פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר ב' תשע"ט

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
אמנויות הקול והמסך ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
אמנויות הקול והמסך ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
אמנויות הקול והמסך ד' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ב.א בלימודים רב תחומיים א' 12 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ב.א בלימודים רב תחומיים ב' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ב.א בלימודים רב תחומיים ג' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
הנדסה שנה א' א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
כימיה ומדעי החיים א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
כלכלה וחשבונאות א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
כלכלה וחשבונאות ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
כלכלה וחשבונאות ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
כלכלה וחשבונאות ד' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
כלכלה יישומית וניהול א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
כלכלה יישומית וניהול ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
כלכלה יישומית וניהול ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
לוגיסטיקה א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
לוגיסטיקה ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
לוגיסטיקה ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
מדעי המחשב א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
מדעי המחשב ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
מדעי המחשב ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
מנהל ומדיניות ציבורית א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
מנהל ומדיניות ציבורית ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
מנהל ומדיניות ציבורית ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
מנהל ומדיניות ציבורית (MA) א' + ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
משפטים א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
משפטים ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
משפטים ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
משפטים ד' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ניהול המשאב האנושי א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ניהול המשאב האנושי ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ניהול המשאב האנושי ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ניהול המשאב האנושי (MA) א' + ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ניהול תעשייתי א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ניהול תעשייתי ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
ניהול תעשייתי ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
עבודה סוציאלית א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
עבודה סוציאלית ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
עבודה סוציאלית ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
עבודה סוציאלית (MA) א' + ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
קולנוע - הפקה ותיאוריה (MA) א' + ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
שיווק טכנולוגי א' 07 פברואר 2019 17 מרץ 2019
שיווק טכנולוגי ב' 05 פברואר 2019 17 מרץ 2019
שיווק טכנולוגי ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
שער לאקדמיה א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
תקשורת א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
תקשורת ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
תקשורת ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019
תרבות יצירה והפקה א' 06 פברואר 2019 17 מרץ 2019
תרבות יצירה והפקה ב' 04 פברואר 2019 17 מרץ 2019
תרבות יצירה והפקה ג' 03 פברואר 2019 17 מרץ 2019