היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקן הוקמה מתוך אמונה כי מהות האקדמיה, מעבר להנחלה ויצירת ידע, הינה התרומה והתמיכה בקהילה.
היחידה שמה לה למטרה לשלב את הסטודנטים בעשייה חברתית, ערכית וחינוכית בקהילה, לפתח את התודעה החברתית של הסטודנטים הפעילים, הסגל המנהלי והאקדמי, דרך שילובם בפרויקטים בקרב אוכלוסיות מגוונות.
היחידה מהווה רשת תומכת עבור קהילת הפעילים בה, פועלת לשילוב וקידום אוכלוסייות מגוונות ומחברת בין קהילה, אקדמיה ויזמות תוך חשיבה חדשנית.
אנו מאמינים כי הסטודנטים בספיר הינם משאב אנושי רב ערך, בעל יכולת השפעה על הסביבה בה הוא חי, ורואים בחיבור העשייה החברתית ללימודים אקדמיים הכרחי.
סטודנט פעיל ביחידה הינו אזרח בעל תחושת שייכות, אחריות ומחויבות לקהילתו ולסביבתו.
ביחידה למעורבות חברתית פעילים כ-450 סטודנטים בכ-31 פרויקטים הנותנים מענה לאוכלוסיות וסוגיות חברתיות ברחבי הנגב,  מאשקלון ועד באר שבע. לכל פרויקט מאפיין ייחודי ודרישות משלו. 

נעמה אייד בוהדנה

 נעמה אייד בוהדנה,
מנהלת היחידה למעורבות חברתית וקידום הסטודנט העולה
077-9802376 | naamaa@sapir.ac.il

נורית ארזי דחוח

 נורית ארזי דחוח,
רכזת היחידה למעורבות חברתית
nurita@sapir.ac.il | 077-9802378

שני אנדרגה בוזגלו

 שני אנדרגה בוזגלו,
רכזת מעורבות חברתית וסטודנטים יוצאי אתיופיה
shanib@sapir.ac.il | 077-9802377

חן כהן

חן כהן,
רכזת מעורבות חברתית וסטודנטים עולים
chenc@sapir.ac.il | 077-9802354

מירי כחלון

מירי כחלון,
רכזת תקווה ישראלית וסטודנטים חרדים / יוצאים בשאלה
0779802375 | mirik@sapir.ac.il

רוצה להשפיע על העולם? לפתח פתרון לבעיה חברתית? לשפר איכות חיים של אוכלוסיות שלמות? לקום לעולם טוב יותר? רוצה לשנות מציאות?

בקישור נמצאים כל הפרטים על התכנית

היחידה למעורבות חברתית של משרד הדיקן במכללת ספיר שמה בראש מעייניה את מעורבותם החברתית של הסטודנטים במכללה בעשייה ערכית וחינוכית, בקהילה ובחברה כולה.

חוק 2 נק"ז בעבור התנדבות סטודנטים/ות בפעילות חברתית, מאפשר לנו להרחיב את מעגלי ההשפעה, פותח צוהר לשותפויות חדשות, מעודד סטודנטים/ות למעורבות חברתית ומעניק לכם קבלת תמורה עבורה.

על מנת להקל עליכם בחיפוש אחר מקום, לחשוף אתכם אל המבחר הרחב הקיים ולאפשר לכם לבחור את המתאים עבורכם/ן, הרכבנו את חוברת זו, המכילה ארגונים, עמותות, חברות וכו' המעוניינים בהשתתפות סטודנטים בפעילויותיהם.

יש לקרוא בעיון את נוהל קבלת 2 נק"ז עבור עשייה חברתית או שירות מילואים בהמשך עמוד זה, ולקיים את כל האמור בו.

שימו לב!
הרישום להתנדבות תמורת שתי נקודות זכות, במסגרת מעורבות חברתית, ייסגר ב-31/12/21 ויש לקבל אישור על מקום ההתנדבות טרם מועד זה.

על מנת לקבל את שתי נקודות הזכות עבור פעילות חברתית עליכם/ן למלא 60 שעות שנתיות במינימום. תקופת הפעילות הינה מתחילת שנת הלימודים, 10/10/21 ועד סיום הלימודים 10/06/22.

עליכם/ן למלא אחר השעות הנדרשות בין תאריכים אלו בלבד, חריגה מהזמנים אינה אפשרית. לכן, יש לקבוע את זמני הפעילות בהתאם – כל סטודנט/ית למול מקום הפעילות עצמו. לא ניתן "לצבור" שעות משנים קודמות או לשנים קדימה.

יש להחתים את אחראי/ת הפעילות בסיום כל הגעה בטופס הדיווח, המצורף. לא יתקבל טופס שאינו חתום.
את טופס הדיווח יש למלא ולהעביר למייל  chenc@sapir.ac.il עד לתאריך 15/6/22

ללא העברת טפסי הדיווח, לא יוזנו נקודות הזכות.
אם סיימתם/ן את שעות הפעילות אך מעוניינים להמשיך, זה נפלא! זה יעשה מחוץ למסגרת היחידה, באישור מול מקום ההתנדבות ובעדכון היחידה.

מאחלות לכם/ן בהצלחה ועשייה משמעותית,
צוות היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקן

במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים-ות בפעילות חברתית וקהילתית, מכללת ספיר מאפשרת לסטודנטים לתואר ראשון לממש את זכותם לקבל שתי נקודות זכות, כאמור בחוק, בהתאם לנוהל הבא.

כאמור בחוק, אפשרות זו ניתנת לך רק פעם אחת בתואר, ורק לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. למען הסר ספק יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ-14 ימי מילואים או סטודנט שמבצע מעל 60 שעות פעילות חברתית או סטודנט, שמבצע הן שירות מילואים של 14 יום והן פעילות חברתית בהיקף של 60 שעות, עדיין זכאי לפטור בהיקף של שתי נקודות זכות בלבד.

שתי נקודות הזכות יהוו חלופה לקורס במסגרת לימודי העשרה 'שאר רוח' או לקורס בחירה ויחויבו בתשלום ככל קורס.
המחלקה רשאית להגביל את התחום שבו יינתנו נקודות הזכות, על הסטודנט לבדוק מול המחלקה טרם תחילת ההתנדבות.
על מנת לקבל פטור זה הנך נדרש/ת לפעול כדלקמן:

 1. לעניין מימוש מילואים, מי ששירת 14 ימי מילואים, במצטבר, במהלך שנה אקדמית אחת - דהיינו בין 1 באוקטובר לבין 30 בספטמבר, יגיש טופס אישור ביצוע ימי המילואים בפועל (מהמוסד לביטוח לאומי או מקצין העיר).
 2. לעניין פעילות חברתית, סטודנט-ית המעוניין-ת לבצע עשייה חברתית, ללא מלגה, ימלא טופס בקשה לפעילות חברתית תמורת נק"ז לכל המאוחר עד ה-31 בדצמבר של השנה האקדמית בה מבוצעת הפעילות החברתית ויעלה את הטופס לאיזור האישי.
  לרשותכם מקבץ פרויקטים באתר היחידה למעורבות חברתית ובו מקומות פעילות בהם תוכלו להתנדב, ישנה אפשרות לבחור מקומות אחרים באישור צוות היחידה.
  הסטודנט רשאי להתחיל את הפעילות החברתית רק לאחר קבלת אישור פורמאלי באיזור האישי. הפטור משתי נק"ז יתקבל רק לאחר שהסטודנט יציג בפני היחידה למעורבות חברתית את פירוט  שעות העשייה החברתית שביצע על גבי טופס דיווח, חתומות על ידי האחראי/ת ויעלה לאיזור האישי.

על מנת להירשם, יש לשלוח מייל לכתובת chenc@sapir.ac.il
תאריך אחרון להגשת שעות הפעילות החברתית או אישור מילואים עד תאריך 15/06/2022.
תאריך אחרון להגשת ימי מילואים 15/07/2022 במקרים חריגים 30/09/2022.

נוהל זה תקף החל משנת הלימודים תשע"ט (אוקטובר 2018)

בהצלחה,
המנהל האקדמי וצוות היחידה למעורבות חברתית, במשרד הדיקן

מיקום: באר שבע
סוג פעילות: הדרכה וליווי בני נוער

עמותת "דלת פתוחה" היא עמותה ארצית שנותנת יעוץ לבני נוער בכל הקשור לזוגיות, אינטימיות, מין ומיניות. הייעוץ ניתן בטלפון, באינטרנט, ובמפגשים פנים אל פנים. המענה שלנו הוא אנונימי ומקצועי, המתנדבות שלנו עוברות הכשרה מקצועית, והן מנוסות בעבודה עם בני נוער. מתן מענה במגוון נושאים הקשורים למיניות- משינויים בגיל ההתבגרות, שיקולים לקיום יחסי מין, אמצעי מניעה, יחסים שבינו לבינה, תקשורת מינית, היריון לא מתוכנן ועוד.

