סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים,
שבוע טוב,

לתשומת ליבכם, הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון ושני בלבד!

בהתאם להנחיות הצו לבריאות העם, החל מהיום (5 ביולי 2020) לא יתקיימו מבחנים בקמפוס עד להודעה החדשה.
כל המבחנים שהיו אמורים להתקיים בקמפוס יתקיימו במתכונת מקוונת.
שינויים ו/או עדכונים לגבי מועדי הבחינות יועברו מהמחלקות.
ככל שיתקבלו עדכונים, שינויים, החרגות בנוגע לקיום מבחנים מסוימים בקמפוס, נעדכן מידית.
 
בהצלחה במבחנים והרבה בריאות
הנהלת המכללה

כללי

 1. בחינה מקוונת היא בחינה שמתבצעת דרך האינטרנט כאשר הסטודנ ט/ית לא נמצא/ת בהכרח במכללה.
 2. נוהל זה בא להסדיר את הבחינות המקוונות והוא מתקיים בנוסף לנהלי הבחינות הרגילים במכללה.
  מחלקות רשאיות לפרסם נהלים מפורטים יותר בהתאם לנהלים אלה.
 3. הבחינות מחוץ לקמפוס מבוססות על עבודה עצמית, יושרה ודיווח מהימן.
 4. מרצה רשאי/ת לקיים בחינה מקוונת בהשגחה של בוחנים, מצלמות ו/או תוכנות.
  מחלקה או מרצה המעוניינים בבחינה מקוונת בהשגחה יפרסמו מראש נוהל בחינות בהשגחה.
 5. מרצה רשאי/ת לזמן סטודנט/ית לבחינה קצרה בעל פה להרחיב על שאלות הבחינה, הבחינה בעל פה תהיה בזום עם מצלמה פתוחה במועד שיתואם עם הנבחן/ת לאחר הבחינה.
 6. כל חשד להעתקה, לשימוש בחומר אסור, להסתייעות באדם או בגורם זר, וכל עבירת משמעת אחרת הנוגעת לבחינה תביא להעלאת הנבחן/ת לוועדת משמעת, והיא חושפת את הסטודנטים לעונשים הקבועים בתקנון המשמעת. במקרה של סיוע אסור על ידי סטודנט/ית אחר/ת של המכללה, ת/יועלה גם המסייע/ת לוועדת משמעת.
 7. יתכן שמועדים שונים של בחינות יתבצעו בתנאים שונים - באופן מקוון או בקמפוס, וזאת בשל השינויים בהנחיות הממשלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. ייעשה כל מאמץ לשמר את אחידות מבנה השאלון ורמת הבחינה במועדים השונים.
 8. התאמות
  א. סטודנ טים/ות זכאים/ות יקבלו באופן אוטומטי הארכות זמן, הקראות והתעלמות משגיאות כתיב בהתאם לאישורי הזכאות שאושרו להם על ידי מרכז הנגישות.
  ב. במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל 24 שעות לא יינתנו התאמות.
  ג. בבחינות מקוונות לא יינתן שיכתוב.

תנאים נדרשים לבחינה מקוונת

 1. באחריות הסטודנ ט/ית להיות לבדו/ה בחדר שקט עם תנאי בחינה מתאימים הכוללים מחשב וחיבור יציב לאינטרנט. לא יהיה ברשות הסטודנ ט/ית כל חומר עזר שאינו מאושר לבחינה. אין לצלם, להעתיק או להעביר בכל דרך כלשהי את הבחינה המקוונת.
 2. ברשות הסטודנ ט/ית מחשב אישי עם שם משתמש/ת וסיסמא לאתר הקורס בלימוד.
 3. ברשות הסטודנ ט/ית טלפון נייד עם יכולת סריקה וחיבור לאינטרנ ט, לבחינות שבהן נדרשת סריקה.
 4. סטודנ ט/ית שלא יכול/ה לעמוד בתנאים הנדרשים כאן, ת/יפנה לרכזת הסטודנטים של המחלקה וזו תבחן את זכאותו/ה לבחינה בקמפוס המכללה. תנאי הבחינה בקמפוס הם בסמכות המכללה.
  באחריות הסטודנ ט/ית לוודא שאכן נקבעה לו/ה בחינה מקוונת בקמפוס.

