המסייעים להשתלבות בחיים האקדמיים ולהפכם ללומדים עצמאיים בעלי מכוונות עצמית ללמידה. המרכז פועל בשיתוף פעולה עם גורמים פנים מכללתיים לצד גורמי חוץ כמו ביטוח לאומי, משרד הביטחון, משרד הבריאות ועוד.
 צוות המרכז מלווה:

 • סטודנטים עם לקויי למידה
 • סטודנטים עם הפרעות קשב
 • סטודנטים עם מוגבלויות פיזית, נפשית או חושית
 • סטודנטים המתמודדים עם מחלות כרוניות
 • סטודנטים שעברית אינה שפת האם לרבות עולים חדשים, דוברי ערבית, ישראליים יוצאי הקהילה האתיופית וכיו"ב...

צוות המרכז פועל במדיניות 'דלת פתוחה' ומזמין את הסטודנטים לפנות, להתייעץ, ולשתף בהתלבטויות ומחשבות. המרכז מסייע לסטודנטים בהקניית כלים ללמידה, באופן פרטני, באופן קבוצתי ובקורס אקדמי ייחודי העוסק בכישוריי למידה.

אריאלה הלוינג - מנהלת המרכז.

מייל:  ArielaH@sapir.ac.il | טלפון: 077-9802362

תמר ביטון - רכזת נגישות

מילל: tamarb@sapir.ac.il | טלפון: 077-9802365

שירה גורן - יועצת לקויי למידה וסיוע טכנולוגי ורכזת בתכנית חונכות פר"ח לשם

מייל: shirag@sapir.ac.il | טלפון: 077-9802364

אסנת כהן - יועצת ללקויי למידה ורכזת בפרויקט חונכות פר"ח-לשם

מייל:  AsnatC@sapir.ac.il | טלפון: 077-9802366

זינה דהרי - מזכירת מרכז נגישות

מייל: zinad@sapir.ac.il | טלפון: 077-9802562

כרמית ברגר- רכזת חונכות אקדמית, חברת נתן

טלפון: 0509112052

אפרת ברדה, יועצת לליקוי למידה ורכזת בפרוייקט חונכות פרח לשם

מייל: efratk@sapir.ac.il | טלפון: 077-9802365

מתקבלים אבחונים שנערכו במערכת מת"ל בלבד.

שימו לב: ניתן להגיש אבחונים עד שישה שבועות לפני תקופת הבחינות בכל סמסטר. לאחר מועד זה לא נוכל להתחייב לכניסת ההתאמות לתוקף טרם תקופת המבחנים.

רק סטודנטים/ות אשר יציגו דו"ח אבחון מת"ל ו/או מסמך רפואי מרופא מומחה, יוכלו לבקש התאמות.

**סטודנטים בבית הספר להנדסאים וכן סטודנטים בוגרי מכינות שימו לב להנחיות מיוחדות בטפסים המצורפים.

 

ההתאמות בדרכי היבחנות נועדו לאפשר שוויון הזדמנות אקדמי לסטודנטים/ות עם ליקויי למידה/ מוגבלויות, זאת כדי שיוכלו למצות את הפוטנציאל הטמון בהם, תוך שמירה על הרמה האקדמית. אין מדובר ב"הקלות" או בשינוי מבנה הבחינה, אלא בהתאמות הנובעות מתוך הלקות, על פי האבחנה והתפקוד לימודי.
הבקשה לקבלת התאמות תתבצע עם הגשת דו"ח האבחון למשרדי הדיקן. את הבקשה יש להגיש במשרד הדיקן או לשים בתיבת פניות דיקן שליד המשרד. מתן ההתאמות נדון בוועדה מטעם מרכז נגישות  על ידי יועצות המרכז שבהכשרתן הן מאבחנות מומחיות. ההחלטות מתקבלות לגופו של כל מקרה, וניתנות על בסיס אישי. כל אחת מהמלצות דו"ח האבחון נדונה ואין המכללה מחויבת לקבלן. ישנן התאמות המקובלות בבחינות הבגרות אך לא באקדמיה(לדוגמא, בחינה בעל פה). תשובות בנוגע לבקשת התאמות יישלחו במייל בלבד – באחריות הסטודנטים לבדוק ולעקוב אחר עדכונים ב'מידע האישי'.

