דיקן הסטודטים

אלון גייר

סגנית דיקן הסטודנטים

הגר שלמה - hagart@sapir.ac.il

רכזת קציר, שיווק, תרבות ובריאות

נעמי מורג - nomib@sapir.ac.il

רכזות רווחה

ספיר שוסטר

רכזת מלגות

יאנה רוזנבאום

  שעות קבלה

ימים ב' - ה' בין השעות
10:00 - 13:00
ימים ד' בנוסף בין השעות:
14:00 - 15:00
ימי ו' בין השעות:
10:00 - 12:00

  מענה טלפוני

מערכת לניתוב שיחות: 077-9802388

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

dikansapir@sapir.ac.il

משרד הדיקן מפעיל מערך ענף של שיעורי עזר במגוון תחומים לסטודנטים הזכאים לתמיכה זו. מטרת שיעורי העזר לסייע לסטודנטים במהלך הסמסטרים בקורסים בהם מתגלה קושי ויש צורך בתמיכה לימודית.

סטודנט המבקש סיוע לימודי בדמות חונכות והוא יפנה לנציגות שלו במשרד הדיקן לשם כך (מרכז נגישות, מעורבות חברתית, קרן קציר או מזכירות הדיקן). החונכים הם סטודנטים אשר קיבלו בקורס המדובר ציון של מעל 85 ואשר מעוניינים להעביר שיעורי עזר בתשלום.

בסיום שעת חונכות על החניך והחונך למלא את טופס דיווח שעות העזר במלואו ולחתום במקומות המיועדים לכך.

סטודנטים המעוניינים להעביר שיעורי עזר מוזמנים לפנות למזכירות משרד הדיקן:
077-9802388
dikansapir@sapir.ac.il

סטודנט/ית  יקר/ה,
השפה בה נכתבים מסמכים משפטיים עשויה להרתיע אדם מן הישוב. כאשר אנו פונים לפסיכולוג לקבלת סיוע נפשי, אנו מעוניינים שהדבר יעשה בדיסקרטיות המרבית. המסמך עליו אתה חותם מאפשר לנו לנהל בעיקר בקרה כלכלית עבור הסבסוד שהמכללה מעניקה למימון הטיפול הפסיכולוגי, ובכלל אנו רואים את הטיפול עצמו ואת האפשרות לסטודנט לקבל טיפול בשעת הצורך, כחלק חשוב מסל השירותים שהמכללה מציעה לתלמידיה.
כתב ויתור על סודיות נועד למטרות אלו בלבד. ובנוסף -  בחתימתך אתה מביע הבנה והסכמה לכך שהמכללה אינה נושאת באחריות כלשהי לטיפול שאתה מקבל, פרט למחויבות לסייע במימון עלות הטיפול.
אנו מאחלים לך בהצלחה.

הטיפולים מסובסדים ע"י משרד דיקן הסטודנטים לפי הפירוט הבא:

 • בין המפגש ה- 1 ל- 12,  ישלם הסטודנט 100 ₪  בלבד מהמחיר המלא;
 • בין המפגש ה- 13 ל- 20 ישלם הסטודנט 140 ₪  מהמחיר המלא;

* מחיר מלא - מחיר מפגש ניתן לבדוק בשירות.

זכאים לממש את הסבסוד סטודנטים הלומדים לפי אחת התוכניות הבאות:

 • אקדמיה - 14 נקודות זכות ומעלה או 12 נקודות זכות + לימודי אנגלית במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
 • ביה"ס להנדסאים - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
 • מכינות קדם אקדמיות - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך שנת לימודים מלאה.
 • המרכז ללימודי חוץ - תשלום שכר לימוד בסך 7,000 ₪ לפחות במהלך השנה בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.

נהלים

 • באחריות הסטודנט, לקבל אישור בכל סמסטר מחדש, להמשך השתתפות משרד הדיקן בסבסוד הטיפולים - דרך הגשת בקשה במידע האישי.
 • סטודנט שהפסיק לימודיו - אינו זכאי להמשך קבלת הסבסוד מיום ההפסקה בפועל.
 • באחריות הסטודנט לוודא שהינו עומד בתנאי הזכאות לקבלת טיפולים מסובסדים גם לאחר ביצוע שינויים במערכת וביטול קורסים, ולהודיע לשירות הפסיכולוגי ולמשרד דיקן הסטודנטים אם אינו עומד בתנאי הזכאות הנ"ל.

אופן הגשת הבקשה

 • סטודנט נכנס למערכת המידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה – בקשות דיקן – בקשה לסבסוד טיפולים פסיכולוגיים
 • יש לצרף לבקשה את רשימת הקורסים עם מספר הנק"ז העדכני לאותו הסמסטר.
 • לאחר קבלת האישור במייל / הנפקתו דרך המידע האישי – על הסטודנט למלא את כל הקבצים המצורפים לאישור ולהגיע עימם חתומים לשירות הפסיכולוגי לתיאום טיפול. לחילופין, ניתן לשלוח את האישור והקבצים חתומים גם דרך המייל  lioras@mpsy.org.il .

