חיבורים - מעורבות חברתית

מידע על הפרויקט

פרויקט שמטרתו יצירת שיח בין סטודנטים חילוניים ודתיים על יזמות ומנהיגות, סביב מקורות יהודיים אותנטיים. הסטודנטים נפגשים אחת לשבוע ומנהלים שיח עמוק ומלמד, עורכים סיורים בהם פוגשים יזמים ואנשים פעילים. במהלך השנה הסטודנטים יוצאים לימי התנדבות מרוכזים בשדרות והסביבה.
בסוף השנה מגישים מיזם אישי לפיתוח. מתוך כלל המיזמים נבחרים מספר מיזמים מובילים המתוקצבים על ידי קרנות חיצוניות שמסייעות בהוצאת המיזם לפועל.

שותפים

עמותת פנים אל פנים

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-4 שעות שבועיות
סה"כ 120 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ג-תשפ"ד - 6,000 ₪