ההרשמה למלגה פתוחה מדי שנה בתאריכים : 1.3 - 31.5

תכנית המלגות IMPACT של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב FIDF

  • חייל משוחרר בעל תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב/ כסף, עד דרגת סרן (כולל), עד 3 שנים בקבע
  • על-בסיס מצב סוציו-אקונומי
  • הגשה טופס בקשה למלגה - תוך חמש שנים משנת השחרור מצה"ל
  • לימודים לתואר ישראלי ראשון, בהיקף מלא, במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או לימודי
  • תעודה (של שנה לפחות) במוסד לימודים המוכר ע"י משרד הכלכלה/ החינוך/ התרבות
  • תחילת שנת לימודים ראשונה - בחודש אוקטובר של שנת הגשת הבקשה (או שנה שנייה מתוך תואר של 3 שנים לפחות)

לפרטים נוספים ולהרשמה