הסטודנטים

שבוע מיניות בריאה - פרויקט ששם לעצמו למטרה לקדם שיח על מיניות בריאה בקרב בני נוער. במסגרת הפרויקט נכנסים לתיכונים ומסגרות בלתי פורמליות בעיר באר שבע ומעבירים בהם תכנים הקשורים בנושאי העמותה- אהבה, זוגיות ומיניות. הפרויקט מתקיים בין נובמבר לאפריל כאשר ניתן להשתלב בצוות הפרויקט שאחראי לתכלול, ארגון והובלת הפרויקט הקהילתי..

תחום הייעוץ  - ייעוץ אינטרנטי, טלפוני ופרונטאלי עם מקרים פרטניים – ממוקם בבניין נעמ"ת, סמטת שבזי 19, באר שבע. המרכז פעיל בימים א', ב',ד' בין השעות 16:00- 19:00. תחום זה מצריך 3 שעות פעמיים בחודש. מתן ייעוץ בטלפון, באינטרנט, ובמפגשים אישיים במרכז שלנו בבאר שבע. כולל קורס הכשרה של 3 חודשים, מפגש יתקיים אחת לשבוע באורך של 3 שעות. קורס תש"פ טרם נפתח ולכן המלגאים עוד יוכלו להצטרף אליו.

ליווי נערות להפסקות היריון - נערות צעירות שנכנסו להיריון לא מתוכנן עומדות לבד מול המערכת הבירוקרטית הסבוכה. המתנדבות בדלת פתוחה מלוות את הנערות מרגע בדיקת ההיריון הביתית, במהלך הוועדות בבתי החולים, ועד להליך עצמו. לאחר מכן, דואגות המתנדבות לשמור איתן על קשר, ולוודא מעקב רפואי ונפשי. אנחנו נמצאות שם בשבילן כשאף אחד אחר לא, בסיטואציה הקשה והמורכבת אליה נקלעו.

הייחודי בסניף העמותה בבאר שבע הוא בעשייה הרבה לעידוד שיח פתוח על מיניות עם בני נוער, ושינוי חברתי בתפיסות על מיניות. בחברה שלנו, בה מיניות נתפסת כטאבו, בני נוער לא מקבלים מידע מהימן בנושא, לא מבתי הספר ולא מהוריהם. הם נחשפים לתכנים מיניים בכל מקום במדיה ובתקשורת ללא גורם מתווך. לכן, העמותה שמה לה למטרה למקם את השיח על מיניות במרכז הבמה, במסגרת זו מועברות סדנאות בנושא לבני נוער, צוותים העובדים עם נוער, הורים ומורים; מתקיימים אירועים עירוניים העוסקים בתחום; מוקמים דוכני הסברה בירידים עירוניים, ועוד.

פרטי התקשרות

בארי דגן 0525697566
beerid@opendoor.org.il
*הקבלה להתנדבות מותנת בראיון אישי*

מיקום: המפגש יתקיים בבית הניצול/ה
סוג פעילות: ההתנדבות הינה התנדבות חברתית להפגת בדידותם של ניצולי השואה

המפגש הינו מפגש חברתי, שבו ניתן לשוחח, לצפות בתוכנית משותפת, לבשל, לשחק משחק משותף, לצאת לטייל לנשום אויר צח וכו'.

הקרן לרווחת נפגעי השואה היא עמותה שהוקמה על ידי ניצולי שואה עבור ניצולי השואה.
הקרן נוסדה בשנת 1991 והחלה לפעול בשנת 1994 בסיוע מרכז הארגונים של ניצולי השואה ובשיתוף ועידת התביעות, במטרה לסייע לניצולי השואה שניצלו מן התופת הנוראית.
אנו שמנו לעצמנו למטרה לפעול ככל שבידנו לרווחת נפגעי שואה בישראל הזקוקים לעזרה פרטנית ולשמר את נושא רווחתם של ניצולי השואה ככלל, על סדר היום הציבורי.
לצורך זה פועלת העמותה לגיוס כספים ומשאבים ממקורות שונות המחולקים לניצולים באמצעות תכניות הסיוע השונות. המימון העיקרי של הקרן מגיע מוועידת התביעות, ומהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, כמו כן פועלת הקרן לגיוס כספים ומשאבים מתורמים פרטיים ומוסדיים בארץ וברחבי העולם וכל זאת על מנת להגביר את היכולת לתת מענה נרחב יותר לניצולי השואה.

הסטודנטים

מפגש חברתי של פעם בשבוע למשך שעה וחצי / שעתיים

פרטי התקשרות

צביה דיקמן  054-4712656
tsvia@k-shoa.org

מיקום: שדרות, גן יבנה, קריית מלאכי, קריית גת, יבנה, נהורה, באר שבע, רהט, לקייה ועוד

(פרישה ארצית רחבה, כמעט בסביבת כל יישוב בארץ – כדאי לבדוק רלוונטיות)

תכנית שער שוויון הוקמה בשנת 2009 בירושלים, על ידי סטודנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת הפעילות אנו מקימים קבוצות כדורגל המשלבות אימוני כדורגל ומרכזי למידה לילדים בגילאי 10-16 בפריפריה החברתית של ישראל (כ-240 קבוצות מקצרין ועד אילת בשנת תשע"ט). אחת לחודש וחצי נפגשות הקבוצות לטורניר מחוזי, בו נפגשים הילדים עם קבוצות מערים סמוכות, דתות שונות ורקעים מגוונים.

הסטודנטים

העברת מרכזי למידה בקבוצות – מתן עזרה בהכנת שיעורי הבית והעברת פעילויות חברתיות לקבוצה (כ-15 ילדים). ישנו מאגר פעילויות ודפי עבודה שניתן לקחת מנו תכנים ומתקיימת הכשרה בתחילת השנה הנותנת כלים לחונכים. במהלך השנה יינתן ליווי על ידי מנהל המחוז, שיסייע בפתרון בעיות שיעלו.

אוכלוסיית היעד

ילדים הנבחרים על ידי בתי הספר בהם אנו עובדים, בגילאי הפעילות (3 קבוצות גיל, 12-10, 14-13, 16-15) הילדים לרוב מגיעים מרקע סוציו אקונומי נמוך, או עם בעיות משמעת ובעיות חברתיות ולימודיות.

תדירות הפעילות

שני מפגשים שבועיים בני שעה וחצי כל מפגש או יום אחד עם מפגש של שלוש שעות

פרטי התקשרות

אורי – 0544624254
uri@the-equalizer.org

מיקום:  באר שבע
סוג פעילות: מרכז תעסוקתי שיקומי לאנשים מוגבלים שכלית התפתחותית בני 21+

המקום מאפשר לאוכלוסיות מוחלשות לשלב תעסוקה ופעילות חברתית עם קבוצת השווים להם, חמישה ימים בשבוע. כמסגרת יום (07:30-15:00).
רצף חוליות לשיקום קידום ושילוב תעסוקתי, לאנשים עם נכויות שונות. המטרה : לאפשר שילוב ותעסוקה לאוכלוסייה מוחלשת.
אוכלוסיית מוגבלים שכלית התפתחותית, בני 21+. מעל 200 מקבלי שירות מידי יום .

הסטודנטים

חניכה אישית, הפעלה קבוצתית, פעילות העשרה, אקטואליה, ספורט (פעילות הסטודנטים מגוונות)
תדירות הפעילות: ימים א-ה, שעות : 08:00 - 15:00

פרטי התקשרות

08-6208060, 054-7681030 אבישי בן יעיש – מנהל
avishay@yachdav.org.il

אתר

מע"ש – מרכז עבודה שיקומי

מיקום:  קרית גת
סוג פעילות: מיון, סידור ומכירה בחנות האקולוגית- חברתית- קהילתית

אם יש לך זיקה גדולה לאופנה, סביבה ועשייה חברתית זה המקום בשבילך!
ה"ביגודיות" הינה רשת של כ-45 חנויות יד שניה למען הקהילה בכל רחבי הארץ (רשימת סניפים וכתובות מצורפת) , המופעלות ע"י מתנדבות ויצו ישראל.  כל ההכנסות מוקדשות לפעילויות ויצו למען ילדים ונשים בסיכון.
בחנויות ניתן למצוא בגדים במחירים זולים, לכל טעם וסגנון אישי מוינטאג', דרך רטרו, בגדים חדשים ופריטי יד שניה, פרטי מעצבים צעירים וותיקים, חולצות, מכנסיים, חליפות ואפילו...שמלות כלה, במחיר השווה לכל נפש. הבגדים מגיעים מחברות מסחריות, בוטיקים של מעצבים ובעיקר מהציבור הרחב.
מי שמעריך אופנה ואוהב להתלבש באופן ייחודי לו- ימצא שם עולם ומלואו. בימים מצומצמי-ארנק אלה, משפחות רבות יכולות למצוא פתרון מצוין לרכישת בגדים בסכום סמלי ואף לתרום בכך חזרה לקהילה, בזכות הקנייה שהיא תרומה. הבגדים והאביזרים המוצעים הינם לנשים, גברים, ילדים ובמגוון רחב של מחירים וטעמים. החנויות קרובות אל הבית וכמעט בכל יישוב מרכזי יש "ביגודית".

