חונכות ושיעורי עזר - מרכז נגישות

מלגת לימודים בגובה 7,500-10000 לחונכות במלגת פרח לשם

פרח לשם, פרויקט חונכות סטודנט לסטודנט

בפרויקט זה סטודנטים מצטיינים מסייעים לסטודנטים וסטודנטיות עם לקות למידה, הפרעת קשב, מוגבלות או עולים חדשים, עבור מלגה בסך 10,000-6,000 ₪.

חניך פרח לשם

 • אם הנך רוצה לקבל כלים ואסטרטגיות שיסייעו בשיפור הלמידה שלך
 • אם ברצונך למקסם את הישגיך הלימודיים
 • אם הנך סטודנט בעל מוטיבציה גבוהה להצליח ובעל יכולת התמדה

אז מקומך בתכנית שלנו !

מי יכול להגיש מועמדות? (מותנה בהצגת מסמכים רלוונטיים)

 • סטודנטים עם לקות למידה שעברו אבחון מקצועי עדכני
 • סטודנטים עם אבחנה תקפה של הפרעת קשב וריכוז
 • סטודנטים  עם מוגבלויות
 • סטודנטים עולים חדשים שנמצאים בארץ פחות מ- 10 שנים

דרישות החובה בחונכות

 • התחייבות לשעתיים שבועיות והתמדה בהם לאורך כל שנת הפרויקט
 • התחייבות למפגש עם רכזת התכנית בכל סמסטר
 • השתתפות בשתי סדנאות מקצועיות במהלך השנה
 • חתימה על הסכם פעילות חניכים

סטודנט שיתחייב לעמוד בכל תנאי החונכות יזכה במלווה למידה מטעם פרח לשם במהלך שנה"ל האקדמית
מתן החונכות מותנה במציאת חונך מתאים.

לפרטים נוספים

077-9802364, 077-9802366

יועצות התכנית

שירה גורן - shirag@sapir.ac.il
אפרת ברדה - efratb@sapir.ac.il
אדן מצויינים - edenme@sapir.ac.il

חונך פרח לשם

 • אם ברצונך לתרום לקהילת הסטודנטים
 • אם ברצונך ליהנות ממלגת לימודים נדיבה
 • אם הנך מבין כי רק כשמלמדים אחרים הופכים להיות מומחים

אז מקומך בתכנית שלנו!

מי יכול להגיש מועמדות?

 • סטודנטים בעלי מיומנויות הדרכה, מודעות לתהליכי למידה ואינטליגנציה רגשית גבוהה מפותחת.
 • חונכים לאקדמיה ולהנדסאים: סטודנטים - הלומדים באקדמיה או בהנדסאים משנה ב' ומעלה בעלי ממוצע ציונים מצטבר מעל 85  או בעלי ציון 88 במקצועות נדרשים.
 • חונכים לתלמידי מכינה: סטודנטים - הלומדים באקדמיה או בהנדסאים משנה א' בעלי ממוצע בגרות של 88 לפחות, או בעלי ציון של 88 ומעלה במקצועות הבגרות.

דרישות החובה בחונכות

 • 100 שעות חונכות פרטניות המתחלקות בין שני חניכים (שעתיים לכל חניך, סה"כ 4 ש"ש).
 • מילוי דוח חודשי של המפגשים באתר פר"ח.
 • השתתפות ב-20 שעות הדרכה (חלקן קבוצתיות וחלקן פרטניות)

סטודנט שיעמוד בכל תנאי החונכות יזכה למלגה בגובה בין 7,500 ₪ ל-10,000 ₪ בהתאם למקום המגורים

אופן הגשת המועמדות

לפרטים נוספים

077-9802364, 077-9802366

יועצות התכנית

שירה גורן - shirag@sapir.ac.il
אפרת ברדה - efratb@sapir.ac.il
אדן מצויינים - edenme@sapir.ac.il

שיעורי עזר נועדו לתת מענה ממוקד לתחומי ידע חסרים, היקף השעות מוגבל וניתן להגיש בקשה כל סמסטר. שעורי העזר ניתנים על ידי סטודנטים עם ממוצע ציונים גבוה.
למי מיועדים?

 • סטודנטים הזכאים לחונכות (בשל לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, מגבלה פיזית או נפשית) שלא קיבלו מענה במסגרת חונכות פרח לשם.
 • סטודנטים הזכאים לחונכות ואינם מעוניינים בשעתיים שבועיות לאורך השנה אלא זקוקים למענה ממוקד וספציפי לשם תגבור וגישור על פערים.

היקף התוכנית

8 שעות בכל סמסטר

איך מגישים בקשה?

ממלאים בקשה במערכת מידע אישי > אפשרויות > בקשות דיקן > שיעורי עזר.

נוהל למעניקי ומקבלי שיעורי עזר משרד הדיקן ומרכז נגישות

 1. סטודנטים מצטיינים בעלי ציון משוקלל 85 ומעלה רשאים להגיש בקשה לחנוך סטודנטים דרך משרד הדיקן. בכדי לקבל את אישור צוות משרד הדיקן, על הסטודנט להציג גיליון ציונים עדכני בו יסומנו הקורסים אותם מעוניין ללמד (ציון מינימלי 85).
 2. סטודנטים, שקבלו אישור לחנוך סטודנטים דרך משרד הדיקן, ימלאו טופס 101 בחברת 'פידליס גרופ ש.ע.ל' חברת כוח אדם הממוקמת במכללה.
 3. סטודנטים, הזכאים לקבלת שיעורי עזר ממשרד הדיקן, יקבלו טופס ובו יצויינו מספר השעות לו הם זכאים. שעת חונכות הינה 60 דקות.
 4. בקבוצות באישור משרד הדיקן בלבד.
 5. הן החניך והן החונך יקפידו למלא את הטופס על כל פרטיו בכל מפגש ובכלל זה תאריך, שם המקצוע הנלמד, מס' שעות וחתימות החניך והחונך. טופס שלא ימולא כראוי לא יתקבל.
 6. לא ניתן להעביר מכסת השעות שלא נוצלה מסמסטר אחד לשני! חניך שלא מימש את מכסת שעות שיעורי העזר שנתנה לו באותו הסמסטר, יכול להגיש בקשה חריגה לדיקן להעברת מכסת השעות לסמסטר הבא (באותה שנה אקדמית).
 7. לא ניתן להעביר מכסת שעות שלא נוצלה משנה אחת לשנייה.
 8. על מנת שהחונך יוכל לקבל את התשלום בעבור השעות בחודש העוקב, יש להקפיד להגיש את דו"ח השעות לא יאוחר מה- 26 בכל חודש ולא יאוחר. מסוף הסמסטר הנוכחי בו הונפק. לא יכובד טופס שהוגש באיחור ומשרד הדיקן לא יישא בעלות התשלום!
 9. התשלום יתבצע ב-10 בכל חודש דרך חברת כ"א 'פידליס גרופ ש.ע.ל'.
 10. הצמדת החונך לחניך לשיעורי עזר תתבצע במעמד קבלת שעות העזר. באחריות מזכירות משרד הדיקן, באחריות הסטודנט לעדכן במידה וישנה אי התאמה עם החונך.

בהצלחה
צוות משרד הדיקן