התאמות מורחבות

במקרים חריגים ובהתאם לאבחון, ניתנות התאמות מורחבות כגון: שכתוב/הקראה לבוחן ניטראלי, שכתוב על גבי מחשב נייד וכן דף נוסחאות  מורחב.
באחריות הסטודנט להזמין ולבטל את ההתאמות המורחבות למבחנים דרך ה'מידע האישי'. ראו הסבר מפורט בנוהל הזמנת התאמות מורחבות.
לתשומת ליבך - סטודנט אשר אושר לו שכתוב/ הקראה לבוחן ניטראלי ו/או דף נוסחאות, יקבל נוהל כתוב ממשרד הדיקן ויחויב ולחתום עליו.
מתן ההתאמות תקפות למשך כל שנות הלימודים באקדמיה, אלא אם מצוין אחרת.
 הערה: סטודנטים אשר החלו את לימודיהם במכינה ואושרו להם התאמות, צריכים בתחילת שנת הלימודים הראשונה באקדמיה למסור שוב את האבחון למשרד הדיקן.

התאמות ורישום למבחן סיווג באנגלית

מבחן אמיר"ם:

ההרשמה למבחן זה נעשית באמצעות מערכת "מידע אישי". זהו מבחן ממוחשב המתקיים במכללה, ולא ניתן לקבל במבחן זה התאמות. תוצאות המבחן תקפות למכללת ספיר בלבד.

מבחן אמי"ר:

ההרשמה למבחן זה נעשית דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. ניתן למלא בקשה לקבלת תנאים מותאמים על-פי ההנחיות באתר שבקישור זה.
תוצאות המבחן תקפות לכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

ערעור על התאמות:

סטודנט/ית המעונין/ת לערער על התאמות שנקבעו לו/ה, י/תעשה זאת באופן מקוון בקישור זה: https://goo.gl/forms/kWI59f4bpbMZqt2q1
הערעור יידון בוועדת ערעורים של סמסטר ב' שתתכנס בתאריך 17/05/20 (ניתן להגיש ערעור עד ה-17/05/2020).

יועצות אשר לא היו חלק מקביעת ההתאמות בשלב הראשון ישמשו כוועדת ערעורים.
למערער/ת מומלץ להגיע לוועדה בכדי לדון בטיעוניו/ה.

 

צוות המרכז פועל במדיניות 'דלת פתוחה' ומזמין את הסטודנטים לפנות, להתייעץ, ולשתף בהתלבטויות ומחשבות.
המרכז מסייע לסטודנטים בהקניית כלים ללמידה, באופן פרטני בין היתר ניתן:

 • יעוץ בנושאים של פניה לאבחון
 • אסטרטגיות למידה
 • ניהול זמן
 • כתיבת עבודות
 • קריאת מטלות וניתוחן
 • סיכום מאמרים
 • אוריינות אקדמית
 • הכנה לקראת מבחן
 • שימוש מושכל בהתאמות
 • מיצוי זכויות
 • ועוד...

לפרטים נוספים וקביעת פגישה ניתן לפנות במייל: negishut@sapir.ac.il או בטלפון: 077-9802562

 

מכללת ספיר מקדמת ומפתחת תשתיות לנגישות הן בתחום הפיסי והן בתחום השירות.
המכללה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים כגון: ביטוח לאומי, משרד הביטחון, ות"ת ועוד, במטרה לקיים את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
רכזת הנגישות במשרד הדיקן, מלווה סטודנטים עם מוגבלויות (נכויות פיסיות, חושיות, נפשיות) מיום כניסתם לאקדמיה ועד סיום התואר. היא מקדמת את הטיפול בהתאמות בלמידה והתאמות במבחנים כולל המערך התפעולי בתוך הקמפוס.
סטודנטים אשר מתמודדים עם מגבלה זמנית כגון: שבר, פריצת דיסק מתבקשים אף הם לפנות לרכזת נגישות אשר תסייע להם במתן התאמות זמניות.

