בטיחות

 מר אשר ווהב,
ממונה בטיחות

asherw@sapir.ac.il

מחלקת בטיחות אמונה על קיום נהלי הבטיחות בשטח הקמפוס, ביצוע הדרכות בטיחות לעובדים, שירותי תברואה, כריזה וכיבוי אש, טיפול ותחקירים של תאונות בכל שטח הקמפוס.