בנוסף, בשנים האחרונות בהן גל השמירה על איכות הסביבה עולה, רבים מהרוכשים הם בעלי מודעות אקולוגית ושמירה על הסביבה.
ה"ביגודית" הינה רשת של כ-45 חנויות יד שניה למען הקהילה בכל רחבי הארץ  (לרשימת הסניפים המצורפת לחץ על הלינק) , המופעלות ע"י מתנדבות ויצו ישראל.  כל ההכנסות מוקדשות לפעילויות ויצו למען ילדים ונשים בסיכון.

הסטודנטים

יהיו אחראי משמרת אחת לשבוע בסניף קרית גת במקביל לסטודנטיות נוספות, לטובת הכוונת המתנדבות המבוגרות הקבועות בעשייה שלהן. יכניסו רוח צעירה למקום, תינתן יד רחבה ליוזמות ורעיונות חדשים, יעזרו בשיווק והגדלת המכירות.

שעות פתיחת החנות

ראשון- חמישי בין 9:00-13:00
שלישי בין 17:00-19:00
שישי באירועי שיא.
(קיימת אופציה להוסיף/ לשנות שעות- יש גמישות רבה מהמקום)
כל סטודנט/ית מתנדב/ת זכאי/ית להנחה משמעותית בחנות הסניף.

פרטי התקשרות

גלית מימרן 050-5935665
*הקבלה להתנדבות מותנית בראיון אישי*

מיקום: מכללת ספיר
סוג פעילות:

בהרחבה: עו"סים שינוי הינה עמותה של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית הפועלת לשיפור מדיניות הרווחה בישראל, ולקידום מקצוע העבודה הסוציאלית. גרעין ספיר הוא הזרוע המבצעת של העמותה הארצית.

הסטודנטים

 • הוצאה לפועל של פרויקטים המשפרים את לימודי ותכני העבודה הסוציאלית, מעמד המקצוע  ושירותי הרווחה בישראל. ממשקי הפעילות והעשייה נוגעים לסטודנטים לעבודה סוציאלית, עובדים סוציאליים ולקוחות שירותי הרווחה.
 • קידום הצעות חוק בתחומי הרווחה והחברה, מתן תגובה והתרעה על מדיניות לא צודקת.
 • שיפור תנאי ההעסקה של העובדים הסוציאליים ואיכות השירות ללקוחות שירותי הרווחה.
 • מימוש זכויות הסטודנטים במערך ההכשרות המעשיות, וקידום מעמד וראיית העו”ס כסוכן לשינוי חברתי.
 • תדירות הפעילות: מפגשים אחד לשבועיים ופעילות שוטפת של פרויקטים רוחביים ומקומיים.

פרטי התקשרות

זהר מילר – 0526525123, רוית ענבר – 0507960727

אתר

עו"סים שינוי

מיקום: שדרות, נתיבות ובמועצה האזורית אשכול. הטיולים מתקיימים בכל הארץ
סוג פעילות:

חוגי סיירות של קק"ל הוא ארגון נוער הפועל בארץ כבר 40 שנה שמטרתו החינוכית היא נתינת כלים לבני נוער להיות "בני הארץ הזו", האוהבים ומכירים אותה ואת יושביה מתוך מפגש עם נופיה ואנשיה בדרך בלתי אמצעית. מאפייני הפעילות הם טיילות ומיומנות שטח ברמה גבוהה, סקרנות, הרפתקה, אהבת הארץ, עידוד לעצמאות ופעילות חינוכית/קבוצתית איכותית. הפעילות בתש"פ באזור הנגב המערבי (שדרות, נתיבות ואשכול) היא לכיתות ה'-יא' (כל קבוצה בנפרד). כל מי שיצטרף יזכה לטייל במקומות מגניבים ולהיות חלק מארגון שמוביל את הטיילות והסיירות בארץ. הפעילות מתאימה גם לשומרי שבת.

הסטודנטים

 • ליווי הטיולים - פעם בחודש/חודש וחצי, טיול של יומיים, ארבע פעמיים בשנה (סוכות, חנוכה, פסח, חופש גדול).
 • עזרה והשתתפות בפעולות שבועיות בשטח – פעם בשבוע למשך שעתיים, ימי שיא ועוד - מידי פעם.

פרטי התקשרות

יועד אנטבי - 052-8418592
מייל- yoedan@gmail.com

אתר

חוגי סיירות קק"ל

מיקום: מושב חלץ
סוג פעילות: עבודה עם הקהילה המקומית - סיוע ביצירת תשתית קהילתית משמעותית, השתלבות בוועדות חינוך ותרבות שיוקמו ביישוב.

מושב חלץ הוקם בשנת 1950 על ידי עולים מתימן ומונה כ-493 תושבים. המושב מאופיין בתושבים אשר קשורים זה לזה ומעניקים עזרה הדדית בעיקר בזמני משבר ומצד שני באירועים משמחים. בנוסף, התושבים אוהבים את המושב ואת הקהילה ומורגשת תחושה של חיבור וגאווה מקומית. המושב מוגדר במצב סוציו-אקונומי נמוך.

המושב נמצא בתת אכלוס מצב אשר משפיע רבות על מספר הילדים בכל שנתון וכנגזרת מכך ישנה פעילות חוגים מופחתת וכדומה. המושב נמצא מזה מספר שנים בתהליך הרחבה מתוך כוונה למשוך אוכלוסייה צעירה.
המושב מתמודד עם מספר סוגיות חברתיות- קהילתיות: א. קליטת תושבים חדשים לשכונת ההרחבה  ב. היעדר תשתיות ארגוניות קהילתיות המעכבות פיתוח תהליכים קהילתיים כגון וועדות וכן חוסר בקבוצות פעילים ומפגשי תושבים (חגים ואירועי תרבות)  ג. מנהיגות חדשה  ד. תחושות של תסכול וייאוש מצד התושבים שיתרחש אי פעם שינוי במצב המושב. ישנה חשיבות רבה בחיזוק חוסנה של הקהילה, הרחבתה והעצמתה.

הסטודנטים

הסטודנטים יתחברו לרכזת הקהילה במושב.
הסטודנטים ייקחו חלק בהקמתן של שתי ועדות חינוך ותרבות במושב.
הסטודנטים יסייעו בהובלתן של שתי יוזמות קהילתיות כחלק מפעילותן של הוועדות.
הצוות מורכב מרכזת של היחידה למעורבות חברתית של משרד הדיקן, רכזת קהילה שתהיה אחראית על הקשר הרציף עם הסטודנטים, עו"ס קהילה מטעם המועצה, 4 סטודנטים פעילים.
הפעלת הפרויקט מתבצעת ע"י רכזת הקהילה במושב בשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית של משרד הדיקן מכללת ספיר והמחלקה הקהילתית במועצה האזורית חוף אשקלון.

פרטי התקשרות

נעמה שטרן - 052-4474748

מיקום: באר שבע
סוג פעילות:

מקלט החירום לנשים נפגעות אלימות וילדיהן מהווה פתרון מידי לנשים וילדים הנמצאים במצוקה עקב אלימות מצד בני זוגן או המשפחה. המקלט הוא חסוי!! במקלט שוהות כ-14 נשים מכל קשת גווני החברה הישראלית, ובין 20 ל-30 ילדים בטווח גילאים רחב שבין 0 ל-17. במהלך תקופה השהות במקלט מושגת רגיעה המאפשרת טיפול בנושאי המשפחה והעצמת האישה לקראת המשך ההתמודדות . במקביל זוכים הילדים למענה טיפולי -חברתי ולתכניות העשרה מגוונות.

