דיקן הסטודטים

אלון גייר

סגנית דיקן הסטודנטים

רוית אברהם צרפתי

רכזת קציר, שיווק, תרבות ובריאות

נעמי מורג - nomib@sapir.ac.il

רכזות רווחה

ספיר שוסטר
שירה בק

רכזת מלגות

יאנה רוזנבאום

  שעות קבלה

ימים ב' - ה' בין השעות
10:00 - 13:00
ימים ד' בנוסף בין השעות:
14:00 - 15:00
ימי ו' בין השעות:
10:00 - 12:00

  מענה טלפוני

מערכת לניתוב שיחות: 077-9802388

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

dikansapir@sapir.ac.il

משרד הדיקן מפעיל מערך ענף של שיעורי עזר במגוון תחומים לסטודנטים הזכאים לתמיכה זו. מטרת שיעורי העזר לסייע לסטודנטים במהלך הסמסטרים בקורסים בהם מתגלה קושי ויש צורך בתמיכה לימודית.

סטודנט המבקש סיוע לימודי בדמות חונכות והוא יפנה לנציגות שלו במשרד הדיקן לשם כך (מרכז נגישות, מעורבות חברתית, קרן קציר או מזכירות הדיקן). החונכים הם סטודנטים אשר קיבלו בקורס המדובר ציון של מעל 85 ואשר מעוניינים להעביר שיעורי עזר בתשלום.

בסיום שעת חונכות על החניך והחונך למלא את טופס דיווח שעות העזר במלואו ולחתום במקומות המיועדים לכך.

סטודנטים המעוניינים להעביר שיעורי עזר מוזמנים לפנות למזכירות משרד הדיקן:
077-9802388
dikansapir@sapir.ac.il

סטודנט/ית  יקר/ה,
השפה בה נכתבים מסמכים משפטיים עשויה להרתיע אדם מן הישוב. כאשר אנו פונים לפסיכולוג לקבלת סיוע נפשי, אנו מעוניינים שהדבר יעשה בדיסקרטיות המרבית. המסמך עליו אתה חותם מאפשר לנו לנהל בעיקר בקרה כלכלית עבור הסבסוד שהמכללה מעניקה למימון הטיפול הפסיכולוגי, ובכלל אנו רואים את הטיפול עצמו ואת האפשרות לסטודנט לקבל טיפול בשעת הצורך, כחלק חשוב מסל השירותים שהמכללה מציעה לתלמידיה.
כתב ויתור על סודיות נועד למטרות אלו בלבד. ובנוסף -  בחתימתך אתה מביע הבנה והסכמה לכך שהמכללה אינה נושאת באחריות כלשהי לטיפול שאתה מקבל, פרט למחויבות לסייע במימון עלות הטיפול.
אנו מאחלים לך בהצלחה.

הטיפולים מסובסדים ע"י משרד דיקן הסטודנטים לפי הפירוט הבא:

  • בין המפגש ה- 1 ל- 12,  ישלם הסטודנט 100 ₪  בלבד מהמחיר המלא;
  • בין המפגש ה- 13 ל- 20 ישלם הסטודנט 140 ₪  מהמחיר המלא;

* מחיר מלא - מחיר מפגש ניתן לבדוק בשירות.

זכאים לממש את הסבסוד סטודנטים הלומדים לפי אחת התוכניות הבאות:

  • אקדמיה - 14 נקודות זכות ומעלה או 12 נקודות זכות + לימודי אנגלית במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
  • ביה"ס להנדסאים - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
  • מכינות קדם אקדמיות - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך שנת לימודים מלאה.
  • המרכז ללימודי חוץ - תשלום שכר לימוד בסך 7,000 ₪ לפחות במהלך השנה בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.

נהלים

  • באחריות הסטודנט, לקבל אישור בכל סמסטר מחדש, להמשך השתתפות משרד הדיקן בסבסוד הטיפולים - דרך פניה לשירות הפסיכולוגי.
  • סטודנט שהפסיק לימודיו - אינו זכאי להמשך קבלת הסבסוד מיום ההפסקה בפועל.
  • באחריות הסטודנט לוודא שהינו עומד בתנאי הזכאות לקבלת טיפולים מסובסדים גם לאחר ביצוע שינויים במערכת וביטול קורסים, ולהודיע לשירות הפסיכולוגי ולמשרד דיקן הסטודנטים אם אינו עומד בתנאי הזכאות הנ"ל.

