הרשמה למלגת סיוע דיקן לשנת תשפ"א סמסטר ב'

(למי שטרם הגיש)

מטרת המלגה

סיוע במימון שכר הלימוד לסטודנטים, שמצבם הכלכלי מצריך סיוע.

גובה המלגה
נע בין 500-5,000 ₪ וייקבע על ידי ועדת מלגות, בהתאם למצב הסוציו אקונומי של הסטודנטים.

* לתשומת לבכם - ישנן מלגות מטעם משרד דיקן הסטודנטים וקרנות חיצוניות מסוימות, המחייבות פעילות קהילתית בתמורה לקבלת המלגה וכמו כן נוכחות בטקסים כתנאי לקבלת המלגה.

מי זכאים להגיש בקשה למלגה?

 • סטודנטים באקדמיה - הלומדים בכל סמסטר לפחות 10 נק"ז או 8 נק"ז + לימודי אנגלית.
 • תלמידי הנדסאים ומכינות - הלומדים בכל סמסטר לפחות 16 ש"ש.
 • תלמידי המרכז ללימודי חוץ - הלומדים לפחות 6 ש"ש לסמסטר.
 • סטודנטים משנה רביעית ומעלה - שצברו 100 נק"ז לפחות.

מי לא זכאים להגיש בקשה למלגה?

 • סטודנטים, הלומדים בהיקף מערכת שעות הקטן מהמצוין לעיל.
 • סטודנטים, הנמצאים בסטטוס "חופשה" "אינו לומד" "הפסיק את לימודיו" או במעמד "משלים".
 • סטודנטים, שממוצע הציונים שלהם בשנה ב' והלאה שלילי.

איך מגישים את המלגה?
באתר המכללה - דרך מידע אישי לסטודנט.

חשוב לדעת!

 • תינתן עדיפות בחלוקת המלגות לסטודנטים, שאינם מקבלים מלגות גבוהות מקרנות חיצוניות ואחרות.
 • סטודנטים שקיבלו מלגה ממקור נוסף, חייבים להצהיר על כך בנימוקים לבקשה.
 • בקשות ללא אסמכתאות מעודכנות וללא פירוט מקורות הכנסה או אי הכנסה, לא יבדקו והבקשה תדחה.
 • סטודנטים, אשר אין באפשרותם להביא אסמכתאות ו/או מעוניינים להצהיר על מצב כלשהו, יחויבו בתצהיר עו"ד.
 • המלגות תועברנה לזכאים באמצעות זיכוי בחשבון שכר הלימוד.
 • תשובות לבקשות למלגה יישלחו בדואר או בדוא"ל.
 • סטודנטים, שיפסיקו לימודיהם במהלך שנת המלגה או לא יעמדו בכל חובה אחרת על פי תנאי הגוף התורם, יידרשו להשיב את  המלגה לקופת המכללה.

מידע נוסף
תיאום פגישה מול עו"ד - חברי אגודת הסטודנטיות והסטודנטים בספיר ללא עלות
תקנון חלוקת המלגות תש"ף-תשפ"א
אישורים נדרשים