בנוסף, רכזת הנגישות מלווה סטודנטים ומייעצת מול גופים מחוץ לקמפוס, כגון: המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות , משרד הביטחון, עמותת על"ה ועוד.

פרטי התקשרות של הרכזת במשרד הדיקן

תמר ביטון - רכזת נגישות
פגישות בתאום מראש באמצעות מייל: tamarb@sapir.ac.il
או בטלפון: 077-9802365

 

במפגש אישי נעשית הערכת צרכים, זיהוי הכוחות והבנת הקשיים. נבחנים פתרונות מגוונים
נעשית הערכה של מצוי זכויות באמצעות הגשת בקשה של טופס נכות כללית בביטוח לאומי

 

סטודנט המבקש התאמות בלימודים ובבחינות עקב מגבלה רפואית, יפנה לרכזת בשעות הקבלה.
חשוב להמציא מסמכים רפואיים עדכניים מטעם רופא מומחה.
סטודנט המוכר ע"י ביטוח לאומי או משרד הביטחון, יצרף אישור.

חניך פר"ח לשם

 • אם הנך רוצה לקבל כלים ואסטרטגיות שיסייעו בשיפור הלמידה שלך
 • אם ברצונך למקסם את הישגיך הלימודיים
 • אם הנך סטודנט בעל מוטיבציה גבוהה להצליח ובעל יכולת התמדה

אז מקומך בתכנית שלנו !

מי יכול להגיש מועמדות? (מותנה בהצגת מסמכים רלוונטיים)

 • סטודנטים עם לקות למידה שעברו אבחון מקצועי עדכני
 • סטודנטים עם אבחנה תקפה של הפרעת קשב וריכוז
 • סטודנטים  עם מוגבלויות
 • סטודנטים עולים חדשים שנמצאים בארץ פחות מ- 10 שנים

דרישות החובה בחונכות

 • התחייבות לשעתיים שבועיות והתמדה בהם לאורך כל שנת הפרויקט
 • התחייבות למפגש עם רכזת התכנית בכל סמסטר
 • השתתפות בשתי סדנאות מקצועיות במהלך השנה
 • חתימה על הסכם פעילות חניכים

סטודנט שיתחייב לעמוד בכל תנאי החונכות יזכה במלווה למידה מטעם פר"ח לש"ם במהלך שנה"ל האקדמית
מתן החונכות מותנה במציאת חונך מתאים.
להגשת מועמדות לחץ בקישור זה: https://goo.gl/forms/w4qh7LWtK5HKQH2d2

 

חונך פר"ח לשם

 • אם ברצונך לתרום לקהילת הסטודנטים
 • אם ברצונך ליהנות ממלגת לימודים נדיבה
 • אם הנך מבין כי רק כשמלמדים אחרים הופכים להיות מומחים

אז מקומך בתכנית שלנו!

מי יכול להגיש מועמדות?

 • סטודנטים בעלי מיומנויות הדרכה, מודעות לתהליכי למידה ואינטליגנציה רגשית גבוהה מפותחת.
 • חונכים לאקדמיה ולהנדסאים: סטודנטים - הלומדים באקדמיה או בהנדסאים משנה ב' ומעלה בעלי ממוצע ציונים מצטבר מעל 85  או בעלי ציון 88 במקצועות נדרשים.
 • חונכים לתלמידי מכינה: סטודנטים - הלומדים באקדמיה או בהנדסאים משנה א' בעלי ממוצע בגרות של 88 לפחות, או בעלי ציון של 88 ומעלה במקצועות הבגרות.

דרישות החובה בחונכות

 • 100 שעות חונכות פרטניות המתחלקות בין שני חניכים (שעתיים לכל חניך, סה"כ 4 ש"ש).
 • מילוי דוח חודשי של המפגשים באתר פר"ח.
 • השתתפות ב-20 שעות הדרכה (חלקן קבוצתיות וחלקן פרטניות

סטודנט שיעמוד בכל תנאי החונכות יזכה למלגה בגובה 6,000 ₪

אופן הגשת המועמדות

סטודנטים וסטודנטיות העומדים בקריטריונים יכולים להגיש מועמדות בלינק כאן. יש לבחור

שיעורי עזר נועדו לתת מענה ממוקד לתחומי ידע חסרים, היקף השעות מוגבל וניתן להגיש בקשה כל סמסטר. שעורי העזר ניתנים על ידי סטודנטים עם ממוצע ציונים גבוה.