הסטודנטים

העברת הפעלות וחוגים במועדוניות יחד עם צוות המקום

 • הפעלת חוגים – תכנון ובניית פעילות לחוג מסוים כגון חוג אומנות , ריקוד וכו'..
 • פרויקט "כישרונות צעירים" – תכנון ופיתוח פרויקט חדשני השם דגש על  העצמת כישרון או חוזקות הילד (כל ילד בתחומו). לדוגמא ילד שיודע לצייר לפתח את הכשרון ולתת לו ביטוי ובמה גם בפני שאר הילדים.
 • חונכות אישית – מינימום שעתיים שבועיות המוקדשות לילד ספציפי הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי.
 • העברת תכנים ופעילויות - על כל מתנדב להגיע מוכן לעבודה עם הילדים
 • זמני פעילות: בית ילדים-  08:00-13:00
  מועדונית-  15:00-18:00
  מועדון נוער-  15:00-18:00

פרטי התקשרות

נופית מלכה – רכזת חינוך ומתנדבים, טל: 052-336130
nofitm@yachdav.org.il

אתר

מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

מיקום: דרום
סוג פעילות – התנדבות עם כלבים וחתולים

עמותת באר שבע אוהבת חיות הינה עמותה ללא מטרות רווח המורכבת ממתנדבים בלבד, ופועלת כדי לשפר את המציאות הקשה של בעלי-החיים בבאר שבע ובסביבתה. העמותה קולטת אליה כלבים וחתולים מכלובי ההסגר העירוני וכן מהרחוב, מעניקה להם טיפול ומוצאת להם בתים חמים. בנוסף, לעמותה פעילויות ופרויקטים שונים ומגוונים, גם בתחום החינוך וההסברה.

הסטודנטים:

 • הירשמו לאומנה לכלב לתקופה של חודשיים בלבד במימון מלא של העמותה! ההוצאות עלינו האהבה עליכם!
 • התנדבו כרכזים בעמותה במהלך השנה (למשל רכז ניו מדיה / רכז גרפיקה / צלם עמותה / רכז גורי הסגר, ועוד...).
 • שמשו כאומנה לחתולים יונקים או בוגרים המצריכים טיפול רפואי! (לתקופה מוגדרת מראש).

פרטי התקשרות: אופיר -רכזת מתנדבים 053-8828090 או באימייל b7la.students@gmail.com

אתר

http://www.beer7la.com או בפייסבוק העמותה ״עמותת באר שבע אוהבת חיות-העמוד הרשמי״.

מיקום: שדרות
סוג פעילות: עבודה עם נוער במצבי סיכון

המט"ל (מרכז טיפולי לנוער בסיכון) הוקם בשנת 1992 בשכונת נווה אשכול בשדרות ופועל תחת האגף לשירותים חברתיים של העירייה.  המקום משמש כמרכז חינוכי-טיפולי לבני נוער בסיכון ומספק שירותי ייעוץ ותמיכה בכל הקשור לעולם הנער וגיל ההתבגרות. למרכז מגיעים מדי יום בין 25-35 נערים הלוקחים חלק פעיל בתחזוקה והם נתפסים כשותפים מלאים לתכנים ולאופי הפעילויות שעוברים. המקום מתפקד גם כמעיין בית שני ובכל ערב מוגשת ארוחה חמה.

הסטודנטים

 • שיחות פרטניות וקבוצתיות והעמקה לתוך עולמות התוכן של הנערים
 • פרויקטים ושיתופי פעולה עם גורמי קהילה שונים בעיר
 • קורסים טיפוליים וכישורי חיים כגון רכיבה טיפולית, גיטרה, אימוני כושר, קרמיקה
 • פעילויות פנאי וסדנאות חינוכיות
 • חמישה ימים בשבוע, בין השעות 16:00-22:00.

פרטי התקשרות

יונתן גורן עו"ס, 054-8050206
goren89@gmail.com

מיקום: יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון
סוג פעילות:

בשנה שעברה הוקם לראשונה ארכיון למועצה באמצעות פלטפורמה דיגיטלית המציגה את מורשת יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון והתפתחות המועצה בתחומים השונים. באמצעות תמונות, סרטונים, מסמכים ותגובות על גבי ציר זמן דינמי, קהילתי, שיתופי ונגיש התושבים יכולים להוסיף בכל עת תוכן ולשתף בחוויותיהם ובכך להטביע את חותמם האישי בסיפור התפתחות המקום.

הסטודנטים

 • סיוע באיסוף תכנים לארכיון המועצה, חיזוק הקשר של תושבי המועצה לסיפור מורשת המקום וחיבור הדור הצעיר למקום הולדתו.
 • איסוף חומרים - תמונות וחפצים והעלתם לציר הזמן.
 • ראיון האוכלוסייה המבוגרת - הגעה לבתים ועריכת ראיונות על היסטורית המושב
 • 3 שעות שבועיות - שעתיים מפגש עם המבוגרים, שעה להעלאת החומרים לציר הזמן.

הכשרה כיצד לאסוף את התכנים והחומרים עם העו"ס הקהילתית בתחילת פעילות.

פרטי התקשרות

נעמה בן שטרית  052-4474748

אתר

מועצה אזורית חוף אשקלון - סיפור מקומי

מיקום: דרום
סוג פעילות:

עמותת OneDay יצרה מודל התנדבות חדש תוך העברת הפוקוס למתנדבים עצמם ומאפשרת לצעירים פלטפורמה קלה, זמינה, גמישה ומהנה להתנדבות במגוון אינסופי של פעילויות לצד חוויה חברתית המאפשרת את הרחבת המעגלים החברתיים והמקצועיים שלהם עם בני/ות גילם. צעירים שמעוניינים להתנדב מתבקשים להתחייב למכסות זמנים תקופתיות שהופכות למגבלה וגורמות לרבים לדחות את ההתנדבות. אנו מקיימים מאות פעילויות בשנה, בהן משתתפים עשרות אלפי צעירים וצעירות המגיעים מרקעים שונים ומגוונים מכלל חלקי האוכלוסיה.

הסטודנטים

התנדבות יומית של 2-4 שעות בתחומים שונים (שיפוץ, התנדבות עם קשישים, התנדבות עם ילדים בעלי מוגבלויות, ניקוי יערות ועוד) ניתן גם להיות חלק מצוות העמותה ואז להיות ממארגני הפעילות, אחראי מדיה, אחראי מתנדבים ועוד.

פרטי התקשרות

טל רבי, מנהלת תחום ההתנדבות, 054-5452270

מיקום: מכללת ספיר
סוג הפעילות: מטרת הקורס הינה לחשוף בפני המשתתפות והמשתתפים ידע ומידע, אודות תנועות ומאבקים חברתיים מכוננים, מנקודת מבט מגדרית, תרבותית אתנית ומעמדית.

לצד הידע התיאורטי אודות סוגיות בהדרה על בסיס תרבותי או זהותי, יחסים בין מעמדיים ומגדריים, נעסוק בדילמות, אתגרים וחסמים, העומדים בפני אלו המבקשים לחולל שינוי חברתי על סוגיו השונים.
כמו כן נבחן את הדילמות העולות בניסיון לשלב בין מאבק תרבותי, למאבק חברתי והיכולת לרתום שותפים במציאות החברתית- פוליטית המורכבת בישראל.
במהלך הקורס, ייחשפו המשתתפים למגוון כלים פרקטיים, המסייעים לעיצוב תוכנית פעולה אקטיביסטית מעולמות תוכן מגוונים כגון: פסיכולוגיה חיובית, יזמות ודיפלומטיה.
מתוך הפעילות והעבודה המשותפת במסגרת הקבוצה, יתבקשו המשתתפים והמשתתפות לייצר פרויקט משותף, אותו יקיימו במסגרת המכללה.
בהרחבה: אם גם את רוצה לחוות קורס אקדמי קצת שונה, כזה שמשלב בין תאוריה לעשייה. שאת יכולה להשמיע בו את קולך ולשנות מקומך אתנו.
בואי לקחת חלק בתוכנית מנהיגות חדשנית שנוצרה עבורך, כן כן עבורך ועבור נשים סקרניות מאוכלוסיות מגוונות, דתיות חילוניות בדואיות, מזרחיות, אשכנזיות, לסביות ועוד.
 
"זכות הצעקה" הינו קורס אקדמי, במבנה של תוכנית מנהיגות אקטיביסטית.

הסטודנטים

לאורך הקורס כל משתתפ/ת, יתבקשו להציג כמטלת אמצע נושא/ אג'נדה בעל חשיבות עבורו, כזה שיבקש לקדם או להביא לידיעת והעשרת הקבוצה. עד 10 דק'.
מטלת סיום: הפקת פרויקט קבוצתי, בנוסף עבודה באורך עמוד וחצי אודות התהליך שעבר במהלך הקורס הפרויקט

פרטי התקשרות

לירז - 0546547176

מיקום : שדרות
סוג הפעילות: עבודה עם ילדים  ומבוגרים.

