מלגות ורווחת הסטודנטים

ממוצע של 85 ומעלה? שיעורי עזר לסטודנטים בתשלום הם בשבילך!

דיקן הסטודטים, אלון גייר
077-9802388 | dikansapir@sapir.ac.il

סגנית דיקן הסטודנטים, הגר שלמה
hagart@sapir.ac.il

רכזת פרויקטים וקרן קציר, נעמי מורג
077-9802373 | nomib@sapir.ac.il

רכזי רווחה
ספיר שוסטר
- 077-9802368 | dikansapir@sapir.ac.il
ג'ני פציו - dikansapir@sapir.ac.il | 077-9802364

מלגות סיוע דיקן, יאנה רוזנבאום
077-9802363 | milgot1@sapir.ac.il

קלדנית מלגות, אופיר עמר

  שעות קבלה

ימים ב' - ה' בין השעות
10:00 - 13:00
ימים ד' בנוסף בין השעות:
14:00 - 15:00

  מענה טלפוני

מערכת לניתוב שיחות: 077-9802388

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

dikansapir@sapir.ac.il

משרד הדיקן מפעיל מערך ענף של שיעורי עזר במגוון תחומים לסטודנטים הזכאים לתמיכה זו.
מטרת שיעורי העזר לסייע לסטודנטים במהלך הסמסטרים בקורסים בהם מתגלה קושי ויש צורך בתמיכה לימודית.

חניכים

זכאים להגיש בקשה סטודנטים המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות ומוכרים למשרד הדיקן:

 • לקות למידה
 • מוגבלות פיזית/נפשית/חושית
 • קרן קציר
 • סטודנטית בהריון או שישה שבועות לאחר לידה
 • משרת/ת מילואים מעל חמישה ימי מילואים בשנה
 • יוצא/ת בשאלה
 • יוצא/ת אתיופיה
 • דובר/ת ערבית שפת אם
 • מוכר/ת בביטוח לאומי
 • סטודנט/ית עולה
 • לומד/ת במכינות
 • לומד/ת במרכז הטכנולוגי להנדסאים

שיעורי העזר מסובסדים באופן מלא ע"י משרד דיקן הסטודנטים.

נהלים

 • באחריות הסטודנט, לקבל אישור בכל סמסטר מחדש, למימוש שעות שיעורי העזר- דרך הגשת בקשה במידע האישי.
 • באחריות הסטודנט לוודא שהינו עומד בתנאי הזכאות לקבלת שיעורים.
 • אין לחרוג ממכסת השיעורים שאושרה לסטודנט, סטודנט שלא יעמוד בתנאים הנ"ל ישלם את המחיר המלא של עלות השיעור.
 • קבלת הטיפולים מותנית בעמידה במסגרת התקציב המכללתי.
 • לא ניתן להעביר מכסת שעות מסמסטר אחד לשני

אופן הגשת הבקשה:

 • סטודנט נכנס למערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה – משרד דיקן הסטודנטים – פניה לשיעורי עזר לאוכלוסיות זכאיות
 • במידה ונמצאת זכאי ישלח לך אישור דרך המידע האישי על הצטרפותך למאגר החניכים וברגע שיימצא חונך מתאים ישלח אליך מייל עם פרטי החונך
 • באחריות הסטודנט ליצור קשר עם החונך ולתאם את שעות החונכות
 • במידה ויש אי התאמה עם החונך באחריות הסטודנט לעדכן את משרד הדיקן

חונכים

סטודנטים מצטיינים בעלי ציון משוקלל 85 ומעלה רשאים להגיש בקשה לחנוך סטודנטים.

אופן הגשת הבקשה והצטרפות למאגר החונכים:

 • סטודנט נכנס למערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה – משרד דיקן הסטודנטים – בקשה להצטרף למאגר חונכים של שיעורי עזר.
 • סטודנט שקיבל אישור לחנוך ימלאו טופס 101 בחברת פידליס גרופ- חברת כח אדם הממוקמת במכללה (בניין 15).
 • בתחילת החניכה יבקש החונך מהחניך לראות את הטופס ובו מצוין שעות חניכה שאושרו לחניך.
 • החונך ימלא את הטופס באתר הדיקן עד ה-26 לחודש והתשלום יתבצע ב-10 בכל חודש. טופס שלא ימולא כראוי - לא יתקבל.