למי מיועדים?

 • סטודנטים הזכאים לחונכות (בשל לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, מגבלה פיזית או נפשית) שלא קיבלו מענה במסגרת חונכות פר"ח לש"ם.
 • סטודנטים הזכאים לחונכות ואינם מעוניינים בשעתיים שבועיות לאורך השנה אלא זקוקים למענה ממוקד וספציפי לשם תגבור וגישור על פערים.

היקף התוכנית

8  שעות בכל סמסטר

איך מגישים בקשה?

 • פונים למשרד הדיקאן למילוי טופס בקשה וקבלת אישור על מכסת שעות.
 • הצמדת החניך לחונך מתבצעת במעמד קבלת שיעורי עזר מול מזכירות משרד הדיקן בהתאם למקצוע המבוקש .
 • מתקשרים ומתאמים זמן לחונכות.

חשוב לקרוא

נוהל קבלת שיעורי עזר עבור חונכים וחניכים

חונכות אקדמית של חברת נתן

מי יכול להגיש מועמדות? סטודנטים זכאי סל שיקום של משרד הבריאות המתמודדים עם מגבלה נפשית

במסגרת החונכת הסטודנט מקבל חונך/כת ל- 4 שעות שבועיות לאורך כל תקופת הלימודים.
מטרות הליווי נקבעות לכל אחד בהתאם לתחומים בהם זקוק לעזרה כשהדגש הוא בשלושה תחומים:
אקדמי, רגשי וחברתי.

מטרות התוכנית

עזרה בזיהוי חסמים ומיקוד בגורמי ההצלחה
היכרות והתמצאות בקמפוס - בעלי תפקידים באקדמיה ושירותים הניתנים במוסד
מיצוי זכויות ובדיקת הצורך בהתאמות לימודיות
שיפור מיומנויות למידה ומתן אסטרטגיות לשיפור התחום האקדמי.
השתלבות חברתית
תמיכה חברתית רגשית והקשבה

רכזת התוכנית

כרמית ברגר- רכזת חונכות אקדמית
נייד 050-9112052

חשיפה לטכנולוגיה תומכת למידה מקנה כלים להתארגנות יעילה, עוקפת מכשולים וקשיים ובכך מאפשרת למידה אפקטיבית. במרכז ישנו צוות מקצועי אשר מלווה במפגשים פרטניים, התמודדות עם חסמים טכנולוגיים, הכרות עם תוכנות הקראה בעברית ובאנגלית, הכרות עם תוכנות הקלדה יעילה, תוכנה למיפוי מושגים ושכיחויות מילים, אפליקציות מארגנות למידה ועוד.

תוכנות לדוגמה

 • עלמה רידר - תוכנת הקראה בעברית ובאנגלית' מאפשרת הורדה של ההקראה כקובץ MP3
 • Text Aloud - תוכנת הקראה המאפשרת גם תרגום של מילים על ידי תכנת בבילון
 • הקלדה יעילה

לפרטים נוספים ניתן לפנות

שירה גורן - רכזת סיוע טכנולוגי
קישור לדואר אלקטרוני: shirag@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802364

זינה דהרי – מזכירת מרכז נגישות
קישור לדואר אלקטרוני: zinad@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802562

 

השאלת מחשב נייד / אייפד

ניתן בתיאום מראש להשאיל מחשב נייד / אייפד הכולל בתוכו את מגוון התוכנות שיש במרכז נגישות. ההשאלה היא לשבועיים, ומותנית בחתימה על חוזה השאלה.