משחקייה

מטרת המשחקייה  לאתר ולזהות את צרכיו האישיים של כל ילד, תוך יצירת תכנית התקדמות אישית המיועדת לחזק את הצדדים הרגשיים, החברתיים והמשפחתיים של כל ילד. כאשר השאיפה היא, שהילדים יגיעו לכיתה א' עם ארסנל רחב של כלים, כישורים ומיומנויות. בתכנית משתתפים כ- 15 ילדים בגילאי 3-6.
הפעילות כוללת; למידה על דרך המשחק, חיזוק שפתי, לימוד של חוקים וגבולות ועוד. הסטודנטים: להיות חלק מהצוות שמפרה את הילדים בכול התחומים לפי הצורך של אותו ילד של שנותן מענה לילדים הקטנים בתחומי משחק הפעלה של הילדים.

מועדונית

מתן מענה לימודי וחינוכי בלתי פורמלי  מחוץ לשעות בית הספר, מתוך שאיפה ורצון לקדמם   בפן הלימודי והחברתי כאחד. למעשה, המטרה היא לעבוד בשיתוף פעולה וכפעולה משלימה לתכנית הלימודית הפורמלית. בתכנית משתתפים כ- 15 ילדים בגילאי 6-12  
הסטודנטים: עזרה בהכנת שיעורי בית, פעילויות העשרה, סדנאות, חוגים ,יציאה לימי כיף  חניכה אישית.

קבוצת הרוקמות

כוללת כ - 15 נשים  שקמו  להן במטרה לשמר את האומנויות האתיופיות המסורתיות, להגדיל את ארגז הכלים העסקי מודרני של המשתתפות בפרויקט, להרחיב את האפשרויות התעסוקתיות ולהוות קבוצה קהילתית תומכת עבורן ובעתיד עבור מעגל משתתפים רחב יותר. בנוסף הנשים מארחות קבוצות שונות מרחבי הארץ והעולם לפחות פעמיים בחודש. מקיימים תערוכות במגוון ערים וקיבוצים.                                                                                 

סטודנטים

להיות שותפים בקידום  שווק פרסום  של הקבוצה, כמו כן השתתפות בירדים השונים.

זמני פעילות

משחקייה: א, ג  16:30-18:30
מועדונית: א-ה  15:00-19:00
רוקמות: א 08:30-12:00       ה 08:30-12:00

פרטי התקשרות

טלי אנגדיה  0525526356 , talian1980@gmail.com

מיקום: דרום
סוג פעילות: "מעיין במדבר" מפגיש סטונדטים יהודים וערבים ללימוד משותף הכולל עזרה אקדמית בכתיבה וביטוי בשפה העברית ולימוד של ערבית מדוברת.

פרויקט "מעיין במדבר" הוא תכנית מעורבות חברתית אקדמית הדדית במסגרתה סטודנטים ערבים וסטודנטים יהודים נפגשים למפגש שבועי של לימוד משותף. הפרויקט פועל במטרה ליצור חיבורים בין סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים במהלך הלימודים, לסייע לסטודנטים הערבים בלימודים האקדמאיים, בדגש על עברית וכתיבה אקדמאית, להעמיק את ההכרות ההדדית עם תרבויות ונרטיבים של שני הצדדים ואת ההיכרות עם השפה הערבית בקרב סטודנטים יהודים. כיום, הפרויקט פועל בכ-15 מוסדות לימוד ומשתתפים בו כ-1000 משתתפים בפריסה ארצית.

הסטודנטים

מחפשים הזדמנות להכיר חברים חדשים ולפתוח את הלב?
לשפר את העברית האקדמית? ללמוד ערבית מדוברת?
מקומכם איתנו!
זה הזמן להירשם לפרויקט "מעיין במדבר"!
"מעיין במדבר" מפגיש סטונדטים יהודים וערבים ללימוד משותף הכולל עזרה אקדמית בכתיבה וביטוי בשפה העברית ולימוד של ערבית מדוברת.
אנחנו מזמינים אתכם להיפגש, להכיר ולהתחבר וגם לשפר את יכולותיכם בשתי השפות!🙏🌻🌸
https://forms.gle/BWU2JeX5R2pgCwqbA

تبحثون عن فرصة جديدة للتعرف على اصدقاء جدد؟ التي من خلالها يمكنكم تحسين لغتكم العبرية الاكاديميه وتحسين اللغه العربيه المتحدثه لدى شريكك في المشروع؟
كل هذا يمكنكم فعله !
هذه فرصة مناسبة للتعرف على مشروع "نبع الصحراء"
"نبع الصحراء" هو مشروع لقاءات بين طلاب عرب ويهود لتعلم وتعاون مشترك بين طلاب عرب ويهود. المشروع يشمل لقاءات التي من خلالها تساعدتكم اكاديميا بتطوير قدرات الكتابة والتعبير وبمساعدة شريك المشروع تحدث اللغه العربيه.
ندعوكم للالتقاء والتعرف وتحسن قدراتكم باللغات!🙏🌻🌸
https://forms.gle/BWU2JeX5R2pgCwqbA

פרטי התקשרות

טובה שימנוב 053-4315191
סונדוס חוסיין סראיעה-0528456378

מיקום:  באר שבע, שדרות, מכללת ספיר, יש גם פריסה ארצית.
סוג פעילות: התנדבות למען הקהילה: חיזוק החברה הישראלית, פעילות והתנדבות בבתי חולים, חיילי צה"ל, נזקקים, חקלאים, אוכלוסיה מבוגרת, מיעוטים, ועוד.

אנו מאפשרים לסטודנטים להוביל או להשתתף ביצירת אינטארקציה, התנדבות למען הקהילה ופיתוח קשרים בין אוכלוסיות שונות למען חיזוק הערבות ההדדית והחברה. הסטודנטים יחשפו  למגזרים שונים ואתגרים שונים, יתמלאו בסיפוק על העשייה וההתנדבות למען החברה הישראלית.

הסטודנטים

יצירת הפעלות, התנדבות, אפשרות להוביל קבוצות ולסייע בארגון,  קבלת שעות הכשרה ומנהיגות.
תדירות הפעילות: שבועי, גמיש.

פרטי התקשרות

תום ניסני, ראש אגף פעילים בתנועת "אם תרצו", 052-9284753 tom@imti.org.il

אתר

https://imti.org.il/

תוכנית סטודנטים מלווים/חונכים - מכללת ספיר

מיקום: דרום
סוג פעילות:  מטרת התוכנית לתת מקפצה לצעירים מהפריפרייה ולהכשירם  בתחום התוכנה- לימודים במשך חצי שנה  . הסטודנטים יהוו מנטורים לצעירים הן בפן החברתי והן בפן הלימודי.

במסגרת תכנית {code;negev {east תקבלו הכשרה בת 6 חודשים שבה תוכלו לרכוש את הידע, הניסיון והכלים החדשים ביותר על פי דרישות תעשיית ההייטק וזאת כמובן בכדי שתוכלו מיד בסיום התכנית להיכנס לתעשייה ולמלא תפקיד פיתוח מרתקים.
תכנית ההסבה ותהליך ההשמה מנוהלים ע"י החברה המובילה בישראל להסבות להייטק – Experis Academy שהכשירה כבר מעל 1300 אנשי הייטק וטכנולוגיה ושילבה אותם בתפקידי פיתוח, בדיקות אנליטיקה וסייבר בחברות ההייטק המובילות בתעשייה.
הסטודנטים: 60 שעות שנתיות מלווה/חונך  – כשעתיים-שלוש בשבוע

פרטי התקשרות

אשת קשר- רחלי וולף racheliwo@experis.co.il

אתר

https://code-negev.co.il/

מיקום: דרום,באר שבע
סוג פעילות: קורת הגג "בראשית" היא מסגרת ייחודית הנותנת מענה לבני נוער אשר נמצאים במשבר וזקוקים למענה מיידי.

קורת הגג "בראשית" היא מסגרת ייחודית הנותנת מענה לבני נוער אשר נמצאים במשבר וזקוקים למענה מיידי. המסגרת נותנת מענה של 24/7, 365 ימים בשנה. ב"בראשית" אנו מספקים קורת גג לתקופה של עד 3 חודשים בה מתאפשר לנערים ולנערות פסק זמן לחשיבה וכתובת לתמיכה ברגעי משבר. כמו כן, במהלך שהותם במקום נעשית עבודת תיווך עם המשפחה והפעלת גורמי טיפול בקהילה בניסיון לסייע במציאת מסגרת מתאימה או לאפשר את התנאים  המתאימים להחזרתם הביתה. ההגעה לקורת אפשרית בפנייה עצמאית ואינה דורשת מבחני קבלה או בירוקרטיה. הנערים והנערות הינם בטווח הגילאים  12-18, והם שוהים בקורת הגג על בסיס רצוני בלבד. בהמשך התהליך נדרשת הסכמת ההורים ו/או צו בית משפט. המסגרת יכולה להכיל עד 22 נערים ונערות. במהלך השנה מטופלים בקורת הגג בין 400-500 בני נוער. המסגרת נמצאת תחת פיקוחו של משרד הרווחה ומופעלת על ידי עמותת 'יחדיו'.כל נער/ה מחויבים בתכנית בוקר מסודרת ולוקחים חלק מהלו"ז המסגרתי במהלך אחה"צ (פעילויות, תורנויות, ארוחות ועוד).
צוות המקום מונה מנהל, עובדות סוציאליות, רכזת, אם בית, צוות מדריכים, מבשלת, ש"ש ומערך מתנדבים.

