מידע על הפרויקט

מרכז הכשרה לאקטיביזם חברתי הוקם במטרה להכשיר סטודנטים לשינוי חברתי באמצעות קורס ייעודי, וללוותם בהתארגנות לשינוי מדיניות ומיצוי זכויות בקרב האוכלוסיות השונות.

מתוך הפרויקטים הקיימים ביחידה למעורבות חברתית ייבחרו סטודנטים המעוניינים להוביל תהליך של שינוי מדיניות בקרב האוכלוסייה איתה הם מתנדבים.
לדוגמא: סטודנטית פעילה בפרויקט "יקרים לנו" תוביל תהליך של שינוי מדיניות בהתאם לצרכי אוכלוסיית הקשישים העולה מן השטח.

שלבי ההכשרה

  1. קורס ייעודי - מודל העבודה הקהילתית מבוססת זכויות.
  2. למידת זכויות לפי סוג אוכלוסיה (קשישים, אנשים עם מוגלבויות, מגזר בדואי וכו').
  3. מיפוי ואיתור סוגיה לשינוי מדיניות.
  4. בניית תוכנית עבודה לתהליך הנבחר.

הרשמה לפרויקט
מרכז הכשרה לאקטיביזם חברתי

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.