מכללת ספיר מקדמת ומפתחת תשתיות לנגישות הן בתחום הפיסי והן בתחום השירות.
המכללה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים כגון: ביטוח לאומי, משרד הביטחון, ות"ת ועוד, במטרה לקיים את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

רכזת הנגישות במשרד הדיקן, מלווה סטודנטים עם מוגבלויות (נכויות פיסיות, חושיות, נפשיות) מיום כניסתם לאקדמיה ועד סיום התואר. היא מקדמת את הטיפול בהתאמות בלמידה והתאמות במבחנים כולל המערך התפעולי בתוך הקמפוס.
סטודנטים אשר מתמודדים עם מגבלה זמנית כגון: שבר, פריצת דיסק מתבקשים אף הם לפנות לרכזת נגישות אשר תסייע להם במתן התאמות זמניות.

בנוסף, רכזת הנגישות מלווה סטודנטים ומייעצת מול גופים מחוץ לקמפוס, כגון: המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות , משרד הביטחון, עמותת על"ה ועוד.
פרטי התקשרות של הרכזת במשרד הדיקן

גב' תמר ביטון - רכזת נגישות
פגישות בתאום מראש באמצעות מייל: tamarb@sapir.ac.il
או בטלפון: 077-9802365

במפגש אישי נעשית הערכת צרכים זיהוי הכוחות והבנת הקשיים. נבחנים פתרונות מגוונים
נעשית הערכה של מצוי זכויות באמצעות הגשת בקשה של טופס נכות כללית בביטוח לאומי

סטודנט המבקש התאמות בלימודים ובבחינות עקב מגבלה רפואית, יעלה מסמכים למידע האישי.
חשוב להמציא מסמכים רפואיים עדכניים מטעם רופא מומחה.
סטודנט המוכר ע"י ביטוח לאומי או משרד הביטחון, יצרף אישור.

הגשה מקוונת של  מסמכים רפואיים

איך מבקשים התאמות?
נכנסים למידע אישי    אפשריות נוספות    בקשות וערעורים    בקשה לקבלת אישור התאמות על בסיס אבחון לקות למידה/הפרעת קשב או בקשה לקבלת אישור התאמות על בסיס רפואי.

שימו לב כי יש לחתום על הסכמה לויתור סודיות בחלונית שנפתחת.
כעת העלו את המסמכים -  ניתן במספר קבצים.