סטודנט שלא יעמוד בתנאים הנ"ל, ישלם את המחיר המלא של עלות הטיפול.
קבלת הטיפולים מותנית בעמידה במסגרת התקציב המכללתי.
טלפון של השירות הפסיכולוגי: 077-9802751 או 077-9802704
מרכז השירות הפסיכולוגי ממוקם בתוך תחומי הקמפוס,
בסמוך לבית הסטודנט (מצד החנייה הפנימית).

סטודנט רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים בנושאים מיוחדים בלבד (בניגוד לוועדת חריגים אקדמית), כגון: היעדרות בשל מחלה קשה או אירוע חריג אחר שבגללו נבצר מהסטודנט ליטול חלק פעיל באותו הקורס אליו נרשם ובגינו מבקש הסטודנט לבטל את הקורס ולקבל את כספו בחזרה.

לשם כך מתכנסת וועדה, אשר בראשה יושבת סגנית דיקן הסטודנטים.

הוועדה מחליטה בנוגע לזכויות כלכליות והחזרים כספיים בכל הנוגע לביטול קורס או הקפאת הזכויות הכלכליות.

הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך ותשובת הוועדה תינתן עד 60 ימים ממועד הגשת הפניה למשרד הדיקן.

את הבקשה יש להגיש בקישור מטה בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה (אם ישנם) ולאחר שבוצע ויתור אקדמי במחלקה.
אם לא יבוצע ויתור אקדמי עבור הקורס/ים הבקשה לא תועבר לוועדה.
קישור לטופס פניה לועדת חריגים

חשבתם שנפטרתם מהסיפור כשהחזרתם ציוד בבקו''ם, אבל מעטפה חומה קטנה מזכירה לכם מחדש איפה אתם נמצאים. אז הסמסטר עומד להסתיים, עוד רגע הבחינות, והנה הגיעה המעטפה. עכשיו תנשמו עמוק, משרד הדיקן מלווה אתכם בכל התהליך.

על פי הוראות צה''ל, ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות – עד 12 ימים).
סטודנט שקיבל זימון למילואים רשאי להגיש בקשה למדור ולת''ם (ועדה לתיאום מילואים) הדנה בדחיית/ קיצור/ פיצול השירות לסטודנטים. הועדה מטפלת אך ורק בסטודנט שנקרא ל- 6 ימי מילואים ומעלה. לתקופה קצרה מכך, יפנה הסטודנט ישירות ליחידתו.
את טופס הבקשה ניתן לקבל במשרד הדיקן או בקישור זה, ויש להגישו מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 40 יום לפני מועד תחילת השירות.
חובה למלא את כל פרטי הטופס ולצרף צילום של צו הקריאה.
אין לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות (ניתן לציין תאריכים משוערים, ולעדכנם בהמשך).
תשובות תתפרסמנה כשבועיים לפני תחילת השירות, באתר מילואים באזור האישי.
או בטלפון במדור ולת''ם: 6535* .
ערעור על החלטת ולת''ם ניתן להגיש עם קבלת התשובה ולא יאוחר מ- 7 ימים מיום הדיון בבקשה. בערעור יצוינו פרטים שלא צוינו בטופס הבקשה.
אנא קרא טופס מעקב בקשה למדור ולת''ם.

  באחריות משרד הדיקן לשלוח את הבקשה במייל למדור ולת"ם לאחר קבלת כל המסמכים המבוקשים מהסטודנט.

  באחריות הסטודנט להתקשר למדור ולת"ם באותו היום בו הוגשה הבקשה ולוודא כי אכן פנייתו התקבלה במדור ולת"ם
בטל' :6535*, {שלוחה 1 שלוחה -> 4} ומהו מועד הוועדה שתדון בפנייתו .

 באחריות הסטודנט להתקשר ביום הועדה לבירור ההחלטה בעניינו.

אם הנך מעוניין להגיש ערעור עליך לעשות כן 7 ימים מיום קבלת ההחלטה {יש להגיש בקשה מודפסת של הסטודנט}

 ניתן לבדוק סטאטוס בקשה באתר של מדור ולת"ם דרך כניסה לאזור אישי באתר המילואים.