תעריף חניכה:

 • סטודנט מן המניין יקבל עבור שעת חניכה (60 דק') 50 ₪
 • סטודנט החונך 2 סטודנטים באישור משרד הדיקן 80 ₪
 • סטודנט החונך 3 סטודנטים באישור משרד הדיקן 100 ₪
 • סטודנט עם תואר ראשון/שני יקבל תוספת של 20 ₪ עבור כל אחד מהסעיפים לעיל

סטודנט/ית  יקר/ה,
השפה בה נכתבים מסמכים משפטיים עשויה להרתיע אדם מן הישוב. כאשר אנו פונים לפסיכולוג לקבלת סיוע נפשי, אנו מעוניינים שהדבר יעשה בדיסקרטיות המרבית. המסמך עליו אתה חותם מאפשר לנו לנהל בעיקר בקרה כלכלית עבור הסבסוד שהמכללה מעניקה למימון הטיפול הפסיכולוגי, ובכלל אנו רואים את הטיפול עצמו ואת האפשרות לסטודנט לקבל טיפול בשעת הצורך, כחלק חשוב מסל השירותים שהמכללה מציעה לתלמידיה.
כתב ויתור על סודיות נועד למטרות אלו בלבד. ובנוסף -  בחתימתך אתה מביע הבנה והסכמה לכך שהמכללה אינה נושאת באחריות כלשהי לטיפול שאתה מקבל, פרט למחויבות לסייע במימון עלות הטיפול.
אנו מאחלים לך בהצלחה.

הטיפולים מסובסדים ע"י משרד דיקן הסטודנטים לפי הפירוט הבא:

 • מדרגה ראשונה - בין המפגש ה- 1 ל- 12,  ישלם הסטודנט 100 ₪  בלבד מהמחיר המלא;
 • מדרגה שנייה - בין המפגש ה- 13 ל- 20 ישלם הסטודנט 140 ₪  מהמחיר המלא;

* מחיר מלא - מחיר מפגש ניתן לבדוק בשירות.

זכאים לממש את הסבסוד סטודנטים הלומדים לפי אחת התוכניות הבאות:

 • אקדמיה - 14 נקודות זכות ומעלה או 12 נקודות זכות + לימודי אנגלית במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
 • ביה"ס להנדסאים - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
 • מכינות קדם אקדמיות - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך שנת לימודים מלאה.
 • המרכז ללימודי חוץ - תשלום שכר לימוד בסך 7,000 ₪ לפחות במהלך השנה בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.

נהלים

 • באחריות הסטודנט, לקבל אישור בכל סמסטר מחדש, להמשך השתתפות משרד הדיקן בסבסוד הטיפולים - דרך הגשת בקשה במידע האישי.
 • סטודנט, שקיבל אישור למפגשים ולא מימש אותם עד לתאריך התוקף שרשום על גבי האישור – טיפולים אלו ימחקו לו והוא לא יוכל לממש אותם בעלות הרשומה.
 • תחילה יקבל הסטודנט שעומד בנוהל טיפולים בסבסוד המדרגה הראשונה. במידה והסטודנט רואה כי הטיפול מסייע לו, יוכל להגיש בקשה להמשכיות הטיפול דרך המידע האישי ויהיה זכאי (בהתאם להחלטת משרד הדיקן ובהתאם לעמידה בקריטריונים בסמסטר אותו לומד) לטיפולים בסבסוד המדרגה השנייה.  
   
 • סטודנט שהפסיק לימודיו - אינו זכאי להמשך קבלת הסבסוד מיום ההפסקה בפועל.
 • באחריות הסטודנט לוודא שהינו עומד בתנאי הזכאות לקבלת טיפולים מסובסדים גם לאחר ביצוע שינויים במערכת וביטול קורסים, ולהודיע לשירות הפסיכולוגי ולמשרד דיקן הסטודנטים אם אינו עומד בתנאי הזכאות הנ"ל.

אופן הגשת הבקשה

 • סטודנט נכנס למערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה – בקשות דיקן – בקשה לסבסוד טיפולים פסיכולוגיים
 • יש לצרף לבקשה את רשימת הקורסים עם מספר הנק"ז העדכני לאותו הסמסטר.
 • לאחר קבלת האישור במייל / הנפקתו דרך המידע האישי – על הסטודנט להעביר את האישור לליאורה סלע מהשירות דרך המייל: lioras@mpsy.org.i. לאחר מכן, הסטודנט יקבל קישור הרשמה לטיפולים.

כמו כן, קיימת האופציה להגיע פיזית למרכז השירות הפסיכולוגי להציג בפניהם את האישור שקיבל ממשרד הדיקן ולבקש מהם קישור הרשמה. 