התנהגות בזמן הבחינה

 1. לפני הבחינה, וכתנאי לה, על הסטודנ ט/ית להצהיר שהבינ/ה את אופי הבחינה המקוונת ותנאיה, ולהתחייב לשמור על טוהר הבחינות . ההצהרה, תופיע כאשר הסטודנט/ית ייגש לביצוע הבוחן בלי-מוד, ותחייב סימון המאשר כי קרא והסכים.
 2. בשעת הבחינה המדויקת, הסטודנ טים/ות יכנסו לאתר הקורס בלי-מוד ויפתחו את מטלת הבחינה. מרצה רשאי/ת לדרוש בהודעה מראש שהסטודנטים/ות יכנסו לאתר הקורס בשעה מוקדמת יותר (למשל, לצורך הזדהות והכנת אמצעי ההשגחה, בבחינה מקוונת בהשגחה).
 3. שאלות על הבחינה ייעשו באמצעות פורום שאלות ותשובות שיפתח עבור הבחינה המקוונת באתר הקורס, בזום, או בפורום אחר שהמרצה ת/יודיע עליו מראש לסטודנטים/ות.
 4. נבחן/ת שהוריד/ה את מטלת הבחינה ת/יחשב כאילו נבחן/ה גם אם לא הגיש/ה את הבחינה.
 5. במבחן עם שאלות פתוחות בהן הסטודנ ט/ית כותב/ת את התשובה על דף. תהיה תוספת זמן של 15 דקות על מנת לסרוק את התשובות ולהעלות אותן למטלת המבחן הייעודית שתיפתח באתר הלי-מוד. מחלקות רשאיות לקבוע זמן ארוך יותר לסריקה.
 6. סטודנ טים/ות שחוו בעיות תקשורת במהלך הבחינה אשר מונעות מהם/ן להיבחן ולהגיש את הבחינה, יעדכנו את מרצה הקורס בעזרת המייל בטלפון הנייד ותבחן זכאותם/ן למועד מיוחד על פי המתכונת שתיקבע לאותו מועד (בחינה מקוונת או פיסית).

 

عام:

 1. الامتحان عبر الإنترنت هو امتحان يُجرى بواسطة الإنترنت بحيث لا يكون الطالب/ة موجودًا بالضرورة في الكلية.
 2. تأتي هذه الإجراءات لتنظيم الامتحانات عبر الإنترنت، وهي تُضاف إلى إجراءات الامتحانات العادية في الكلية.
  الأقسام مخوّلة لنشر إجراءات مفصّلة أكثر بما يتلاءم وهذه الإجراءات.
 3.  الامتحانات خارج الحرم الجامعيّ مبنية على العمل الذاتيّ، والاستقامة وتقديم التقارير الموثوقة.
 4. المحاضر/ة مخوّل/ة لإجراء امتحان عبر الإنترنت مع مراقبة ممتحنين، كاميرات و/أو برمجيات.
  الأقسام أو المحاضرون المعنيّون بإجراء امتحانات عبر الإنترنت مع مراقبة سيقومون بنشر مسبق لإجراءات الامتحانات مع مراقبة.
 5. المحاضر/ة مخوّل/ة لدعوة طالب/ة لامتحان شفهيّ قصير للتوسّع في سؤال الامتحان. الامتحان الشفهيّ يكون عبر الزوم مع كاميرا مفتوحة وموعد يتمّ تنسيقه مع الممتحن/ة بعد الامتحان.
 6. كلّ اشتباه بالقيام بنسخ، استخدام مادة ممنوعة، الحصول على مساعدة شخص أو جهة غريبة، وكل مخالفة انضباط أخرى ذات صلة بالامتحان، ستؤدّي إلى تقديم الطالب/ة للجنة تأديبيّة، ستكشف الطلاب على العقوبات الثابتة في قواعد الانضباط. في حالة الحصول على مساعدة ممنوعة من طالب/ة آخر/أخرى من الكلية، سيتمّ تقديم من ساعد/ت أيضًا للجنة تأديبيّة.
 7. قد تُجرى المواعيد المختلفة للامتحانات بظروف مختلفة- عبر الإنترنت أو في الحرم الجامعيّ، وذلك بسبب التغيير في تعليمات الحكومة في فترة مواجهة وباء الكورونا. ستُبذل كلّ الجهود من أجل الحفاظ على اتساق موحّد لمبنى استمارة أسئلة الامتحان ومستواها في المواعيد المختلفة.
 8. ملاءَمات:
  أ‌. الطلّاب والطالبات المستحقّون/ات سيحصلون، بشكل أوتوماتيكيّ، على زيادة وقت، وقراءة، وتجاهل الأخطاء الكتابيّة، بحسب مصادقات الاستحقاق التي صدّقها مركز الإتاحة.
  ب‌. في امتحانات البيت أو المهام الأخرى التي مدّتها أكثر من 24 ساعة لن تُعطى ملاءمات.
  ت‌. في الامتحانات عبر الإنترنت لن تُعطى إمكانية إعادة الكتابة.