הסטודנטים

תפקיד המתנדב הינו, יצירת קשר בסיסי עם הנערים ועזרה בתקשורת. חלק גדול מהנערים אינם יודעים את השפה העברית ולכן, ישנו קושי מצד הנערים והן מצד הצוות בתקשורת ובשפה.במסגרת המעורבות החברתית על המתנדב/ת להשלים 60 שעות שנתיות. ימי ההתנדבות גמישים (ראשון-חמישי) בשעות אחר הצהריים ערב, למשך של שעתיים/שלוש. במהלך השנה, המתנדב/ת יעבור שיחות חתך תוך כדי ליווי מקצועי צמוד של איש צוות.

פרטי התקשרות

יובל 050-8486510

מיקום: 21 בתי נוער בפריסה ארצית, בדרום: קריית גת, אופקים וערד
סוג פעילות: פעילות חינוכית בלתי פורמלית

מסגרות חינוך לא פורמאלי משלים הממוקמות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בפריסה ארצית. נותנות מענה לכ – 1000 ילדים ובני נוער (כיתות א‘-יב‘) אשר מופנים
אלינו דרך רשויות הרווחה המקומיות.
המסגרות פועלות בכל ימות השבוע (א-ה), ולאורך כל השנה (למעט אוגוסט) ונותנות מענה בתחומים שונים: ארוחות חמות, עזרה לימודית, חינוך ערכי, העשרה וכו‘.

הסטודנטים

המתנדבים בבית הנוער הינם דמויות משמעותיות עבור החניכים שלנו ומהווים דמות בוגר משמעותי לחיקוי. לכל מתנדב/ת אנו בונים מסלול התנדבות מותאם אישית יחד עם
מנהל/ת בית הנוער בהתאם למסלול ההתנדבות, ימים ושעות ההגעה האפשריות - נבקש להתמיד בימים ובשעות שנקבעות.

קישור להרשמה להתנדבות

מייל לשאלות

community@lasova.org.il

אתר

https://www.lasova.org.il/

מיקום: באר שבע, רחוב מבצע נחשון 82

סוג פעילות

המועדון החברתי פועל בימי ראשון שני ורביעי בשעות אחר הצהריים , ובבקרים בימים ראשון עד רביעי, ניתן להתנדב ולעזור למדריכי חוגים פועלים, להדריך חוג/סדנה באופן עצמאי וקבוע או לחלופין משהו חד פעמי, ניתן להתנדב ולעזור בדברים לוגיסטיים.
בהרחבה: בבאר שבע מפעיל מגדל אור את בית התרבות לעיוור – מועדונים חברתיים לגיל השלישי, בוגרים וילדים:
מועדון מועשר בוקר – לגילאי 56+, פועל בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי.

תחומי פעילות

ספורט והתעלמות, פרשת השבוע, גינון טיפולי, יוגה, סדנת אומנות משתנה, קרמיקה ופסיפס, הדרכה טכנולוגית.
מועדון ערב – לגילאי 18+, פועל בימים ראשון, שני ורביעי.

תחומי פעילות

ציור, כדור שער, יוגה, ריקודי עם, פילאטיס, הדרכה טכנולוגית, סדנת אומנות משתנה, קרמיקה ופסיפס.  
תגי"ל – לגילאי בי"ס יסודי, פועל בימי ראשון 

תחומי פעילות

קבוצת מיומנויות חיים, תיאטרון, כדור שער, סדנת מטבח שיקומי.

הסטודנטים

ללוות את חברי המועדון ולעזור למדריכי חוגים פועלים או להדריך חוג / סדנה (הרצאה או פעילות בכל נושא) באופן קבוע או חד פעמי.

פרטי התקשרות:

איילה 0509220095 מייל: ayalar@migdalor.org.il
אתר: https://www.migdalor.org.il/

מיקום: רחבי הארץ

סוג פעילות

הנחלת זיכרון השואה

תחומי פעילות

זיכרון בסלון היא מסורת ישראלית חדשה לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה שמעבירה את שרביט הזיכרון מהטקסים הממלכתיים והעצרות ההמוניות למפגשים אישיים ואינטימיים במאות אלפי סלונים במקביל.
מדי שנה, בערב יום השואה או בסמוך לו, מתכנסים בארץ ובחו"ל מיליוני בני אדם שבוחרים לקחת אחריות על זיכרון השואה ולעצב באופן אישי את הדרך שבה הם זוכרים ולומדים מהשואה.
כל מפגש של זיכרון בסלון הוא עולם ומלואו לכל סלון אופי משלו, אך המבנה הבסיסי של המפגש כולל שמיעת עדות מניצול שואה, מומחה או בני הדור השני והשלישי, חלק שיתופי שבו שרים ומנגנים יחד ודיון שמבקש להפוך את השואה מאירוע טראומי והיסטורי למגדלור שלאורו אנחנו מעצבים את העתיד.

הסטודנטים

הסטודנטים המתנדבים יתכללו את פעילות זיכרון בסלון באיזור מגוריהם. הפעילות כוללת שימור אנשי עדות, קשר רציף עם ניצולי השואה שנשתתפים בזיכרון בסלון, גיוס מארחים, שיווק בקהילה והכשרות ע"י מטה זיכרון בסלון.

פרטי התקשרות:

שיר לוי- מנהלת פעילות בעמותה shir@zikaronbasalon.com
אתר: https://www.zikaronbasalon.com/

מיקום: דרום (פעילים בכל הארץ, בעיקר באופן מקוון)

סוג פעילות

התמחות בעשיית תקשורת עצמאית בעברית או בערבית, בתחומי כלכלה, חברה ופוליטיקה.

התנדבות על סך 60 שעות שנתיות במערך התקשורת רוזה מדיה, באחד מהתחומים הבאים: כתיבה, תחקיר והפקת תוכן כתוב, הגשת תוכן מצולם או מוקלט (הסכתים), עיצוב ועריכת וידאו/סאונד/גרפיקה, תפעול אתר, ניתוח נתונים וקידום ברשתות החברתיות. השתלבות באחת ממערכות התוכן במערך התקשורת, ועבודה בצוות עם מתנדבים/ות נוספים. לסטודנטים/ות תינתן הכשרה מתאימה וליווי שוטף.

הסטודנטים

ניתן לקלוט עד 8 סטודנטים (תתכן גמישות).

פרטי התקשרות

שושן אצמן, רכזת מערך רוזה מדיה - 055-8835633. shoshan24@gmail.com.

אתר: https://www.rosamedia.org/

מיקום:דרום באר שבע        

סוג פעילות

צוות בסניף באר שבע

שותפות בצוות הניהול של הסניף שלנו בבאר שבע. תכנון והפקת ימי התנדבות,גיוס מתנדבים ושימור הקשר איתם,יצירת שיפותי שעולה עם ארדונים נוספים,ניהול הפעילות בפועל,ועוד..

הסטודנטים:

פרטי התקשרות:

לשלוח whatsapp  ל-0512878702 או מייל orh@odsv.org

אתר: https://odsv.org/

סוג פעילות:

הקשב"ה (=היוזמה לקידום שילוב והנגשה) הינו פרויקט חברתי השואף לקדם הנגשה, הכלה ושילוב בקהילה של אנשים המתמודדים עם אוטיזם.
אדם עם אוטיזם המעוניין לקחת חלק בקהילה ולצרוך את השירותים בה (כולל מסעדות, בתי קולנוע, מקומות בילוי וכדומה), מתמודד לרוב עם מספר חסמים- חלקם של המבנה עצמו אשר לא מונגש לצרכים המיוחדים של הלקוח; וחלקם של העובדים במקום אשר לא מגלים בהבנה והכלה את התנהגותו של אדם על הרצף האוטיסטי, ומפרשים את התנהגותו כמרתיעה ומזיקה לעסק.
כך הניסיון להשתלב בקהילה יוצר הרבה יותר לחץ וחרדה מאשר נחת, והדבר מביא לכך שמשפחות אשר בהן קיים אדם עם אוטיזם ממודרות מפעילויות ומשירותים אשר כל תושב אחר בקהילה זכאי ונהנה מהם.
מיזם הקשב"ה שואף לפתור בעיה זו, על ידי העלאת המודעות לחוויה של אדם עם אוטיזם ולצרכיו, וכן על ידי שיווק ופרסום עסקים הנגישים לאנשים עם אוטיזם ומשפחותיהם ויצירת החיבור בין המשפחות לעסקים אלו.

