מלגת בנק הפועלים

תכנית פועלים לקריירה, הינה תכנית חדשנית בשיתוף בנק הפועלים, לסיוע לסטודנטיות ולסטודנטים, הבאים מרקע סוציואקונומי נמוך.

אודות לתרומת בנק הפועלים, הסטודנטים יקבלו סיוע כלכלי ומעטפת לקידום קריירה ועצמאות פיננסית.

המעטפת כוללת הקניית מיומנויות רכות, הנדרשות להשתלבות וקידום בשוק התעסוקה:

  • התכנית מציעה לסטודנטים כלים בפיתוח ההון האנושי והחברתי: סדנאות, שיגבירו את סט הכישורים והמיומנויות התעסוקתיים, המאפשר לתרגם את ההשכלה הגבוהה לתעסוקה הולמת.
  • בנוסף הסטודנטיות והסטודנטים יקבלו סיוע בהיכרות עם המרחבים השונים של שוק התעסוקה, עם מעסיקים ועם האופן שבו ניתן לעשות שימוש ברשת הקשרים החברתיים, הנרקמים במהלך הלימודים האקדמיים ולאחריהם, כדי להשתלב בעולם העבודה, להתקדם ולהתפתח בו.

התכנית פועלת בשיתוף משרד הדיקן, האגף לקשרי אקדמיה תעסוקה ובשיתוף קרן רוטשילד.

יחד עם בנק הפועלים והמרכז לצמיחה פיננסית תתקיים במהלך השנה סדרה של ארבע הרצאות בנושאים של התנהלות כלכלית נבונה, עולם יזמות ושוק העבודה המשתנה.
בהרצאות ניתנו כלים פרקטיים ויישומיים עבור הסטודנטים בתחומים של צרכנות נבונה, ניהול תקציב אישי/משפחתי, תזרים מזומנים, תחום היזמות, מה צריך כדי להיות יזם? כמה שוק העבודה גדל ומפתח בתחום היזמות, והיכרות עם עולם ההלוואות. כמו כן יוצגו המיומנויות "החדשות", הרלוונטיות בשוק העבודה.

בזכות תרומתם הנדיבה של בנק הפועלים הצלחנו לסייע ל-45 סטודנטים במתן מלגות והעשרה.

ארבעת הגופים: בנק הפועלים, המרכז לצמיחה פיננסית, משרד הדיקן והאגף לקשרי אקדמיה תעסוקה, רקמנו יחד תשתית שתסייע לסטודנטים ותאפשר להם להתנהל נכון מבחינה כלכלית ותעסוקתית.

*הסטודנטים שיבחרו לתכנית יאותרו ממאגר מגישי מלגת סיוע דיקן.