כפרי סטודנטים איילים - שדרות / יכיני / אופקים

  • כפרי הסטודנטים של עמותת איילים מהווים בסיס להיכרות עם הפוטנציאל הטמון בנגב, בגליל ובלוד, תוך שילוב התיישבות, עשיה חברתית וחיי קהילה המקדמים את החברה הישראלית.
  • במהלך הלימודים מתחברים הסטודנטים דרך החוויה בכפרים למקום ולאנשים, וחלקם הגדול יחליט לקבוע את עתידו באזורים אלה כ"גרעין בוגרים" או כבודדים.
  • עמותת איילים שמה לעצמה למטרה לחבר צעירים לערכים כגון: ציונות, יהדות, חלוציות, התיישבות, עבודה עברית ומעורבות בקהילה. בתמורה למלגת לימודים ומגורים מוזלים בכפרים, מתנדב כל סטודנט כ-300 שעות שנתיות בבניית הכפרים ובעבודה קהילתית במוקדי התנדבות שונים ומחוייב בעשייה חברתית בהיקף של ארבע שעות שבועיות.
  • בתמורה לחיים בכפר ולעשייה החברתית יקבל הסטודנט מלגה; מגורים איכותיים בשכר דירה הוגן – הדירות בכפרים משתנות מכפר לכפר אך רובן הן דירות שלושה חדרים, כך שכל סטודנט מתגורר עם שותף/ה

קישור לפרטים נוספים ולהרשמה