הגשת המלגה הינה מקוונת בלבד וניתן להגישה דרך המידע האישי.

מועד אחרון להגשת הבקשה
10/12/2021 (כולל)

מהי המלגה?

מטרת המלגה
סיוע במימון שכר הלימוד לסטודנטים, שמצבם הכלכלי מצריך סיוע.

גובה המלגה
נע בין 1,000-5,000 ₪ וייקבע על ידי ועדת מלגות בהתאם למצבו הסוציו אקונומי של הסטודנט.

איפה ממלאים בקשה למלגה?

מידע אישי – אפשרויות נוספות - הגשת מלגה.

האם המלגה מצריכה התנדבות?

לרוב לא, אך ייתכן ותדרשו להגיע לטקס, לכתוב מכתב תודה לתורם או לעשות פעילות כלשהי.

אני חסום בשל חוב – איך ניתך להגיש בקשה?

סטודנט, שחסום בשל חוב, יכול עדיין להיכנס למידע אישי ולהגיש את הבקשה.

יש לי תקלה בתהליך ההגשה.

אנא פנו לתמיכת מחשוב ופתחו קריאה בצירוף צילומי מסך