דיקן הסטודטים

אלון גייר - 077-9802388 | dikansapir@sapir.ac.il

סגנית דיקן הסטודנטים

רוית אברהם צרפתי - 077-9802388 | ravitz@sapir.ac.il

רכזת פרויקטים וקרן קציר

אוריאנה בן-אבא גולן - 077-9802373 | orianab@sapir.ac.il

רכזות רווחה

לירון דידי דהן
שירה בק

רכזת מלגות

יאנה רוזנבאום - 077-9802374 | yanar@sapir.ac.il

  שעות קבלה

ימים א' - ה' בין השעות
10:00 - 13:00
ימים ד' בנוסף בין השעות:
14:00 - 15:00
ימי ו' בין השעות:
10:00 - 12:00

  מענה טלפוני

077-9802388
בשעות קבלה אין מענה טלפוני

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

dikansapir@sapir.ac.il

בניגוד לוועדת חריגים אקדמית, סטודנט רשאי להגיש בקשה לועדת חריגים בנושאים מיוחדים בלבד כגון: היעדרות בשל מחלה קשה או אירוע חריג אחר שבגללו נבצר מהסטודנט ליטול חלק פעיל באותו הקורס אליו נרשם ובגינו מבקש הסטודנט לבטל את הקורס ולקבל את כספו בחזרה. לשם כך מתכנסת וועדה אשר בראשה יושבת סגנית דיקן הסטודנטים. הוועדה מחליטה בנוגע לזכויות כלכליות והחזרים כספיים בכל הנוגע לביטול קורס או הקפאת הזכויות הכלכליות שלו.

לשם כך מתכנסת וועדה, אשר בראשה יושבת סגנית דיקן הסטודנטים.

הוועדה מחליטה בנוגע לזכויות כלכליות והחזרים כספיים בכל הנוגע לביטול קורס או הקפאת הזכויות הכלכליות. הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך ותשובת הוועדה תינתן עד 60 ימים ממועד הגשת הפניה למשרד הדיקן.

את מכתב הבקשה יש להגיש (מודפס בלבד) בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה (אם ישנם) ולאחר שבוצע ויתור אקדמי במחלקה.

סטודנט רשאי להגיש בקשה לועדת חריגים בנושאים מיוחדים בלבד (בניגוד לוועדת חריגים אקדמית), כגון: היעדרות בשל מחלה קשה או אירוע חריג אחר שבגללו נבצר מהסטודנט ליטול חלק פעיל באותו הקורס אליו נרשם ובגינו מבקש הסטודנט לבטל את הקורס ולקבל את כספו בחזרה.

קישור לטופס פניה לועדת חריגים

חשבתם שנפטרתם מהסיפור כשהחזרתם ציוד בבקו''ם, אבל מעטפה חומה קטנה מזכירה לכם מחדש איפה אתם נמצאים. אז הסמסטר עומד להסתיים, עוד רגע הבחינות, והנה הגיעה המעטפה. עכשיו תנשמו עמוק, משרד הדיקן מלווה אתכם בכל התהליך.

על פי הוראות צה''ל, ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות – עד 12 ימים).
סטודנט שקיבל זימון למילואים רשאי להגיש בקשה למדור ולת''ם (ועדה לתיאום מילואים) הדנה בדחיית/ קיצור/ פיצול השירות לסטודנטים. הועדה מטפלת אך ורק בסטודנט שנקרא ל- 6 ימי מילואים ומעלה. לתקופה קצרה מכך, יפנה הסטודנט ישירות ליחידתו.
את טופס הבקשה ניתן לקבל במשרד הדיקן או באתר האינטרנט, ויש להגישו מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 40 יום לפני מועד תחילת השירות.
חובה למלא את כל פרטי הטופס ולצרף צילום של צו הקריאה.
אין לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות (ניתן לציין תאריכים משוערים, ולעדכנם בהמשך).
תשובות תתפרסמנה על גבי לוח המודעות של דיקן הסטודנטים, כשבועיים לפני תחילת השירות, באתר האינטרנט: www.aka.idf.il/valtam
או בטלפון במדור ולת''ם: 7379500 – 03 .
ערעור על החלטת ולת''ם ניתן להגיש עם קבלת התשובה ולא יאוחר מ- 7 ימים מיום הדיון בבקשה. בערעור יצוינו פרטים שלא צוינו בטופס הבקשה.
אנא קרא טופס מעקב בקשה למדור ולת''ם.

  • נוהל קבלת מלגה לסטודנטים משרתי מילואים

צילומים

סטודנט המשרת במילואים, זכאי לקבל 50 צילומים בעבור כל יום שהחסיר מהלימודים שחפפו עם ימי שירות מילואים הפעילים. זכות זו ניתנת למימוש ע"י הצגת טופס שמ"פ במשרד הדיקן.

