תכנית פועלים לקריירה הינה תכנית חדשנית בשיתוף בנק הפועלים לסיוע לסטודנטים הבאים מרקע סוציואקונומי נמוך.
אודות לתרומת בנק הפועלים, הסטודנטים יקבלו סיוע כלכלי ומעטפת לקידום קריירה ועצמאות פיננסית.
המעטפת כוללת הקניית מיומנויות רכות הנדרשות להשתלבות וקידום בשוק התעסוקה. בין הנושאים שיועברו: הצגה עצמית, התנהלות כלכלית נכונה ויזמות.
המטרה היא כי בוגרי התכנית יסיימו בהצלחה את לימודיהם וישתלבו בשוק העבודה ובחברה הישראלית.
התכנית פועלת בשיתוף עם מרכז קריירה בשיתוף קרן רוטשילד, יחד עם בנק הפועלים והמרכז לצמיחה פיננסית יצאנו השנה בסדרה של 3 הרצאות בנושאים
של התנהלות כלכלית נבונה, עולם יזמות ושוק העבודה המשתנה. בהרצאות ניתנו כלים פרקטיים ויישומיים עבור הסטודנטים בתחומים של צרכנות נבונה, ניהול תקציב אישי/משפחתי, תזרים מזומנים , מה זה "תחום יזמות", האם כל אחד יכול להיות יזם? מה זה מצריך כדי להיות יזם? כמה שוק העבודה גדל ומפתח בתחום היזמות, כמו כן הוצגו המיומנויות "החדשות" הרלוונטיות בשוק העבודה.

בזכות תרומתם הנדיבה של בנה"פ הצלחנו לסייע ל-50 סטודנטים במתן מלגות.
שלושת הגופים- בנה"פ , המרכז לצמיחה פיננסית ומרכז קריירה רקמנו יחד תשתית שתסייע לסטודנטים ותאפשר להם להתנהל נכון מבחינה כלכלית ותעסוקתית.

*הסטודנטים שיבחרו לתכנית יאותרו ממאגר מגישי מלגת סיוע דיקן.

למידע נוסף:

מלגת סיוע דיקן
מרכז קריירה בספיר
המרכז לצמיחה פיננסית