כמו כן, קיימת האופציה להגיע פיזית למרכז השירות הפסיכולוגי ולמלא שם את הטפסים באופן ידני לאחר קבלת האישור הראשוני במייל / במידע האישי.

סטודנט שלא יעמוד בתנאים הנ"ל, ישלם את המחיר המלא של עלות הטיפול.
קבלת הטיפולים מותנית בעמידה במסגרת התקציב המכללתי.
עניין התשלום עבור המפגשים יעשה אל מול מזכירות השירות הפסיכולוגי בלבד.
טלפון של השירות הפסיכולוגי: 077-9802751 או 077-9802704
מרכז השירות הפסיכולוגי (המוגדר כגוף עצמאי הנותן שירותים למכללה ולתושבי האזור) ממוקם בתוך תחומי הקמפוס,
בסמוך לבית הסטודנט (מצד החנייה הפנימית).

סטודנט רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים בנושאים מיוחדים בלבד (בניגוד לוועדת חריגים אקדמית), כגון: היעדרות בשל מחלה קשה או אירוע חריג אחר שבגללו נבצר מהסטודנט ליטול חלק פעיל באותו הקורס אליו נרשם ובגינו מבקש הסטודנט לבטל את הקורס ולקבל את כספו בחזרה.

לשם כך מתכנסת וועדה, אשר בראשה יושבת סגנית דיקן הסטודנטים.

הוועדה מחליטה בנוגע לזכויות כלכליות והחזרים כספיים בכל הנוגע לביטול קורס או הקפאת הזכויות הכלכליות.

הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך ותשובת הוועדה תינתן עד 60 ימים ממועד הגשת הפניה למשרד הדיקן.

את הבקשה יש להגיש דרך המידע האישי בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה (אם ישנם) ולאחר שבוצע ויתור אקדמי במחלקה.
אם לא יבוצע ויתור אקדמי עבור הקורס/ים הבקשה לא תועבר לוועדה.

כניסה למידע האישי >> בקשות וערעורים >> אפשרויות הגשה >> בקשות דיקן >> ועדת חריגים

חשבתם שנפטרתם מהסיפור כשהחזרתם ציוד בבקו''ם, אבל מעטפה חומה קטנה מזכירה לכם מחדש איפה אתם נמצאים. אז הסמסטר עומד להסתיים, עוד רגע הבחינות, והנה הגיעה המעטפה. עכשיו תנשמו עמוק, משרד הדיקן מלווה אתכם בכל התהליך.

על פי הוראות צה''ל, ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות - עד 12 ימים).

סטודנט שקיבל זימון למילואים רשאי להגיש בקשה למדור ולת''ם (ועדה לתיאום מילואים) הדנה בדחיית/ קיצור/ פיצול השירות לסטודנטים. הועדה מטפלת אך ורק בסטודנט שנקרא ל- 6 ימי מילואים ומעלה. לתקופה קצרה מכך, יפנה הסטודנט ישירות ליחידתו.

את טופס הבקשה ניתן למצוא בקישור הבא. יש להגישו דרך האזור האישי באתר המילואים מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 40 יום לפני מועד תחילת השירות.

חובה למלא את כל פרטי הטופס, לצרף את המסמכים הדרושים בו ובנוסף לצרף צילום של צו הקריאה.
אין לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות (ניתן לציין תאריכים משוערים, ולעדכנם בהמשך).

לתשומת ליבך! ניתן להגיש בקשת ולת"ם דרך האזור האישי 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.
יש לוודא הגעת המסמכים מול מוקד המילואים במספר (טלפון נייד) 1111 (שלוחה 4) כ-24 שעות לאחר הגשת הפנייה. המוקד פתוח בימים א'-ה' בין השעות 8:15 עד 18:00
תשובות תתפרסמנה באתר מילואים באזור האישי.

ערעור על החלטת ולת''ם ניתן להגיש עם קבלת התשובה ולא יאוחר מ-7 ימים מיום הדיון בבקשה. בערעור יצוינו פרטים שלא צוינו בטופס הבקשה.

  באחריות הסטודנט לשלוח את הבקשה דרך האיזור האישי למדור ולת"ם לאחר קבלת כל המסמכים המבוקשים.

  באחריות הסטודנט להתקשר למדור ולת"ם באותו היום בו הוגשה הבקשה ולוודא כי אכן פנייתו התקבלה במדור ולת"ם
מטלפון נייד בלבד - 1111 (שלוחה 4)

 באחריות הסטודנט להתקשר ביום הועדה לבירור ההחלטה בעניינו.

