תעודות מקצועיות לסטודנטים בספיר

סטודנטים בספיר?

בטבלה מטה תוכלו למצוא פירוט של הקורסים השונים במרכז ללימודי חוץ והמשך, אשר מוכרים כנק"ז במחלקות האקדמיות השונות. 
בנוסף, קורסים אלו מוכרים כלימודי תעודה, אותה תקבלו בסיום הקורס, עם מילוי כל המטלות והחובות.

הכול, בהתאם לתקנון.

בהצלחה!
 

 

שם הקורס תואר ראשון במחלקה נק"ז לצבירה אקדמית פרטי קשר רכזת אודות הקורס
DevOps מדעי המחשב 3 נק"ז שקד כהני
shakedk@sapir.ac.il
אחד התחומים הנדרשים ביותר בסביבות הפיתוח. עוסק בבסיסו בתרבות פיתוח ויצירת תשתית הנדרשת לכתיבת קוד ויצירת מוצרי תוכנה איכותיים. הרעיון הוא לאפשר לצוותי הפיתוח לתכנן, לפתח ולבדוק בצורה סינרגטית, יחד עם הורדת גרסאות ובקרה. תפיסת DevOps משלבת כלים, עקרונות ותהליכים המשפרים את שלבי היצור והתוצרים.
Data Analyst כלכלה יישומית וניהול 4 נק"ז שקד כהני
shakedk@sapir.ac.il
תפקידו של האנליסט משמעותי בכל חברה ותחום מכיוון שעליו לדעת לנתח נתונים ולהשתמש בתוצאות וזאת כדי לקבל את ההחלטות המשמעותיות בחברה ולהוביל אותה בצורה אסטרטגית נכונה. עליהם לייצר הזדמנויות חדשות, לזהות מגמות, להבין מהן התחזיות לעתיד, כדי לשפר את ביצועי החברה באופן משמעותי.
חשבי שכר בכירים ניהול המשאב האנושי 3 נק"ז שקד כהני
shakedk@sapir.ac.il
חשבי השכר בארגון אחראים על כל היבטי השכר וחישובי השכר של העובדים. בנוסף, אחראים על הזכויות שלהם מול המעסיק בענייני דיני עבודה, זכויות סוציאליות, הפרשות פנסיוניות ומול הרשויות - מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד. 
מבוא להוראה מותאמת לימודים רב תחומיים 8 נק"ז שקד כהני
shakedk@sapir.ac.il
מטרת תכנית הוראה מתקנת היא להעמיק את הידע בתחום לקויות למידה, קריאה כתיבה וחשבון, לתת כלים ואסטרטגיות בידי המורים והגננות המותאמים לשונות התלמידים ולהוראה דיפרנציאלית.
הכשרת דירקטורים מנהל ומדיניות ציבורית 3 נק"ז יפעת אבו
yifatb@sapir.ac.il
הדירקטורים בעבודתם נדרשים לידע רחב ולהבנה מעמיקה בעולם העסקים, הכלכלה , המשפט והחשבונאות, כדי שיוכלו לקבל החלטות המבוססות על מיומנויות גבוהות ושיקולים מקצועיים לצד דרישות רגולטוריות חדשות.
במסגרת הקורס יוצג ידע עדכני הנוגע להיבטים משפטיים, חשבונאים, הפיננסים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון. בנוסף נתנו כלים יישומיים מעולם התוכן של חברות ותאגידים.

הרשמה אצל רכזות הקורסים

לימודי תואר בשילוב לימודי הכשרה והסמכה מקצועיים

 1. התקנון רלוונטי לתוכניות ללימודי תעודה והסמכה מקצועית בלבד ואינו רלוונטי ללימודי תואר ראשון.
 2. התכנית מיועדת לסטודנטים מהמחלקות האקדמיות הרשומים כסטודנטים מן המניין.
 3. הקבלה ללימודי תעודה והסמכה מקצועית, בהתאם לתנאי הקבלה המפורסמים בכל תוכנית לימודים.
 4. קבלת תעודת גמר מותנית בעמידה בדרישות הפדגוגיות המלאות של כל תוכנית לימודים ובהסדרת שכר לימוד.
 5. צבירה בנק"ז אקדמי - בסיום כל תוכנית ללימודי תעודה והסמכה מקצועית ועמידה בתנאי הזכאות לתעודה, יהיה רשאי הסטודנט לממש קורס בו השתתף לצורכי צבירה כנק"ז אקדמי. מימוש הנק"ז יבוצע על ידי המחלקה ויאושר עם סגירת התואר ובהצגת תעודה.
 6. מספר המקומות בכל קורס מוגבל.
 7. אופן הרישום לקורסי הסמכה יתבצע באמצעות מדור רישום.
 8. שכר הלימוד שיגבה מהסטודנטים עבור לימודי תעודה והסמכה מקצועית, הינו על פי המפורסם במידע על הקורס.
 9. ימי הלימוד הינם על בסיס ימי הלימוד המתפרסמים במרכז ללימודי חוץ, על פי המערכת אישית של הסטודנט ובהתאם להחלטתו.
 10. הרישום לתוכנית הינה באחריות הסטודנט.
 11. הסטודנטים המשתלבים בתכנית יידרשו לעמוד בתקנון של המרכז ללימודי חוץ ובנהלי הרישום המפורסמים באתר המכללה או במזכירות המרכז.
 12. פתיחת כל קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים.  

הערות:

 1. סטודנטים הנרשמים לקורס ללימודי תעודה והסמכה מקצועית פטורים מתשלום דמי רישום.
 2. מימוש הנק"ז לצורכי חישוב תשלום שכר לימודי אקדמי יעשה בסמסטר בו ילמד הסטודנט את הקורס (סתיו / אביב / קיץ).