בחינות חיצוניות

ההרשמה למועדי א' לקיץ 2022 הסתיימה. ההרשמה למועדי ב' תתחיל בסוף חודש מאי

נוהל הרשמה לבחינות חיצוניות - מועד א'+ב' - לתלמידים משלימים.

 1. הרשמה למועד א' - סטודנט אשר יש לו ציון מגן, ניגש לבחינה החיצונית בעבר  ומעוניין לגשת שוב במועד א' (לצורך קבלת ציון עובר או לשיפור ציון הבחינה), יהיה עליו לשלם במדור שכר לימוד את אגרת הבחינה בסך 200 ₪ ולהירשם לבחינה באתר ספיר. הרישום עבור סטודנטים בסטטוס משלימי חובות יתאפשר לפי חלון הזמן לרישום כפי שיוגדר במה"ט ויפורסם במייל לכלל הסטודנטים במרכז. לאחר סגירת חלון הזמן לא ניתן יהיה לבצע רישום.
 2. הרשמה למועד ב' - סטודנט אשר יש לו ציון מגן, ניגש לבחינה החיצונית בעבר  ומעוניין לגשת שוב במועד ב' (לצורך קבלת ציון עובר או לשיפור ציון הבחינה), יהיה עליו לשלם במדור שכר לימוד את אגרת הבחינה בסך 200 ₪ ולהירשם לבחינה באתר ספיר.
  הרישום עבור סטודנטים בסטטוס משלימי חובות  יתאפשר לפי חלון הזמן לרישום כפי שיוגדר במה"ט ויפורסם במייל לכלל הסטודנטים במרכז. לאחר סגירת חלון הזמן לא ניתן יהיה לבצע רישום.
  תאריכי הרישום ולינק להרשמה לבחינות חיצוניות מועד ב' קיץ  יפורסמו בהמשך. נא לעקוב אחר פירסומים
 3. ביטול הרשמה למועד ב' - כל סטודנט המעוניין לבטל את הרישום למועד ב' יוכל לפנות במייל לרכזת המרכז עד לא יאוחר משני ימי עבודה (לא כולל שישי, שבת וחגים) לפני מועד הבחינה במייל natalin@sapir.ac.il  ולוודא את קבלת המייל בטלפון 077-9802302 בשעות המענה הטלפוני בימים א'- ה' בין השעות 9:00-10:00 ו- 14:00-15:30. סטודנט שלא יודיע על ביטול ההרשמה לבחינה לא יוכל לקבל החזר כספי בגינה. כמו כן, סטודנט שביטל את הרשמתו לבחינה במועד ב' לא יורשה בשום אופן להגיע ביום הבחינה ולהיבחן.
 4. ערעור על תוצאות בחינה מועד א' - סטודנט אשר נכשל במועד א', הגיש ערעור ומעוניין לגשת לבחינה במועד ב', חייב במקביל להגשת הערעור להירשם לבחינה במועד ב' (כפי המפורט בסעיף 2 מעלה,)  בכדי לשריין את מקומו בבחינה.
  אם ציון הערעור יתקבל לפני מועד ב' של הבחינה אליה נרשם ועל פי תוצאות הערעור אינו מעוניין לגשת למועד ב', יהיה עליו לדאוג לביטול ההרשמה לבחינה כפי שמופיע בסעיף 3 מעלה.
  במקרה בו תוצאות הערעור לא התקבלו עד לתאריך מועד ב' של הבחינה, יהיה על הסטודנט לגשת לבחינה אליה נרשם, והציון הגבוה מבין 2 המועדים אותם ביצע הוא שיילקח לצורך קביעת ציונו הסופי.

לפני מילוי הטופס יש לשלם את אגרת הבחינה ע"ס 200 ש"ח לבחינה ולהצטייד במספר אסמכתה של התשלום. טופס ללא מספר אסמכתה של התשלום לא יטופל!
ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון:
שעות מענה טלפוני לתשלום בטלפון בכרטיס אשראי:
077-98020502/532/2873
בימים א'- ה' בין השעות 9:00 - 11:00

מייל מדור שכר לימוד- sl@sapir.ac.il  במידה ואין מענה בטלפונים ניתן להשאיר הודעה במייל זה ולבקש שישובו אליכם.

או באמצעות ביצוע העברה בנקאית:
להלן פרטי חשבון בנק
בנק פועלים -12, סניף שדרות – 649, חשבון -104951
את האסמכתא בציון שם מלא ות"ז יש להעביר חזרה למייל : sl@sapir.ac.il