الظروف والشروط المطلوبة للامتحانات عبر الإنترنت:

 1. من مسؤولية الطالب/ة أن يكون وحده/ا في غرفة هادئة مع ظروف امتحان مناسبة، تشمل حاسوبًا واتصال مستقرًا بشبكة الإنترنت. لن تكون بحوزة الطالب/ة أيّ مادة مساعدة غير مصادق عليها للامتحان. ممنوع التصوير، النسخ أو نقل الامتحان عبر الإنترنت بأي طريقة أخرى.
 2. أن يكون بحوزة الطالب/ة حاسوب شخصيّ مع اسم مستخدم/ة وكلمة سر لموقع المساق في ليمود.
 3. أن يكون  بحوزة الطالب/ة هاتف نقّال مع إمكانية مسح ضوئيّ واتصال بالإنترنت، للامتحانات التي تتطلّب مسحًا ضوئيًا.
 4. الطالب/ة الذي لا يمكنه/ا تلبية هذه الظروف والشروط المطلوبة، عليه/ا التوجّه إلى مركْزة الطلاب في القسم وستفحص بدورها استحقاقه لامتحان في الكلية. شروط الامتحان في الحرم الجامعيّ هي من صلاحية الكلية. تقع مسؤولية التأكّد من تحديد موعد امتحان عبر الإنترنت في الحرم الجامعيّ على مسؤولية الطالب/ة.

السلوك وقت الامتحان:

 1. قبل الامتحان، وكشرط له، على الطالب أن يصرّح بأنّه فهم ما هو الامتحان عبر الإنترنت وشروطه وظروفه، وأن يلتزم بالحفاظ على طهارة الامتحانات. سيظهر البيان عندما يتوجه الطالب/ة للامتحان في برنامج التعليم (לי-מוד)، وسيتطلب وضع علامة لتأكيد أنه قرأ ووافق. نهاية هذه الإجراءات.
 2. في الساعة المحدّدة للامتحان بالضبط، يدخل الطالب/ة إلى موقع المساق في ليمود، ويفتح مهمة الامتحان، المحاضر/ة مخوّل/ة لأن يطلب مسبقًا في الرسالة أن يدخل الطلّاب/الطالبات لموقع المساق في وقت أبكر (مثلًا، للتحقّق من الهويّة ولتحضير وسائل المراقبة).
 3. تُجرى الأسئلة حول الامتحان بواسطة منتدى أسئلة وأجوبة الذي سيُفتح خصيصًا للامتحان عبر الإنترنت في موقع المساق، في الزوم، أو في أي منتدى آخر يُبلغ/تُبلغ المحاضر/ة عنه مسبقًا للطلّاب/الطالبات.
 4. الممتحَن/ة الذي يقوم بتنزيل مهمة الامتحان سوف يُعتبر/تُعتبر كأنّه/ا قام/ت بإجراء الامتحان حتّى لو لم يقم/تقم بتقديم الامتحان.
 5. في الامتحانات مع أسئلة مفتوحة يكتب/تكتب فيها الطلّاب/الطالبات الإجابات على ورقة، تكون هناك إضافة وقت لمدّة 15 دقيقة من أجل المسح الضوئيّ للإجابات ورفعها على مهمة الامتحان المخصّصة لها على موقع ليمود. الأقسام مخوّلة لزيادة الوقت المحدّد للمسح الضوئيّ.
 6. الطلّاب/الطالبات الذين واجهوا خلال الامتحان مشاكل بالاتصالات منعتهم من إجراء الامتحان وتسليمه، عليهم إبلاغ محاضر/ة المساق بواسطة البريد الإلكتروني، بالهاتف النقّال، وسيُفحص استحقاقهم/ن لموعد خاص بحسب الصيغة التي ستحدّد لذلك الموعد (امتحان عبر الإنترنت أو عادي).

 

מחזור ראשון

שם המחלקה תאריך שעה
אמנויות הקול והמסך יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
הנדסה שנה א' יום חמישי 03 ספטמבר 2020 10:00
כימיה ומדעי החיים יום שלישי 15 ספטמבר 2020 10:00
כלכלה וחשבונאות יום שלישי 22 ספטמבר 2020 10:00
כלכלה ישומית וניהול יום שלישי 22 ספטמבר 2020 10:00
לוגיסטיקה יום שלישי 8 ספטמבר 2021 10:00
לימודים רב תחומיים יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00
מדעי המחשב יום רביעי 23 ספטמבר 2020 10:00
מינהל ומדיניות ציבורית יום רביעי 02 ספטמבר 2020 10:00
משפטים יום שלישי 08 ספטמבר 2020 10:00
משפטים (ערב) יום שישי 11 ספטמבר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר שנה א' יום שני 14 ספטמבר 2020 13:00
ניהול תעשייתי יום שני 7 ספטמבר 2020 10:00
עבודה סוציאלית יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
שיווק טכנולוגי יום שני 07 ספטמבר 2020 10:00
תקשורת יום רביעי 23 ספטמבר 2020 10:00
תרבות יצירה והפקה יום שלישי 08 ספטמבר 2020 10:00