סטודנט שלא יעמוד בתנאים הנ"ל, ישלם את המחיר המלא של עלות הטיפול.
קבלת הטיפולים מותנית בעמידה במסגרת התקציב המכללתי.
עניין התשלום עבור המפגשים יעשה אל מול מזכירות השירות הפסיכולוגי בלבד.
טלפון של השירות הפסיכולוגי: 077-9802751 או 077-9802704
מרכז השירות הפסיכולוגי (המוגדר כגוף עצמאי הנותן שירותים למכללה ולתושבי האזור) ממוקם בתוך תחומי הקמפוס,
בסמוך לבית הסטודנט (מצד החנייה הפנימית).

סטודנט רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים בנושאים מיוחדים בלבד (בניגוד לוועדת חריגים אקדמית), כגון: היעדרות בשל מחלה קשה או אירוע חריג אחר שבגללו נבצר מהסטודנט ליטול חלק פעיל באותו הקורס אליו נרשם ובגינו מבקש הסטודנט לבטל את הקורס ולקבל את כספו בחזרה.

לשם כך מתכנסת וועדה, אשר בראשה יושבת סגנית דיקן הסטודנטים.

הוועדה מחליטה בנוגע לזכויות כלכליות והחזרים כספיים בכל הנוגע לביטול קורס או הקפאת הזכויות הכלכליות.

הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך ותשובת הוועדה תינתן עד 60 ימים ממועד הגשת הפניה למשרד הדיקן.

את הבקשה יש להגיש דרך המידע האישי בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה (אם ישנם) ולאחר שבוצע ויתור אקדמי במחלקה.
אם לא יבוצע ויתור אקדמי עבור הקורס/ים הבקשה לא תועבר לוועדה.

כניסה למידע האישי >> בקשות וערעורים >> אפשרויות הגשה >> בקשות דיקן >> ועדת חריגים

רכזת מילואים: ספיר שוסטר
טל': 077-9802368
מייל: dikansapir@sapir.ac.il

סטודנטים יקרים 
קיבלתם זימון למילואים? 
אתם לקראת תקופת בחינות ?
עכשיו תנשמו עמוק, משרד הדיקן מלווה אתכם בכל התהליך.
כדי שנוכל לסייע אנא עדכנו סטטוס סטודנט באזור האישי באתר מילואים
https://www.miluim.idf.il/.

תקנון מילואים מתוך אתר המועצה להשכלה גבוהה

תקנון מילואים לסטודנטים מהמכללה הטכנולוגית להנדסאים מתוך אתר נבו

על פי הוראות צה''ל, ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות - עד 12 ימים).

סטודנט שקיבל זימון למילואים רשאי להגיש בקשה למדור ולת''ם (ועדה לתיאום מילואים) הדנה בדחיית/ קיצור/ פיצול השירות לסטודנטים. הועדה מטפלת אך ורק בסטודנט שנקרא ל- 6 ימי מילואים ומעלה. לתקופה קצרה מכך, יפנה הסטודנט ישירות ליחידתו.

את טופס הבקשה ניתן למצוא בקישור הבא. יש להגישו דרך האזור האישי באתר המילואים מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד תחילת השירות.

חובה למלא את כל פרטי הטופס, לצרף את המסמכים הדרושים בו ובנוסף לצרף צילום של צו הקריאה.
אין לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות (ניתן לציין תאריכים משוערים, ולעדכנם בהמשך).

לתשומת ליבך! ניתן להגיש בקשת ולת"ם דרך האזור האישי 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.
יש לוודא הגעת המסמכים מול מוקד המילואים במספר (טלפון נייד) 1111 (שלוחה 4) כ-24 שעות לאחר הגשת הפנייה. המוקד פתוח בימים א'-ה' בין השעות 8:15 עד 18:00
תשובות תתפרסמנה באתר מילואים באזור האישי.

ערעור על החלטת ולת''ם ניתן להגיש עם קבלת התשובה ולא יאוחר מ-7 ימים מיום הדיון בבקשה. בערעור יצוינו פרטים שלא צוינו בטופס הבקשה.

  באחריות הסטודנט לשלוח את הבקשה דרך האיזור האישי למדור ולת"ם לאחר קבלת כל המסמכים המבוקשים.