 פקס להגשת פניות/ערעורים – 03-7377721, 03-7373725

צילומים

סטודנט המשרת במילואים, זכאי לקבל 50 צילומים בעבור כל יום שהחסיר מהלימודים שחפף עם ימי השירות מילואים הפעילים. זכות זו ניתנת למימוש ע"י שליחת טופס שמ"פ למייל משרד הדיקן.

שיעורי עזר

סטודנט המשרת במילואים, בעבור 5 ימי מילואים זכאי ל- 5 שעות שיעורי עזר, ובעבור 6 ימי מילואים ומעלה, זכאי ל- 10 שעות שיעורי עזר-  בעבור הימים בהם החסיר מהלימודים שחפפו עם ימי שירות מילואים פעילים. זכות זו ניתנת למימוש ע"י שליחת טופס שמ"פ למייל משרד הדיקן.

רישום חוזר לקורס ללא תשלום

סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במהלך סמסטר ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס, זכאי להירשם לקורס מחדש וללא תשלום נוסף.
יש להגיש בקשה לוועדת חריגים באתר משרד הדיקן ולצרף אישור המעיד על ימי מילואים בפועל.

ביצוע בחינה במועדי ג'

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד.
יש למלא טופס בקשה למועד ג' במזכירות המחלקה בה לומד הסטודנט.

דחיית הגשת עבודה

סטודנט המשרת במילואים זכאי לבקש מהמרצה בקורס לדחות את מועד הגשת העבודה. הדחייה תאושר בהתאם להחלטת המרצה ובהתאם למספר הימים שבהם שירת הסטודנט במילואים.
באופן יוצא דופן, יכול הדיקן להתערב גם בנושאים אקדמיים לטובת חייל המילואים - ראה תקנון אקדמי בנושא מילואים.

אגודת הסטודנטים מסייעת בהפניית סטודנטים המעוניינים לגור במהלך לימודיהם באזור המכללה, למעונות בסביבה.
סיוע נוסף במציאת דירה ניתן למצוא באתר אגודת הסטודנטים

מעונות הסטודנטים בשדרות

שם היישוב האחראי טלפון פקס \ מייל
שדרות - מעונות חדשים זיו ⁦054-231-3263⁩ meonotsderot@gmail.com
שדרות - מופעלים ע"י חברת עמיגור חנן זראד  08-6899203 - שלוחה 2505
08-6610544
א'-ג'-ה' 08:30 - 12:30
א' 15:30 - 17:30
08-6899202

ישובים הסמוכים למכללה
למעוניינים, להלן רשימה ומספרי הטלפון לפנייה להסדרת מגורים ניתן לקבל את הרשימה גם במזכירות אגודת הסטודנטים ובאתר האגודה)
 

שם היישוב האחראי טלפון פקס מייל הערות
כפר איילים ביכיני / בשדרות "מוקד איילים" 5763*   a.ayalim@gmail.com  
כפר הסטודנטים איבים   08-6897211 08-6897212    
קיבוץ אור הנר שמעון לוין 050-7269902 08-6802676 masor@or-haner.org.il  
קיבוץ ארז עמר קרקו 08-6801280
052-3709346 
08-6801259 toshavim@erez.org.il  
קיבוץ ברור חיל מריו הירש 08-6803414
050-3130393
08-6803701 dirotbh@gmail.com  
קיבוץ גבים רעות חג'בי   08-6802303 reut@gevim.org.il  
קיבוץ דורות שאול גפן

050-7267348

08-6808782 nirazohar1@gmail.com  
קיבוץ זיקים סיטה 052-3928359     מרחק נסיעה - רבע שעה
קיבוץ כיסופים רבקה בן ארי 054-7917999 08-9982071 eshcoltr@kissufim.org.il לבעלי רכב בלבד - כ-30 ק"מ מהמכללה
קיבוץ כפר עזה הגר ברודץ' 08-6809227
054-7919092
08-6809215 rooms@kfar-aza.org.il  
קיבוץ מפלסים עליזה רסקין 050-8857113
08-6804218
08-6804218 h.dirot@mefalsim.org.il יש לתאם ביקור מראש!
קיבוץ נחל עוז אסתר טורונטו 054-7917292
08-6805025
08-6805201 etaranto292@gmail.com  
קיבוץ ניר עוז ליאור מור יוסף 0522-619879   liorm@kedma-hityashvut.org כפר הסטודנטים, עמותת "קדמה"
קיבוץ ניר עם עמליה מוספי 08-6809970
050-7549713

