כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

תקנון תכנית יהלום

לימודי , תואר בשילוב לימודי תעודה הסמכה מקצועית

 1. התקנון רלוונטי לתוכניות ללימודי תעודה והסמכה מקצועית בלבד ואינו רלוונטי ללימודי תואר ראשון.
 2. התוכנית מיועדת לסטודנטים מהמחלקות האקדמיות הרשומים כסטודנטים מן המניין.
 3. הקבלה ללימודי תעודה והסמכה מקצועית, בהתאם לתנאי הקבלה המפורסמים בכל תוכנית לימודים.
 4. קבלת תעודת גמר מותנית בעמידה בדרישות הפדגוגיות המלאות של כל תוכנית לימודים ובהסדרת שכר לימוד.
 5. צבירה בנק"ז אקדמי- בסיום כל תוכנית ללימודי תעודה והסמכה מקצועית ועמידה בתנאי הזכאות לתעודה, יהיה רשאי הסטודנט לממש קורס בו השתתף לצורכי צבירה כנק"ז אקדמי. מימוש הנק"ז יבוצע על ידי המחלקה ויאושר עם סגירת התואר ובהצגת תעודה.
 6. מספר המקומות בכל קורס מוגבל.
 7. אופן הרישום לקורסי ההסמכה יתבצע באמצעות מרכז מידע או באמצעות הקלדת מערכת לימודים ביום יעוץ ובסיוע מדור רישום.
 8. שכר הלימוד שיגבה מהסטודנטים עבור לימודי תעודה והסמכה מקצועית, הינו על פי המפורסם במידע על הקורס.
 9. ימי הלימוד הינם על בסיס ימי הלימוד המתפרסמים במרכז ללימודי חוץ, על פי המערכת אישית של הסטודנט ובהתאם להחלטתו.
 10. הרישום לתוכנית הינה באחריות הסטודנט.
 11. הסטודנטים המשתלבים בתוכנית יידרשו לעמוד בתקנון של המרכז ללימודי חוץ ובנהלי הרישום המפורסמים באתר המכללה או במזכירות המרכז.
 12. פתיחת כל קורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.  

הערות:

 1. סטודנטים הנרשמים לקורס ללימודי תעודה והסמכה מקצועית פטורים מתשלום דמי רישום.
 2. מימוש הנק"ז לצורכי חישוב תשלום שכר לימוד אקדמי יעשה עם סגירת התואר במדור שכר לימוד.
שכר לימוד/הכרה בנק"ז תוכנית יהלום
שם הקורס מחלקה אקדמית מספר נק"ז לצבירה אקדמית
הנחיית קבוצות .B.A בלימודים רב תחומיים 4 נק"ז
גישור .B.A בלימודים רב תחומיים 4 נק"ז
מבוא להוראה מתקנת .B.A בלימודים רב תחומיים 8 נק"ז
אומנות מעשית .B.A בלימודים רב תחומיים 24 נק"ז
חוקרים פרטיים .B.A בלימודים רב תחומיים 8 נק"ז
חשבי שכר בכיר .B.A בניהול המשאב האנושי 3 נק"ז
הכשרת יועצי מס .B.A בכלכלה יישומית וניהול 21 נק"ז
הכשרת דירקטורים .B.A במנהל ומדיניות ציבורית 3 נק"ז
מנהלי קהלה .B.A במנהל ומדיניות ציבורית 4 נק"ז
מנהלי תרבות .B.A בתרבות - יצירה והפקה 30 נק"ז
כולנא .B.A בתרבות - יצירה והפקה 30 נק"ז
מוסיקאי קהילתי .B.A בתרבות - יצירה והפקה 30 נק"ז
כוריאוגרפיה ותנועה .B.A בתרבות - יצירה והפקה 30 נק"ז
מדריך מוסמך .B.A בתרבות - יצירה והפקה 30 נק"ז