לוח שנה עתודה טכנולוגית

שנת הלימודים תשפ"ד

אירועים תכנית הלימודים וחופשות תאריך עברי תאריך לועזי
תחילת טרימסטר א' יום ו', ט"ו באלול תשפ"ג 01.09.2023
חופשת ראש השנה יום ו', כ"ט באלול תשפ"ג עד יום א', ב' בתשרי תשפ"ד 15-17.09.2023
חופשת יום הכיפורים ימים א' - ב', ט' - י' בתשרי תשפ"ד 24-25.09.2023
חופשת סוכות ימים ו' - שבת, י"ד - כ"ב בתשרי תשפ"ד 29.09-07.10.2023
חופשת חנוכה ימים א' - ו', כ"ז בכסלו - ג' בטבת תשפ"ד 10-15.12.2023
תקופת בחינות ימים א' - ג', ה' - י"ד בטבת תשפ"ד 17-26.12.2023
סיום טרימסטר א' יום ה', י"ז בטבת תשפ"ד 29.12.2023
תחילת טרימסטר ב' יום א', י"ט בטבת תשפ"ד 31.12.2023
מבחני השלמה יום ג', ד' באדר א' תשפ"ד 13.02.2024
מועדי בחינות מתכונת ימים א' - ד', ל' באדר א' - י' באדר ב' תשפ"ד 10-20.03.2024
חופשת פורים ימים א' - ב', י"ד - ט"ו באדר ב' תשפ"ד 24-25.03.2024
מבחנים חיצוניים ימים ה' - ב', י"ח - כ"ט באדר ב' תשפ"ד 28.03-08.04.2024
סיום טרימסטר ב' יום ה', כ"ה באדר ב' תשפ"ד 04.04.2024
תחילת טרימסטר ג' יום א', כ"ח באדר ב' תשפ"ד 07.04.2024
חופשת פסח ימים א' - ב' ו' - כ"א בניסן תשפ"ד 14-29.04.2024
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחופשת יום העצמאות ימים ב' - ג', ה' - ו' באייר תשפ"ד 13-14.05.2024
בחינות מעבדה והגנת פרויקטים ימים א' - ו', כ"ז בניסן - כ"ג באייר תשפ"ד 05-31.05.2024
חופשת חג השבועות ימים ג' - ד', ה' - ו' בסיוון תשפ"ד 11-12.06.2024
סיום טרימסטר ג' יום ה', י"ד בסיוון תשפ"ד 20.06.2024