אתר 'גול'

אתר תרגול המאפשר למידה מרחוק בתחומים חישוביים כגון: מיקרו כלכלה, מקרו כלכלה, קלקולוס, פיסיקה, מתמטיקה, חשבונאות, מימון ועוד. באתר סרטונים קצרים על פי יחידות תוכן, למידה בקצב אישי, סימולציות וחזרות בהתאם לצורך אונליין. כל זאת בעלות סמלית של 95 ₪ לקורס

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

זינה דהרי – מזכירת מרכז נגישות
קישור לדואר אלקטרוני: zinad@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802562

קורס זה הינו מותאם ואישי לסטודנטים עם דיסלקסיה או דיסגרפיה. מטרת הקורס, לשפר ולייעל את יכולת ההקלדה באמצעות תוכנה ייחודית, המאפשרת מעקב אחר התקדמות ובקבלת משוב אישי.

קורס זה ניתן ללא עלות, אך נדרשת התחייבות לארבעה עשר מפגשים קצרים ומיועד בראש ובראשונה לסטודנט אשר אושר לו שכתוב. הקורס נפתח בסמסטר א' וגם בסמסטר ב' של כל שנה אקדמית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות

שירה גורן - רכזת סיוע טכנולוגי
shirag@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802364

זינה דהרי – מזכירת מרכז נגישות
zinad@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802562

התארגנות, נהול ותכנון זמן

יישומי מחשב וטלפונים חכמיםכשצריך להספיק להגיע לשיעורים, לכתוב סמניריון, להתכונן לבוחן אמצע לתת 3 משמרות בעבודה ולעשות פר"ח.... הנה כמה ישומים שיעזרו לכם לעשות סדר בבלגן ולתכנן את היום ביעילות:

ישומים למחשב

אז מצאתם זמן ללמוד סוף סוף לבוחן אבל העין נודדת לפייסבוק ולוואי-נט

חסימת גישה למסיחים אפשריים

וקצת עזרה באיסוף וארגון החומר

תוספים לדפדפן Chrome המסייעים בקריאה ובכתיבה באנגלית

https://www.controlaltachieve.com/2016/10/special-needs-extensions.html?m=1

ישומים לטלפון חכם

טכנולוגיה מסייעת ללקויי ראיה

ישומים למחשב

יישומים המקלים על המאמץ העיני

ישומים לטלפון חכם

שונות

קישור למילון עברי-עברי המציע, בין היתר, מילים נרדפות וחלופות

תוכנות הקראה

בחדר הלמידה שבמשרדי הנגישות שישה מחשבים לשימוש הסטודנטים, עליהם מותקנות תוכנות הקראה בעברית (עלמה רידר) ובאנגלית textaloud)). במהלך היום ועד לשעות הערב, ניתן לעבוד באופו חופשי על מחשבים אלו

טמ"ס

מכשיר הטמ"ס מגדיל בעזרת מנגנון של טלוויזיה במעגל סגור כל מסמך המוצג לו, המכשיר נמצא בחדר הלימוד שבמרכז הנגישות ונועד לסייע ללקויי ראיה.

 

01 - המטרה

להעלות את עיקרי הדברים לכתב, תוך שימוש בכמה שפחות מילים.לראות בסיכום אמצעי יעיל ללמידה

02 - לפני ההרצאה

הדפיסו את המצגת במידה והיא זמינה, או העלו אותה כקובץ למחשב הנייד (עד 3 שקופיות לעמוד) כך תוכלו להוסיף על המידע הקיים תכנים ממהלך השיעור.

03 - עברו על המצגת ושאלו את עצמכם

 • מהם הרעיונות העיקריים של ההרצאה?
 • מהו המידע החיוני ביותר שכדאי לזכור מהרצאה זו?
 • האם נערכת השוואה בין מספר נושאים?
 • מהו הקשר בין הרעיונות/תהליכים המועלים?
 • האם חלק מהתכנים שנויים במחלוקת?

04 - אם מצאתם שקשה לכם להבין או לקרוא חלק מהמונחים המופיעים במצגת?

תוכלו להשתמש בתוכנת ההקראה על מנת לשמוע את אופן הגייתן או להשתמש בכלי הגייה ותרגום המצויים ברשת כדוגמת : http://www.morfix.co.il
מעבר מוקדם על מצגות יתן לך הקשר לתכנים המועברים בשיעור עצמו ובכך יקל על הבנת הנאמר ועל סיכום הדברים.
ובכלל ככל שתגיעו עם ידע רב יותר לשיעור כך תצטרכו לכתוב פחות!

