מלגות סיוע מטעם משרד הדיקן

פתיחת הרישום: 24.12.23

מהי המלגה?

מלגת משרד הדיקן הינה מלגה על בסיס מצב סוציואקונומי אשר מטרתה היא סיוע במימון שכר הלימוד לכלל הסטודנטים במכללה. גובה המלגה נע בין 5000-1000 ש"ח וייקבע על ידי ועדת מלגות בהתאם למצבו הסוציו אקונומי של הסטודנט.ית. ניתן להגיש בקשה אחת בשנה אקדמית ואפשר להגיש את הבקשה כל שנה מחדש.

האם המלגה מצריכה התנדבות?

לרוב לא. אך ייתכן ותדרשו להגיע לטקס, לכתוב מכתב תודה לתורם ו/או להשתתף בפעילות כלשהי.

היכן ניתן להגיש את הבקשה למלגה?

דרך מידע אישי -> אפשרויות נוספות -> הגשת מלגה. הוראות למילוי מפורטות בטופס הבקשה המקוון.

מה הקריטריונים להגשת בקשה למלגה?

  1. תשלום דמי רווחה – חובה להסדיר תשלום דמי רווחה דרך מדור שכר לימוד (במידה וביקשתם לוותר על תשלום זה).
  2. סטודנטים באקדמיה, הלומדים 10 נק"ז לפחות בסמסטר או 8  נק"ז + לימודי אנגלית.
  3. סטודנטים במרכז ללימודי חוץ הלומדים החל מ- 6 שעות שבועיות לתקופה של סמסטר לפחות.
  4. תלמידי המרכז הטכנולוגי ומכינות הלומדים לפחות 12 שעות שבועיות.

הערה: סטודנטים הנמצאים בסטטוס: "חופשה", "אינו לומד", "הפסיק לימודיו", "משלים  לימודים" אינם זכאים למלגה. סטודנט אשר יפסיק לימודים בקשתו למלגה תתבטל.

אני מקבל כבר מלגה מלאה דרך מקור נוסף. האם זה משפיע?

יישנן מלגות שלא ניתן לשלב עם מלגת סיוע דיקן. מומלץ בכל אופן להגיש בקשה שכן אנו בוחנים כל מקרה לגופו.

אני חסומ.ה בשל חוב – איך ניתך להגיש בקשה?

מי שחסום בשל חוב יכול עדיין להיכנס למידע אישי ולהגיש את הבקשה.

האם עליי לשלם שכר לימוד בזמן שממתינים לתשובות על המלגה?

כן, תשלום שכר לימוד הינו תשלום חובה. במידה ותאושר לכם המלגה ותמצאו ביתרת זכות תוכלו למשוך את המלגה.

איך מקבלים את המלגה?

המלגה מועברת לחשבון שכר הלימוד שלכם במכללה. ניתן לוודא שקיבלתם את המלגה דרך המידע האישי – דף חשבון  (יש לפתוח לשונית תשלומים נלווים). אם אתם ביתרת זכות תוכלו לבקש העברה לחשבון עו"ש באמצעות פנייה למדור שכר לימוד.

מידע טכני וסיוע:

  1. כאשר מעלים מסמכים, חשוב שבשם הקובץ לא יהיו כלל סימני פיסוק ותווים מיוחדים. זה יכול לגרום לשגיאה בעת מילוי הבקשה
  2. כאשר ממלאים תאריכים יש להקפיד שהכתב הנבחר הוא עברית.
  3. כאשר ממלאים סעיף הכנסה כלשהו, צריך לזכור לסמן שהוא רלוונטי. אם לא תסמנו זאת לא תפתח האפשרות לצירוף קבצים.
  4. במקרים מסוימים לסטודנטים נשואים לא נפתחת אוטומטית האפשרות להצהיר על הכנסת בן זוג, ואחר כך גם לא לצרף מסמכים רלוונטיים. אם יש צורך בדיווח על הכנסה של בן/בת זוג והסעיף לא קיים, ניתן למלא זאת תחת - הכנסה אחר (1/2/3).

במקרה של תקלה:
אנא פנו לתמיכת מחשוב ופתחו קריאה בצירוף צילומי מסך

לשאלות נוספות:
ניתן לפנות למייל milgot1@sapir.ac.il . המייל מיועד לסיוע בשאלות פרטניות - איננו יכולים למלא עבורכם את הבקשה ואנו לא מקבלים מסמכים למייל.