שיעורי עזר

סטודנט המשרת במילואים, בעבור 5 ימי מילואים זכאי ל- 5 שעות שיעורי עזר, ובעבור 6 ימי מילואים ומעלה, זכאי ל- 10 שעות שיעורי עזר-  בעבור הימים בהם החסיר מהלימודים שחפפו עם ימי שירות מילואים הפעילים. זכות זו ניתנת למימוש ע"י הצגת טופס שמ"פ במשרד הדיקן.

רישום חוזר לקורס ללא תשלום

סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במהלך סמסטר ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס, זכאי להירשם לקורס מחדש וללא תשלום נוסף.
יש להגיש בקשה כתובה לועדת חריגים במשרד הדיקן ולצרף אישור המעיד על ימי מילואים בפועל.

ביצוע בחינה במועדי ג'

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד.
יש למלא טופס בקשה למועד ג' במזכירות המחלקה בה לומד הסטודנט.

דחיית הגשת עבודה

סטודנט המשרת במילואים זכאי לבקש מהמרצה בקורס לדחות את מועד הגשת העבודה. הדחייה תאושר בהתאם להחלטת המרצה ובהתאם למספר הימים שבהם שירת הסטודנט במילואים.
באופן יוצא דופן, יכול הדיקן להתערב גם בנושאים אקדמיים לטובת חייל המילואים - ראה תקנון אקדמי בנושא מילואים.

התאמות למילואים – המועצה להשכלה גבוהה

חוק זכויות הסטודנט מתוקן תשס'ט – תיקון 2008

נהלי מילואים - הנדסאים

אגודת הסטודנטים מסייעת בהפניית סטודנטים המעוניינים לגור במהלך לימודיהם באזור המכללה, למעונות בסביבה.
סיוע נוסף במציאת דירה ניתן למצוא באתר אגודת הסטודנטים

מעונות הסטודנטים בשדרות

שם היישוב האחראי טלפון פקס
שדרות - מופעלים ע"י חברת עמיגור חנן זראד  08-6899203 - שלוחה 2505
08-6610544
א'-ג'-ה' 08:30 - 12:30
א' 15:30 - 17:30
08-6899202

ישובים הסמוכים למכללה
למעוניינים, להלן רשימה ומספרי הטלפון לפנייה להסדרת מגורים ניתן לקבל את הרשימה גם במזכירות אגודת הסטודנטים ובאתר האגודה)
 

שם היישוב האחראי טלפון פקס מייל הערות
כפר איילים ביכיני / בשדרות "מוקד איילים" 5763*   a.ayalim@gmail.com  
כפר הסטודנטים איבים   08-6897211 08-6897212    
קיבוץ אור הנר שמעון לוין 050-7269902 08-6802676 masor@or-haner.org.il  
קיבוץ ארז עפר אוחנה 08-6801280
050-7431240 
08-6801259 toshavim@erez.org.il  
קיבוץ ברור חיל מריו הירש 08-6803414
050-3130393
08-6803701 dirotbh@gmail.com  
קיבוץ גבים רעות חג'בי   08-6802303 reut@gevim.org.il  
קיבוץ דורות שאול גפן

050-7267348

08-6808782 nirazohar1@gmail.com  
קיבוץ זיקים סיטה 052-3928359     מרחק נסיעה - רבע שעה
קיבוץ כיסופים רבקה בן ארי 054-7917999 08-9982071 eshcoltr@kissufim.org.il לבעלי רכב בלבד - כ-30 ק"מ מהמכללה
קיבוץ כפר עזה הגר ברודץ' 08-6809227
054-7919092
08-6809215 rooms@kfar-aza.org.il  
קיבוץ מפלסים עליזה רסקין 050-8857113
08-6804218
08-6804218 h.dirot@mefalsim.org.il יש לתאם ביקור מראש!
קיבוץ נחל עוז אסתר טורונטו 054-7917292
08-6805025
08-6805201 etaranto292@gmail.com  
קיבוץ ניר עוז ליאור מור יוסף 0522-619879   liorm@kedma-hityashvut.org כפר הסטודנטים, עמותת "קדמה"
קיבוץ ניר עם עמליה מוספי 08-6809970
050-7549713

08-6809970

amalia@nir-am.com  
קיבוץ סעד גדי סמואל
052-5340566
08-6800300 gadisamuel16@gmail.com לאוכלוסיה דתית בלבד
קיבוץ רוחמה לילי שיפר 054-7995258
08-6807745
08-6807334 lilis540@walla.co.il