 

מחזור שני

שם המחלקה תאריך שעה
אמנויות הקול והמסך יום ראשון 18 אוקטובר 2020 10:00
כימיה ומדעי החיים יום רביעי 21 אוקטובר 2020 13:00
כלכלה וחשבונאות יום שני 12 אוקטובר 2020 10:00
כלכלה ישומית וניהול יום שני 12 אוקטובר 2020 10:00
לוגיסטיקה יום רביעי 21 אוקטובר 2020 10:00
לימודים רב תחומיים יום חמישי 22 אוקטובר 2020 13:00
מדעי המחשב יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00
מינהל ומדיניות ציבורית יום חמישי 22 אוקטובר 2020 10:00
משפטים יום ראשון 11 אוקטובר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי יום שני 19 אוקטובר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר יום שני 19 אוקטובר 2020 10:00
ניהול תעשייתי יום רביעי 21 אוקטובר 2020 10:00
עבודה סוציאלית יום רביעי 14 אוקטובר 2020 10:00
שיווק טכנולוגי יום שלישי 20 אוקטובר 2020 10:00
שער לאקדמיה יום שלישי 20 אוקטובר 2020 10:00
תקשורת יום ראשון 18 אוקטובר 2020 10:00
תרבות יצירה והפקה יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00

 

שם המחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום תאריך סיום רישום/ביטול
אמנויות הקול והמסך א' 14 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
אמנויות הקול והמסך ב' 6 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
אמנויות הקול והמסך ג' 30 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
אמנויות הקול והמסך ד' 23 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
לימודים רב תחומיים א' 15 אוקטובר 2020 8 נובמבר 2020
לימודים רב תחומיים ב' 22 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
לימודים רב תחומיים ג' 14 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
הנדסה שנה א' א' 3 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
כימיה ומדעי החיים א' 15 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
כלכלה וחשבונאות א' 22 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
כלכלה וחשבונאות ב' 23 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
כלכלה וחשבונאות ג' 10 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
כלכלה וחשבונאות ד' 10 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
כלכלה יישומית וניהול א' 22 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
כלכלה יישומית וניהול ב' 23 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
כלכלה יישומית וניהול ג' 10 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
לוגיסטיקה א' 8 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
לוגיסטיקה ב' 17 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
לוגיסטיקה ג' 16 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
מדעי המחשב א' 23 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
מדעי המחשב ב' 19 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
מדעי המחשב ג' 12 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
מינהל ומדיניות ציבורית א' 2 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
מינהל ומדיניות ציבורית ב' 26 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
מינהל ומדיניות ציבורית ג' 19 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
מינהל ומדיניות ציבורית (MA) א' + ב' 10 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020

 

שם המחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום תאריך סיום רישום/ביטול
משפטים א' 8 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
משפטים ב' 19 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
משפטים ג' 16 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
משפטים ד' 12 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר שנה א א' 14 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי א' 14 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי ב' 26 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי ג' 25 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
ניהול המשאב האנושי (MA) א' + ב' 12 אוקטובר 2020 8 נובמבר 2020
ניהול תעשייתי א' 7 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
ניהול תעשייתי ב' 16 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
ניהול תעשייתי ג' 9 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
עבודה סוציאלית א' 14 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
עבודה סוציאלית ב' 10 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
עבודה סוציאלית ג' 3 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
עבודה סוציאלית (MA) א' + ב' 3 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
קולנוע- הפקה ותיאוריה (MA) א' + ב' 11 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
שיווק טכנולוגי א' 7 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
שיווק טכנולוגי ב' 20 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
שיווק טכנולוגי ג' 16 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
שער לאקדמיה א' 19 אוקטובר 2020 8 נובמבר 2020
תקשורת א' 24 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
תקשורת ב' 17 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
תקשורת ג' 15 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
תרבות יצירה והפקה א' 8 ספטמבר 2020 8 נובמבר 2020
תרבות יצירה והפקה ב' 30 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
תרבות יצירה והפקה ג' 23 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020
תרבות יצירה והפקה (MA)  ג' 18 אוגוסט 2020 8 נובמבר 2020