  באחריות הסטודנט להתקשר למדור ולת"ם באותו היום בו הוגשה הבקשה ולוודא כי אכן פנייתו התקבלה במדור ולת"ם
מטלפון נייד בלבד - 1111 (שלוחה 4)

 באחריות הסטודנט להתקשר ביום הועדה לבירור ההחלטה בעניינו.

אם הנך מעוניין להגיש ערעור עליך לעשות כן 7 ימים מיום קבלת ההחלטה {יש להגיש בקשה מודפסת של הסטודנט}

 ניתן לבדוק סטאטוס בקשה באתר של מדור ולת"ם דרך כניסה לאזור אישי באתר המילואים.

 מייל מדור ולת"ם Valtam@mail.idf.il

שיעורי עזר

סטודנט המשרת במילואים, בעבור 5 ימי מילואים זכאי ל- 5 שעות שיעורי עזר, ובעבור 6 ימי מילואים ומעלה, זכאי ל- 10 שעות שיעורי עזר-  בעבור הימים בהם החסיר מהלימודים שחפפו עם ימי שירות מילואים פעילים. זכות זו ניתנת למימוש ע"י הגשת בקשה דרך המידע האישי בצירוף טופס שמ"פ.
כניסה למידע האישי >> בקשות וערעורים >> אפשרויות הגשה >> בקשות דיקן > בקשה לשיעורי עזר דיקן לאוכלוסיות זכאיות

רישום חוזר לקורס ללא תשלום

סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במהלך סמסטר ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס, זכאי להירשם לקורס מחדש וללא תשלום נוסף. להגשת בקשה עבור זיכוי על הקורס יש לפתוח בקשה לועדת חריגים. 
כניסה למידע האישי >> בקשות וערעורים >> אפשרויות הגשה >> בקשות דיקן > בקשה לועדת חריגים 

ביצוע בחינה במועדי ג'

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד.
כניסה למידע האישי >> בקשות וערעורים >> אפשרויות הגשה >> אקדמיה >> בקשה למועד ג'

דחיית הגשת עבודה

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים. על הסטודנט לפנות באופן אישי וישיר לכל מרצה בכל קורס. 

צילומים

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור. 

לאחר הגשת הבקשה במידע האישי ישלח אליך למייל אישור בו יהיה רשום את כמות הצילומים להן אתה זכאי.

אישור זה יהיה עליך להציג לבראל נצר – מנהל "רוני קופי" ולקבל ממנו אישור להתחלת צילומים.

אין כפל הטבות – סטודנט המקבל צילומים ממשרד נגישות לא יוכל לקבל גם צילומים על בסיס מילואים.

תוקף מימוש הצילומים עד 31/8/23.

הטבות לבני/בנות זוגם

תקנון מילואים מתוך אתר המועצה להשכלה גבוהה

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00 ,וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיבי.
>>  יש לעדכן את המחלקה ואת המרצה באופן עצמאי ולהציג אישור מילואים של בן/ת הזוג. 
 
מוסד יאפשר לסטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן; זכות כאמור בסעיף קטן זה תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, בשל היעדרות.
 
סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור. 
כניסה למידע האישי >> בקשות וערעורים >> אפשרויות הגשה >> בקשות דיקן > בקשה לוועדת חריגים 

יש לוודא ביצוע ויתור אקדמי על הקורס המדובר. במקרה של בן/ת זוג מעבר לצירוף טופס שמפ יש לצרף ספח תעודת זהות שהמראה שבן/ת הזוג רשומים בספח.

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים. 
נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים; היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב- 10 ימים או במספר הימים שבהם שירות במילואים, לפי הגבוה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה מוסד יקבע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד, עקב שירות מילואים של 14  ימים ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות; מוסד יקבע כללים כאמור גם להסדרת זכויותיו של סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות. 
 
>> על הסטודנט בן/ת זוג של משרת המילואים יש לפנות באופן אישי וישיר לכל מרצה בכל קורס. להציג בפני המרצה טופס שמ"פ ולצרף ספח תעודת זהות שהמראה שבן/ת הזוג רשומים בספח.
 
מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המוסד יאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו כאמור.
>>  יש לעדכן את המחלקה ואת המרצה באופן עצמאי ולהציג אישור מילואים של בן/ת הזוג. 
 
 
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על-תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה; הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
 
>>  יש לעדכן את המחלקה ואת המרצה באופן עצמאי ולהציג אישור מילואים של בן/ת הזוג. 

במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים-ות בפעילות חברתית וקהילתית, מכללת ספיר מאפשרת לסטודנטים לתואר ראשון לממש את זכותם לקבל 2 נקודות זכות, כאמור בחוק, בהתאם לנוהל הבא:

כאמור בחוק, אפשרות זו ניתנת לך רק פעם אחת בתואר, ורק לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. למען הסר ספק יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ-14 ימי מילואים זכאי לפטור בהיקף של 2 נקודות זכות בלבד. זאת ועוד, יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ 14 ימי מילואים או סטודנט המצבע מעל 60 שעות פעילות חברתית עדיין יהיה זכאי ל 2 נקז בלבד. אין כפילויות. לא ניתן יהיה לקבל הכרה ב 2 נק"ז בעבור ימי מילואים וגם בעבור פעילות חברתית מטעם מעורבות חברתית.

2 נקודות הזכות יהוו חלופה לקורס במסגרת לימודי העשרה - שאר רוח או לקורס בחירה ויחויבו בתשלום ככל קורס.

על מנת לקבל פטור זה הנך נדרש/ת לפעול כדלקמן: לעניין מימוש מילואים, מי ששירת 14 ימי מילואים, במצטבר, במהלך שנה אקדמית אחת – דהיינו בין 1 בספטמבר לבין 31 באוגוסט, יגיש בקשה דרך מערכת המידע האישי ויצרף את טופס אישור ביצוע ימי המילואים בפועל.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 31.8.23 בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יטופלו.
לא ניתן להגיש בקשה עבור ימי מילואים שבוצעו במהלך תשפ"ב.

סטודנט נכנס למערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה – בקשות דיקן בקשה להכרה ב2 נק"ז מילואים

אגודת הסטודנטים מסייעת בהפניית סטודנטים המעוניינים לגור במהלך לימודיהם באזור המכללה, למעונות בסביבה.
סיוע נוסף במציאת דירה ניתן למצוא במזכירות ובאתר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

שדרות

שם היישוב האחראי טלפון פקס \ מייל
מעונות חדשים זיו שאולוב ⁦054-7582596 meonotsderot@gmail.com
מופעלים ע"י חברת עמיגור חנן זראד 052-6091092 יש מכבסה במקום
פרץ סנטר נטלי 054-5208930  

ישובים הסמוכים למכללה

שם היישוב האחראי טלפון פקס מייל הערות
כפר איילים ביכיני / בשדרות       https://villages.ayalim.org.il/ הרשמה דרך האתר בלבד
כפר הסטודנטים איבים       https://villages.ayalim.org.il/ הרשמה דרך האתר בלבד
קיבוץ אור הנר גבריאלה שגרמן 050-6876729   gab2967@gmail.com  
קיבוץ ארז ניצן / אורן 08-6801280
050-6353896 - וואטסאפ בלבד

 
toshavim@erez.org.il  
ניצן 054-4857617      
קיבוץ ברור חיל מריו הירש 08-6803414
050-3130393
08-6803701 dirotbh@gmail.com לא כולל ממ"ד
קיבוץ גבים רעות חג'בי   08-6802303 reut@gevim.org.il  
קיבוץ דורות נירה זוהר

050-5223171

08-6808782 nirazohar1@gmail.com  
קיבוץ כפר עזה שכי שרעבי 054-3231249   rooms@kfar-aza.co.il  
קיבוץ מפלסים עליזה רסקין 050-8857113
08-6804218
08-6804218 h.dirot@mefalsim.org.il יש לתאם ביקור מראש!
קיבוץ נחל עוז אסתר טורונטו 054-7917292
08-6805025
08-6805201 etaranto292@gmail.com  
קיבוץ ניר עוז ליאור מור יוסף 052-2619879   liorm@kedma-hityashvut.org כפר הסטודנטים, עמותת "קדמה"
קיבוץ ניר עם עמליה מוספי 08-6809970
050-7549713

08-6809970

amalia@nir-am.com  
קיבוץ סעד גדי סמואל
052-5340566
08-6800300 gadisamuel16@gmail.com לאוכלוסיה דתית בלבד
קיבוץ רוחמה יענקל'ה גרוספלד 054-7995211      
קיבוץ כיסופים - כפר הסטודנטים קדמה ינון שילה אייזן 052-5489253     לא נפתח השנה

התאמות והארכת זמן בבחינות

כל סטודנטית שמציגה אישור הריון - זכאית לקבל התאמות בבחינות - הארכת זמן של 25% בבחינות כולל באנגלית ויציאה מיוחדת מכיתת הבחינה מעבר למקובל, כל זאת ע"י פניה במידע האישי בצירוף אישור רפואי בו מצוין תאריך לידה משוער. ההתאמות ייכנסו לתוקף במועד א' לאחר 18 ימים ובמועד ב' לאחר 5 ימים ויהיו בתוקף עד שישה שבועות לאחר תאריך הלידה המשוער כפי שמופיע באישורים.