אם הנך מעוניין להגיש ערעור עליך לעשות כן 7 ימים מיום קבלת ההחלטה {יש להגיש בקשה מודפסת של הסטודנט}

 ניתן לבדוק סטאטוס בקשה באתר של מדור ולת"ם דרך כניסה לאזור אישי באתר המילואים.

 מייל מדור ולת"ם Valtam@mail.idf.il

שיעורי עזר

סטודנט המשרת במילואים, בעבור 5 ימי מילואים זכאי ל- 5 שעות שיעורי עזר, ובעבור 6 ימי מילואים ומעלה, זכאי ל- 10 שעות שיעורי עזר-  בעבור הימים בהם החסיר מהלימודים שחפפו עם ימי שירות מילואים פעילים. זכות זו ניתנת למימוש ע"י הגשת בקשה דרך המידע האישי בצירוף טופס שמ"פ.
כניסה למידע האישי >> בקשות וערעורים >> אפשרויות הגשה >> בקשות דיקן > בקשה לשיעורי עזר דיקן לאוכלוסיות זכאיות

רישום חוזר לקורס ללא תשלום

סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במהלך סמסטר ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס, זכאי להירשם לקורס מחדש וללא תשלום נוסף.
יש להגיש בקשה לוועדת חריגים דרך המידע האישי ולצרף אישור המעיד על ימי מילואים בפועל.

ביצוע בחינה במועדי ג'

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד.
יש למלא טופס בקשה למועד ג' במזכירות המחלקה בה לומד הסטודנט.

דחיית הגשת עבודה

סטודנט המשרת במילואים זכאי לבקש מהמרצה בקורס לדחות את מועד הגשת העבודה. הדחייה תאושר בהתאם להחלטת המרצה ובהתאם למספר הימים שבהם שירת הסטודנט במילואים.
באופן יוצא דופן, יכול הדיקן להתערב גם בנושאים אקדמיים לטובת חייל המילואים - ראה תקנון אקדמי בנושא מילואים.

במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים-ות בפעילות חברתית וקהילתית, מכללת ספיר מאפשרת לסטודנטים לתואר ראשון לממש את זכותם לקבל 2 נקודות זכות, כאמור בחוק, בהתאם לנוהל הבא:

כאמור בחוק, אפשרות זו ניתנת לך רק פעם אחת בתואר, ורק לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. למען הסר ספק יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ-14 ימי מילואים זכאי לפטור בהיקף של 2 נקודות זכות בלבד.

2 נקודות הזכות יהוו חלופה לקורס במסגרת לימודי העשרה - שאר רוח או לקורס בחירה ויחויבו בתשלום ככל קורס.

על מנת לקבל פטור זה הנך נדרש/ת לפעול כדלקמן: לעניין מימוש מילואים, מי ששירת 14 ימי מילואים, במצטבר, במהלך שנה אקדמית אחת – דהיינו בין 1 באוקטובר לבין 30 בספטמבר, יגיש בקשה דרך מערכת המידע האישי ויצרף את טופס אישור ביצוע ימי המילואים בפועל.

אגודת הסטודנטים מסייעת בהפניית סטודנטים המעוניינים לגור במהלך לימודיהם באזור המכללה, למעונות בסביבה.
סיוע נוסף במציאת דירה ניתן למצוא באתר אגודת הסטודנטים

מעונות הסטודנטים בשדרות

שם היישוב האחראי טלפון פקס \ מייל
שדרות - מעונות חדשים זיו ⁦054-231-3263⁩ meonotsderot@gmail.com
שדרות - מופעלים ע"י חברת עמיגור חנן זראד  08-6899203 - שלוחה 2505
08-6610544
א'-ג'-ה' 08:30 - 12:30
א' 15:30 - 17:30
08-6899202

ישובים הסמוכים למכללה
למעוניינים, להלן רשימה ומספרי הטלפון לפנייה להסדרת מגורים ניתן לקבל את הרשימה גם במזכירות אגודת הסטודנטים ובאתר האגודה)
 

שם היישוב האחראי טלפון פקס מייל הערות
כפר איילים ביכיני / בשדרות       https://villages.ayalim.org.il/ הרשמה דרך האתר בלבד
כפר הסטודנטים איבים       https://villages.ayalim.org.il/ הרשמה דרך האתר בלבד
קיבוץ אור הנר שמעון לוין 050-7269902 08-6802676 masor@or-haner.org.il  
קיבוץ ארז עמר קרקו 08-6801280
052-3709346 
08-6801259 toshavim@erez.org.il  
קיבוץ ברור חיל מריו הירש 08-6803414
050-3130393
08-6803701 dirotbh@gmail.com  
קיבוץ גבים רעות חג'בי   08-6802303 reut@gevim.org.il  
קיבוץ דורות שאול גפן