הסטודנטים:

הסטודנטים ירכזו את מערך השיווק והמדיה בפרויקט- כולל הפעלה ותחזוקת דף הפייסבוק של הפרויקט,  גיוס ורתימת עסקים המנגישים את שירותם לאוכלוסיות מיוחדות להשתתפות בפרויקט, ויצירת קשר, שיווק וחיבור עם אוכלוסיית היעד שלנו באמצעות המדיה החברתית.

פרטי התקשרות:

ניר פיטלוביץ'- טל' 050-2227268
hakshva.initiative@gmail.com

מיקום: ארצי
סוג פעילות: מפגש אישי חברתי עם ניצולי שואה להפגת בדידות

התכנית פועלת באמצעות מערך התנדבות ארצי הנותן מענה ותמיכה חברתית בקרב ניצולי השואה ומסייע להפגת בדידותם זאת לאור ממצאים שהעלו כי מחצית מניצולי שואה מדווחים על תחושת בדידות. המתנדבים מכל רחבי הארץ מגיעים אל בתי הניצולים (או בתי אבות / דיור מוגן) על פי תכנית שתותאם אישית לכל ניצול. בכל יישוב קיים רכז/ת התנדבות האחראי/ת לשיבוץ ולליווי.

הסטודנטים

 • מפגש אישי חברתי בין המתנדב/ת לבין ניצול/ת השואה, פעם בשבוע למשך שעה וחצי – שעתיים (מותאם לצורכי הניצול).
 • שיבוץ הסטודנט/ית ייערך על פי קירבת מקום מגורים, תחומי עניין ושפה (במקרים שבהם הניצול/ה אינו/ה שולט/ת בשפה העברית).
 • תוכן המפגש גמיש ומשתנה ממפגש למפגש, ויבחר על ידי הניצולים והסטודנטים יחד.

פרטי התקשרות/יצירת קשר

מיכל אלפרן - מנהלת התכנית, 054-7893135
michale@matav.org.il

אתר

מטב – עכשיו זה הזמן

מיקום: ארצי
סוג פעילות: עבודה עם נוער

איגי, ארגון נוער גאה, הוקם בשנת 2002 כחלק מהאגודה ללהט"ב במטרה לתת מענה לנוער להט"בי. בשנת 2009 הוכר כארגון נוער רשמי ועל כן פועל בכפוף למשרד החינוך ומהווה חלק ממועצת ארגוני הנוער. איגי פועל במעל 50 רשויות מקומיות ונותן מענה לכ- 4000 בני נוער וצעירים בגילאים 13-23, בחלוקה לקבוצות לפי גיל. איגי פונה לכלל הנוער והצעירים בחברה הישראלית ומציע פעילות קבוצתית, מועדוני נוער וכן פעילות ייעודית לאוכלוסיות כגון נוער דתי, חרדי, "אלוואן" - נוער דובר ערבית, מרחבים טרנס לא.נשים על הקשת המגדרית, קבוצות כבדי שמיעה וחרשים ואף פרויקט "אלנה" בעדה האתיופית.

הסטודנטים

הפעילות נסובה סביב שישה עולמות תוכן:

 • היכרות ומרחב בטוח
 • זהות וארון
 • מגדר ופמיניזם
 • מיניות
 • מערכות יחסים ותרבות גאה
 • אקטיביזם ועשייה לוקלית

פעילות בדמות תנועת נוער לכל דבר ועניין ולמדריכים/ות ניתנת האוטונומיה לעשות פעילות מעבר לעמוד השדרה הערכי של הארגון. בנוסף אנו מציעים טיולים, מחנה קיץ, סמינרים ומסיבות בחגים.

פעילות קבוצתית

אחת לשבוע. יום צוו,/הכשרה אחת לחודש. שלושה סמינרים של סופ"ש מלא.

פרטי התקשרות

נדב גורדון - מנהל אזור דרום, 054-2227738
nadav@igy.org.il

מיקום: באר שבע, רחובות, פתח תקווה, נתניה, חיפה, כרמיאל  וירושלים
סוג פעילות: חניכת בני נוער

תכנית עמיתים לנוער מציעה מערך חברתי-שיקומי בקהילה ומיועדת לנוער הזקוקים לתמיכה על מנת להשתלב בהצלחה בפעילויות חברתיות ופעילויות פנאי בקהילה. התכנית מתמקדת בבניית רשת חברתית וחיזוק מיומנויות חברתיות, לצד השתלבות בקהילה והתמודדות עם סטיגמה, תוך מתן מענה אישי לכל נער ונערה. כל נערה ונערה מקבל ליווי פרטני מטעם רכז/ת התכנית (איש טיפול ושיקום במקצועו) ומוצעת האפשרות לקבל ליווי של חונכ/ת חברתי/ת.
התכנית מיועדת לבני נוער בגילאים 12-18 שמתגוררים בקהילה ומתמודדים עם קושי או הפרעה נפשית. -בבית החניך או בחוץ, בהתאם לתכנון המשותף.

הסטודנטים

מטרת החונכות היא לפתח קשר אישי משמעותי המהווה כמודל, "אח/ות בוגר/ת", לתמוך בהשתלבות החברתית של הנער/ה ולעבוד דרך התכנית האישית של הנער/ה על מנת לקדם מטרות הקשורות במיומנויות חיים חברתיות.
פעם בשבוע, למשך שעתיים. הדרכות קבוצתיות לחונכים/ות, אחת לחודש. הדרכה פרטנית עם הרכז/ת של הנער/ה - אחת לחודש. טרם החונכות יתקיימו מפגשי הכשרה כהכנה לחונכות.

פרטי התקשרות

רכזת התכנית - שילה פנייר טל': 054-4458420
amitim.noar@kivunim7.co.il

סוג פעילות

ידידים – למען הנוער והחברה (ע"ר) הנו ארגון ארצי, הפועל 30 שנה בקרב ילדים, בני נוער וצעירים במצבי מצוקה וסיכון מכל גווני האוכלוסייה בארץ. ארגון ידידים מסייע בכל שנה לאלפי ילדים ונערים בתכניות חינוכיות ושיקומיות הנמשכות לאורך השנה כולה. הארגון מפעיל מאות סטודנטים ומתנדבים בתכניות השונות בעשרות קבוצות ברחבי הארץ.

 • סלע" רווחה שדרות- מדובר על תכנית לנערות בסיכון ומצוקה שצריכות חונכות אישית מסטודנטיות 4 שעות בשבוע המחלוקות ל2 מפגשים של שעתים כל אחת.
  מיועד לסטודנטיות
 • סלע רווחה בישוב חורה- תכנית לנערות בסיכון ומצוקה שצריכות חונכות אישית מסטודנטיות 4 שעות בשבוע המחלוקות ל-2 מפגשים של שעתים כל אחת.
  נפתחה קבוצה של נערות בסיכון,מיועד לסטודנטיות מהמגזר הבדואי

סיכויים:

סיכויים הינה מודל ישראלי לטיפול בנוער עובר חוק. הנערים והנערות, בגיל האחריות הפלילית (12-18) מופנים ע"י שירות מבחן לנוער והמשטרה בעקבות חשד בביצוע עבירה פלילית. כל נער בתוכנית מקבל מענה של חונך אישי. מטרת החונכות הינה יצירת קשר אישי משמעותי עם הנער, מניעת עבריינות חוזרת ושילוב הנערים בקהילה באופן נורמטיבי.
תפקיד הסטודנט: לשמש חונך לנער בתהליך השיקומי שהוא עובר, להוות לו מודל לחיקוי- אח בוגר, לתת מענה ותמיכה לצרכים הרגשיים, הנפשיים והחברתיים.
תדירות: פעמיים בשבוע, כל פעם שעתיים, מאוקטובר עד סוף יוני.
פריסת הקבוצות: טבריה, כרמיאל, צפת, קצרין, חיפה, קריות, נצרת, טייבה, אום-אל-פאחם, ג'סר א-זרקא, נתניה, מודיעין עילית, אלעד, בית שמש, ירושלים, תל אביב, פתח תקווה, בת ים, רמלה-לוד, רחובות, אשדוד, אשקלון, קרית גת, נתיבות, באר שבע, דימונה, אילת.

סל"ע רווחה נערים:

סל"ע היא תכנית שנועדה לתת מענה מקיף לנערים ונערות במצבי סיכון ומצוקה בגילאי 13-18.  
מטרות התכנית הן העצמה אישית ופיתוח תפיסת עתיד חיובית, מניעה והפחתה של התנהגויות מסכנות, יצירת מערכת תמיכה חברתית, פיתוח כישורי חיים ויצירת תחושת מסוגלות עצמית וחברתית.
תפקיד הסטודנט: לשמש חונך לנער, להוות לו מודל לחיקוי- אח בוגר, לתת מענה ותמיכה לצרכים הרגשיים, הנפשיים והחברתיים.
תדירות: פעמיים בשבוע, כל פעם שעתיים, מאוקטובר עד סוף יוני.  
פריסת הקבוצות: טמרה, מאער, כפר מנדא, ראש העין, ראשון לציון, יבנה, אשדוד, אשקלון, באר שבע, דימונה, חורה.

