לוח שנה עתודה טכנולוגית

מועד האירוע יום בשבוע תאריך לועזי תאריך עברי
תחילת טרימסטר א' ו' ט"ו באלול תשפ"ג 01/09/23
חופשת ראש השנה ו' - א' כ"ט באלול תשפ"ג - ב' בתשרי תשפ"ד 15/9 - 17/9
חופשת יום הכיפורים א' - ב' ט' - י' בתשרי תשפ"ד 24/9 - 25/9
חופשת סוכות ו' - שבת י"ד - כ"ב בתשרי תשפ"ד 29/9 - 7/10
חופשת חנוכה א' - ו' כ"ז בכסלו - ג' בטבת תשפ"ד 10/12 - 15/12
תקופת בחינות א' - ג' ה' - י"ד בטבת תשפ"ד 17/12 - 26/12
סיום טרימסטר א' ה' י"ז בטבת תשפ"ד 29/12/23
תחילת טרימסטר ב' א' י"ט בטבת תשפ"ד 31/12/23
מבחני השלמה ג' ד' באדר א' תשפ"ד 13/2/24
בחירות לרשויות המקומיות - שבתון ג' י״ח באדר א׳ 27/2/24
מועדי בחינות מתכונת א' - ד' ל' באדר א' - י' באדר ב' תשפ"ד 10/3 - 20/3
חופשת פורים א' - ב' י"ד - ט"ו באדר ב' תשפ"ד 24/3 - 25/3
מבחנים חיצוניים ה' - ב' י"ח - כ"ט באדר ב' תשפ"ד 28/3 - 8/4
סיום טרימסטר ב' ה' כ"ה באדר ב' תשפ"ד 4/4/24
תחילת טרימסטר ג' א' כ"ח באדר ב' תשפ"ד 7/4/24
חופשת פסח א' - ב' ו' - כ"א בניסן תשפ"ד 14/4 - 29/4
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחופשת יום העצמאות ב' - ג' ה' - ו' באייר תשפ"ד 13/5 - 14/5
בחינות מעבדה והגנת פרויקטים א' - ו' כ"ז בניסן - כ"ג באייר תשפ"ד 5/5 - 31/5
חופשת חג השבועות ג' - ד' ה' - ו' בסיוון תשפ"ד 11/6 - 12/6
סיום טרימסטר ג' ה' י"ד בסיוון תשפ"ד 20/6/24