• הסדנאות יתקיימו באופן מקוון

  • רוב הסדנאות אינן כרוכות בתשלום, אך נדרשת הרשמה מראש

  • קנס על סך 50 שקלים יגבה מסטודנטים שירשמו, אך לא יגיעו