סטודנטית נכנסת למערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה – בקשות דיקן – בקשה להתאמות על בסיס הריון ולידה

אישורי כניסה מיוחדים למכללה עם רכב

החל משבוע 28 זכאית הסטודנטית להגיש בקשה לוועדת אישורי כניסה לקבלת אישור כניסה עם רכב לשטח הקמפוס. את הטופס יש להגיש בקשה דרך המידע האישי בצירוף אישורים רפואיים עדכניים והאישור יהיה בתוקף עד חודש לאחר תאריך הלידה המשוער כפי שמופיע באישורים.

סטודנטית נכנסת למערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה – בקשות דיקן – בקשה לאישור כניסה לקמפוס על בסיס בסיס הריון ולידה

פניה לועדת חריגים בנושאי שכ"ל

סטודנטית בהיריון ולאחר לידה רשאית להגיש בקשה לוועדת חריגים בבקשה להחזר שכ"ל או ביטול חיוב על קורסים עקב היעדרויות ממושכות או אי היבחנות בשל ההיריון או הלידה.
את הבקשה יש להגיש דרך המידע האישי בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה ולאחר שבוצע ויתור אקדמי במחלקה.
אם לא יבוצע ויתור אקדמי עבור הקורס/ים הבקשה לא תועבר לוועדה.
תשובת הוועדה תישלח במייל עד 60 יום מתאריך הגשת הבקשה.

סיוע לימודי לאחר לידה ו/או היעדרות ממושכת עקב אשפוז

שיעורי עזר- סטודנטית זכאית לקבל 10 שעות חונכות מחונך/ת במידה ונעדרה לפחות 10 ימי חפיפה למערכת השעות באותו סמסטר.

חדר הנקה

חדר הנקה ממוקם בבניין 4 קומה ראשונה, באזור משרדי אגודת הסטודנטים. חדר ההנקה כולל בו כורסאות הנקה, עמדת החתלה ומקרר.
חדר זה פתוח בכל שעות היום וניתן לנעול אותו מבפנים.
אין צורך להגיע לקחת מפתח ממשרדי הדיקן.

צילומים

סטודנטית, שנעדרה בשל שירות הריון או לידה, זכאית להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסידה, בעד כל יום שבו נעדרה.

סטודנטית נכנסת למערכת המידע האישי - אפשרויות נוספות - בקשות וערעורים - אפשרויות הגשה - בקשות דיקן - בקשה לצילומים על בסיס הריון ולידה / מילואים

לאחר הגשת הבקשה במידע האישי ישלח אליך למייל אישור בו יהיה רשום את כמות הצילומים להן את זכאית.
אישור זה יהיה עליך להציג לבראל נצר – מנהל "רוני קופי" ולקבל ממנו אישור להתחלת צילומים.

אין כפל הטבות – סטודנטית המקבלת צילומים ממשרד נגישות לא תוכל לקבל גם צילומים על בסיס הריון ולידה.

תוקף מימוש הצילומים עד 31/8/23.

סטודנטית יולדת החברה באגודת הסטודנטים

יש לפנות ישירות למזכירות אגודת הסטודנטים בבנין 4 קומת קרקע.

היעדרויות בשל הריון ולידה

סטודנטית זכאית להיעדר בשל טיפולי פוריות או היריון מ-30 אחוזים מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.

סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, זכאי להיעדר מ-30 אחוזים מכלל השיעורים, בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה; על אף האמור, סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים שחלה בהם חובת נוכחות לתקופה של שישה שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.

סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10 אחוזים מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.

פנייה בנושאים אקדמיים

היעדרות מקורס או מבחינה, הגשת עבודות ותרגילים ומועדי ג' , הסטודנטית רשאית לפנות ישירות לרכזת המחלקה ולמשרד ראש המינהל האקדמי בבנין 7.

כללים וזכאות לסטודנטיות/ים בהיריון, שמירת היריון, לידה ואימוץ

תיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) תשע"ב - 2012

חוק זכויות הסטודנט התשס"ז - 2007

רכזת התאמות
ספיר שוסטר
טל': 077-9802368
מייל: dikansapir@sapir.ac.il