05 - במהלך ההרצאה - עשו שימוש בקיצורים ובסמלים

 • השתמשו בסמלים מוכרים ובספרות: @,&,>,<,+ וכו...
 • הרבה סמלים מתמטיים יכולים לשמש אותנו בכתיבת תכנים לא מתמטיים. באתר זה תמצאו רשימה מפורטת:
  http://rapidtables.com/math/symbols/Basic_Math_Symbols.htm
 • תוכלו גם ליצור לעצמכם סמלים משלכם, אחרי הכל סיכום השיעור נועד לשמושכם האישי.
 • חישבו על הדרכים בהם אתם כותבים הודעות טקסט, צורה זו יעילה גם לסיכום שעורים.
 • מצאו קיצורים למילים או מושגים שחוזרים על עצמם פעמים רבות
 • השמיטו מילים לא חשובות, אם תרשמו את דברי המרצה מילה במילה תתקשו מאוד לעמוד בקצב .
 • השתמשו בכותרות ובמספור
 • אם ברישומים שאתם עושים יהיה מבנה ברור, הם יהיו קריאים יותר.
 • תנו כותרת ראשית לנושא העיקר
 • תחת הכותרת הראשית תוכלו ליצור תתי כותרות ממוספרות ( 1,2,3 וכו)לנושאים המתקשרים אליה
 • תחת תתי הכותרות תוכלו ליצור כותרות משנה נוספות( 1א, 1ב 1ג)
 • השאירו מרווחים בין נושא לנושא, יתכן ותרצו להוסיף מידע נוסף מאוחר יותר כשתעברו שוב על הסיכומים שעשיתם.

06 - שימו לב לביטויים בהם מרצים עושים שימוש בכדי לתת דגש על הנאמר

נתחיל ב... יציין את ההקדמה
ההרצאה מחולקת ל... מידע על המבנה של ההרצאה
עם זאת  /  מצד שני  /  מאידך הוספת מידע סותר  /  מנוגד
במילים אחרות  /  כפי שאמרתי קודם חזרה על מידע שנאמר או הגדרה נוספת לאמור
לדוגמה כעת תינתן הדגמה לטענה העיקרית
במיוחד  /  בעיקר שימו לב לתוכן משמעותי

זכרו כי חשוב לפעמים גם רק להקשיב לדברים, לחשוב ולהעלות שאלות , לרשום את המחשבות העולות בנושא ולא רק לתעד את דברי המרצה.

קורס בחירה - כישורי למידה לסטודנטים עם לקות למידה / הפרעת קשב

סטודנטים עם לקות למידה / הפרעת קשב וריכוז מגיעים לעיתים ללימודים גבוהים עם חששות ותחושות של חוסר אונים בעקבות ניסיונם בתיכון.
תקופת התיכון מאופיינת פעמים רבות בקבלת התאמות במבחנים ופחות בתהליכים המקדמים ידע "ללמוד איך ללמוד".

מטרות הקורס

להעלות למודעות ולהכיר מאפיינים של מבוגרים עם לקות למידה והפרעת קשב, להעניק  כלים ללמידה, לחשוף לטכנולוגיה תומכת למידה ועוד.
כל אלו יש בהם כדי להביא להשתלבות בעולם האקדמי ולהצלחה בו. הקורס מועבר באמצעות סדנאות תוך התנסות בחומרים אותנטיים מתוך העולם האקדמי.
אופן הרישום באתר: מידע ברשת - מערכת שעות - קורסים כללים - שאר רוח - כישורי למידה.
הקורס מיועד לסטודנטים לקויי למידה בלבד.

המחלקה לאנגלית בשיתוף  'מרכז נגישות' מקיימים קורסים ברמת 'אנגלית מתקדמים 1'  'אנגלית מתקדמים 2' המותאם לסטודנטים עם לקות למידה.
כל המפגשים יתקיימו במעבדת מחשבים תוך שימוש שוטף בתוכנת ההקראה ותוכנות נוספות.
הקורס מיועד לסטודנטים לקויי למידה בלבד.

אופן הרישום

משרד הדיקן בטלפון: 077-9802368, 077-9802370
או  במייל: dikansapir@sapir.ac.il