תקנון מחלקתי 

 1. כללי
  מומלץ לעיין בתקנון האקדמי והמחלקתי לפני מועד תחילת שנת הלימודים.
 2. רישום לקורסים
  1. הרישום לקורסים מתבצע באמצעות מערכת מידע אישי לסטודנט באופן מקוון, החל מתאריך פתיחת מסכי הרישום עד שבועיים לאחר תחילת הסמסטר.
  2. בסיום תקופת השינויים לא ניתן  לבטל או להירשם לקורסים.
  3. סטודנט שרשום לקורס ואינו משלים בו את חובותיו מקבל בקורס ציון לא השתתף (אפס) עליו לשלם את שכר הלימוד בהתאם לנקודות הזכות בקורס.
 3. ויתור אקדמי
  סטודנט המעוניין לוותר על קורס לאחר תקופת השינויים (השבועיים הראשונים לאחר תחילת סמסטר א') יגיש בקשה מקוונת במידע אישי לסטודנט-אפשרויות נוספות- בקשה לוויתור אקדמי לא יאוחר משלושה שבועות לפני תום הסמסטר. הקורס יבוטל וימחק מגיליון הציונים והסטודנט מחיוב בתשלום מלא עבור עלות הקורס.
 4. קורס שנתי
  1. שני חלקי הקורס ילמדו ברצף ובאותה שנה אקדמית.
  2. לא ניתן לקבל ציון על חלק אחד של הקורס או להשתמש בו לצורך צבירת נקודות אקדמיות.
 5. חזרה על קורסים לשיפור ציון
  1. ניתן לחזור על קורס חובה לשיפור ציון רק בשנה העוקבת לשנת הלימודים בה נלמד הקורס לראשונה פעם אחת בלבד.
  2. בכל מקרה, הציון הקובע יהיה הציון האחרון של הסטודנט (גם אם הציון ירד).
  3. אין לחזור על קורס בחירה, ניתן להירשם לקורס בחירה נוסף ובמעמד סגירת התואר לבחור את הקורס בעל הציון הגבוה יותר.
 6. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
  1. מעמד "מן המניין": ממוצע משוקלל  70 בקורסי הליבה.
  2. מעמד "על תנאי": ממוצע משוקלל  75 בקורסי הליבה.
  3. מעמד "אפיק מעבר": ממוצע  משוקלל 80 בקורסי הליבה.
  4. קורסי הליבה לחישוב ציון ממוצע מעבר משנה א' לשנה ב' הם: מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי), יסודות הסוציולוגיה (קורס שנתי) , התנהגות ארגונית א', התנהגות ארגונית ב', סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה הסקית.
  5. תנאי מעבר בשאר קורסי חובה שנה א' הינו 56 לפחות אם לא צוין אחרת בסילבוס הקורס.
  6. רמת אנגלית אקדמית: "בסיסית" לפחות.
 7. אנגלית
  רמה ציון חלק באנגלית בבחינה הפסיכומטרית ציון מבחן אמי"ר
  טרום בסיסי א' 69-1 169-1
  טרום בסיסי ב' 84-70 184-170
  בסיסית 99-85 199-185
  מתקדמים א' 119-100 219-200
  מתקדמים ב' 133-120 233-220
  פטור 150-134 250-234
  1. השיבוץ לרמות נקבע ע"פ הציון במבחן אמי"ר או בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
  2. סטודנט שעדיין אין לו סיווג לרמה באנגלית צריך להגיש בקשה במידע אישי לסטודנט-בקשה לוויתור רמת סיווג. ירשם לרמה טרום בסיסי א' מהסמסטר הראשון ללימודיו במכללה.
  3. ההרשמה לקורסי האנגלית נעשית באמצעות מערכת מידע אישי לסטודנט – רישום לקורסים.
 8. תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'
  עמידה בכל קורסי החובה שנה ב' ורמת פטור באנגלית.
 9. קורסי העשרה
  על כל סטודנט לצבור במהלך התואר 6 נק"ז בקורסי העשרה.
 10. קורסי בחירה
  נדרש קורס בחירה 1 בתחום כלכלה, 2 קורסי בחירה בתחום הניהול ו-2 קורסי בחירה בתחום מדעי ההתנהגות ומשאבי אנוש.
 11. תנאי לקבלת תואר בוגר במחלקה לניהול המשאב האנושי
  סיום חובות התואר (סה"כ צבירת 120 נק"ז) ועמידה בממוצע ציונים 65 בכל אחת מהחטיבות הבאות: מדעי ההתנהגות ומשאבי-אנוש, ניהול וכלכלה.
  לא ניתן לסגור תואר פחות ממוצע משוקלל 65.