פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר ב' תש"ף

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
אמנויות הקול והמסך ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
אמנויות הקול והמסך ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
אמנויות הקול והמסך ד' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
הנדסה שנה א' א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
כימיה ומדעי החיים א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
כלכלה וחשבונאות א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
כלכלה וחשבונאות ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
כלכלה וחשבונאות ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
כלכלה וחשבונאות ד' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
כלכלה יישומית וניהול א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
כלכלה יישומית וניהול ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
כלכלה יישומית וניהול ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
לוגיסטיקה א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
לוגיסטיקה ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
לוגיסטיקה ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
לימודים רב תחומיים א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
לימודים רב תחומיים ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
לימודים רב תחומיים ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
מדעי המחשב א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
מדעי המחשב ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
מדעי המחשב ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
מנהל ומדיניות ציבורית א' 12 פברואר 2020 15 מרץ 2020
מנהל ומדיניות ציבורית ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
מנהל ומדיניות ציבורית ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
מנהל ומדיניות ציבורית (MA) א' + ב' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
משפטים א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
משפטים ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
משפטים ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
משפטים ד' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
ניהול המשאב האנושי א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
ניהול המשאב האנושי ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
ניהול המשאב האנושי ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
ניהול המשאב האנושי (MA) א' + ב' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
ניהול תעשייתי א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
ניהול תעשייתי ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
ניהול תעשייתי ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
עבודה סוציאלית א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
עבודה סוציאלית ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
עבודה סוציאלית ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
עבודה סוציאלית (MA) א' + ב' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
קולנוע - הפקה ותיאוריה (MA) א' + ב' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
שיווק טכנולוגי א' 13 פברואר 2020 15 מרץ 2020
שיווק טכנולוגי ב' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
שיווק טכנולוגי ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
שער לאקדמיה א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
תקשורת א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
תקשורת ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
תקשורת ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020
תרבות יצירה והפקה א' 11 פברואר 2020 15 מרץ 2020
תרבות יצירה והפקה ב' 10 פברואר 2020 15 מרץ 2020
תרבות יצירה והפקה ג' 09 פברואר 2020 15 מרץ 2020