סל"ע חמ"ד - לבנות בלבד:

סל"ע חמ"ד: תכנית שנועדה לתת מענה מקיף לנערות במצבי סיכון ומצוקה בגילאי 13-18.  מטרות התכנית הן העצמה אישית ופיתוח תפיסת עתיד חיובית, מניעה והפחתה של התנהגויות מסכנות, יצירת מערכת תמיכה חברתית, פיתוח כישורי חיים ויצירת תחושת מסוגלות עצמית וחברתית.
תפקיד הסטודנטית: חונכות אישית לנערה, במשך שעתיים שבועיות, מאוקטובר עד סוף יוני. החונכת מלווה את החניכה, ומהווה לה דמות לחיקוי, מעין "אחות גדולה" המסייעת לה בהתמודדויות שלה בפן הרגשי, האישי והחברתי.
פריסת הקבוצות: נתניה, פתח תקווה, בני ברק, רמלה-לוד, תל אביב, ירושלים, גוש עציון, אשקלון, שדרות, קרית גת, באר שבע.

בתי ידידים- בקריית גת ובאשדוד:

בתים חמים לנוער וילדים באשדוד ובקרית גת במצבי סיכון בגילאי 6-18.  הבתים מספקים מענה מקצועי – הוליסטי המשלב מתן ידע, יעוץ, הכוונה, תמיכה, עזרה והדרכה, עוטפים בחום ואהבה ומייצרים דמויות משמעותיות וחיוביות, תוך רגישות להבדלים הבין-תרבותיים ולצרכים של כל אחד ואחת מהילדים.
תפקיד הסטודנט: הסטודנט משתלב בצוות הבית לכל דבר, ומשמש דמות משמעותית לילדים לאורך כל השנה כולה.
מתי וכמה: גמיש

פרטי התקשרות:

איתי כהן, תפקיד: רכז אירגוני- מחלקת סטודנטים
טלפון משרד: 02-6429636
דוא"ל: y.students@yedidim.org.il
טלפון נייד: 052-5376285

מיקום: סמינרים - ארצי. משרדי התוכנית - באר שבע
סוג פעילות:

תכנית רתמים שמה לה שתי מטרות מרכזיות; האחת הצמחת מנהיגות מקומית בנגב, והשנייה חשיפה וחיבור של חניכים מהדרום לעולם המכינות ושנות השירות ובהמשך לתפקידים משמעותיים בצבא. מקורה של התוכנית בזיהוי הפער המשמעותי בין היוצאים לשנות י"ג באזור הדרום אל מול אזורים אחרים בארץ, ובכלל אל מול הפוטנציאל. מדובר בתוכנית דו- שנתית המיועדת לתלמידי כיתות יא' ויב' ומבוססת על 4 סמינרים בשנה בסופי שבוע במקומות שונים בארץ  וכ- 4 מפגשים אחה"צ – סה"כ מפגש אחד בחודש. הקבוצות בתוכנית מגוונות ומורכבות מחניכים מיישובים שונים, דתיים חילונים, בנים בנות.

הסטודנטים

לקיחת חלק ב - 4 סמינרים המתקיימים לאורך השנה במקומות שונים ברחבי הארץ יחד עם הצוות הקבוע. הגעה לימי שישי ושבת של הסמינר (הסמינר מתחיל ביום חמישי). תפקיד הסטודנט בדגש על ליווי חינוכי ולוגיסטי בסמינר. בנוסף סיוע בהליך הגיוסים. הסטודנט יקבל ליווי והדרכה מטעם צוות התוכנית.

פרטי התקשרות

יותם איתן, מנהל התוכנית, 0524326674
yotame23@gmail.com

מיקום: כפרי הנוער: כנות (קרית מלאכי), עיינות (נס ציונה), נווה הדסה (בית יהושע), כפר גלים (חיפה), אלוני יצחק (פרדס חנה) והכפר הירוק (תל אביב).
סוג פעילות:

עמותת "עתיד פלוס לחינוך בישראל" נוסדה בשנת 2013 מתוך שאיפה להנגיש לימודים טכנולוגיים-ריאליים לתלמידים מהפריפריה הכלכלית חברתית במדינת ישראל. העמותה פועלת לצמצום פערים בחברה הישראלית על ידי חיזוק לימודי מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה תוך טיפוח חשיבה, יצירתיות ויזמות בקרב ילדים ובני נוער. אנו שואפים כי בוגרי תכניות עתיד פלוס יפתחו סקרנות, אומץ לחקור, ללמוד וליזום, יאמינו בעצמם, ישתלבו במקצועות העתיד וישפיעו על החברה ועל מדינת ישראל.

הסטודנטים

חניכה העצמה, חיזוק וליווי אישי של חניכים לאורך השנה, במשך שעתיים בשבוע, באחת מהתוכניות השונות:

 • מתמטיקה - ליווי חניכים בהגעה ל4-5 יח"ל או בהכנה לבגרות ב 4-5 יח"ל.
 • קורס טכנולוגי - רובוטיקה / הדפסה 3D / בניית חדרי בריחה מדעיים.
 • ליווי קבוצות "משקטק" או "חוד החנית" - תכניות יזמות ומנהיגות בהתאמה.
 • בית ספר יסודי: ליווי קבוצות - תכנים במתמטיקה ומדעים.

ימי הכשרה מקצועיים בעיקרם במהלך השנה אינם נספרים בשעות הפרונטליות. 

פרטי התקשרות

hr@atidplus.com

אתר

https://atidplus.org/

מיקום: ההתנדבות מתבצעת באופן מקוון בשעות ומהמקום שנוחים לסטודנט, ומותאמת לכישוריו. באופן מקוון, שעתיים שבועיות לכל הפחות.

סוג הפעילות

מאבק בשנאה הגואה ברשת.

ההתנדבות מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות מפקולטות שונות בעלי יכולת עבודה מרחוק, יכולת עבודה בצוות וכן אחד או יותר מהקריטריונים ו/או תחומי הידע.

 • ידיעת קרוא וכתוב ברמה גבוהה בשפה זרה שאינה עברית (עבור ניטור תוכן ותרגום תכנים)
 • הדרכת בני נוער והיכרות עם עולם האנטישמיות והשנאה ברשת.
 • ניהול סושיאל,כתיבת תכנים ו-ppc.
 • עיצוב גרפי,עריכת סרטונים,יח''צ.
 • פיתוח אתר וורדפרס וseo.

פרטי התקשרות

https://foantisemitism.org/אלינו-הצטרפו
אתר:
volunteers@foantisemitism.org

מטרת הקורס להעמיק את השיח הדמוקרטי ביחס לזכויות של ילדים, בדגש על זכותם האזרחית לקבל מידע. בשאיפה לייצר מודעות הולכת גוברת לחשיבות ההתבוננות בנושאים חדשותיים: חברתיים, פוליטיים כמו גם תרבותיים מנקודת מבט של ילדים, להבליט את הייחוד של נקודת מבט זו עבור סטודנטים, מורים ומנהלי בתי הספר, הילדים והוריהם.

במישור המעשי, הקורס מביא את הסטודנטים והסטודנטיות לחשיבה, יציאה לשטח והתמודדות מעשית עם הסוגיות של עשייה בפועל של "חדשות לילדים", סטודנטים וסטודנטיות פועלים שלושה בתי ספר באזור הנגב המערבי הסטודנטים פועלים עם ילדים וילדות בכיתות ה' על הפקת עיתון ביה"ס מסוג חדש:  כזה המשמש כלי ביטוי לקולותיהם של הילדים עצמם. למידה מעשית זו נועדה לשפר גם את אוריינות המדיה והמידע של הילדים.

שיעור אחר

מטרת התוכנית "שיעור אחר" היא לקדם, להעצים ולהרחיב את אופקיהם של תלמידים מאוכלוסיות שונות, להעשיר את חוויותיהם הלימודיות ולאפשר להם להכיר דמויות לחיקוי ומקצועות חדשים. בתוכנית משתתפים מרצים ואנשי מנהלה ממכללת ספיר המעבירים מפגשי השראה והעשרה במגוון תחומים. כל מרצה מביא את עולם התוכן והעניין שלו בדרך יצירתית לתלמידים. במהלך השנתיים האחרונות לקחו חלק 30 מרצים ועובדי מנהלה בתכנית.

שותפים

עמותת שיעור אחר