08-6809970

amalia@nir-am.com  
קיבוץ סעד גדי סמואל
052-5340566
08-6800300 gadisamuel16@gmail.com לאוכלוסיה דתית בלבד
קיבוץ רוחמה יענקל'ה גרוספלד 054-7995211        

התאמות והארכת זמן בבחינות

כל סטודנטית שמציגה אישור הריון - זכאית לקבל התאמות בבחינות - הארכת זמן של 25% בבחינות כולל באנגלית ויציאה מיוחדת מכיתת הבחינה מעבר למקובל, כל זאת ע"פ פניה למייל של הדיקן והצגת אישורים רפואיים עדכניים. ההתאמות ייכנסו לתוקף במועד א' לאחר 18 ימים ובמועד ב' לאחר 5 ימים ויהיו בתוקף עד שישה שבועות לאחר תאריך הלידה המשוער כפי שמופיע באישורים.

אישורי כניסה מיוחדים למכללה עם רכב

החל משבוע 28 זכאית הסטודנטית להגיש בקשה לוועדת אישורי כניסה לקבלת אישור כניסה עם רכב לשטח הקמפוס. את הטופס יש לשלוח למייל הדיקן בצירוף אישורים רפואיים  עדכניים והאישור יהיה בתוקף עד שישה שבועות לאחר תאריך הלידה המשוער כפי שמופיע באישורים. 
טופס בקשת אישור כניסה לרכב

פניה לועדת חריגים בנושאי שכ"ל

סטודנטית בהיריון ולאחר לידה רשאית להגיש בקשה לוועדת חריגים בבקשה להחזר שכ"ל או ביטול חיוב על קורסים עקב היעדרויות ממושכות או אי היבחנות בשל ההיריון או הלידה. יש למלא טופס בקשה בצירוף אישורים רפואיים עדכניים בקישור המצורף.
הבקשה תועבר לדיון בוועדת חריגים.
תשובת הוועדה תישלח במייל עד 60 יום מתאריך הגשת הבקשה.
פנייה לוועדת חריגים

סיוע לימודי לאחר לידה ו/או היעדרות ממושכת עקב אשפוז

צילומים - סטודנטית זכאית לקבל 20 צילומים עבור כל יום היעדרות החופף למערכת השעות באותו הסמסטר – עד ל-30 ימי חפיפה למערכת ובלבד שלא עברו 60 יום מתאריך הלידה.
שיעורי עזר- סטודנטית זכאית לקבל 10 שעות חונכות מחונך/ת במידה ונעדרה לפחות 10 ימי חפיפה למערכת השעות באותו סמסטר.
**בשני המקרים הנ"ל יש לפנות למייל הדיקן בצירוף אישורים רלבנטיים. 

חדר הנקה

חדר הנקה ממוקם מול הקופימדיה, במסדרון מצד שמאל ובו כורסאות הנקה, עמדת החתלה, כיור ומקרר.
לצורך קבלת הרשאה לכניסה לחדר הנקה עליך לפנות במייל לדיקן ולציין שם מלא, מספר ת.ז וטלפון זמין.
רק בעלי כרטיס סטודנט/ מרצה יוכלו להיכנס.
פניות יטופלו תוך שבוע ימים, נא היערכותך בהתאם.

מידע לגבי זכויות נשים בהריון ולאחר לידה

סטודנטית יולדת החברה באגודת הסטודנטים

יש לפנות ישירות למזכירות אגודת הסטודנטים בבנין 4 קומת קרקע.

פנייה בנושאים אקדמיים

היעדרות מקורס או מבחינה, הגשת עבודות ותרגילים ומועדי ג' , הסטודנטית רשאית לפנות ישירות לרכזת המחלקה ולמשרד ראש המינהל האקדמי בבנין 7.

כללים וזכאות לסטודנטיות/ים בהיריון, שמירת היריון, לידה ואימוץ

תיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) תשע"ב - 2012

חוק זכויות הסטודנט התשס"ז - 2007

תקנון הסטודנט במרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר

רכזת התאמות
ספיר שוסטר
טל': 077-9802368
מייל: dikansapir@sapir.ac.il