050-7267348

08-6808782 nirazohar1@gmail.com  
קיבוץ זיקים סיטה 052-3928359     מרחק נסיעה - רבע שעה
קיבוץ כיסופים רבקה בן ארי 054-7917999 08-9982071 eshcoltr@kissufim.org.il לבעלי רכב בלבד - כ-30 ק"מ מהמכללה
קיבוץ כפר עזה שכי שרעבי 0543231249   rooms@kfar-aza.co.il  
קיבוץ מפלסים עליזה רסקין 050-8857113
08-6804218
08-6804218 h.dirot@mefalsim.org.il יש לתאם ביקור מראש!
קיבוץ נחל עוז אסתר טורונטו 054-7917292
08-6805025
08-6805201 etaranto292@gmail.com  
קיבוץ ניר עוז ליאור מור יוסף 0522-619879   liorm@kedma-hityashvut.org כפר הסטודנטים, עמותת "קדמה"
קיבוץ ניר עם עמליה מוספי 08-6809970
050-7549713

08-6809970

amalia@nir-am.com  
קיבוץ סעד גדי סמואל
052-5340566
08-6800300 gadisamuel16@gmail.com לאוכלוסיה דתית בלבד
קיבוץ רוחמה יענקל'ה גרוספלד 054-7995211      

התאמות והארכת זמן בבחינות

כל סטודנטית שמציגה אישור הריון - זכאית לקבל התאמות בבחינות - הארכת זמן של 25% בבחינות כולל באנגלית ויציאה מיוחדת מכיתת הבחינה מעבר למקובל, כל זאת ע"י פניה במידע האישי בצירוף אישור רפואי בו מצוין תאריך לידה משוער. ההתאמות ייכנסו לתוקף במועד א' לאחר 18 ימים ובמועד ב' לאחר 5 ימים ויהיו בתוקף עד שישה שבועות לאחר תאריך הלידה המשוער כפי שמופיע באישורים.

אישורי כניסה מיוחדים למכללה עם רכב

החל משבוע 28 זכאית הסטודנטית להגיש בקשה לוועדת אישורי כניסה לקבלת אישור כניסה עם רכב לשטח הקמפוס. את הטופס יש להגיש בקשה דרך המידע האישי בצירוף אישורים רפואיים עדכניים והאישור יהיה בתוקף עד חודש לאחר תאריך הלידה המשוער כפי שמופיע באישורים.

פניה לועדת חריגים בנושאי שכ"ל

סטודנטית בהיריון ולאחר לידה רשאית להגיש בקשה לוועדת חריגים בבקשה להחזר שכ"ל או ביטול חיוב על קורסים עקב היעדרויות ממושכות או אי היבחנות בשל ההיריון או הלידה.
את הבקשה יש להגיש דרך המידע האישי בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה ולאחר שבוצע ויתור אקדמי במחלקה.
אם לא יבוצע ויתור אקדמי עבור הקורס/ים הבקשה לא תועבר לוועדה.
תשובת הוועדה תישלח במייל עד 60 יום מתאריך הגשת הבקשה.

סיוע לימודי לאחר לידה ו/או היעדרות ממושכת עקב אשפוז

שיעורי עזר- סטודנטית זכאית לקבל 10 שעות חונכות מחונך/ת במידה ונעדרה לפחות 10 ימי חפיפה למערכת השעות באותו סמסטר.

חדר הנקה

חדר הנקה ממוקם בקראוון שמול הקופימדיה. חדר ההנקה כולל בו כורסאות הנקה, עמדת החתלה ומקרר.
לנוחיות הסטודנטיות, צילנדר הדלת הוחלף וכעת חדר זה פתוח בכל שעות היום וניתן לנעול אותו מבפנים.
אין צורך להגיע לקחת מפתח ממשרדי הדיקן.

סטודנטית יולדת החברה באגודת הסטודנטים

יש לפנות ישירות למזכירות אגודת הסטודנטים בבנין 4 קומת קרקע.

פנייה בנושאים אקדמיים

היעדרות מקורס או מבחינה, הגשת עבודות ותרגילים ומועדי ג' , הסטודנטית רשאית לפנות ישירות לרכזת המחלקה ולמשרד ראש המינהל האקדמי בבנין 7.

כללים וזכאות לסטודנטיות/ים בהיריון, שמירת היריון, לידה ואימוץ

תיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) תשע"ב - 2012

חוק זכויות הסטודנט התשס"ז - 2007

תקנון הסטודנט במרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר

רכזת התאמות
ספיר שוסטר
טל': 077-9802368
מייל: dikansapir@sapir.ac.il